Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku
  Aktualności
 
Ustka
100 lat Pani por. Janiny Pasikowskiej
16 sierpnia 2017 roku, w Domu Seniora w Ustce, przy ul. Na Wydmie 10, odbyła się podniosła i miła uroczystość z okazji 100 rocznicy urodzin dostojnej jubilatki Pani por. Janiny PASIKOWSKIEJ, członkini Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Właścicielka Domu Seniora Pani Barbara Tomaszewska i jego pracownicy przygotowali Jubilatkę, która siedząc wygodnie na wózku, w mundurze w stopniu porucznika Wojska Polskiego, oczekiwała na swoich jubileuszowych gości.
Na uroczystość przybyli oprócz najbliższej rodziny Jubilatki: Burmistrz Miasta Ustki Pan Jacek Graczyk z delegacją, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku Pani Krystyna Wrycz z delegacją, delegacja Oddziału Regionalnego KRUS ze Słupska, delegacja Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP w Słupsku pod kierownictwem jego Prezesa Pana Stanisława Grabki oraz delegacja Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku pod dowództwem Prezesa Zarządu ppłk Romualda Detmera.
Pani Janina urodziła się 16 sierpnia 1917 r. w miejscowości Przesmyk (obecna nazwa Janopol) w województwie lubelskim. Do 1 września 1939 roku mieszkała w Kolonii Górnej, gmina Ludwikopol, powiat Kostopol, województwo wołyńskie.
W czasie okupacji mieszkała w miejscowości Moczulanka w tym samym powiecie. Po wojnie przyjechała na ziemie zachodnie, gdzie prowadziła gospodarstwo rolne na Dolnym Śląsku w miejscowości Gromadka koło Bolesławca. Następnie od 1972 do 2002 roku zamieszkiwała w Strzelinku koło Słupska, gdzie również prowadziła gospodarstwo rolne. Od 2002 roku jest mieszkanką Słupska.
Wychowała syna, doczekała się dwóch wnucząt i jednego prawnuczka.
Na Wołyniu pracowała jako sanitariuszka. W czasie wojny służyła w 1 Armii Wojska Polskiego – posiada stopień porucznika. Brała udział w wyzwalaniu Warszawy. Jest inwalidką wojenną.
Za ofiarność i bohaterstwo posiada wiele odznaczeń bojowych, w tym: Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943 – 1945”, oraz medale 50, 60 i 65 lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 1941 – 1945.
Przybyli na uroczystość goście, po złożeniu Pani Janinie jubileuszowych życzeń, wręczeniu kwiatów i prezentów odśpiewali gromkie 200 lat i szampanem wznieśli toast za kolejne lata sędziwej jubilatki, w zdrowiu i pomyślności.
Tą drogą Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP w Słupsku jeszcze raz gratuluje dostojnej Jubilatce tak godnego jubileuszu i życzy jeszcze wielu lat w zdrowiu i w pomyślności. Mamy nadzieję, że ta chwila zapadnie jej głęboko w pamięci i będzie okazją do miłych i bliskich sercu wspomnień.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Pasmo sukcesów WZW „Wiarusy” im. ppłk lek. S. Szarmacha
Bardzo dobrze  Zespół WIARUSY wypadł podczas "I Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich" w Słupsku , który odbył się w dniu 10.06.2017 r. w Leśnym Kocie, organizatorem Festiwalu był Starosta Słupski oraz Stowarzyszenie Wilno-Grodno.
Wojskowy Zespół Wokalny WIARUSY" im. ppłk lek Stanisława Szarmacha zdobył główną nagrodę "GRAND PRIX"
Następny sukces to udział Zespołu w "VI Prezentacjach Piosenki Patriotycznej i Wojskowej" zorganizowanej z okazji Święta Wojska Polskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Koszalina i Stowarzyszenie Śpiewacze "Śródmieście" w Koszalinie.
Prezentacja odbyła się w Filharmonii Koszalińskiej w dniu 15.08.2017 r. udział  wzięło 56 podmiotów i Wojskowy Zespół Wokalny WIARUSY im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha ze Słupska dobrze przygotował się do udziału w tym muzycznym przedsięwzięciu i godnie reprezentował  piękny gród Słupsk przywożąc z Koszalina I miejsce.
Bardzo serdecznie, radośnie i  ciepło  dziękuje  wszystkim członkom Zespołu za piękną i godną postawę muzyczną, jestem z Was koledzy bardzo dumny, a ponadto wielkie słowo dziękuje przekazuję kierownikowi Klubu Wojskowego 7. BOW   kol. mjr Andrzejowi LIBERKOWI.

 


Kierownik WZW WIARUSY
Romuald DETMER

Spotkanie integracyjne Jarosławiec (20-22.10.2017)


ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Organizacja pożytku publicznego

Zarząd Rejonowy w Słupsku
Zawsze Wierni Ojczyźnie
 
76-200 Słupsk ul. Sienkiewicza 20 p. 402, tel. 606505184 (wtorek – środa: 9.00 – 14.00)

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP w Słupsku, w dniach  
20-22.10.2017 r. na bazie Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „ARKA” w Jarosławcu, ul. Bałtycka 103 – organizuje wspólne spotkanie integracyjne:
                      - „XVI Weekend Weterana i Rezerwisty”,
                  - „ X Spotkanie Sympatyków 36 pa”
Na powyższe spotkanie serdecznie i radośnie w imieniu organizatorów Państwa zapraszamy.
Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu uprzejmie proszę, abyw terminie do dnia 30września 2017 r, dokonały wpłaty 270,00 złod osoby, na adres i konto:
Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20       
                67 – 1940 – 1076 – 3007 – 4204 – 0000 – 0000
Cel wpłaty – „XVI Weekend Weterana i Rezerwisty” lub „X Spotkanie Sympatyków 36 pa”

Program spotkania:
20.10.2017 r.   15.00 – 17.00 – przybycie i zakwaterowanie,
                        19.00 - 2.00   - kolacja i wieczorek taneczny /dancing/, /7h/
21.10.2017 r.     8.30 – 10.00 – śniadanie,
                        10.00 – 13.00 – spacery, wspólne zdjęcia,
                        13.30 – 14.00 – obiad,
                        15.00 – 16.30 – koncert „WZW WIARUSY”
                        19.00 – 24.00 – wieczór wspomnień, potańcówka /5h/ i niespodzianka.
22.10.2017 r.    8.30 –10.00 – śniadanie,
                      10.10 - 10.30wspólne zdjęcie
                       10.30 – 11.00 – spotkanie sympatyków 36pa
                        11.00 – 13.00 – spotkania w grupach, spacery,         
                        13.30 – 14.00 – obiad
                        15.00 – 18.00 – wyjazd do domów.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu wraz z wyżywieniem.

Wszelkie wątpliwości i pytania kierować do członków Komitetu Organizacyjnego.
 
SERDECZNIE I RADOŚNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY !
 
Komitet Organizacyjny w składzie:
Romuald DETMER – przewodniczący   tel.  606505184  lub e-mail  detmerr@gazeta.pl
Andrzej Kowalewski – z-ca, skarbnik tel.  602261647 lub e-mail   kowand57@wp.pl
Sławomir Waniewski – członek            tel.  606701886 lub e-mail   slawwan52@gmail.com

Słupsk

73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Jak co roku odbyły się w Słupsku uroczystości rocznicowe na pamiątkę powstańczego zrywu narodu polskiego w Warszawie.
Główne uroczystości odbyły się w przy pomniku Powstańców Warszawy. Rozpoczęły się o godzinie 13,30 Mszą Świętą w kościele mariackim celebrowaną przez trzech księży z parafii mariackiej.
Na główną uroczystość pod Pomnik Powstańców Warszawy stawili się Senator Kleina, Poseł na Sejm Jolanta Szczypińska oraz delegacje reprezentujące władze państwowe, samorządowe, w tym Prezydent Słupska Pan Robert Biedroń, kompania honorowa Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie oraz delegacje i poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń weteranów i kombatantów.
W czasie uroczystości pod pomnikiem po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu Hymnu, krótkie wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Uczestniczka Powstania obecnie Prezes Związku Inwalidów Wojennych w Słupsku Pani Krystyna Wasiuszko, Prezydent Słupska Pan Robert Biedroń, Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz Łuczyk. Po wystąpieniach odbył się apel pamięci, po którym uczestniczące w uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Warszawy.
O godzinie 16.30, na ulicy Sienkiewicza rozpoczęła się inscenizacja historyczna przygotowana przez różne grupy rekonstrukcyjne. Przedstawiono w niej realia okupowanej Warszawy tuż przed wybuchem powstania.
O godzinie 17.00 zawyły syreny i rozpoczęła się interesująca i profesjonalnie przygotowana inscenizacja działań powstańców wyposażonych w stroje z epoki oraz ówczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Powstańcy pokazali najważniejsze epizody z 63 dni walki z wielokrotnie silniejszym i lepiej wyposażonym wrogiem.
Pokaz wykonany przez rekonstruktorów był bardzo ciekawy i wzbudził ogromne zainteresowanie dużej liczby zgromadzonych mieszkańców Słupska.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystościach tych był reprezentowany przez poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego w Słupsku, wystawiony przez Koło Nr 10 „Radar” w Słupsku oraz delegację Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku pod przewodnictwem Prezesa ppłk Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych było reprezentowane przez  delegację pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego płk dypl. Jana Karasia.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-360.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Marek Kul

Protesty w sprawie ustaw „sądowych”
Od kilku dni pod Pałacem Prezydenckim, pod Sądem Najwyższym w Warszawie oraz w wielu miastach w całej Polsce zbierały się wielotysięczne tłumy protestujące przeciwko naruszaniu prawa przy procedowaniu ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym i systemie sądownictwa.
Podobnie jak w całej Polsce tak i w Słupsku pod Sądem Rejonowym również gromadziły się tłumy protestujące przeciwko łamaniu prawa przez obecną większość sejmową, która nie ma upoważnienia od Suwerena do zmiany obowiązującej Konstytucji RP. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory ale nie ma wystarczającej większości by zmieniać Konstytucję, a próbuje to zrobić uchwalając ustawy, w których umieszcza się regulacje z Konstytucją niezgodne. 
Ludzie, którzy dzisiaj wychodzą na ulice i protestują tworzą alternatywę dla opozycji, która w Sejmie nie jest w stanie zablokować wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w prawie. Po przejęciu przez PiS Trybunału Konstytucyjnego nie ma już niezależnej instytucji, która byłaby upoważniona do wykazania niezgodności z Konstytucją wprowadzanych ustaw, nawet wtedy gdy wyraźnie widać, że są one niezgodne z Konstytucją. Jak uczy dotychczasowe doświadczenie spolegliwy Prezydent RP podpisuje wszystkie ustawy uchwalane przez Prawo i Sprawiedliwość.
W Słupsku od kilku dni o godzinie 21.00 pod Sądem Rejonowym, na ulicy Szarych Szeregów zbierają się słupszczanie, którzy protestują przeciwko procedowaniu ustaw w sposób urągający procedurze i regulaminowi Sejmu.
Zarząd Rejonowy zaprasza wszystkich członków Związku Rejonu Słupskiego wraz z Rodzinami do udziału w tych manifestacjach zarówno w Słupsku, jak i w innych miastach, w których prowadzą działalność statutową nasze koła, a protesty te będą tam organizowane.

Wiecej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-358.htm

Lębork, Cewice, Siemirowice

„LOTNICZY PUCK 2017”
– POWRÓT DO KORZENI LOTNICTWA MORSKIEGO MARYNARKI WOJENNEJ
Festiwal historii związanej z Morskim Dywizjonem Lotniczym odbył się w PUCKU w kolebce lotnictwa morskiego w dniach 14–16 lipca 2017 roku. Inspiracją tematyczną do odbycia jednodniowej wycieczki dla byłych żołnierzy związanych z dzisiejszą 44 Bazą Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach oraz żołnierzy pełniących aktualnie służbę zawodową było kwietniowe spotkanie z brytyjskimi pasjonatami lotnictwa: Panami Alastair Graham i Neville Bougourd z rodzinami. To wtedy w dniu 25 kwietnia 2017 roku okazało się, że mamy także swoich polskich pasjonatów lotnictwa morskiego w osobach między innymi:
Mariusza Konarskiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia Historycznego MDLot w Pucku,
Ireneusza Makowskiego – Dyrektora Muzeum MDLot w Pucku,
Krzysztofa Krężel – Wicedyrektora Muzeum MDLot.
Na zaproszenie naszych rodzimych lotniczych pasjonatów w niedzielny poranek 16 lipca 2017r. uczestnicy w składzie dwóch grup /razem 34 osoby i kierowca autokaru/:z Siemirowic i Cewic 16 osób, z Dowódcą kol. Wiesławem Dąbrowskim, oraz z Lęborka 18 osób, z Dowódcą kol. Eugeniuszem Boblińskim na czele „wystartowali” spod kolejowego dworca PKP w Lęborku tuż po godzinie dziesiątej. Kierowca autokaru st. mar. Damian Lutz obrał kierunek Wejherowo i dalej do festiwalowego Pucka. Na pokładzie naszego autokaru kol. Zbigniew Panek bardzo ciepło powitał wszystkich uczestników, życzył wytrwałości w tej edukacyjnej wycieczce, która zapewne bardziej przybliży nas do ciekawej historii Morskiego Dywizjonu Lotniczego oraz da możliwość obejrzenia epizodu w wykonaniu rekonstruktorów: jak wyglądał pierwszy dzień II wojny światowej nad Zatoką Pucką.
Droga do Pucka prowadziła przez okolice Piaśnicy zwanej Pomorskim Katyniem, gdzie zginęło podczas ostatniej wojny prawie 14.000 ludzi różnych narodowości.
W samo południe dotarliśmy na pucki parking przy pomniku „Pamięci Polskich Lotników”, którzy zginęli w II wojnie światowej w obronie polskiego wybrzeża i Ojczyzny, nad wszystkimi morzami świata 1939 – 1945. Delegacja w składzie: kol. Witold Guz, Wiesław Dąbrowski, Regina Cynk wraz z najmłodszymi uczestnikami Tomaszem Spoczyńskim i Kacprem Filipiakiem złożyła biało – czerwoną wiązankę kwiatów i zapaliła znicze, oddając wraz ze wszystkimi uczestnikami należny hołd tym, którzy oddali życie za OJCZYZNĘ.
Po tej części patriotycznej w pobliskim Muzeum MDLot  odbyła się część edukacyjno-muzealna dla uczestników w dwóch grupach przemiennie. Pan Krzysztof Krężel w roli przewodnika pokazywał ciekawe i zgromadzone eksponaty, opowiadając przy tym niesamowite historie MDLot. z lat dwudziestych aż do pierwszego dnia wojny 1 września 1939 r. Przed Muzeum na licznych wyeksponowanych barwnych planszach mogliśmy odnaleźć wiele ciekawostek lotniczo-morskich z okresu pierwszych lat działania Morskiego Dywizjonu Lotniczego w PUCKU.
Duże zainteresowanie wzbudził fakt wykonanej rekonstrukcji siłami Muzeum i innych partnerów wodnosamolotu Lublin R.XIIIG w skali 1:1 n/b 714, będącego aktualnie perełką w coraz to bogatszej kolekcji lotniczych pamiątek.
Widowiskowe zwieńczenie Lotniczego Pucka 2017 zaczęło się o godzinie 14.00 na Zielonej Plaży. Ponad godzinny czas wyczekiwania uczestnicy poświęcili na odwiedzanie miejsc gdzie eksponowany był historyczny sprzęt militarny oraz mała gastronomia wraz z napojami do skorzystania wg potrzeb i upodobań smakowych, np. rybnych.
Barwną i zrozumiałą konferansjerkę prowadził Pan Andrzej Olejko. Na Zielonej Plaży zobaczyliśmy pierwszy dzień II wojny światowej, który dla MDL-otu był tragiczny gdyż zginął jego dowódca kmdr por. pil. Edward Szystowski.
Pokaz militarystów, jak też liczne wybuchy i strzały w tym miejscu dobitnie nawiązywały do pierwszych momentów wojny w tym naszym polskim miasteczku leżącym na północy Kaszub. Ten wojenny epizod mogliśmy zobaczyć w tym rybackim miasteczku i wyobrazić sobie jak to było 1 września 1939 roku.
Było wiele wrażeń szczególnie u tych najmłodszych widzów, ale też niektórym starszym zakręciły się łezki w oczach. Niedaleko brzegu wyeksponowana była replika wodnosamolotu LUBLIN. R. XIIIG, którym kiedyś latali polscy lotnicy.
Dzisiejsze Lotnictwo Morskie MW w 2020 roku obchodzić będzie Jubileusz 100 –rocznicy powstania na północnych rubieżach Polski, właśnie w Pucku, który mieliśmy okazję odwiedzić.
Czas programowy 15.00 – 17.30 dla wszystkich uczestników stwarzał możliwość odwiedzenia centrum miasteczka, obejrzenia portu jachtowego i spożycia posiłku we własnym zakresie. Godzina 17.30 to ,,start” naszego autokaru w drogę powrotną, podczas której 12 uczestnikom wręczono okazjonalne gadżety. Do Lęborka dotarliśmy około godziny 19-ej. Uczestnicy dwóch grup podziękowali sobie wzajemnie za wspólną wyprawę uznając ją za udaną i sygnalizując także chęci i gotowość uczestnictwa w następnej podobnej jednodniowej podróży historyczno – wojskowej z udziałem także żołnierzy zawodowych bazy lotniczej w Siemirowicach.Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-357.htm
Tekst i foto: kol. Eugeniusz Bobliński przy współpracy kol. Andrzeja Peitler i Jana Cynk.

Ustka
Ostatnie pożegnanie Kolegów:
Ryszarda Świebody i Jana Marciniaka.

W dniach 14 i 15 lipca pożegnaliśmy dwóch naszych kolegów, którzy zmarli po długiej i ciężkiej chorobie.

Kapitan w stanie spoczynku Ryszard Świeboda po ukończeniu szkoły podoficerskiej, a następnie Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Plot w Koszalinie pełnił służbę w 8 Pułku Radiotechnicznym, a następnie dowódcy plutonu ogniowego i dowódcy baterii plot w JW. 2521. Ostatnie lata służby był na stanowisku kwatermistrza JW. 2021 i z tego stanowiska odszedł na emeryturę. Zmarł 11 lipca po długiej i ciężkiej chorobie.

Major w stanie spoczynku Jan Marciniak urodził się 12 maja 1935 roku w Łęczycy. Ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Ochrony Pogranicza, po ukończeniu której pełnił służbę w placówkach WOP w latach 1953 do 1985 r. Ostatnio pełnił służbę jako Komendant Placówki WOP w Ustce, skąd odszedł na emeryturę w roku 1985.

09.04.1987 r. wstąpił do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zmarł 10.07.2017 po długiej i ciężkiej chorobie.


Tekst i foto: Jan Freus.


Słupsk
Ppłk Jan Górski - odszedł na wieczną wartę.
7 lipca 2017 roku odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, członek Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku ppłk Jan Górski.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandaru i kompanii honorowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża, orkiestry wojskowej „Reduta”, sztandarów: 7 Brygady Obrony Wybrzeża i Zarządu Rejonowego ZŻWP, wystawinego przez Koło nr 1,  odbyły się na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku w dniu 13 lipca 2017 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz duża rzesza przyjaciół, znajomych i kolegów zmarłego.
Ceremonię pogrzebową poprowadził ksiądz kapelan kpt. Bolesław Leszczyński.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pożegnania dokonał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku ppłk w st. spocz. Romuald Detmer.
Kolega płk Jan Górski urodził się w Gnieźnie 17 grudnia 1937 roku. Po szkole średniej wstąpił do Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu.
Po ukończeniu szkoły oficerskiej służył najpierw w Batalionie Specjalnym w Dziwnowie potem został dowódcą kompanii czołgów w 34 Budziszyńskim Pułku Desantowym. Dalszą służbę wojskową odbywał w wojskowej administracji terenowej jako Kierownik Wydziału Poboru najpierw w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Słupsku, a potem w Lublinie. Służbę wojskową zakończył w Lublinie.
Do Związku Żołnierzy WP Koła nr 1 w Słupsku wstąpił 13 marca 2017 r. Dopóki zdrowie mu pozwalało aktywnie uczestniczył w życiu i działalności naszego Związku.
Za bardzo dobre wyniki w służbie, za swoją działalność społeczną i zawodową otrzymywał dużo wyróżnień i odznaczeń, nie sposób tu w tym miejscu wszystkie wymienić. Wyróżniony był najwyższymi odznaczeniami, medalami resortowymi i państwowym. Najwyższe z nich to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, oraz złoty i srebrny Krzyż Zasługi, a także medalami „Za Zasługo dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
Jan był zawsze koleżeńskim, spokojnym, pogodnym, zrównoważonym, uczciwym, rozsądnym, obowiązkowym, solidnym i odpowiedzialnym człowiekiem.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku były serdeczne podziękowania za wszystko co Jan zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swojej żony Anny, córki i syna oraz wnuków, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnający zmarłego Prezes Zarządu Rejonowego podziękował również wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie ppłk Jan Górskiego. Oddzielne podziękowania zostały skierowane do asysty wojskowej i komendanta garnizonu Słupsk oraz kapelana księdza kpt. Bolesława Leszczyńskiego oraz pracowników zakładu pogrzebowego.
Tą drogą Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz ppłk Jana Górskiego pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Cześć Jego Pamięci!


Tekst i foto: Jan Karaś

Słupsk
Uroczystości w rocznicę zbrodni wołyńskiej
6 lipca 2017 w Słupsku, w 74 rocznicę rozpoczęcia przez nacjonalistów ukraińskich, eksterminacji Polaków zamieszkałych we wschodniej Polsce Polaków, Żydów i innych mniejszości narodowych, o godzinie 18.00, w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego odprawiona została msza święta w intencji pomordowanych na Wołyniu.
 Po mszy na Starym Cmentarzu Komunalnym, przy Pomniku Wołyńskim, upamiętniającym fakt ludobójstwa na tamtych terenach, odbyła się uroczystość rocznicowa.
W uroczystości wzięli udział: Przewodnicząca Rady Miasta Beata Chrzanowska, Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka i Pan Marak Biernacki, wojsko: posterunek honorowy wystawiony przez 7 Brygadę Obrony Wybrzeża, delegacje organizacji politycznych oraz stowarzyszeń kombatanckich zrzeszających swoich członków ze Słupska i najbliższych okolic, poczty sztandarowe oraz delegacje związków i stowarzyszeń funkcjonujących na Ziemi Słupskiej.
Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Prezes Oddziału Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Pan por. w st. spocz. Zbigniew Has.
Modlitwę odmówił kapelan słupskiego garnizonu ks. kpt. mgr Bolesław Leszczyński.
Krótkie okolicznościowe wystąpienia wygłosił: Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Biernacki.
Po wystąpieniach przybyłe na uroczystość delegację złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod Pomnikiem Wołyńskim.
W uroczystości uczestniczyły miedzy innymi delegacje: Związku Żołnierzy WP pod kierownictwem Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku ppłk. Romualda Detmera oraz Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego płk dypl. Jana Karasia.
Poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiło Koło nr 1 ze Słupska, w składzie: st. chor. szt. Henryk Błaszkiewicz, mł. chor. Henryk Wagerman, a sztandarowym był chor. Ryszard Wilkowski.
Pięknym obrazem zmiany pokoleniowej w kontynuowaniu etosu służby wojskowej jest fakt, że sztandarowym, w uczestniczącym również w uroczystości poczcie sztandarowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża, był sierż. Przemysław Wilkowski, syn naszego kolegi, pełniący aktualnie czynną służbę wojskową (zdjęcie po lewej).
 „Historycy polscy i ukraińscy spierają się o Zbrodnię Wołyńską. Niejednokrotnie nie ma zgody co do podstawowych faktów – takich jak np. liczba ofiar. W różny sposób opisywane i oceniane są motywy zarówno Polaków, jak Ukraińców. Polscy i ukraińscy autorzy inaczej wreszcie postrzegają wpływ Niemców i Sowietów na to, co w czasie II wojny światowej działo się na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
Antypolskie wystąpienia podziemia banderowskiego w czasie II wojny światowej oraz wywołany przez nie w dużym stopniu polski odwet to bez wątpienia najkrwawszy okres w dziejach konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40. ubiegłego stulecia. Używamy pojęcia „konflikt”, gdyż w tym czasie mieliśmy do czynienia z ewidentnym polsko-ukraińskim antagonizmem i walką o ziemię toczoną między współobywatelami jednego państwa (II Rzeczypospolitej). Jest to jeden z terminów używanych do opisania tego, co się wydarzyło między Polakami a Ukraińcami w okresie wojny.
Pod nazwą „antypolska akcja” sprawcy – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) – skrywali we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej. Banderowcy przeprowadzili ją w latach 1943–1945 na spornych terenach Wołynia, Galicji Wschodniej oraz południowo-wschodniej Lubelszczyzny (Chełmszczyzny), uznanych przez nich za „etnograficznie ukraińskie”. W polskiej historiografii do opisu tej zbrodni przyjęła się nazwa rzezi wołyńsko-galicyjskiej. Zachowujemy tę nazwę mając jednak na uwadze, iż w świetle prowadzonych badań „antypolska akcja” OUN-B i UPA zakończyła się na Chełmszczyźnie, która, jak wiadomo, nie była częścią Wołynia ani Galicji Wschodniej. Jak złożone jest to zagadnienie, świadczy chociażby aktualny stan polsko-ukraińskiej debaty historycznej na ten temat. Podgrzewa ją nieustannie równoległa dyskusja o charakterze publicystycznym, której często towarzyszą negatywne emocje. Echa tamtych tragicznych wydarzeń miały i nadal mają istotny wpływ na decyzje polityczne w Polsce i na Ukrainie, dotyczące kwestii upamiętniania ofiar, wpisując się w polsko-ukraiński konflikt pamięci.
Prokuratorzy pionu śledczego IPN prowadzą obecnie śledztwa w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich. Są one kwalifikowane jako zbrodnia ludobójstwa. Podstawą prawną tych śledztw jest art. 118 § 1 kodeksu karnego z 1997 r., który wprowadził do polskiego prawa wewnętrznego pojęcie ludobójstwa. Zgodnie z konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. definiowane jest ono jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich”. W nauce polskiej Zbrodnia Wołyńska jest też określana mianem ludobójczej czystki etnicznej, zbrodni lub rzezi wołyńskiej (bądź wołyńsko-galicyjskiej).” 1)
 1)  Wykorzystano materiały ze strony http://www.zbrodniawolynska.pl/.Tekst: Jan Karaś.
Foto: Ryszard Ferdyn i Andrzej Kowalewski.

Okazja
Wycieczka w Sudety i do Pragi
(odwołana z uwagi na brak zainteresowania)

Zaprzyaźnione z naszym Związkiem, Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku organizuje wycieczkę autokarową. Jest to wycieczka pięciodniowa 18 - 22 września 2017 r.
W związku z tym, że są jeszcze wolne miejsca w autokarze, organizatorzy proponują udział w wycieczce zainteresowanych osób z naszego Związku i z całego środowiska wojskowego.
Obecny koszt wycieczki skalkulowano na 1260 zł/osobę, ale gdyby z naszej strony zgłosiło się 10 - 12 osób, organizator wycieczki skalkulowałby na nowo koszty, które mogłyby zejść do około 1100 zł/os.
Z uwagi na konieczność wcześniejszego zamówienie miejsc hotelowych - zgłoszenia chętnych do: Jan Karaś, tel. 503 151 248, do dnia 12 lipca 2017 r.
Poniżej zamieszczam program wycieczki.
 

Pałuty
Wycieczka szlakiem pierwszych Piastów
W dniach od 30 czerwca do 2 lipca 2017 r, odbyła się trzydniowa podróż historyczna piastowskim i pałuckim szlakiem, zorganizowana przez Kierownika Klubu Wojskowego 7 BOW mjr. Andrzeja Liberka, po jakże malowniczej ziemi, obfitującej w dużą liczbę zabytków dokumentujących początki naszego państwa.
Autokar na tą wycieczkę zabezpieczony 6 WOG, przy sprzyjającej czerwcowo - lipcowej pogodzie w piątek,  tuż po godzinie szóstej ruszył w kierunku północno – wschodniej Wielkopolski.
 Pan mjr Liberek jako dowódca wycieczki, ciepło i serdecznie przywitał uczestników, zapoznał z programem wycieczki oraz życzył wytrwałości i aktywności w tej wyprawie.
Na pierwszy obiekt przewidziany do zwiedzania, w rejonie Dziekanowic, przybyliśmy po około 6 godzinach jazdy, czyli około godziny 12.00. Po drobnych perypetiach z określeniem miejsca pierwszego obiektu do zwiedzania dotarliśmy do punktu, gdzie czekał na nas umówiony przewodnik, z którym po przeprawie promem przez Jezioro Lednickie udaliśmy się na Ostrów Lednicki – wyspa na której znajduje się stanowisko archeologiczne, obrazując rozmieszczenie osady z resztkami zamku. Jest to jedno z miejsc, w których jak się przypuszcza, mógł dokonać się chrzest polskiego księcia Mieszka Pierwszego.
Po wysłuchaniu ciekawej informacji naszego przewodnika i po powrocie na suchy ląd, w drodze do miejsca zakwaterowania zwiedziliśmy najpierw Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach, a następnie w Gnieźnie Katedrę ze słynnymi drzwiami, na których wykonawca – artysta przedstawił życiorys Świętego Wojciecha, zamordowanego przez pogańskie plemię Prusów, w czasie próby ich nawracania na chrześcijan, a którego szczątki przechowywane są w Katedrze.
Z Gniezna udaliśmy się do miejsca zakwaterowanie w miejscowości Chomiąża Księża, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym „Brzezina” odpoczywaliśmy przez dwie noce po całodziennych wojażach po okolicznych ciekawych i godnych zwiedzenia miejscach.
Agroturystyka Brzezina położona jest nad jeziorem, w przepięknej krainie leżącej na pograniczu dwóch regionów, którymi są Wielkopolska i Kujawy. To teren wyjątkowo ciekawy pod względem turystycznym, gdyż kryje się tu wiele atrakcji, które przypadną do gustu zarówno starszym, jak i młodszym. Mieszkaliśmy w komfortowo urządzonych domkach nad jeziorem. Dzięki bliskości przyrody i przytulnym wnętrzom urządzonym w klimacie wiejskich rezydencji, czuliśmy się bardzo dobrze. Każdy domek posiada łazienkę, cztery sypialnie, kuchnię oraz salon. Obok domków usytuowany jest wystarczająco duży basen oraz miejsca na grillowanie, uprawianie sportu oraz zabawy dla dzieci. Śniadania i kolacje serwowano nam w stylowo urządzonej jadłodajni, a pod względem smaku i sposobu przygotowania podane potrawy zakasują najlepsze europejskie restauracje.
Drugi dzień wycieczki przeznaczony był na zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji koło Żnina oraz ruin zamku Diabła Weneckiego.
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji to wyjątkowe miejsce - zarówno dla miłośników historii techniki, turystów zwiedzających najatrakcyjniejsze zakątki Polski, jak i dla najmłodszych, którzy nigdy nie kryli swego zamiłowania do kolei, a zwłaszcza parowozów.
Weneckie muzeum to jeden z największych w Europie skansenów kolei wąskotorowej o rozstawie 600 mm. Zgromadzono tam kilkadziesiąt niezwykłych eksponatów - między innymi 17 zabytkowych parowozów (najstarszy pochodzi z 1899 roku, kilka następnych z okresu I wojny światowej), wagony o najróżniejszym przeznaczeniu - towarowe, pasażerskie, drezyny ręczne i motorowe.
Ekspozycję uzupełnia niezbędna infrastruktura kolejowa: zabytkowa poczekalnia, budka dróżnika ze szlabanem, torowiska z rozjazdami, zwrotnicami, żuraw wodny służący do uzupełniania poziomu wody w kotłach lokomotyw, obrotnica umożliwiająca zmianę kierunku jazdy.
Tuż przy skansenie kolei znajdują się średniowieczne ruiny zamku Krwawego Diabła Weneckiego. Usytuowany strategicznie na przesmyku jezior Weneckiego i Biskupińskiego zamek (jeden z pierwszych prywatnych zamków obronnych w Polsce) strzegł ongiś szlaku łączącego Żnin z Gnieznem czyli de facto granic Państwa Krzyżackiego z siedzibą głów polskiego kościoła. Według lokalnych podań - tutaj właśnie “testowano” bombardy (armaty) przed bitwą pod Grunwaldem. Swą nazwę zamek zawdzięcza Mikołajowi Nałęczowi - panu na Wenecji, sędziemu kaliskiemu, który – jak głosi legenda - ze względu na surowość swych sądów przezwany został Krwawym Diabłem Weneckim lub Krwawcem. 
Po zwiedzeniu atrakcji na terenie Wenecji koło Żnina udaliśmy się do Biskupina. Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce zawierających pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Rekonstrukcje te są cyklicznie wymieniane na nowe w związku z potrzebą ich aktualizacji w wyniku dokonania nowych ustaleń naukowych.
Osada w Biskupinie wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, od ok. XIV w. p.n.e., po wczesną epokę żelaza, czyli do ok. V w. p.n.e. Kultura łużycka to pojęcie archeologiczne, przez które różni badacze rozumieli odmienne grupy etniczne – Germanów, Słowian lub Illirów. Sprawa przynależności etnicznej Biskupina była wykorzystywana dla celów ideologicznych w sporach dotyczących praw różnych narodów do ziem dzisiejszej Polski. Obecnie powszechnie przyjmuje się za fakt, że przynależności etnicznej kultury łużyckiej, podobnie jak i większości innych pradziejowych kultur archeologicznej, bezdyskusyjnie ustalić się nie da.
Na podstawie badań elementów konstrukcyjnych osiedla (drewnianych bali) stwierdzono, że powstało ono najprawdopodobniej zimą 738 roku p. n. e. Założono je na podmokłej wyspie na jeziorze Biskupińskim (obecnie półwysep), o kształcie w przybliżeniu owalnym i powierzchni ok. 2 ha (w obrębie wałów mieściło się ok. 1,3 ha powierzchni). Wyspa wznosiła się 0,8 – 1,2 m ponad wody otaczającego jeziora. Gród biskupiński był zasiedlony przez 150 lat.
Na terenie osady znajdowało się ok. 106 domostw, o wymiarach przeciętnie ok. 8 × 10 m, usytuowanych rzędowo wzdłuż moszczonych drewnem 11 ulic, o szerokości ok. 2,5 m każda. Ocenia się, że w osadzie mieszkać mogło od 800 do 1000 osób. Osada otoczona była skrzynkowym wałem drewniano-ziemnym o długości 640 m, szerokości 3 m i domniemanej wysokości do 6 m, w którym znajdowała się brama wjazdowa. Gród otoczony był falochronem o szerokości od 2 do 9 m, zbudowanym z ukośnie wbitych pali.
W trzecim dniu wycieczki, jadąc już w kierunku Słupska, zwiedziliśmy pałac w Lubostroniu. Wybudował go Fryderyk hrabia Skórzewski w latach 1795 – 1800 i był siedzibą tego rodu. W 1933 roku pałac w Lubostroniu Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej został uznany za zabytek. W 1939 roku pałac Lubostroń wyposażony w cenne meble, zbiory malarskie, porcelany, wspaniałe zbiory biblioteczne podzielił los tysięcy polskich pałaców i dworów. Po wojnie był siedzibą Funduszu Wczasów Pracowniczych, co mimo, że nie było najlepszym rozwiązaniem, uchroniło go przed poważną dewastacją. Od 30 kwietnia 1994 roku zabytkowy zespół pałacowo – parkowy jest siedzibą samorządowej instytucji kultury. Od 01 września 2009 roku do 31 grudnia 2012 roku Pałac Lubostroń był instytucją kultury współprowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Powiatu Żnińskiego. Od 01 stycznia 2013 roku organizatorem instytucji kultury Pałac Lubostroń jest Województwo Kujawsko – Pomorskie.
Uczestnicy wycieczki z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli i z zainteresowaniem obejrzeli zaproponowane przez organizatora obiekty. W imieniu uczestników, tą drogą jeszcze raz dziękujemy za bardzo sprawny i bezstresowy jej przebieg.


Tekst i foto: Jan Karaś.

APEL
XI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwraca się do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawianie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego.
Na przestrzeni minionych lat, bez względu na zawirowania polityczne, wojsko zawsze cieszyło się wysokim szacunkiem i zaufaniem społeczeństwa. Żołnierze składali przysięgę na wierność Narodowi i Konstytucji. Przysięgi tej dotrzymali. Służyli wiernie Ojczyźnie w kraju oraz poza jego granicami. Państwo przyjmując od nich przysięgę dało im ustawowe gwarancje co do zatrudnienia oraz moralnego i materialnego statusu. Teraz okazuje się, że gwarancje państwowe mają być nieważne, bo za wierną służbę wielu żołnierzy i ich rodziny czeka niezasłużona kara, wymierzana z pominięciem wymiaru sprawiedliwości.
Za decyzje polityczne kolejnych władz żołnierze nie powinni ponosić odpowiedzialności, zwłaszcza zbiorowej. Państwo posiada wystarczające narzędzia pozwalające na odnalezienie i postawienie przed sądem każdego przestępcy, który nosił mundur. Wzywamy rządzących do wykorzystania tych środków. Niech państwo pokaże swą sprawność na tym polu. Żołnierze nie mogą być karani za działania polityków ani w przeszłości, ani obecnie. Karanie zbiorowe, zwłaszcza uderzające w byt obrońców Ojczyzny, świadczy o niesprawności lub nie-chęci właściwych organów państwa, albo wyjątkowej, zorganizowanej nagonce. To wielce nieodpowiedzialne i grożące obronności państwa działanie. To zły sygnał dla żołnierzy i funkcjonariuszy służących obecnie. Podważa to zaufanie do władz państwowych.
Apelujemy o zaniechanie kłamliwej propagandy dotyczącej rzekomych przywilejów, której celem jest wzbudzenie negatywnych odczuć społecznych w stosunku do byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin.
Zadaniem wojska jest obrona Narodu i Jego Państwa. Jednak Naród ma również obowiązki wobec sił zbrojnych. Powinien bronić wojsko przed błędnymi decyzjami władz politycznych. Dostrzegli to już twórcy Konstytucji 3 Maja zapisując w niej „Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą”.
XI Krajowy Zjazd Delegatów wzywa wszystkie organy państwa do przestrzegania praw zawarowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz konwencjach międzynarodowych. Ustawodawstwo, które wyjmuje z konstytucyjnej ochrony obywateli, przy przyjęciu ich odpowiedzialności zbiorowej, jest sprzeczne z prawami podstawowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.
XI Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Włocławek, dnia 28 czerwca 2017 r.

Cewice
ŚLADAMI HISTORII
– dzisiejszy Malbork i Westerplatte oczami emerytów z Cewic
Przy lekko zachmurzonym niebie, ale bezdeszczowo w ,,superanckich” nastrojach w dniu 24 czerwca 2017 roku wyjazdem spod Urzędu Gminy o godzinie 6.00 rozpoczęła się autokarowa jednodniowa wycieczka do Malborka i Westerplatte w Gdańsku.
Na pokładzie autokaru udostępnionego przez Wójta Cewic Pana Jerzego PERNALA zajęli ochoczo miejsca emeryci wojskowi i ich rodziny, jak również mieszkańcy gminy Cewice wraz z kilkoma dziećmi.
Ogółem uczestniczyło 32 osoby, którym przewodniczył jako kierownik wycieczki kol. Wiesław Dąbrowski – Prezes Koła nr 7 wraz z małżonką Grażyną. Autokar po „wystartowaniu” przez piękne letnie Kaszuby dotarł koło godziny 9.00 do Malborka, gdzie oczekiwała Pani przewodnik Muzeum Zamkowego. Po sesji zdjęciowej rozpoczęło się zwiedzanie tego bardzo interesującego krzyżackiego Zamku /UNESCO/.
Zamek ten jest największą średniowieczną ceglaną budowlą Europy zakonu krzyżackiego z XIII wieku rozbudowanego po 1309 roku, gdy przeniesiono do niego siedzibę wielkiego mistrza i stolicę państwa zakonnego. Zrujnowany obiekt odnowiono w XIX-XX wieku, a po zniszczeniach w czasie II wojny światowej odrestaurowano na podstawie dokumentacji wcześniejszych konserwatorów. W skład zespołu wchodzą zamek niski /zbrojownia i wozownia, kaplica św. Wawrzyńca/, zamek średni /trójboczny, z dużym dziedzińcem oddzielonym od zamku wysokim murem i fosą, w którym znajduje się kaplica św. Bartłomieja, komturia, infirmeria, refektarze, pałac wielkich mistrzów i wieża/ oraz zamek wysoki /czworoboczny, o dziedzińcu otoczonym krużgankami z kościołem i kaplicą grobową św. Anny oraz wieżami/.
Zainteresowanie uczestników historią zamku z widocznymi i rzeczywistymi śladami jego historii było tak duże, że z planowanych 3 zrobiło się aż 5 pełnych godzin.
Po tej części edukacyjnej - muzealnej programu udano się na wspólny obiad do jadłodajni Państwa Anny i Krzysztofa Rydel w Malborku.
Po barowym obiadowym posiłku uzupełnionym także suchym prowiantem na dalsza podróż autokar dotarł do Gdańska pod pomnik Westerplatte, gdzie uczestnicy oddali należny hołd tym, którzy jako pierwsi odczuli napaść hitlerowskich Niemiec w 1939 r. i oddali życie za Ojczyznę. Przy pomniku najmłodsi uczestnicy wycieczki złożyli symboliczną biało-czerwoną wiązankę kwiatów i zapalili znicze, a na koniec wykonano także wspólne pamiątkowe zdjęcia. Po zakończeniu tej patriotycznej części autokar „wystartował” w kierunku Cewic z uczestnikami w pełni zadowolonymi i nasyconymi pozytywnymi wrażeniami.
Tę kolejną podróż patriotyczno-historyczno-edukacyjną do Malborka i Westerplatte należy uznać za w pełni udaną, bo wszystkim uczestnikom podobała się i przypadła do gustu, a bardzo wielu z nich zasygnalizowało swoja gotowość uczestnictwa w kolejnych tego typu imprezach.
Ostatnia taka podróż miała miejsce 6 września 2014 roku zorganizowana przez komitet organizacyjny ZR ZŻWP w Słupsku
Organizatorzy tej jednodniowej wycieczki składają serdeczne podziękowanie Wójtowi Cewic za przychylność i możliwość zrealizowania niełatwego w tych czasach przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy i emerytów wojskowych z rodzinami.

Tekst i foto : kol. Wiesław Dąbrowski przy współpracy kol. Eugeniusza Boblińskiego

Słupsk:
Zawody strzeleckie o Puchar Przechodni Prezesa Koła nr 2 ku pamięci Marka Kaczmarka
W związku z zakazem udzielania nam jakiejkolwiek pomocy przez jednostki wojskowe, zawody strzeleckie Koła nr 2 „Czarne Berety” zorganizowaliśmy, na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski”, dzięki pomocy ze strony kierownictwa tego Klubu, a w szczególności jego Dyrektora Pana Henryka Jaśkowskiego. Odbyły się one w dniu 23 czerwca 2017 roku, w godzinach od 16.00 do 18.00,
Celem tych zawodów było:
      -  integrowanie Koła;
      -  podtrzymywanie umiejętności strzeleckich wśród członków Koła;
      - wyłonienie spośród strzelających najlepszych zawodników do skompletowania zespołu Zarządu Rejonowego;
      - zachowanie pamięci o naszym koledze Marku Kaczmarku, który był wybitnym strzelcem i reprezentantem brygady a następnie naszego Związku.
Zawody przeprowadzono w konkurencjach:
1.   Strzelanie z karabinka sportowego.
Warunki: odległość 50 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka leżąc z wykorzystaniem podpórki.
- 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych na ocenę;
2. Strzelanie z pistoletu sportowego.
Warunki: odległość 20 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka stojąc oburącz
- 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych na ocenę;
Zwycięzcami zostali:
 Konkurencja indywidualna:
I    miejsce - Janusz Zblewski -79 pkt; 
II   miejsce - Janusz Szuchyta - 67 pkt;
III miejsce Józef Opaliński - 66 pkt.
Kierownikiem strzelania był kpt. Jacek KOZERA .
Zawody odbyły się sprawnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa na strzelnicy. Bolejemy tylko, że frekwencja mogłaby być znacząco lepsza.
Pod względem logistycznym zabezpieczyła zawody skarbnik naszego koła kol. Katarzyna Czuj.
Do zobaczenia w przyszłym roku, może na obiektach wojskowych ?

Tekst i foto: JACEK SŁOMIŃSKI

Ustka
Zebranie integracyjne
Zgodnie z rocznym Planem Zamierzeń Koła, w dniu 16 czerwca 2017 r., na Gminnym Placu Zabaw, odbyło się zebranie (integracyjne) członków Koła nr 5 oraz członków Związku Emerytów Polskich i Rencistów.
Na spotkanie przybyli członkowie Koła z żonami oraz członkowie Związku Emerytów i Rencistów, w sumie ok. 100 osób.
Na wstępie Prezes Koła kmdr ppor. w stanie spoczynku  Czesław Grzybowski powitał zebranych. W krótkich zdaniach przedstawił cele i zadania Związku oraz perspektywy dalszej współpracy naszych Związków. 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu płk. w st. spocz. Jan Olech, który wyraził zadowolenie z takiej inicjatywy i powiedział ze będzie wspierał taką współpracę. W podobnym tonie wypowiedział się Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Koski.
Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów wyraziła zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zachęcała do wspólnych działań i współpracy na rzecz środowiska emeryckiego zarówno wojskowego jak i cywilnego. 
Następnie zebrani bawili się przy muzyce. W trakcie spotkania serwowano kiełbaski z grilla, kaszanki, ciasta,  Była kawa, herbata i różne napoje spotkanie trwało do godz. 21.20.  Zabawa była przednia, wszyscy się dobrze bawili i byli zadowoleni ze spotkania.


Tekst i foto: Jan Freus

Ustka

Pożegnanie kmdra por. Kazimierza Awieruszko
W dniu 16.06.2017 r. odszedł od nas nasz Kolega, członek Koła nr 5 ZŻWP w Ustce, kmdr por. Kazimierz Awieruszko.
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli rodzina zmarłego, wójt gminy Kobylnica, koledzy i przyjaciele oraz członkowie naszego Koła.
Mszę oraz uroczystości pogrzebowe celebrował ksiądz kapelan Jacek Golec. W imieniu członków koła zmarłego pożegnał kmdr por. w st. spocz. Józef Gralak. W pożegnalnym wystąpieniu przedstawił on życiową i wojskową drogę Kolegi Awieruszki.
W imieniu rodziny żegnał zmarłego Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński. Podziękował zebranym za liczne przybycie. Następnie przy dźwięku melodii cisza opuszczono trumnę do grobu.
Kompania honorowa oddała salwę honorową, a mogiłę pokryły liczne wieńce i wiązanki kwiatów.
Tekst i foto: Jan Freus

Słupsk
Jubileuszowe posiedzenie Zarządu Rejonowego
14 czerwca, w 36 rocznicę powstania naszego Związku, w sali konferencyjnej Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, odbyło się jubileuszowe posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku. Miało ono charakter wspomnieniowo – rocznicowy, dlatego głównym punktem posiedzenia był referat Wiceprezesa Zarządu Rejonowego Kolegi Sławomira Waniewskiego z okolicznościową informacją poświęconą historii Związku.
Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu ppłk Romuald Detmer. Oprócz członków Zarządu, uczestniczyli w nim prezesi kół słupskich: nr 1 st. chor. szt. Józef Wróblewski, nr 3 mjr Leon Kozłowski, nr 4 st. chor. szt. Zdzisław Orluk, nr 10 st. chor. szt. Jan Odziomek oraz kół spoza Słupska: z Ustki Prezes Koła nr 5 kmdr ppor. Czesław Grzybowski, z Lęborka Prezes Koła Nr 6 im. mjr Henryka Sucharskiego kpt. Andrzej Dyktyński oraz członek Zarządu Koła nr 12 „Lotników Morskich” kmdr por. Eugeniusz Bobliński. Przybyli również goście z Człuchowa pod kierownictwem Prezesa Koła nr 11 Kolegi ppłk. Zbigniewa Szymańskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Rejonowej Komisji Rewizyjnej: Wiceprzewodniczący kpt. Jacek Słomiński i Sekretarz st. chor. szt. Józef Opaliński. Pomimo swojego sędziwego wieku (93 lata) przybył również Honorowy Prezes Koła nr 4 im. 28 splm w Redzikowie ppłk Józef Stańkowski.
Na początku posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć kolegów którzy odeszli ostatnio na „wieczną wartę”.
W celu uatrakcyjnienia tego jubileuszowego posiedzenia, w ramach edukacji historycznej, jego uczestnicy odbyli około jednogodzinną wycieczkę do „Izby Historii Kolei w Słupsku”. Powstała ona z inicjatywy członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji działającego przy słupskim PKP. Na miejscu czekali już na nas Wiceprezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Pan mgr Edward Kasierski oraz główny organizator i Kustosz Izby Historii Pan Ryszard Nikitiuk.
Wchodząc do Izby znaleźliśmy się w świecie nieistniejących już kolei. Obecni tam pasjonaci kolei bardzo interesujaco przedstawili nam różne ciekawostki i historie zgromadzonych tam eksponatów. W Izbie znajdują się kolekcje lamp kolejowych i pociągowych na świeczkę, naftę, karbid i prąd. Można obejrzeć także tabliczki znamionowe lokomotyw parowych, które jeździły kiedyś w Słupsku, róznego typu narzędzia, czapki maszynistów i konduktorów, telefony kolejowe, z których dzwoniło się do dyżurnego ruchu, części dawnych semaforów, pociągową czarną skrzynkę, starą cegłę z parowozowni, drewniaki dla maszynistów, rozkłady jazdy i wiele innych pamiątek.
Czuje się, że opiekujący się zbiorami Koledzy z Braci Kolejarskiej są wielkimi pasjonatami kolejnictwa i wkładają wiele wysiłku i zaangażowania by przekazać swoją wiedzę historyczną i doświadczenie osobom z innych środowisk zainteresowanych tą tematyką.
Bardzo dziękujemy Kolegom Kolejarzom, działającym w ramach Stowarzyszenia, za ich jakże pożyteczną i wielce potrzebną pasję, która stworzyła nam możliwość obejrzenia zgromadzonych tam zbiorów i wysłuchania ciekawych opowieści.
Po powrocie na salę konferencyjną kontynuowano obrady Zarządu. Referat historyczno - rocznicowy wygłosił Wiceprezes Zarządu Rejonowego Kolega Sławomir Waniewski, a Prezes Romuald Detmer przedstawił informację dotyczacą aktualnego stanu spraw zwiazanych z ustawami restrykcyjnymi dotyczącymi emerytów służb mundurowych.
Kolejnym punktem posiedzenia było wreczenie wyróżnień. Wyróznienia otrzymali:
1.        Złoty Krzyż Zasługi dla Związku Żołnierzy WP z Gwiazdą Kolega ppłk Zbigniew Szymański.
2.        Brązowy Krzyż Zasługi dla Związku Żołnierzy WP Kolega mjr Janusz Kiecz.
3.        Odznakę Honorową Związku Żołnierzy WP st. chor. szt. Zbysław Konewko.
4.        Medal XXXV – lecia Związku Żołnierzy WP koledzy:
-         Ppłk Ryszard Ferdyn;
-         St. chor. szt. Jan Odziomek;
-         Kpt. Mirosław Wychadańczuk.
Po ceremonii wręczenia wyróżnień informację na temat organizacji, przebiegu i wyników zawodów sportowo-obronnych Rejonu Słupskiego, zorganizowanych i przeprowadzonych w dniu 15 maja 2017 r. przedstawił Wiceprezes ZR ds Społeczno – Obronnych Jan Karaś. Zawody te zostały przeprowadzone pomimo przeszkód i utrudnień jakie zafundowało nam Ministerstwo Obrony Narodowej, pozbawiając nas całkowicie wsparcia ze strony jednostek organizacyjnych sił zbrojnych. Zorganizowaliśmy te tradycyjne zawody nawiązując kontakt z Klubem Strzeleckim „Gryf Słupski”, który dysponuje strzelnicą sportową i tam zostały one przeprowadzone.
Prezes Romuald Detmer omówił również organizację i przebieg zawodów wędkarskich Rejonu Słupskiego, które w 2017 roku zostały zorganizowane w dniu 27 maja, przez Koło nr 7 w Cewicach, na obiekcie Koła wędkarskiego w Siemirowicach. Ocenia się, że zawody zostały zorganizowane dobrze a siemirowicki obiekt wodny spełnia wszelkie warunki by Związek mógł z niego korzystać i organizować tam zawody w kolejnych latach.
Prezes Romuald Detmer przedstawił również informacje związane ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Delegatów Związku, w tym o propozycjach skierowanych do Zjazdu w sprawie zmian w Statucie Związku, naświetlił atmosferę w Związku i stosunek innych środowisk do naszego emeryckiego, mundurowego środowiska oraz potrzebie większej aktywności i angażowania się większej rzeszy członków w działalność na rzecz naszego środowiska.
Przy okazji posiedzenia Zarządu postanowiono, tradycyjnie już, poddać ocenie rocznej kroniki poszczególnych kół. Powołano specjalną komisję konkursową, na którą składały się przedstawicielki Klubu Wojskowego 7 BOW, panie: Nadzieja Cendecka i Małgorzata Kaja. Komisja po głębokiej analizie formy i treści poszczególnycj kronik uznała, że spośród przedstawionych do oceny sześciu kronik trzy czołowe miejsca zajęły kroniki:
 1. Koła nr 6 im. mjr Henryka Sucharskiego z Lęborka
 2. Koła nr 12 „Lotników Morskich” z Lęborka.
 3. Koła nr 3 „Niebieskie Berety” ze Słupska.
Zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej Zarząd podjął uchwałę o wyróżnieniu trzech kół, których kroniki zajęły trzy czołowe miejsca stosowymi dyplomami i nagrodami pieniężnymi.
Na zakończenie w ramach wolnych wniosków głos zabierali: Prezes Koła nr 6 z Lęborka Kolega Andrzej Dyktyński, Prezes Koła nr 11 z Człuchowa Kolega Zbigniew Symański, Prezes Koła nr 4 z Redzikowa Kolega Zdzisław Orluk, Członek Zarządu Koła nr 12 Kolega Eugeniusz Bobliński.
Po zakończeniu obrad w sali konferencyjnej w SCOPiES na ulicy Niedziałkowskiego, uczestnicy spotkania przeszli do restauracji „Browaria”, gdzie czekał na nich smaczny obiad.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-346.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.

Wycieczka do Gdańska
(przesunięta na przyszły rok)
W związku z małym zainteresowaniem wycieczką do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, planowaną najpierw na czerwiec, a później na wrzesień, wycieczkę tą przenosi się na termin późniejszy, na przyszły rok. Planowany koszt 80 zł od osoby, jeżeli frekwencja wyniesie około 50 osób.
Przepraszamy zainteresowanych, którzy zgłosili swój akces na czerwiec lub wrzesień. Zapraszamy wprzyszłym roku.

Lębork
ŚLADAMI HISTORII – jednodniowa wycieczka
do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
W dniu 19 maja 2017 roku o godzinie 9.00, przy pięknej wiosennej. pogodzie rozpoczęła się autokarowa jednodniowa wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej i Westerplatte w Gdańsku.
Na pokładzie autokaru z GOK w Nowej Wsi Lęborskiej wraz z Panem Krzysztofem Pruszakiem –Dyrektorem na czele zajęli miejsca  emeryci Klubu Seniora / 25 osób /kierowanego przez Panią Józefę KLEMM oraz członkowie z rodzinami z lęborskich Kół ZŻWP nr 6 i 12 /25 osób/.
Łącznie uczestniczyło 50 osób, co może świadczyć o dużym zainteresowaniu tą historyczną podróżą ukierunkowaną na dalsze pogłębianie wiedzy o II Wojnie Światowej.
Przed południem autokar dotarł do Gdańska pod pomnik Westerplatte, gdzie zapalając symboliczne znicze uczestnicy oddali należny hołd tym, którzy jako pierwsi odczuli napaść hitlerowskich Niemiec w 1939 r. i oddali życie za Ojczyznę. Przy pomniku wykonano także wspólne pamiątkowe zdjęcia.
Następnym etapem było Muzeum II Wojny Światowe , gdzie uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć tematyczne wystawy, zgromadzone pamiątki, eksponaty, słuchać i oglądać nagrania filmowe z czasów II wojny światowej, a w sposób syntetyczny każdy dla siebie mógł ułożyć jej przebieg wraz z jej brutalnymi skutkami włącznie. Eksponowana całość muzealna jest przepiękna i poruszająca jak na dzisiejsze realia, polecana do zwiedzenia przez wszystkich chętnych bez zbędnego odkładania w czasie.
W nawiązaniu do wycieczki planowanej na wrzesień tego roku przez  ZR ZŻWP w Słupsku organizatorzy rekomendują niezdecydowanym członkom związku i ich rodzinom uczestnictwo w takiej interesującej wyprawie pozwalającej wejść na ŚLADY NASZEJ HISTORII. Fotorelacje z tej wycieczki nie trzeba komentować i mogą świadczyć tylko o tym , że warto poświęcić tylko aż jeden dzień na pogłębianie wiedzy o ostatniej wojnie światowej, która do końca nie jest znana Polakom i innym narodom.
Po zakończeniu zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej wszyscy uczestnicy mieli czas wolny z przeznaczeniem głównie na spacerowe zwiedzanie gdańskiej starówki i posiłek.
O godzinie 16.30 po zbiórce uczestników przy ,,Neptunie” nastąpił powrót do Lęborka po bardzo udanej historyczno – patriotycznej i edukacyjnej wycieczce do Gdańska.


Tekst: kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI.
Foto: kol. Janusz CYNK.

Wycieczka organizowana przez Klub 7 BOWZaproszenie na wycieczkę
„Piastowskim i pałuckim szlakiem”
W dniach od 30.06.2017r do 02.07.2017r jest planowana wycieczka
„Piastowskim i pałuckim szlakiem”.
Ogólny program wycieczki :
a)       30.06.2017r. : Przejazd do m. Dziekanowice(zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów), przejazd do Gniezna (zwiedzanie Katedry), przejazd do m. Jadowniki Rycerskie, zakwaterowanie, obiadokolacja.
b)      01.07.2017r. : Śniadanie, zwiedzanie: Wenecja k. Żnina ( Muzeum Kolei Wąskotorowej i ruiny zamku Diabła Weneckiego), Biskupin, powrót do Jadownik Rycerskich ( W drodze powrotnej może być przerwa w Żninie), kolacja i Warsztaty Kultury Pałuckiej.
c)       02.07.2017r: Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie pałacu
 w Lubostroniu, powrót do Słupska.
W wycieczce mogą wziąć udział żołnierze jednostki, pracownicy i członkowie ich rodzin, emeryci wojskowi i inne zainteresowane osoby. Osoby niepełnoletnie od 12 roku życia - pod opieką rodziców/opiekunów. Transport – autokar służbowy.
Zakwaterowanie jest planowane w domkach w gospodarstwie agroturystycznym „Brzezina” w Jadownikach Rycerskich k. Żnina. Szacunkowy koszt na jedną osobę wynosi 250 złotych ( 2 noclegi, 2 śniadania, 1obiadokolacja, koszt biletów wstępu, koszt parkingów, ubezpieczenie, itp.).
Chętni muszą zapisać się osobiście na listę do Klubu Wojskowego 7.BOW (ul. Boh. Westerplatte na przeciw CASTORAMY – budynek przy czołgu),w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca i wnieść opłatę w wysokości 250 PLN – do wyznaczonego przedstawiciela SKMP. Niezbędne dane osobowe przyjmuje pracownik klubu. Pieniądze oraz zapisy są przyjmowane w Klubie Wojskowym w godzinach od 10.00 do 19.00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Wyjazd na wycieczkę nastąpi w dniu 30.06.2017 (piątek) o godzinie 6.00 z parkingu przed Klubem Wojskowym 7BOW - ul. Boh. Westerplatte 52.
Zbiórka uczestników o godz.5.30.
Na wycieczkę zabieramy odzież turystyczną, niezbędne przybory, dokumenty, kieszonkowe na dodatkowe i nieprzewidziane wydatki, itp. rzeczy.
Więcej informacji w klubie i pod numerami telefonów: 261458851,261458849,261458855.Kom.służb.kierownika:721890411.
Treść zaproszenia również na stronie Internetowej 7 BOW.
Serdecznie zapraszamy.

Siemirowice
V Zawody Wędkarskie o puchar Prezesa ZR ZŻWP w Słupsku
W dniu 27 maja 2017 roku przy pięknej letniej pogodzie na łowisku patronackim w Siemirowicach odbyły się V ZAWODY WĘDKARSKIE o puchar prezesa ZR ZŻWP w Słupsku.
W zawodach udział wzięli wędkarze w składach 1-5 osobowych z poszczególnych kół ZŻWP Rejonu Słupskiego. Organizatorem zawodów było Koło nr 7 z Cewic, którego Prezesem jest kol. Wiesław DĄBROWSKI, przy współudziale Wojskowo - Gminnego Koła PZW w Siemirowicach, którego Prezesem jest Andrzej TEODORUK. Koło to jest opiekunem zbiornika wodnego o powierzchni ponad 3,6 ha będącego jednocześnie łowiskiem patronackim dla pasjonatów amatorskiego połowu ryb, które przez ostatnie kilkanaście lat było skutecznie zarybiane ponad 3000 kg ryb.
W zawodach uczestniczyło 32 uprawnionych wędkarzy w 8 zespołach z Kół z Rejonu Słupskiego. Są to koła nr: 1, 2, 3, 6, 7 i 12.
Zawody wędkarskie na żywej rybie rozpoczęły się o godzinie 9.30 i trwały do godz. 12.30, a po czynnościach sędziowskich łącznie z ważeniem ryb ustalono klasyfikację punktową - końcową zawodów:
W KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ:
I miejsce – kol. Kazimierz KŁOS z Koła nr 6: puchar prezesa ZR ZŻWP i dyplom oraz puchar za największą rybę zawodów i dyplom,
II miejsce – kol. Marian SZPILEWSKI z Koła nr 7: puchar prezesa i dyplom,
III miejsce – kol. Jerzy BUDZYŃSKI z Koła nr 7: puchar prezesa i dyplom,
W KONKURENCJI ZESPOŁOWEJ:
I miejsce zespół Koła nr 7 w składzie: kol. Ryszard BUDZYŃSKI, Jerzy BUDZYŃSKI i Marian SZPILEWSKI: puchar prezesa i dyplom,
DYPLOMEM wyróżniono: kol. Kazimierza TODĘ z Koła nr 12 - za egzotyczną rybę zawodów.
Skład sędziowski zawodów wędkarskich stanowili:
-         kol. Andrzej KUBICA z Koła nr 7 – sędzia główny,
-         kol. Andrzej KOWALEWSKI – ZR ZŻWP w Słupsku – sędzia,
-         kol. Krzysztof BURZYŃSKI – sędzia.
Podczas V Zawodów Wędkarskich złowiono łącznie 517 szt. ryb, o ogólnej wadze ok. 16 kg.
Zawodom wędkarskim kibicowali także koledzy z rodzinami z Kół nr 7 i 12, PZW Siemirowice a w najliczniejszej grupie było Koło nr 6 z kol. Andrzejem DYKTYŃSKIM – Prezesem na czele oraz mieszkańcy osiedla wojskowego .Organizatorzy zadbali o specjały z grilla, napoje ciepłe i zimne, a przede wszystkim o doskonałą atmosferę z humorem włącznie, bo taki właśnie jeden z nich zakończył się złapaniem „okazałej egzotycznej ryby” przez jednego z wędkarzy kol. Kazimierza TODĘ z Koła nr 12.
Zawody zakończyły się około godziny szesnastej w dobrych nastrojach i rozjazdem do poszczególnych domów w Rejonie Słupskim .Największe zadowolenie z udanej wędkarsko-piknikowej imprezy Rejonu Słupskiego okazali koleżanki i koledzy z Koła nr 6 w Lęborku.
Szczególne uznanie i podziękowanie za całokształt prac przygotowawczych i realizatorskich przy doskonałej pogodzie należy się wszystkim organizatorom z Koła nr 7 w Cewicach: kol. Wiesławowi Dąbrowskiemu – Prezesowi Koła, Andrzejowi Kubica, Krzysztofowi Burzyńskiemu, Leszkowi Wesołowskiemu, Włodzimierzowi Baran oraz dwom Paniom niezrzeszonym: Gabrieli Baran oraz Grażynie Dąbrowskiej.
Wszystkim uczestniczącym w tych zawodach wędkarzom, sędziom i licznie przybyłym kibicom wędkarskim organizatorzy serdecznie dziękują.
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-342.htm
Tekst i foto: kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI przy współudziale kol. Wiesława DĄBROWSKIEGO,
Foto: kol. Janusz CYNK.

Czarne
Turniej wędkarski służb mundurowych
W dniu 27 maja 2017r. Koło ZBŻZ nr 9 w Czarnem zorganizowało „Turniej wędkarski służb mundurowych”.
Do udziału w turnieju zaproszono żołnierzy z jednostek garnizonu Czarne, funkcjonariuszy służby więziennej oraz Policji z Czarnego i Człuchowa. Zaproszono łącznie 15 jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń służb mundurowych. Frekwencja nie była najwyższa, gdyż do zmagań, o miano najlepszego wędkarza i najlepszej drużyny, w dniu turnieju stanęło 5 drużyn.
Zawody rozpoczęły się na Jeziorze Barkowskim Małym o godzinie 6.00, a zakończyły się o godzinie 12.00 ważeniem złowionych ryb, wręczeniem wyróżnień i wspólną grochówką z kiełbasą.
W dniu zawodów pogoda dopisała, a atmosfera wśród biorących udział w turnieju była wspaniała.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
Dyscyplina spławikowa
1 miejsce - Kowcun Tomasz - Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
2 miejsce - Węglowski Krzysztof - Klub Żołnierzy Rezerwy
3 miejsce - Mazalon Przemysław - ZŻWP Koło nr.9 Czarne
Dyscyplina gruntowa
1 miejsce - Węglowski Jan - Klub Żołnierzy Rezerwy
2 miejsce - Waszkiewicz Mirosław - Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
3 miejsce - Szmelcer Ryszard - ZŻWP Koło nr.9 Czarne
Zespołowo
1 miejsce - Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
2 miejsce - Klub Żołnierzy Rezerwy
3 miejsce - ZŻWP Koło nr. 9 Czarne
4 miejsce - Zakład Karny Czarne
5 miejsce - Posterunek Policji Czarne
Zawody zakończono wręczeniem pucharów i dyplomów oraz poczęstunkiem gorącej grochówki z wkładką.
Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział oraz sędziom sektorowym.


Tekst i foto: Mirek Ziehlke

Słupsk
Zebranie Koła nr 10 „Radar”.
W dniu 26 maja 2017 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbyło się zebranie członków Koła nr 10, w którym uczestniczyło poniżej 50% stanu osobowego Koła.
Gościem był opiekun z ramienia ZR ZŻWP w Słupsku kol. Sławomir Waniewski, który po wstępnym wystąpieniu Prezesa Koła kol. Janka Odziomka omówił sprawę współpracy członków Związku z innymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz włączaniu się do życia miasta.
Z kolei kol. Jan Lange, który jest również członkiem Rady Miejskiej w Słupsku zapoznał zebranych z działalnością Rady, planami inwestycyjnymi w Słupsku oraz organizowanymi imprezami. Również przedstawił realne szanse realizacji inwestycji takich jak: budowa nowego dworca PKP i PKS, drogi S6, akwaparku oraz imprez kulturalno-sportowych.
Najprzyjemniejszą częścią zebrania było wręczenie kol. Janowi Lange dyplomu wraz z życzeniami z okazji urodzin oraz dyplomu kol. Kazimierzowi Maciejewskiemu w podziękowaniu za dotychczasową pracę społeczną w Kole.
Na zakończenie zebrania Prezes Koła omówił realizację dotychczasowych zamierzeń Koła w roku 2017 oraz plan zamierzeń na dalszą część roku 2017.
Koło brało również udział w zawodach sportowo-obronnych. Reprezentowali go koledzy: Tomasz Potwardowski, Wincenty Krawczyk oraz Kazimierz Świder. Zajęli oni 4 miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Ustalony został termin „spotkania opłatkowego” na dzień 11.12.2017 w sali Oktanu.
Zmieniona została również godzina następnych zebrań z 15,00 na 16,00.

Tekst i foto: Marek Kul

Słupsk
"Żelazne Gody" Państwa Panasiuków
20 maja 2017 roku, w słupskim ratuszu, odbyła się podniosła uroczystość obchodów 65-lecia pożycia małżeńskiego Joanny i Tadeusza Panasiuków.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku Pani Krystyna Wrycz, w obecności przyjaciół Jubilatów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy na życzenie „Pana Młodego” stawili się w mundurach oraz członków rodziny, spośród których też część będących w służbie również była umundurowana, uhonorowała dostojnych jubilatów specjalnym listem gratulacyjnym od Prezydenta Miasta Słupska Pana Roberta Biedronia, albumem fotograficznym o Słupsku oraz kopią aktu małżeństwa, które jubilaci zawarli 20 maja 1952 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowskich Górach.
„Państwo Młodzi” przybyli do ratusza zabytkowym, legendarnym polskim samochodem CWS T-1, skonstruowanym przez Tadeusza Tańskiego w latach 1922-24. Samochód ten, czterodrzwiowy kabriolet, specjalnie na tą okoliczność sprowadzono z Wejherowa.
W imieniu przyjaciół ze Związku list gratulacyjny z okolicznościowymi życzeniami, odczytał i wręczył jubilatom Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku płk Jan Karaś.
Następnie uczestnicy uroczystości obsypali Jubilatów kwiatami i złożyli Im serdeczne życzenia wielu lat w zdrowiu i kolejnych tak wspaniałych jubileuszy.
W imieniu macierzystego Koła nr 10 ZŻWP „RADAR” ze Słupska, którego Tadeusz jest jednym z najstarszych członków, życzenia i wiązankę kwiatów złożyła delegacja pod przewodnictwem kolegi Stanisława Kopycińskiego – Sekretarza Koła.
Lampkę szampana za zdrowie „Żelaznych” małżonków poprzedziło wspólne odśpiewanie „Sto lat”. Zwieńczeniem uroczystości w ratuszu było pamiątkowe zdjęcie wszystkich jej uczestników.
Tadeusz Panasiuk urodził się 22 grudnia 1930 roku w miejscowości Lubiszów powiat Włodawa, jako syn folwarcznego robotnika. Szkołę podstawową rozpoczął w 1937 roku w miejscowości Białka i ukończył ją 1 lipca 1944 roku, gdy słychać było już odgłosy zbliżającego się frontu wschodniego. Świadectwo ukończenia szkoły było w dwóch językach polskim i niemieckim, ponieważ w tym czasie była to jeszcze Generalna Gubernia.
Jako 15-letni chłopak, od 1946 roku zaczął terminować jako szewc, później pracownik tartaku, najpierw budowlany, a następnie obsługa traka. Po spaleniu tartaku, przez nieustalonych sprawców, rozpoczął naukę w zasadniczej szkole zawodowej w Parczewie, którą ukończył w 1950 roku. 14 listopada 1951 roku zostaje powołany do służby wojskowej, do Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu.
W tym samym roku z tej szkoły został skierowany na kurs oficerski do Mińska Mazowieckiego. Po jego ukończeniu rozpoczął służbę żołnierza zawodowego w Mierzęcicach, w tworzącym się tam właśnie 40 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Wojsk Lotniczych. Potem służył w wielu jednostkach Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, dyslokowanych na obszarze całego kraju, w tym: w Świdwinie, Warszawie, Powidzu, Białej Podlaskiej, Malborku, Debrznie, Zakopanem, Gryficach i Słupsku.
10 października 1990 roku, po 40 latach, zakończył służbę i przeszedł, w stopniu pułkownika, na zasłużony odpoczynek jako emeryt wojskowy.
Po przejściu na emeryturę, w 1990 roku, wstąpił do Związku Żołnierzy WP, do Koła nr 10 „RADAR” w Słupsku. Jest bardzo aktywnym członkiem i mocno angażuje się w działalność związkową. Pełnił w Związku odpowiedzialne funkcje, w tym min.: Prezesa Koła nr 10, Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku oraz przez trzy kadencje Przewodniczącego Rejonowego Sądu Koleżeńskiego.
Służąc w Mierzęcicach w 1951 roku, poznał piękną dziewczynę Joannę, rodowitą Ślązaczkę, mieszkającą w Tarnowskich Górach, którą po sześciu miesiącach narzeczeństwa, 20 maja 1952 roku, pojął za żonę. Żona jak to w rodzinie wojskowej bywa, podążała za mężem tam gdzie przełożeni wyznaczali mu miejsce pracy. W czasie służby Tadeusza przeprowadzali się osiem razy. Joanna, po czterdziestu latach pracy, w 1992 roku dołączyła do męża emeryta, przechodząc również na emeryturę.
W dniu 20 maja bieżącego roku minęło właśnie 65 lat ich wspólnego pożycia, a że tak dostojne jubileusze nie zdarzają się zbyt często,  stąd i małżonkowie i ich najbliżsi postanowili, że jubileusz ma być obchodzony uroczyście i hucznie.
Tadeusz jako żołnierz był człowiekiem niezwykle cenionym przez przełożonych, lubianym przez kolegów i podwładnych. Wzorowo pełniąc służbę, wychował i nauczył wojskowego rzemiosła wiele roczników żołnierzy z poboru oraz żołnierzy zawodowych. Za wzorową służbę i pracę był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Obecnie małżonkowie, jako seniorzy, angażują się w życie wojskowej społeczności Słupska, włączając się w realizację związkowych przedsięwzięć i aktywnie w nich uczestnicząc.
Jubileusz „Żelaznej Pary” zakończył się bankietem w restauracji „Browaria”, gdzie wśród wznoszonych toastów i tańców przy muzyce, stosownej do upodobań jubilatów i gości, dominowały wspomnienia, które przeplatały się z dysputami uczestników uroczystości na tematy aktualne.
Tą drogą Dostojni Jubilaci jeszcze raz dziękują członkom rodziny i przyjaciołom, uczestnikom ich uroczystości, spośród których część musiała odbyć daleką podróż, by być razem z nimi w tym ważnym dla nich wydarzeniu. Szczególne słowa podziękowania kierują do siostrzeńca, Andrzeja Szaniawskiego oraz jego małżonki Joanny, dzięki którym uroczystość ta zapadnie im w pamięć i będzie okazją do miłych rodzinnych wspomnień.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-337.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk.
Walne zebranie Koła nr 3 "Niebieskie Berety"

W dniu 18 maja 2017 roku, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbyło się zebranie Koła nr 3 “Niebieskie Berety”
im. gen. SOWIŃSKIEGO.
Zebranie prowadził Prezes kol. Leon Kozłowski, który przywitał przybyłe członkinie, członków oraz opiekuna koła z ramienia Zarządu Rejonowego kol. Sławomira Waniewskiego.
Na początku zebrania odśpiewano Hymn Państwowy. Prezes zapoznał przybyłych z porządkiem zebrania oraz udzielił informacji, że nasze Koło zostało sklasyfikowane na drugim miejscu wśród Kół w Słupsku i rejonie. Nowym członkom, którzy decyzją Zarządu zostali przyjęci do Koła w tym roku wręczył legitymacje i znaczki związkowe. Wśród nich byli kol. Barbara Charko, kol. Ryszard Charko oraz kol. Stanisław Klinkosz.
Następnie głos zabrał wiceprezes kol. Wiesław Skulski, który omówił sprawy związane z frekwencją na zebraniach i opłacaniem składek członkowskich, a także przypomniał o możliwości zbiorowego ubezpieczenia na życie w PZU.
Po przerwie na kawę i mały poczęstunek, Walne Zebranie przegłosowało i zatwierdziło Preliminarz i Roczny Plan Zamierzeń.
W dyskusji udział wzięli kol. Adam Żurawski, kol. Wiesław Góźdź, kol. Mirosław Glaser, kol. Tadeusz Dąbrowski oraz kol. Czesław Dąbrowski. Na pytania z sali odpowiedział w wyczerpujący sposób przedstawiciel ZR opiekun naszego Koła kol. Sławomir Waniewski.
Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego kol. Romuald Detmer, który zaszczycił nasze spotkanie swoją obecnością i przedstawił działania Zarządu Rejonowego oraz Zarządu Głównego ZŻWP w kwestii ustawy dezubekizacyjnej.
Na tym Zebranie zakończono.
Tekst i foto: Ryszard Bednarz.

Słupsk:
A jednak zawody sportowo – obronne się odbyły.
Wbrew restrykcyjnym działaniom obecnego szefostwa Ministerstwa Obrony Narodowej, mającym na celu deprecjację i pognębienie członków środowisk służb mundurowych, w tym rezerwistów, którzy służbę częściowo lub w całości odbywali w czasach PRL, słupski Związek Żołnierzy WP nie poddaje się zniechęceniu i frustracji, a wręcz odwrotnie, ta niekorzystna sytuacja pobudza nas do jeszcze większej aktywności i działania. Dlatego pomimo utrudnień i kłód rzucanych nam pod nogi, nie zrezygnowaliśmy z tradycji corocznego organizowania zawodów strzeleckich, które wypełniają jeden z celów działalności Związku, gdyż są elementem realizacji przez Związek zadań na rzecz obronności państwa, w tym podtrzymywaniem wiedzy fachowej, kondycji fizycznej i strzeleckiej byłych żołnierzy i funkcjonariuszy.
W organizowanych w Rejonie Słupskim przedsięwzięciach integracyjno – obronnych oprócz byłych żołnierzy członków Związku uczestniczą także zespoły z innych stowarzyszeń służb mundurowych: policji, służby więziennej, straży pożarnej, kombatanci ONZ, członkowie Ligi Obrony Kraju, a także przedstawiciele z jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego: miast, gmin i starostw powiatowych.
W związku z zakazem udzielania nam jakiejkolwiek pomocy przez jednostki wojskowe, zawody sportowo – obronne ZŻWP Rejonu Słupskiego zorganizowaliśmy, na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku, dzięki pomocy ze strony kierownictwa tego Klubu, a w szczególności jego Dyrektora Pana Henryka Jaśkowskiego. Odbyły się one w dniu 15 maja 2017 roku, w godzinach od 9.00 do 13.00, a organizatorem był Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku.
Celem tych zawodów było:
-         integrowanie związku i środowiska wojskowego z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych oraz przedstawicielami lokalnych samorządów terytorialnych,
-         utrzymanie umiejętności strzeleckich wśród członków Związku Żołnierzy WP,
-         wyłonienie spośród strzelających najlepszych zawodników do skompletowania zespołu Zarządu Rejonowego w Słupsku na inne zawody strzeleckie, w których uczestniczy nasz Rejon.
Zawody przeprowadzono w trzech grupach:
- Grupa zespołów kół ZŻWP - 8 zespołów,
- Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych - 6 zespołów,
- Grupa zespołów samorządu terytorialnego - 3 zespoły,
Razem - 17 zespołów.
Puchary dla zwycięzców ufundowali:
- Prezes Zarządu Rejonowego ZŻ WP – dla grupy zespołów kół ZŻWP,
- Prezydent Miasta Słupska – dla grupy zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
- Starosta Powiatu Słupskiego – dla grupy zespołów samorządu terytorialnego.
Zawody przeprowadzono w konkurencjach:
1.        Strzelanie z karabinka sportowego.
Warunki: odległość 50 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka leżąc z wykorzystaniem podpórki.
- 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych na ocenę;
2.        Strzelanie z pistoletu sportowego.
Warunki: odległość 25 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka stojąc z wolnej ręki.
- 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych na ocenę;
Najlepsze zespoły nagrodzono:
- pucharem i dyplomem za zajęcie 1 miejsca, w każdej grupie indywidualnie i zespołowo,
- dyplomem za zajęcie 2 i 3 miejsca indywidualnie i zespołowo, w każdej grupie.
W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami zostali:
A. Grupa zespołów kół ZŻWP:
a) Konkurencja zespołowa:
 1. Koło nr 2 „Czarne Berety ze Słupska – 258 pkt,
 2. Koło nr 4 im. 28 SPLM z Redzikowa – 240 pkt,
 3. Koło nr 1 ZŻWP ze Słupska – 238 pkt.
b) Konkurencja indywidualna:
1. Grochowski Janusz - Koło nr 1 ZŻWP ze Słupska – 91 pkt,
2. Zblewski Janusz - Koło nr 2 „Czarne Berety” ze Słupska – 89 pkt,
3. Mokwa Grzegorz - Koło nr 3 „Niebieskie Berety” ze Słupska – 81 pkt,
 B. Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych 
a) Konkurencja zespołowa:
1.        Zarząd Okręgowy SEiRPolicyjnych ze Słupska – 270 pkt,
2.        Koło Terenowe KZEiR SW przy Aś w Słupsku – 230 pkt,
3.        Zarząd Miejski LOK w Słupsku – 227 pkt,
b) Konkurencja indywidualna:
1.        Derdziński Mieczysław – ZO SEiRP w Słupsku – 92 pkt,
2.        Jankowski Włodzimierz - ZO SEiRP w Słupsku – 89 pkt,  
3.        Knychała Waldemar - ZO SEiRP w Słupsku – 89 pkt.
C. Grupa zespołów samorządu terytorialnego: 
a) Konkurencja zespołowa:
1.        Urząd Gminy Słupsk – 241 pkt,
2.        Starostwo Powiatowe Słupsk – 174 pkt
3.        Urząd Gminy Cewice – 171 pkt.,
b) Konkurencja indywidualna:
1.        Szcześniak Grzegorz – UG Słupsk – 82 pkt,
2.        Matuszewski Piotr – UG Słupsk – 80 pkt,
3.        Filipczak Marek – UG Słupsk – 79 pkt,
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tych zawodów, w szczególności: Staroście Powiatu Słupskiego Panu Zdzisławowi Kołodziejskiemu i Prezydentowi Miasta Słupska za ufundowanie pucharów dla poszczególnych grup zespołów. Dziękujemy Dyrektorowi Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Panu Henrykowi Jaśkowskiemu oraz innym osobom z Klubu zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie zawodów, a także sędziom: na osi karabinka mjr Markowi Piaskowskiemu oraz na osi pistoletu kpt. Jackowi Słomińskiemu za rzetelną i sprawiedliwą ocenę strzelających, a zespołom wystawionym przez poszczególne koła, stowarzyszenia i samorządy gratulujemy osiągniętych wyników i dziękujemy za duży wysiłek i zaangażowanie oraz życzymy nowych sukcesów w kolejnych zawodach.
Dziękujemy również Koledze Wiceprezesowi ZR kpt. Sławomirowi Waniewskiemu oraz firmie cateringowej za przygotowanie i sprawne wydanie posiłku w postaci grochówki z wkładką.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zawody odbyły się, przebiegły sprawnie i bezpiecznie bardzo serdecznie dziękuję.

Sędzia Główny zawodów płk dypl. Jan Karaś.
Foto: Ryszard Bednarz.


Ustka
Piknik integracyjno - sportowy.
W dniu 13 Maja w godz. 10.00 do 16.00, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce odbyło się spotkanie integracyjne połączone ze sportem masowym.
Imprezę zorganizował Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Emerytów i Rencistów oraz Koło nr 5 ZŻWP w Ustce. Imprezę uświetniły występy Wojskowego Zespołu Wokalnego „WIARUSY”, który dał 40 minutowy koncert piosenek żołnierskich, Zespół Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich z Objazdy oraz Ustecka Orkiestra Dęta.
Zawody sportowe obejmowały kilka konkurencji, min szachy, brydż, bieg 60 m, tenis stołowy, slalom rowerowy, rzuty piłką do kosza i szereg innych konkurencji.
Z Koła nr 5 w imprezie uczestniczyła grupa kolegów w liczbie 12 osób, min, koledzy: Olech, Freus, Dorywalski, Chyżyński, Nowicki, Sidorow, Niewolak, Kaczmarek, Jaworski z małżonką, Petryczkiewicz, Rymar.
W konkurencji szachowej zwyciężył Jan Olech, w biegu na 60 m drugi był Krzysztof Kaczmarek, w tenisie stołowym czwarte miejsce zajął Jacek Niewolak. W przeciąganiu liny połączone siły Związku Emerytów i Związku Żołnierzy WP pokonały Uniwersytet Trzeciego wieku.
W trakcie imprezy można było posilić sie znakomitym bigosem, kiełbaską z grilla, wypić kawę lub herbatę, zjeść ciastko. Zwycięzców nagrodzono medalami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci obrazów.
Za znakomity występ „WIARUSÓW” Kierownikowi zespołu Romualdowi Detmerowi wręczono wyróżnienie w postaci obrazu.Pogoda dopisała uczestnicy imprezy byli zadowoleni. We wtorek, 2 maja, przed pomnikiem „Ludziom Morza” w Ustce, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W imprezie wzięły udział władze samorządowe Ustki, z burmistrzem panem Jackiem Graczykiem i Przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Koskim. Ponadto na uroczystość przybyli przedstawiciele służb mundurowych na czele z dowódcą garnizonu kmdr. por. Dariuszem Cebulką, uczniowie szkół, przedstawiciele usteckich organizacji społecznych i politycznych oraz mieszkańcy miasta i turyści.

Nasi członkowie występowali w tym dniu indywidualnie.

Wojskową asystę honorową wystawiło Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Ustki Pan Jacek Graczyk. Następnie wręczano zebranym symboliczne biało-czerwone chorągiewki.


Rocznica Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja o godz. 11.00 rozpoczęły sie uroczystości 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Gwiazdy Morza zgromadziły sie poczty sztandarowe służb mundurowych, szkół oraz usteckich organizacji społecznych i politycznych, delegacje jednostek wojskowych i Policji, władze samorządowe miasta Ustki oraz gminy z Panią wójt Teresa Jodłowska-Sobczuk oraz liczni mieszkańcy Ustki.

Po mszy odbyły sie oficjalne uroczystości pod pomnikiem Państwa Podziemnego. Meldunek Dowódcy Garnizonu,  komandorowi Cebulce złożył Dowódca Kompanii Honorowej. Po odegraniu Hymnu Narodowego i wciągnięciu na maszt flagi państwowej okolicznościowe przemówienie wygłosiła  pani wójt gminy Teresa Jodłowska-Sobczuk. Następnie kmdr ppor.  Grzegorz Wiktorski odczytał apel poległych i apel smoleński. Po czym oddano salwę honorowa. Nastopnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Państwa Podziemnego.

Na zakończenie odegrano marsz „Pierwsza  brygada” oraz „Ode do Bałtyku”.  Po zakończeniu uroczystości zebrani udali sie na piknik zorganizowany przez straż pożarną Gminy Ustka.

W uroczystości uczestniczył poczt sztandarowy Koła w składzie: kpt.  Dorywalski, st bosm. Kiedrowicz i bosm. Petryczkiewicz. Wiązankę kwiatów złożyła delegacja w składzie: kmdr ppor. Grzybowski, st chor. sztab. Freus i bosm. Chyrzyński.  Ponadto w uroczystości wzięła indywidualnie liczna grupa członków Koła wraz z rodzinami.

Po południu, o godz. 17.00, na zaproszenie znanego usteckiego historyka pana Marcina Barnowskiego, na Bunkrach Buchnera grupa członków naszego koła wzięła udział w projekcji dokumentalnych filmów prezentujących wspomnienia i wywiady  z osobami, które jako pierwsze tworzyły zręby Marynarki Wojennej . Komentarze do tych filmów dali kmdr Konopacki Tadeusz, Marcin Barnowski oraz syn nieżyjącego  kmdra ppor. Tadeusza Kraczkowskiego, który zaprezentował liczne zdjęcia wykonane przez jego ojca w czasie wieloletniej służby.

Spotkanie uświetniła grupa rekonstrukcyjno-historyczna  w mundurach z bronią z tamtego okresu.  Prezentowane filmy oraz grupa rekonstrukcyjno-historyczna cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli możliwość zjedzenia znakomitej grochówki oraz kiełbaski z grilla oraz wypicia lampki znakomitego popularnego grzańca. Spotkanie zakończono o godz. 19.30


Tekst i foto: Jan Freus


Lębork
Zebranie Koła nr 12 ,,Lotników Morskich” 

12 maja 2017 r. o godzinie 17.00  tradycyjnie niezmiennie od kilku lat w Lęborskiej     PERLE odbyło się zebranie członków Koła nr 12 , które poprowadził Prezes –kol. Zbigniew PANEK   .

Po powitaniu uczestników i przedstawieniu porządku zebrania Prezes przedstawił skrótowo list otwarty nawiązujący do biężącej sytuacji w kraju. W dalszej części     omówił odbyte spotkanie z brytyjskimi pasjonatami historii lotnictwa wojskowego w dniu 25 kwietnia 2017 roku w 44 Bazie Lotnictwa  Morskiego w Siemirowicach. Byli to na stałe mieszkający w Wielkiej Brytani: Alstair Graham z małżonką Patrycją i córką Zofią oraz Neville Bougourd z małżonką Doreen. W tej  lotniczej uroczystości  udział wzięli także jako byli dowódcy:  Zbigniew PANEK, Zbigniew MAKSYMIUK, Jarosław ANDRYCHOWSKI, Eugeniusz BOBLIŃSKI i wielu innych zaproszonych gości z terenu Pomorza.

Uroczystość w tym dniu była nawiązaniem do Święta 304 Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej im. Ks. Józefa Poniatowskiego znanego z walk o Atlantyk w czasie  II-ej wojny światowej. Bojowe  tradycje polskich lotników morskich przejęła w 2004 roku 30 Kaszubska Eskadra Lotnicza MW, którą dowodził w tamtym czasie kmdr por. pil. Zbigniew PANEK.  Było to historyczne wydarzenie sprzed dziesięciu lat związane z odsłonięciem charakterystycznego znaku taktycznego dywizjonu    na pionowym stateczniku siemirowickiego samolotu „ Biała Dama” – Bryza An 28B1R z nb. 1017 w obecności byłych lotników, potomków, rodzin i bardzo wielu gości różnych szczebli. Dzisiaj te chlubne bojowe tradycje ma zaszczyt kontynuować 44 Baza Lotnictwa Morskiego dowodzona przez  kmdr pil. Andrzeja SZCZOTKĘ .

W kolejnym następnym wystąpieniu kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI omówił sprawy programowo – organizacyjne dotyczące zawodów wędkarskich ZŻWP Rejonu Słupskiego w dniu 27.05.2017 r. w Siemirowicach organizowanych przez Koło nr 7 z Cewic. Przedstawił również sprawy bieżące środowiska i podejmowane działania Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w kwestii dotyczącej procedowania w Sejmie RP ustawy mającej spowodowanie obniżenie świadczeń emerytalno – rentowych byłych żołnierzy zawodowych, w oparciu o pismo skierowane do Premiera Rządu RP z dnia 9 maja 2017 roku / najważniejsze tezy/.

Kol. Eugeniusz Bobliński przedstawił propozycję zorganizowania wspólnej wycieczki do m. Puck w dniu 16.07.2017 r. w celu uczestnictwa byłych żołnierzy z ich rodzinami w corocznym Festiwalu Historycznym ,,Lotniczy Puck 2017”, zwiedzenie Muzeum MDLot w Pucku, tym samym pogłębienie wiedzy historycznej z powstania Lotnictwa Morskiego MW w 1920 roku, wiążąc to także ze zbliżającą się rocznicą 100 –lecia, jaka przypadać będzie w 2020 roku. Po rekonesansie w Pucku dnia 23.05.2017 r. i po etapie uzgodnień logistycznych opracowany będzie program jednodniowej wycieczki dla chętnych z kół ZŻWP w Lęborku i w Cewicach oraz personelu lotniczego z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach .

W części końcowej kol. Jarosław WACNIK omówił sprawy programowo – organizacyjne dotyczące zawodów sportowo-obronnych ZR ZŻWP Rejonu Słupskiego dnia 15.05.2017 roku w Słupsku.

Kol. Kazimierz BEDNARSKI przypomniał problematykę składek członkowskich w 2017 roku , stan realizowanych wpłat, jak też ich możliwości opłacania w każdy poniedziałek i środę tygodnia w biurze działkowców przy ul . I-ej Armii WP 7.

Po części oficjalnej i wykonaniu kilku okazjonalnych  zdjęć rozpoczęła się II część  INTEGRACYJNA, wspólna kolacja,  przy specjałach przygotowanych przez niezawodny personel PERŁY.

Tekst i foto: kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI.


Obchody Dnia Zwycięstwa w Słupsku

Uroczystości związane z Dniem Zwycięstwa organizowane są na pamiątkę zakończenia II wojny światowej i podpisaniem kapitulacji hitlerowskich Niemiec oraz rozpoczęciem pokojowego rozwoju przez świat, w tym szczególnie przez państwa na kontynencie europejskim.
72 lata temu, 8 maja 1945 roku został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji Trzeciej Rzeszy. Dokument był sygnowany najpierw w Reims we Francji (7 maja), a dzień później, na żądanie Stalina, w Karlshorst na przedmieściach Berlina. Koniec działań wojennych wyznaczono na godzinę 23.01 w dniu 8 maja.
Podpisanie kapitulacji Niemiec oznaczało zakończenie drugiej wojny światowej, jednak tylko w Europie. Walki trwały jeszcze do września 1945 roku na Bliskim Wschodzie. Ponadto niektóre kraje europejskie, w tym Polska, z okupacji niemieckiej przeszły pod reżim komunistycznego systemu pod hegemonią Związku Radzieckiego.
Druga wojna światowa trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne prowadzono na terytorium 40. krajów. Do wojska powołano około 110. milionów ludzi, nie licząc uczestników ruchu oporu. Według różnych szacunków, straty w ludziach wyniosły od 40 do 60 milionów: poległych, zamordowanych i zmarłych. Polska straciła ponad 6 milionów obywateli, w tym blisko 700 tysięcy wskutek bezpośrednich działań wojennych. Polskie siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew drugiej wojny światowej.
Podobnie jak całym kraju i w Słupsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa. O godzinie 11.00, na Placu Zwycięstwa w Słupsku stanęły pododdziały Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie oraz żołnierze kontyngentu amerykańskiego Bazy.
Na uroczystość przybyły delegacje i poczty sztandarowe władz samorządowych, dowódcy i szefowie służb mundurowych, kombatanci i weterani, delegacje stowarzyszeń o organizacji pożytku publicznego oraz harcerze i młodzież ze słupskich szkół.
Uroczystość rozpoczęła się od wyciagnięcia na maszt flagi państwowej. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku ppłk w st. spocz Romuald Detmer oraz Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz Łuczyk.
Kolejnym elementem uroczystości był apel pamięci i salwa honorowa kompanii honorowej.
Po apelu pamięci kilkunastominutowy koncert pieśni patriotycznych i wojskowych dał Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha, który mimo chłodnej pogody był z ochotą wysłuchany przez zgromadzonych uczestników uroczystości.
Po koncercie delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku wystawiony przez Koło nr 4 w Redzikowie pod dowództwem Kolegi ppłk. Józefa Rodzenia oraz delegacja Zarządu Rejonowego pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Kolegi Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja w składzie: Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Jan Karaś, przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Ryszard Skibiński oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Jan Żytkowski.

Tekst: Jan Karaś
Foto: Marek Kul.
 

Lębork
Patriotyczne świętowanie Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2017 r. obchodziliśmy w Lęborku 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Tradycyjnie jak każdego roku, upamiętniliśmy ten szczególny wątek polskiej historii – uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791r., która w zasadniczy sposób dokonywała przemiany przestarzałego ustroju politycznego. Wprowadziła bowiem podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, stając się pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą św. o godzinie dwunastej celebrowaną przez Ks. Bp. prof. dr Wiesława Śmigiela w Kościele NMP Królowej Polski, a po niej przed godziną czternastą barwny pochód, przystrojony w narodowe symbole przy rytmach orkiestry dętej „Ziemia Lęborska” przeszedł pod Obelisk Niepodległości przy Rondzie Solidarności, by wysłuchać pieśni patriotycznych i złożyć kwiaty. W tym barwnym pochodzie maszerowali: władze samorządowe, poczty sztandarowe, delegacje organizacji społecznych, placówek oświatowych i mieszkańcy Lęborka. Pod Obeliskiem Niepodległości nastąpił Apel Pamięci wykonany przez żołnierzy 1 Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku i złożono symboliczne kwiaty. Montaż słowno-muzyczny przedstawiły uczennice Szkoły Podstawowej nr 3.

Uroczyste przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak.

Samorządowcy, przedstawiciele instytucji, szkół, miejskich spółek, duchowieństwa, stowarzyszeń oraz służb mundurowych złożyli wiązanki kwiatów.

Duże uznanie należy się Pani nauczycielce Mirosławie Grynkiewicz za przygotowanie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 do tego wyjątkowego majowego spektaklu przy Obelisku Niepodległości.

Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyła delegacja z dwóch Kół nr 6 i 12:

-         Poczet Sztandarowy w składzie: st. chor. sztab. Bronisław Wdowiak, st. chor. sztab. Sławomir Ilach i sierż. Zbigniew Damaszek,

-         delegacja w składzie: kpt. Andrzej Dyktyński ,mjr Jerzy Potyra i Ewa Soboń, kmdr. por. pil. Zbigniew Panek, kmdr. por. Jarosław Wacnik i kpr. Kazimierz Adamczyk oraz kmdr. por. Eugeniusz Bobliński - jako wykonawca świątecznej fotorelacji.

Całość tej majowej rocznicowej uroczystości przy wiosennej pogodzie upiększała swoimi strojami i rytmami orkiestra dęta „Ziemia Lęborska”.

Zwieńczeniem uroczystości dla uczestników sprzed Obelisku był poczęstunek kawowy w kawiarni „Różana”, a dla wielu chętnych mieszkańców była także możliwość udziału w festynie rekreacyjnym w parku przy siedzibie władz powiatowych - zgodnie z programem.

Dzień wcześniej także przy Starostwie obchodzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie gospodarzem uroczystości w obecności mieszkańców miasta była Teresa Ossowska-Szara starosta lęborski z udziałem żołnierzy 1 Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku oraz wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury.


Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-329.htm
Tekst i foto - Eugeniusz Bobliński.


Słupsk
226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Ma
j
a

O godzinie 10.00, 3 Maja w Kościele NMP w Słupsku rozpoczęła się msza w intencji Ojczyzny. Na mszę przybyli posłowie na Sejm, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, przedstawiciele związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, młodzież oraz asysta honorowa w postaci orkiestry wojskowej Stowarzyszenia "Reduta" oraz kompania honorowa 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Jak co roku, przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe organizacji, związków i stowarzyszeń oraz słupskich szkół. Mszę celebrowali księża pod przewodnictwem wikariusza Parafii Najświętszej Marii Panny ksiądza Roberta Górskego. Homilię wygłosił ksiądz kapelan ppłk w st. spocz. dr Eugeniusz Łabisz.

 

Po mszy uformował się uroczysty kondukt orkiestry, kompanii honorowej, pocztów sztandarowych i delegacji z wiązankami kwiatów, który przeszedł pod pomnik bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej, warszawskiego szewca, a później pułkownika polskiego wojska Jana Kilińskiego.

W ramach uroczystości pod pomnikiem, po wysłuchaniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, zostały odczytane wybrane fragmenty Konstytucji 3 Maja.

Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Zastępca Prezydenta miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka oraz posłowie na Sejm RP: Zbigniew Konwiński i Jolanta Szczypińska.

Następnie przy dźwiękach werbli delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Nasz Związek reprezentowały poczet sztandarowy wystawiony przez Koło Nr 3 „Niebieskie Berety”  ZŻWP w Słupsku pod dowództwem ppłk Adama Żurawskiego oraz delegacja Zarządu Rejonowego w Słupsku pod przewodnictwem Sekretarza Zarządu Rejonowego Dariusza Iwińskiego.

Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja w składzie Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego płk Jan Karaś oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Kolega st. chor. szt. Wacław Łutowicz.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-327.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Marek Kul.


Siemirowice
Spotkanie z brytyjskimi pasjonatami historii lotnictwa
25 kwietnia 2017 roku, w samo południe, na lotnisku 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach odbyło się spotkanie z przybyłą grupą brytyjskich pasjonatów lotnictwa wojskowego. Uroczystość ta zgodnie z ceremoniałem lotniczym była nawiązaniem do Święta 304 Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej im. Ks. Józefa Poniatowskiego z czasów II-ej wojny światowej oraz przyczynkiem do dalszego umacniania przyjacielskich więzi oraz utrzymania ciągłości w kultywowaniu tradycji lotniczych.

Do barwnie udekorowanego hangaru lotniczego przybyli żołnierze macierzystej jednostki oraz wielu zaproszonych gości, a wśród nich pasjonaci mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii:

-         Alastair Graham z małżonką Patrycją i córką Zofią oraz

-         Neville Bougourd z małżonką Doreen.

Ojciec A. Grahama acting W/C dr /ppłk/ Wiliam Graham był brytyjskim oficerem łącznikowym przy dowódcy 304 Dywizjonu Bombowego i zginął w czasie lotu bojowego w maju 1941 roku.

Neville Bougourd jest aktualnie brytyjskim pasjonatem historii lotnictwa, a w szczególności związanej z 304 Dywizjonem Bombowym, w którym latali polscy lotnicy, wykazując w tamtych czasach niezwykłą skuteczność bojową. Dzięki Jego inicjatywie wystawiono pomnik poległym lotnikom polskim z tego historycznego 304 Dywizjonu Bombowego koło NEWCASTLE.

W sumie polski dywizjon lotniczy wykonał niemal 3000 lotów bojowych głównie na średnich bombowcach typu Vickers Wellington /dwusilnikowych - z załogami 6 osobowymi /w czasie ok. 24.000 godzin w powietrzu. Straty to: 208 lotników poległych oraz zaginionych, a 35 wziętych do niewoli przy 31 szt. strąconych samolotów własnych.

304 Dywizjon Bombowy zrzucił ok. 900 ton bomb na cele nieprzyjacielskie, zatapiając 2 i uszkadzając 5 okrętów podwodnych, a także zestrzeliwując 6 samolotów.

Dywizjon wykonywał zadania do 18.12.1946 r., kiedy to w Chedburgh został ostatecznie rozwiązany.

W historii dzisiejszej bazy lotniczej w Siemirowicach zapisany jest fakt przeformowania z dniem 01.01.2003 r. 3-go Kaszubskiego Dywizjonu Lotniczego w 30 Eskadrę Lotniczą MW. To właśnie ta Eskadra Lotnicza od 2004 roku przejęła tradycje 304 Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej im. Ks. Poniatowskiego i stała się kontynuatorką bojowych tradycji polskich lotników morskich z czasów II-ej wojny światowej.

Dzisiaj te tradycje ma zaszczyt kontynuować 44 Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.

Całość uroczystości prowadził kmdr pil. Andrzej Szczotka – Dowódca Bazy, przy wsparciu byłego Dowódcy kmdr pil. Jarosława Andrychowskiego /2011 – 2015, a wcześniej jako Dowódca 30 Esk. Lot. 2007 – 2010/.

Wśród zaproszonych gości byli także byli dowódcy byłej 30 Eskadry Lotniczej MW emerytowani już piloci:

- kmdr por. pil. Zbigniew Panek /2003 – 2004/,

- kmdr por. pil. Zbigniew Maksymiuk /2004- 2006/,

oraz kmdr por. Eugeniusz Bobliński – jako były dowódca 34 BŁiUL – Szef Łączności 7 PLMB MW /1982-1988/, a także wielu innych przybyłych z regionu Pomorza.

Wiele kolorytów do tej uroczystości wnieśli przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka, będący tego dnia w charakterystycznych historycznych mundurach.

Po części oficjalnej w hangarze nastąpiła sesja zdjęciowa na tle wyjątkowego samolotu ,,Biała Dama” Bryza An-28B1R o nb. 1017 z charakterystycznym znakiem taktycznym na pionowym stateczniku: 304 Dywizjonu Bombowego znanego z walk o Atlantyk.

Zwieńczeniem tego udanego spotkania, przy aurze pogodowej podobnej do tej angielskiej, był wspólny obiad, wspólne wspomnienia i zdjęcia oraz przekazanie pamiątek, opracowań historycznych – wspomnień wraz z pamiątkowymi ryngrafami od kmdr pil. Andrzeja Szczotki dla goszczących w bazie brytyjskich pasjonatów historii lotnictwa wojskowego.

Uroczystość zakończona została wspólnym złożeniem symbolicznych kwiatów przy obelisku na terenie bazy dla upamiętnienia lotników poległych w obronie morskiej granicy RP.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-328.htm
Tekst i foto : kmdr por. Eugeniusz Bobliński.

KOMUNIKAT

Przypominam, że w dniu 15 maja 2017 r., w godzinach 9.00 - 14.00, na strzelnicy Klubu Strzeleckiego "Gryf Słupski" w Słupsku, przy ul. Zamiejskiej 30, rozpoczną się zawody sportowo - obronne Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego.


Termin zgłoszenia składu zespołów upływa w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

Uprzejmie proszę o nie odkładanie zgłoszenia zespołu na ostatnią chwilę, ponieważ dotrzymanie tego terminu ułatwi organizatorom właściwe przygotowanie tego przedsięwzięcia, a tym samym zapewni sprawny przebieg tych zawodów.

Regulamin zawodów w przesłanych wcześniej zaproszeniach oraz w zakładce "Zamierzenia" - kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Zamierzenia.htm

Pozdrawiam.
Jan Karaś

Słupsk
Zbigniew STEFAŃCZYK odszedł na "wieczną wartę"

22 kwietnia 2017 roku po ciężkiej chorobie na „wieczną wartę” odszedł członek koła nr 2 „Czarne Berety” kol. Zbigniew STEFAŃCZYK.

Młodszy chorąży sztabowy Zbigniew STEFAŃCZYK urodził się 27 lutego 1968 roku w Skierniewicach. Doświadczenie żołnierskie zaczął zdobywać 3 września 1986 roku w murach Szkoły Chorążych Wojsk Pancernych w Poznaniu, po ukończeniu której w 1989 roku trafił do 16 Pułku Czołgów w Słupsku. Jako dowódca plutonu czołgów służył do 1991 roku. Po restrukturyzacji jednostki zostaje szefem baterii przeciwpancernej, a po roku wyznaczony zostaje na stanowisko w kompanii zaopatrzenia. Służy w niej do końca swojej żołnierskiej służby, do końca listopada 2010 roku.

W czasie służby wojskowej wychował wiele pokoleń żołnierskich. Lubiany przez przełożonych, szanowany przez podwładnych, dał się poznać jako wzorowo wywiązujący się ze swoich obowiązków żołnierz.

Po zakończeniu służby wojskowej wstąpił do ZŻWP w Słupsku, do koła nr 2 „Czarne Berety”. W kole poświęcił się działalności społecznej, wspierając kolegów byłych czołgistów w codziennym życiu. Wielokrotnie na słupskim cmentarzu żegnał swoich starszych kolegów jako sztandarowy pocztu sztandarowego ZR ZŻWP w Słupsku.

26 kwietnia 2017 roku sam został pożegnany w asyście sztandaru, który często dzierżył w swoich rękach.

Za swoją pracę i działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Osierocił dzieci, pozostawił zrozpaczoną żonę

Pożegnaliśmy zacnego kolegę, chorążego i przyjaciela na słupskim cmentarzu w asyście sztandaru i kompanii honorowej 7 BOW, sztandaru ZR ZŻWP w Słupsku w bólu i żalu mówiąc publicznie – dziękujemy Ci za wszystko – oraz ze smutną myślą, że już nam nigdy nie pomoże, nie doradzi i nigdy już nie powiemy sobie „Dzień Dobry”.

NIECH SPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM !

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

Żonie i rodzinie w imieniu członków naszego Związku składamy wyrazy głębokiego współczucia, łączymy się w bólu i żalu z Panią i Państwem.

Tekst i foto Dariusz IWIŃSKI


Słupsk
Święto byłych żołnierzy 16 Pułku Czołgów w Słupsku

16 kwietnia to szczególny dzień dla żołnierzy, którzy służyli w szeregach 16 Pułku Czołgów średnich w Słupsku. Pomimo rozwiązania pułku w 1989 roku byli żołnierze nie zapomnieli tej daty i od 16 kwietnia 2014 roku uroczyście obchodzą rocznicę święta „ich” pułku. W tym roku w związku z pokryciem się daty Świąt Wielkanocnych z datą rocznicy święta pułku Prezes koła nr 2 „Czarne Berety”, kol. Marek PIASKOWSKI, zdecydował się wyjątkowo przesunąć termin rocznicowej uroczystości na 21 kwietnia.

Tradycyjnie, już od czterech lat, członkowie koła nr 2 „Czarne Berety” ZŻWP w Słupsku oraz sympatycy 16 Pułku Czołgów spotykają się na słupskim cmentarzu komunalnym przy tablicy ufundowanej przez kol. Waldemara SKRZYPCZAKA, a poświęconej pamięci żołnierzy służących w szeregach 16 Pułku Czołgów.

Punktualnie o godzinie 13.00 Prezes koła nr 2 „Czarne Berety” (inicjator wskrzeszenia święta) rozpoczął skromną uroczystość. W swoich słowach przypomniał genezę powstania pułku, jego losy oraz zasługi dla sił zbrojnych i ziemi słupskiej. Przypomniał również, że spora część najwyższych dowódców w siłach zbrojnych rozpoczynała swoją karierę i zdobywała pierwsze oficerskie szlify w murach 16 pcz (JW 3706), jak chociażby wymieniony wcześniej gen. broni Waldemar SKRZYPCZAK czy obecny zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. brygady Jan DZIEDZIC.

Słowa uznania dla inicjatora odrodzenia święta 16 pcz oraz dla wszystkich, którzy służyli w jego murach wygłosił również zaproszony na uroczystość Prezes ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romuald DETMER.

Delegacja koła nr 2 „Czarne Berety” w składzie kol. Dariusz IWIŃSKI, kol. Paweł WITASIK, kol. Leszek ZIENIEWICZ złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy służących w słupskim pułku czołgów średnich.

Kolejnym i zarazem końcowym akcentem uroczystości był wspólny obiad, podczas którego zebrani żywo wspominali kolegów, którzy odeszli na „wieczną wartę”, opowiadali anegdoty z życia wojskowego czy przypominali wydarzenia z życia wojskowego, a w szczególności dni kontroli prowadzonych przez przełożonych najróżniejszego szczebla.

Do zobaczenia za rok, na „małym jubileuszowym” spotkaniu rocznicowym, bo piątym po jego wskrzeszeniu w 2014 roku.


Tekst: Dariusz IWIŃSKI

Foto: Jacek SŁOMIŃSKI


Ustka
Uroczystości w rocznicę zbrodni katyńskiej
W dniu 13 kwietnia br., na cmentarzu komunalnym w Ustce odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na zaproszenie dowódcy Garnizonu Ustka oraz Burmistrza Miasta na uroczystość przybyli przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, delegacje jednostek wojskowych, Rady Miasta Ustka oraz szkół i stowarzyszeń usteckich.
W uroczystościach wzięła udział spora ilość członków naszego Koła Jako jedyny uczestniczył w uroczystości poczet sztandarowy naszego koła.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Zastępca Burmistrza Bartosz Gwóźdź - Sproketowski. Wspominał historię zbrodni katyńskiej, przywoływał też ważne słowa Józefa Piłsudskiego: "Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.". Następnie odczytano apel poległych i oddano salwę honorową.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Z ramienia Koła wiązankę złożyła delegacja w składzie kmdr ppor. w stanie spoczynku Czesław Grzybowski, kmdr por. w stanie spoczynku Zbigniew Nowicki oraz st. chor. sztab w stanie spoczynku Jan Freus. W skład pocztu sztandarowego weszli kpt. w stanie spoczynku Dorywalski Stanisław, bosman w stanie spoczynku Kiedrowicz Czesław i bosman w stanie spoczynku Chyżyński Zdzisław
Na zakończenie uroczystości odegrano pieśń WP „My pierwsza brygada” oraz „Odę do Bałtyku”

Tekst i foto: Jan Freus.

Słupsk
Uroczystości w rocznicę zbrodni katyńskiej
11 kwietnia 2017 w Słupsku, o godzinie 12.00, na Starym Cmentarzu Komunalnym, przy Krzyżu Katyńskim, upamiętniającym polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej.

W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz Łuczyk, przedstawiciele władz samorządowych, wojsko: Kompania honorowa 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz delegacja Brygady pod dowództwem Zastępcy Dowódcy Brygady płk. Andrzeja Usika, delegacje organizacji politycznych oraz stowarzyszeń kombatanckich i organizacji pożytku publicznego, zrzeszających swoich członków ze Słupska i najbliższych okolic, poczty sztandarowe oraz delegacje związków i stowarzyszeń funkcjonujących na Ziemi Słupskiej oraz poczty sztandarowe i delegacje harcerzy i młodzieży ze słupskich szkół.

Uroczystość rozpoczęła się wysłuchania i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosili: Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz Łuczyk oraz Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku Pan Jerzy Lisiecki.

Modlitwę ekumeniczną odmówili: ksiądz kapelan ppłk dr Eugeniusz Łabisz  oraz ksiądz prałat Jan Giriatowicz.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.

Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiony przez Koło nr 2 „Czarne Berety” ze Słupska oraz delegacja Zarządu Rejonowego pod przewodnictwem jego Sekretarza ppłk. Dariusza Iwińskiego.


Tekst: Jan Karaś.

Foto: Ryszard Ferdyn.


Słupsk
Zebranie Koła nr 1

W dniu 7 kwietnia 2017 roku, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbyło się zebranie Koła nr 1.

Na wstępie przybyłych członków przywitał Prezes Koła st. chor. szt. Józef Wróblewski. On również poprowadził zebranie

Pierwszym punktem zebrania było wystąpienie słupskiej radnej Pani Anny Rożek (reprezentującej wyborców z okręgu 4) z informacją dla członków Koła o sprawach, którymi aktualnie zajmują się władze miasta Słupska, problemach którymi zajmuje się aktualnie Rada Miejska Słupska.

Pani Radna złożyła gratulacje Prezesowi Zarządu Rejonowego Koledze Romualdowi Detmerowi w związku z jego ponownym wyborem przez X Rejonowy Zjazd Delegatów na tą funkcje. Poinformowała o wynikach swojej działalności, w tym o sukcesie jej wniosku zgłoszonego do budżetu partycypacyjnego, który otrzymał akceptację władz Słupska i będzie realizowany. Dotyczy on Parku rekreacyjno – sportowego na Osiedlu Westerplatte. Ponadto poinformowała również o planowanych remontach ulic, w tym min. Zygmunta Augusta i Chrobrego oraz innych. Przedstawiła również informację o pracach Rady Miejskiej wynikających z postanowień ustawy dekomunizacyjnej, którą władze miast mają wykonać do końca tego roku. Sprawa dotyczy zmiany dotychczasowych nazw słupskich ulic, w tym min. Gwardii Ludowej, Rzymowskiego, Franciszka Fiedlera, Pestkowskiego, Budzyńskiego, Wesołowskiego i innych. Proponuje się nowe nazwy, w tym min.: Cieślików, Bitwy Warszawskiej, Arkadego Fidlera, ks. Adolfa Polka, Mazowieckiego, Geremka, Żołnierzy Wyklętych. Sprawa ta ma być niebawem głosowana przez Radę Miejską.

Radna poprosiła również o poparcie w sprawie wniosku o remont drogi łączącej się z ul. Hubalczyków. Członkowie Koła, w tym znaczna część mieszkańców Osiedla Westerplatte z ochotą wyraziło swoje poparcie tego pomysłu, podpisując stosowną listę poparcia.

W wystąpieniach i pytaniach do Pani Radnej uczestnicy zebrania zgłaszali wnioski i postulaty dotyczące niewłaściwości w zakresie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej oraz uwagi do procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw związanych z parkowaniem, przez mieszkańców mieszkających w rozszerzonej strefie parkowania.

Pani Radna obiecała przedstawić je stosownym komisjom Rady Miejskiej w czasie ich posiedzeń oraz przedstawicielom władzy wykonawczej.

Kolejnym punktem porządku zebrania było wręczenie legitymacji członkowskich nowym członkom, którzy decyzją Zarządu Koła zostali przyjęci do Koła w okresie od ostatniego zebrania. W okresie tym zostali przyjęci:

-         Żegunia Adam,

-         Żegunia Renata,

-         Franczuk Magdalena,

-         Butkiewicz Jolanta,

-         Szweda Bożena,

-         Gajewska Mariola.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Detmer, który w krótkiej informacji przedstawił przebieg X Rejonowego Zjazdu Delegatów, który odbył się 29 marca 2017 r. w Gościńcu „Słupski Młyn”. Poinformował zebranych, że w nowych władzach rejonowych znalazło się czterech członków Koła nr 1. Ponadto przekazał informację, że zgodnie z oceną Zarządu Głównego Rejon Słupski jest oceniany na drugim miejscu w kraju, po Zarządzie Mazowieckim. Jest to dla nas olbrzymia satysfakcja i bodziec by tą ocenę utrzymać w kolejnych latach.

Prezes przekazał, że jest zadowolony z pracy władz w poszczególnych kołach, że władze te pracują bardzo dobrze i bardzo serdecznie dziękuje za to ich członkom.

Poinformował również zebranych, że słupski Komitet Obrony Demokracji zaprasza nas do współpracy w walce min. o: przeciwdziałanie łamaniu prawa przez obecne władze, osłabianiu obronności państwa, obniżaniu bądź całkowitemu pozbawianiu świadczeń emerytalnych określonym przedstawicielom służb mundurowych w tym żołnierzy. Zaapelował do członków Związku o uczestnictwo w manifestacji organizowanej przez KOD, w godzinach od 10.00 do 15.00 w dniu 22 kwietnia na ul Wojska Polskiego w Słupsku.

Prezes Koła poinformował, że w czasie obrad X Rejonowego Zjazdu Delegatów czterech kolegów z naszego Koła zostało wyróżnionych, w tym:

Wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZŻWP – Zarządu Głównego
Grochowski Janusz,
Wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZŻWP – Zarządu Rejonowego
Wróblewski Józef,

Pismo podziękowania od Zarządu Rejonowego
Szweda Leszek,

Krzyżem za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych:
Karaś Jan.

Na zakończenie zebrania prowadzący poinformował o najbliższych zamierzeniach Koła i Związku, w tym:

-         Zawodach Sportowo – Obronnych, które odbędą się 15 maja 2017 na strzelnicy KS „Gryf Słupski” w Słupsku. W składzie drużyny Koła mają wystąpić koledzy: Grochowski Janusz, Kiecz Janusz i Wilkowski Ryszard.

-         Zawodach wędkarskich, które odbędą się 27 maja 2017 roku w Siemirowicach,

-         Odwiedzinach członków Koła, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć już w naszych zebraniach. Dotyczy to kolegów: Mariana Cierpickiego, który przebywa w Domu Seniora w Lęborku oraz małżeństwa Marii i Jana Jakowiec z Krępy.

Kolejnym zebraniu Koła w dniu 15 września 2017 r o godz. 16.00,

Tekst i foto: Jan Karaś.

Pismo z ZG ZŻWP

Biuro Zarządu Głównego ZŻWP

ul. Marszałkowska 115 pok. 349

00-102 Warszawa

 

Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych

Prezesi Kół

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Prezydium Zarządu Głównego na posiedzeniu doraźnym w dniu 4 kwietnia br. dokonało oceny wojewódzkich i rejonowych zjazdów delegatów, które się już odbyły.

Prezydium stwierdziło, że w niektórych zarządach jednym z najpoważniejszych problemów jest obieg informacji i związane z tym rozpowszechnianie materiałów przekazywanych przez Biuro Zarządu Głównego lub publikowanych na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty dotyczących głównie zagrożeń dla bezpieczeństwa emerytalnego członków Związku oraz ich rodzin, a także emerytów niezrzeszonych.

W związku z powyższym Prezydium postanowiło przesyłać pocztą elektroniczną stosowne materiały, publikowane także na łamach GWiRu z prośbą o ich rozpowszechnianie do jak największej rzeszy członków.

W załączeniu przesyłam treść artykułu „Wielka lustracja”, który ukazał się w kwietniowym numerze Głosu.

Z poważaniem

Dyrektor Biura ZG
płk Henryk Budzyński


Treść przesłanego artykułu w zakładce "Ustawy restrykcyjne"


X Rejonowy Zjazd Delegatów
Nowe władze rejonowe w Słupsku
W dniu 29 marca 2017 roku, w Gościńcu „Młyn Słupski” w Słupsku, obradowali delegaci wybrani w kołach Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego. X Rejonowy Zjazd Delegatów rozpoczął się o godzinie 10.30, od odśpiewania przez Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” Hymnu Państwowego, Pieśni naszego Związku „To przecież nie tak dawno” oraz pieśni Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”. Poczet sztandarowy na Zjazd wystawiony został przez Koło nr 4 z Redzikowa i Koło nr 2 „Czarne Berety” ze Słupska.

Na Zjazd oprócz wybranych w kołach delegatów przybyli zaproszeni goście w osobach: Członek Prezydium Zarządu Głównego - Dyrektor Biura ZG płk dypl. Henryk Budzyński, Starosta Powiatu Słupskiego Pan Zdzisław Kołodziejski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Pan płk Jan Olech..

Przybyli również przedstawiciele, zaprzyjaźnionych z naszym Związkiem, funkcjonujących w Słupsku, innych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich oraz pozostałych służb mundurowych, zrzeszonych w Słupskim Porozumieniu Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Spośród honorowych prezesów kół na zjazd przybył Honorowy Prezes Koła nr 6 – st. chor. szt. Ryszard Pawłowski , pozostali nie mogli z uwagi na stan zdrowia.

Na początku Zjazdu wielu zasłużonych kolegów zostało uhonorowanych wyróżnieniami. Medalami „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” został uhonorowany Sztandar ZR ZŻWP w Słupsku oraz koledzy płk Jan Karaś oraz ppłk Dariusz Iwiński. Odznaczenia te wręczył Prezes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Słupsku mgr Stanisław Grabka.

W uznaniu osiągnięć organizacji związkowej w
Rejonie Słupskim, Rejon nasz jako pierwszy został uhonorowany przez Zarząd Główny ZŻWP specjalnym wyróżnieniem, w postaci medalu-grawertonu oprawionego na pamiątkowej desce. Wyróżnienie to wręczył Prezesowi Zarządu Rejonowego Dyrektor Generalny Biura ZG ZŻWP płk dypl. Henryk Budzynski.

Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP” został odznaczony st. chor. szt. Marek Kul, a wpisem do „Księgi Honorowej Związku Żołnierzy WP” - na szczeblu centralnym sześciu kolegów, koledzy: Freus Jan, Kapuściński Bogdan, Pawłowski Ryszard, Grochowski Janusz, Piaskowski Marek i Konopacki Tadeusz. Jedenastu kolegów zostało uhonorowanych wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych ZŻWP – Rejonu Słupskiego.

Wręczono również 13 dyplomów uznania dla kolegów, którzy zasłużyli się swoją działalnością, będąc członkami władz czy to na szczeblu Rejonu Słupskiego czy to w kołach.

Wręczono również dyplomy i nagrody pieniężne dla kół, które w 2016 roku osiągnęły najlepsze wyniki we współzawodnictwie kół Rejonu Słupskiego. W 2016 roku najlepsze wyniki osiągnęły: 1 miejsce – Koło nr 1 ze Słupska, 2. miejsce Koło nr 3 „Niebieskie Berety” ze Słupska i 3. miejsce Koło nr 2 „Czarne Berety ze Słupska.

Tą drogą Zarząd Rejonowy gratuluje wszystkim wyróżnionym i liczy, że wyróżnienia te będą źródłem satysfakcji i zadowolenia oraz przyczynią się do wzmożenia wysiłku organizacyjnego i zaangażowania w pracę wszystkich członków na rzecz naszej organizacji.

Do prowadzenia obrad delegaci X Rejonowego Zjazdu Delegatów upoważnili dotychczasowego Wiceprezesa ds. Społeczno – Obronnych płk dypl. Jana Karasia.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku w okresie jego czteroletniej kadencji wygłosił Prezes Zarządu ppłk Romuald Detmer.

W dyskusji nad sprawozdaniem oraz działalnością związkowa w minionych latach, a także dotyczacej uchwały programowej Zjazdu oraz  innych spraw nurtujących nasze wojskowe środowisko brało udział wielu uczestników, w tym: Starosta Powiatu Słupskiego Pan Zdzisław Kołodziejski, Dyrektor Biura Zarządu Głównego Kolega płk dypl. Henryk Budzyński, ppłk Romual Detmer - Prezes Zarządu Rejonowego w Słupsku, mjr Marek Piaskowski - Prezes Koła Nr 2 "Czarne Berety ze Słupska, ppłk Leon Kozłowski – Prezes Koła Nr 3 „Niebieskie Berety” ze Słupska, Kolega Jerzy Lisiecki – Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku, ppłk Beme Jan – Prezes Koła nr 8 w Debrznie,  st. chor szt. Zdzisław Orluk - Prezes Koła nr 4 w Redzikowie, Kolega Dąbrowski Henryk - członek Koła nr 6 z Lęborka, mjr Andrzej Kowalewski - Skarbnik Zarządu Rejonowego, st. chor. szt. Józef Opaliński - Sekretarz Rejonowej Komisji Rewizyjnej.

W dyskusji delegaci podnosili głównie kwestie sytuacji Związku w nowych uwarunkowaniach społeczno – politycznych po zerwaniu porozumienia o współpracy z Naszym Związkiem przez Ministra Obrony Narodowej.

Zwracano uwagę na potrzebę odsunięcia zagrożeń dla emerytów i rencistów wojskowych i obronę interesów członków stowarzyszeń służb mundurowych, ale nie tylko członków naszego Związku, ale również wszystkich z naszego środowiska, które obecnie doznaje różnego rodzaju szykan ze strony obecnych władz państwowych. Co zrobiono dotychczas i co nas czeka w najbliższej przyszłości i jak postępować w celu uzyskania najlepszych efektów naszej działalności.

Goście Zjazdu w swoich wystąpieniach skupili się głównie na podziękowaniach dla ustępujących władz, za dobra dotychczasową współpracę z ich instytucjami i przekazaniu życzeń dla nowo wybranych władz.

W imieniu Rejonowego Sądu Koleżeńskiego wystąpił jego Wiceprzewodniczący ppłk Eugeniusz Kujawa, który w krótkim sprawozdaniu stwierdził, że Rejonowy Sąd Koleżeński nie miał pracy ponieważ nie musiał prowadzić żadnych spraw dotyczących naruszenia postanowień naszego statutu oraz prawa ogólnego. Zatem w tej dziedzinie sytuacjia w Rejonie Słupskim jest bardzo dobra.

W imieniu Rejonowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie wygłosił jej Przewodniczący mjr Bogdan Kapuściński, który na koniec postawił wniosek Komisji o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Delegaci jednogłośnie zaakceptowali wniosek Komisji o udzielenie Zarządowi absolutorium.

X Rejonowy Zjazd Delegatów wybrał nowe władze w następującym składzie:

Zarząd Rejonowy:

Prezes Zarządu – ppłk Romuald Detmer,

Wiceprezes ds. Społeczno – Obronnych – płk dypl. Jan Karaś,

Wiceprezes ds. Socjalno – Zdrowotnych – kpt. Sławomir Waniewski,

Wiceprezes ds. Ekonomicznych, Skarbnik – mjr Andrzej Kowalewski

Sekretarz – ppłk Dariusz Iwiński,

Księgowy, Logistyk – mjr Ryszard Bednarz,

Pełnomocnik ds. Wyróżnień – ppłk Janusz Kiecz,

Pełnomocnik ds. WZW „Wiarusy” – kpt. pil. Mirosław Wychadańczuk,

Organizator Opieki Specjalnej – mjr Teofil Przysowa,

Organizator Opieki Specjalnej – st. chor. szt. Zbysław Konewko,

Członek ZR – kpt. Andrzej Dyktyński,

Członek ZR – kmdr ppor. Czesław Grzybowski,

Członek ZR – mjr Marek Piaskowski,

Ajent PZU Życie – Bożena Waniewska,

 

Rejonowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – ppłk Adam Żurawski,

Wiceprzewodniczący – st. chor. szt. Józef Opaliński,

Sekretarz RKR – kpt. Jacek Słomiński,

 

Rejonowy Sąd Koleżeński

Przewodniczący – kmdr por. pil. Zbigniew Panek,

Wiceprzewodniczący – ppłk Zbigniew Szymański,

Sekretarz RSK – st. chor. szt. Zdzisław Orluk.

 

Delegatami na XI Krajowy Zjazd Delegatów zostali:

Ppłk Romuald Detmer,

Kpt. Andrzej Dyktyński,

St. chor. szt. Zdzisław Orluk.

 

Na zakończenie, po burzliwej dyskusji, Zjazd Delegatów przyjął Uchwałę X Rejonowego Zjazdu Delegatów Rejonu Słupskiego, która jest drogowskazem i wytycznymi dla nowych władz na rozpoczynającą czteroletnią kadencję.

 

Uczestnicy X Rejonowego Zjazdu DelegatówCzłonkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP w SłupskuCzłonkowie Rejonowego Sądu KoleżeńskiegoCzłonkowie Rejonowej Komisji Rewizyjnej
z Prezesem ZR ZŻWP w Słupsku ppłk Romualdem Detmerem


Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-321.htm

Tekst: Jan Karaś,

Foto: Marek Kul i Ryszard Ferdyn. 


Ustka

Międzynarodowy Dzień Kobiet

W dniu 10 marca, o godz. 16.00, wlokalu KORAL w Ustce odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu naszego Koła z członkiniami Koła.
Na spotkanie  oprócz członkiń  przybyły tez zaproszone panie nie należące do Kola. Gośćmi spotkania były pani Żelska Anna - Prezes Związku Emerytów i Rencistów w Ustce oraz Pani Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Władysława Graniak.

Zebranych powitał Prezes Kola kmdr ppor. w st spoczynku Grzybowski Czesław, który w krótkich słowach złożył paniom serdeczne życzenia. Podkreślił role kobiet we współczesnym świecie. Po przywitaniu i życzeniach paniom zostały wręczone róże

W rozmowach przy ciastku i kawie członkowie Zarządu zachęcali panie do aktywnego działania oraz wstępowania w szeregi naszego Kola

W rozmowach pojawiła sie propozycja nawiązania współpracy Kola ze Związkiem Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetem III Wieku.

Panie wyraziły chęć nawiązania takiej współpracy, zbliżenia i zacieśnienia kontaktów.

Spotkanie zakończono postanowieniem o wzajemnych kontaktach I pomocy wzajemnej


Tekst i foto: Jan Freus.
 


Słupsk
Międzynarodowy Dzień Kobiet

O godzinie 17.00, 8 marca 2017 roku w Gościńcu Młyn Słupski przy ul. Młyńskiej w Słupsku Związek Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, zorganizował spotkanie dla Pań członkiń Związku oraz wdów po żołnierzach zawodowych. 

Organizatorami tego spotkania byli: Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku, Koła nr 1, 3 i 10 w Słupsku, Koło nr 4 z Redzikowa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, który przez wiele lat stacjonował w Redzikowie. Na spotkanie oprócz naszych Pań przybyły zaprzyjaźnione z naszym Związkiem: Radna Miasta Słupska Pani Anna Rożek, Pełnomocniczka Prezydenta Słupska ds. Organizacji Pozarządowych Pani Beata Macedońska, przedstawicielka Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” Pani Renata Wismont oraz Dyrektorka Zespołu Szkół w Redzikowie Pani Elżbieta Domańska.

W tym dniu każda pani powinna otrzymać przynajmniej symboliczny kwiatek. Niewiele osób wie jaką historię ma to święto.

W Polsce święto to stało się popularne w czasach PRL. Na świecie zostało ono wprowadzone w 1910 roku, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Zostało ono ustanowione dla uczczenia pamięci sufrażystek, które w Stanach Zjednoczonych walczyły o równe traktowanie kobiet w pracy i taką samą wypłatę za jednakowo wykonaną pracę.

Ze świętem wiąże się też tragiczne wydarzenie, do którego doszło w 1909 roku. 126 kobiet protestujących przeciw uciskowi w firmie zginęło w pożarze, który wybuchł w fabryce. Kobiety nie mogły uciec, bo wszystkie drzwi były pozamykane.

Według innej wersji pierwowzorem święta kobiet były Matronalia obchodzone w starożytnym Rzymie. Przypadały one w pierwszym tygodniu marca i związane były z płodnością i macierzyństwem. Z okazji tego święta mężczyźni obdarowywali swoje żony prezentami.

Dzień Kobiet w 1910 roku ustanowiła Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze. Miał on służyć krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. W zorganizowanej wówczas konferencji wzięło udział ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy parlamentarzystki - kobiety po raz pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego.

Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów. 19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Podczas obchodów domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.

W Dniu Kobiet mężczyźni wręczają znajomym kobietom - matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem matki, podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom.

W naszym Związku spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie od specjalnie przygotowanego na tą okazję koncertu Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy”, im. ppłk lek Stanisława Szarmacha. W trakcie koncertu panie zostały poczęstowane kawą, herbatką oraz „co nieco” do kawy.

Na zakończenie Panie przyjęły okolicznościowe życzenia oraz po tradycyjnym kwiatku, które wręczyli żołnierze w mundurach – członkowie WZW „Wiarusy”.

Serdecznie dziękujemy Wiceprezesowi Zarządu Rejonowego Koledze Sławkowi Waniewskiemu, który włożył dużo pracy w przygotowanie tej imprezy.

Niestety obecnie w Polsce, nowe władze uważają to święto jako przeżytek okresu komunistycznego i tradycja świętowanie tego dnia, jako wyrazu szacunku i doceniania roli kobiety w społeczeństwie, środowisku i rodzinie zaczyna zanikać.Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-319.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Jan Karaś i Ryszatd Ferdyn

 


72 rocznica zbrodni w Lasku Południowym.
Uroczystości w Słupsku

O godzinie 13.00, 7 marca 2017 roku w Lasku Południowym w Słupsku odbyła się uroczystość poświęcona pamięci zbrodni faszystowskiej dokonanej przez faszystów niemieckich na pracownikach przymusowych przetrzymywanych w słupskich obozach pracy.

W przededniu wyzwolenia Słupska rozstrzelali oni bez sądu 22 pracowników przymusowych, w tym jedną kobietę.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z Zastępcą Prezydenta Słupska Panią Krystyną Danilecka - Wojewódzką, Wicewojewodą Pomorskim Panem Mariuszem Łuczykiem, kombatanci, przedstawiciele związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz młodzież ze słupskich szkół.

Jak co roku, przy pomniku pomordowanych stanęły warty honorowe żołnierzy 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz poczty sztandarowe instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń oraz młodzieży.

Okolicznościową informację wygłosił Prezes Słupskiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę płk w st. spocz. Zenon Klemenczak oraz Wicewojewoda Pan Mariusz Łuczyk.

Modlitwę za pomordowanych poprowadził ksiądz kapelan stowarzyszeń kombatanckich ppłk dr Eugeniusz Łabisz.

Oprawę artystyczną uroczystości w postaci deklamacji stosownych do chwili wierszy zapewnili młodzi słupscy artyści z Młodzieżowego Centrum Kultury.

Na zakończenie obecne na uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Pomordowanych.

Po zakończeniu uroczystości w Lasku Południowym delegacje Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Sybiraków, wraz ze swoimi sztandarami, przemieściły się najpierw na Plac Zwycięstwa pod Pomnik Żołnierza Polskiego a następnie na Cmentarz Komunalny pod Pomnik Żołnierzy Radzieckich, gdzie w hołdzie złożyły wiązanki kwiatów z okazji 72 rocznicy wyzwolenia Miasta Słupska spod okupacji niemieckiej i powrotu naszego Miasta po wiekach do Macierzy.

Nasz Związek reprezentowały poczet sztandarowy wystawiony przez Koło Nr 1 ZŻWP w Słupsku oraz delegacja Zarządu Rejonowego w Słupsku pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku ppłk Romualda Detmera.

Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja w składzie Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego płk Jan Karaś oraz Koledzy: Stefan Pawlina Przewodniczący Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku oraz Ryszard Skibiński członek Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku.Tekst: Jan Karaś

Foto: Ryszard Ferdyn i Marek Kul.


Lębork

Patriotyczne akcenty na ziemi francuskiej

z udziałem członka Koła nr 12 „Lotników Morskich”

Nasz związkowy kolega, st. chor. sztab. Janusz CYNK wraz z małżonką Reginą, w dniu 15 stycznia 2017 roku, na zaproszenie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, miał zaszczyt uczestniczenia w miejscowości Sorgues (Francja), w patriotycznej kościelnej ceremonii poświęcenia nowego sztandaru Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, wraz z nadaniem imienia „Wiesława KMITY”, jednego z założycieli SPK w tym rejonie.

Ceremonii poświęcenia sztandaru przewodniczył polski ksiądz Wiesław UKLEJA.

W uroczystości brali także udział: Pan Jan KUKURYKA – Prezes Zarządu SPK we Francji - z Paryża, Pan Czesław ŻUK – Prezes Zarządu SPK w Vaucluse wraz z członkami zarządu, a także członkowie SPK oraz ich rodziny. W ceremonii uczestniczyły również poczty sztandarowe innych kół kombatanckich, z byłymi żołnierzami o różnych specjalnościach wojsk desantowych.

Patriotyczne akcenty spotkania to między innymi: odśpiewanie Hymnu Polskiego oraz śpiewy przeróżnych polskich piosenek o charakterze wojskowym i biesiadnym, a także skoczne „pląsy” taneczne w strojach krakowskich.

Wspólna obiadowa biesiada z francuskimi i polskimi specjałami oraz napitkami była doskonałą okazją dla uczestników do wspomnień oraz przypomnienia sobie ciekawych zdarzeń z lat zaszczytnej służby wojskowej, zarówno we Francji jak i w Polsce.

Małżonka kolegi Janusza w stroju „krakowianki” dość ochoczo prezentowała swoje taneczne talenty wraz z przyśpiewkami rodem z Polski.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK) we Francji jest bardzo aktywnym członkiem Federacji Światowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, które jest centralną organizacją kombatancką, założoną w 1946 roku w Londynie i  skupia 24 lokalne organizacje, działające w krajach osiedlenia się żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - po zakończeniu II wojny światowej.


Po prawej małżonka Renia Cynk.

Polski ksiądz Wiesław Ukleja podczas poświęcenia nowego sztandaru.

Polski ksiądz Wiesław Ukleja.

Poczty sztandarowe po akcie poświęcenia.

Byli żołnierze desantu ze sztandarami swoich kół.

Członkowie SPK z Vaucluse i desantowcy ze sztandarami.

Członkowie SPK i ich małżonki w strojach krakowianek. Po prawej Renia Cynk.

Byli desantowcy i małżonka członka SPK, trzymającego sztandar Ryszarda Buniaka.

Byli desantowcy i polskie sztandary SPK.

Od lewej stoją Burmistrz miasta Sorgues Pan Langneau, w środku Jean Kukuryka - Prezes SPK Francji z Paryża, Prezes z Departamentu Vaucluse Pan Czesław Żuk.

Tańce w strojach krakowianek.

Zdjęcie z członkami SPK, trzeci od lewej Janusz Cynk.

Tekst i foto: Janusz Cynk , przy współudziale Eugeniusza Boblińskiego.
 


Słupsk

IX jubileuszowy koncert Wiarusów

W dniu 24 lutego 2017 roku, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku, zorganizował IX jubileuszową edycję koncertu WZW „Wiarusy”. To artystyczne przedsięwzięcie, poświęcone było 98 rocznicy urodzin patrona i założyciela zespołu - ppłk lek. Stanisława Szarmacha, oraz 9 rocznicy reaktywowania WZW „Wiarusy”.

Koncert, tradycyjnie już, miał wymiar artystyczny, a także charytatywny. Kwestowano na rzecz słupskiego Hospicjum. Publiczność wypełniła salę biblioteczną po brzegi. Obecni byli włodarze, kombatanci i żołnierze rezerwy słupskich jednostek wojskowych, przedstawiciele różnych stowarzyszeń, przedstawiciele słupskiego Hospicjum. Nie zabrakło sympatyków, oraz wielbicieli Zespołu. Koncert w swej pierwszej części, poświęcony został pamięci żołnierza, lekarza, muzyka, kompozytora i społecznika - ppłk lek. Stanisława. Szarmacha. Przypomniano jego życiową przygodę ze Słupskiem oraz drogę kariery artystycznej.

W 1950 roku powołany został do służby wojskowej w 34 Pułku Zmechanizowanym w Słupsku. Poza służbą, znalazł czas na pracę artystyczną. Pomagał w prowadzeniu Orkiestry Garnizonowej. W latach 1955-1958 utworzył i prowadził żeńskie trio oraz kwartet męski. Przejął chór „Echo”. W 1968 roku, utworzył Męski Zespół Wokalny „Wiarusy”. Zespół ten szybko stał się laureatem wielu prestiżowych festiwali. Występował z nim w Słupsku, województwie, kraju i za granicą. Jego zespół był dobrymi ambasadorami Słupska oraz Wojska Polskiego. W 1988 roku, po przeszło 30-letnim okresie działalności, ppłk Stanisław Szarmach ciężko zachorował, a zespół „Wiarusy” przestał istnieć. Zmarł 07.11.1998 r. w wieku 79 lat. Żegnało Go liczne grono przyjaciół na słupskim cmentarzu. Odznaczony był min. Krzyże Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W dniu 24.09.2003 r. Rada Miasta Słupska uhonorowała nazwą jednej z ulic jego imieniem.


W koncercie WZW „Wiarusy” zaprezentował publiczności kilka utworów opracowanych i aranżowanych przez ppłk lek. Stanisława Szarmacha, a także innych patriotycznych i o tematyce żołnierskiej. Były to:

- Hymn Wiarusów

- Marsz rezerwistów

- Wiązanka pieśni żołnierskich i partyzanckich

- Na strażnicy

- Moja matko ja wiem

- Polskie kwiaty

- Polskie wzlatują orły

- Wiązanka pieśni ułańskich

- Powołanie


W przerwie koncertu, publiczność bawił na instrumentach klawiszowych st. mat Michał Wielgomas, oraz utalentowana muzycznie uczennica szkoły podstawowej nr 3 - Dagmara Żarna. Podobały się bardzo piosenki: „W piechocie fajnie jest” oraz „Róża i bez”, a także instrumentalne wykonanie: „Osiemnaście mieć lat”, Zabawa na sto dwa”, „Pytasz mnie co ci dam” oraz „Mexikana”.

Drugą część koncertu poświęcono 9 rocznicy reaktywacji WZW „Wiarusy”, który gra i śpiewa od 2008 roku, dzięki pomysłodawcom: mjr Andrzejowi Obecnemu /ówczesnemu radnemu/ i Ryszardowi Kwiatkowskiemu /ówczesnemu wiceprezydentowi/, oraz twórcom: nie żyjącemu już, byłemu członkowi zespołu ppłk Zdzisławowi Iwińskiemu i ppłk Romualdowi Detmerowi – obecnemu kierownikowi zespołu. Dziś jakością muzycznej strony zespołu zajmuje się Eliza Prasowska – nauczyciel muzyki w szkole podstawowej, dyplomowany dyrygent. Jest ponadto drugim dyrygentem słupskiego zespołu „Fantazja”, prowadzi prywatną szkołę fortepianu.


Zespół wykonał już 218 koncertów z tego 21 dla społeczności Słupska w ubiegłym roku. Zapewniał oprawę artystyczną uroczystości o charakterze patriotyczno-historycznym z okazji świąt państwowych, integracji środowisk miejskich, gminnych oraz służb mundurowych, a także religijnych i rodzinnych. Najwyższym osiągnięciem w dziewięcioletniej karierze zespołu jest główna nagroda GRAND PRIX na „VII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - Swietłogorsk 2013”. W ubiegłym roku, braliśmy udział w IV Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Koszalinie, zespół zajął I miejsce na X Festiwalu Pieśni Żołnierskiej o złoty buzdygan – Kosakowo 2016, wrócił z nagrodą specjalną Pułkownika Związku Piłsudczyków RP i nagrodą Wójta gminy Kosakowo za zajęcie III miejsca. Wzięliśmy udział w I edycji Słupskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej. W tym roku już cztery koncerty za nami. W marcu zagramy kolejne dwa.


W drugiej części koncertu Zespół zaprezentował kolejnych kilka utworów z repertuaru WZW „Wiarusy”:

- Wiarusy z historią

- Wojsko od rana śpiewa

- Chleb Twój i mój

- Wiązanka pieśni morskich

- Napisz do mnie miła

- Czym dla wojska jest piosenka

- Chabry z poligonu

- Gdy polska da nam rozkaz

- Nie żałujcie serca dziewczyny

- Do woja marsz do woja

- Myśmy są wojsko


W trakcie całego koncertu panowała wspaniała atmosfera. Jubileusz był dokumentowany przez przedstawicieli słupskich i regionalnych mediów. Były gromkie brawa, radosne twarze, wspólne śpiewanie, a także łzy w oczach. Dziękowano „Wiarusom” długo, były bisy, robiono wspólne zdjęcia pamiątkowe.


Na tak miłą atmosferę zapracowali byli żołnierze zawodowi - członkowie Zespołu:

Szer. Jerzy Wysocki

Szer. Stanisław Piłka

St. mat Michał Wielgomas

Kpr. Bogdan Świtek

St. ogn. Adolf Słaby

St. sierż. Mieczysław Świąder

St. sierż. Romuald Mielniczuk

Chor. Henryk Górnowicz

St. chor. sztab. Stanisław Ziętek

Por. Mieczysław Remiszewski

Kpt. Edward Gąciarz

Kpt. Ryszard Prasowski

Kpt. pil. Mirosław Wychadańczuk

Mjr Krzysztof Rekwirowicz


Zespołem kierowała i dyrygowała Pani Eliza Prasowska

Koncert prowadził ppłk Marek ŚwierczyńskiTekst: ppłk Marek Świerczyński

Foto: ppłk Ryszard Ferdyn 


REJON SŁUPSKI
AKCJA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA
 


Lębork
Sprawozdawczo – wyborcze zebranie
Koła nr 12 „Lotników Morskich”
Ostatnim kołem w Rejonie Słupskim, które odbyło walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze było Koło nr 12 "Lotników Morskich" w Lęborku. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 16.30 w dniu 24 lutego 2017 r., w sali bankietowej „Perły” w Lęborku.
Na zebranie oprócz członków Koła przybyli zaproszeni goście w osobach: Wiceprezes i Skarbnik Zarządu Rejonowego ZŻWP   w Słupsku  koledzy: Jan Karaś i Andrzej Kowalewski oraz Prezes Koła nr 7 w Cewicach Wiesław Dąbrowski.
Zebranie prowadził Prezes Koła kmdr por. pil. Zbigniew Panek.
Po części wstępnej – organizacyjnej  Prezes Koła Zbigniew Panek wygłosił sprawozdanie ustępującego Zarządu. Uzupełnienie do tego sprawozdania dokonał Wiceprezes Eugeniusz Bobliński , który przedstawił dość szczegółowo przedsięwzięcia jakie zrealizowano  przez Koło w    latach 2013 – 2016 .
Od powstania w dniu 13 września 2013 roku, w ciągu 3,5 roku Koło zrealizowało wiele przedsięwzięć, w których uczestniczyli zarówno członkowie Koła nr 12 jak i również członkowie innych kół z Rejonu Słupskiego. Były to między innymi .:
-         wycieczki do 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, Malborka i na Westerplatte, Darłówka, do Gdyni – Oksywie .
-         zbiorowe wyjazdy na spektakle teatralne i koncerty,
-         organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych typu :  lęborska majówka, czy w największej imprezie na Kaszubach tj. w pikniku lotniczym dnia 16 lipca 2016 r. - z okazji 60 rocznicy lądowania pierwszego samolotu wojskowego typu IŁ-28R w Siemirowicach   itp.,
-         współuczestnictwo w odbudowie zaniedbanych dwóch grobów kolegów na cmentarzu w Cewicach  i jednego grobu  na cmentarzu w Siemirowicach
-         uczestnictwo w zawodach sportowo – strzeleckich i osiągnięcie dnia 18 maja 2015 r. pierwszych miejsc : w konkurencji indywidualnej przez kol. Jarosława Klimika oraz zespołowej przez kolegów Jarosława Klimika, Mirosława Wychadańczuka i Macieja Buczkowskiego    na szczeblu Rejonu Słupskiego ZŻWP,
 i wędkarskich, a także w  wielu innych przedsięwzięciach .
Po sprawozdaniu Zarządu koła Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Zdzisław Kwoczek, przedstawił Protokół Komisji Rewizyjnej, w którym zawarł wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. W jawnym głosowanie członkowie Koła jednogłośnie poparli ten wniosek.
Następnym punktem porządku zebrania były wybory nowych władz Koła.
Na prezesa Koła nr 12 został ponownie wybrany kmdr por. pil. Zbigniew Panek.
Członkami Zarządu Koła zostali:
-         Wiceprezes – kmdr por. Jarosław Wacnik,
-         Wiceprezes – kmdr por. Eugeniusz Bobliński,
-         Sekretarz – mjr Andrzej Peitler,
-         Skarbnik – st. chor. szt. Kazimierz Bednarski,
-         Członek - kmdr pil. Jarosław Andrychowski  
                        / do 02.03.2015 r. Dowódca 44 Bazy Lot. Morskiego w Siemirowicach /.
Do Komisji Rewizyjnej Koła zostali wybrani:
-         Przewodniczący – Kazimierz Adamczyk,
-         Wiceprzewodniczący – Wojciech Wójcik,
-         Sekretarz – Jerzy Obert.
Na delegatów na X Rejonowy Zjazd Delegatów zostali wybrani:
-         Panek Zbigniew,
-         Wychadańczuk Mirosław.
Projekt uchwały programowej na kolejne lata działalności Koła przedstawił Przewodniczący Komisji Mandatowo – Uchwałowej kpt. Maciej Buczkowski, którą walne zebranie zatwierdziło jednogłośnie.
Najważniejsze przedsięwzięcia Koła na 2017 rok przedstawił Wiceprezes Koła Jarosław Wacnik.
W ramach dyskusji Wiceprezes Zarządu Rejonowego Jan Karaś, złożył gratulacje nowo wybranym władzom Koła, życzył sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym oraz przedstawił sytuację dotyczącą procedowania rządowych ustaw zmieniających ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … a także o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin. Ustawa policyjna jest już uchwalona  , a dotycząca żołnierzy jest procedowana, pomimo silnych protestów środowisk służb mundurowych.
W związku  z trwającym  okresem rozliczania się  z podatku  dochodowego , skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.Po zakończeniu części oficjalnej zebrania członkowie Koła oraz zaproszeni goście zostali poczęstowani, znakomicie przygotowanym przez gospodarzy obiektu „Perła” obiado – kolacją , w ramach  której  była okazja do opowiadań o wspólnej służbie i pracy oraz innych wspomnień z lat minionych, ale również i dyskusji o bieżących życiowych sprawach.
Tekst i foto: Jan Karaś i Eugeniusz Bobliński.


Słupsk
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 2 "Czarne Berety"
Zgodnie z rocznym planem zamierzeń koła nr 2 „Czarne Berety” 17 lutego bieżącego roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła, które podsumowało cztery lata kadencji ustępującego Zarządu koła. Zebranie odbyło się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Zebranie na wniosek zebranych poprowadził, jako przewodniczący, wiceprezes koła kol. Dariusz IWIŃSKI.
Na wstępie przewodniczący zebrania odczytał list ustępującego prezesa kol. Marka PIASKOWSKIEGO (nieobecnego z ważnych powodów rodzinnych). List zawierał zgodę na kandydowanie na funkcję prezesa koła jeśli takowa pojawi się w trakcie zebrania. Następnie przystąpiono do zasadniczej części zebrania podczas której wybrano komisję wyborczą oraz komisję mandatową.
Zebrani przegłosowali JAWNY sposób glosowania, po którym przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej koła nr 2 oraz Delegatów na X Zjazd ZŻWP w Słupsku i wyborów.  
W kolejnym punkcie zebrania kol. Dariusz IWIŃSKI przedstawił sprawozdanie ustępującego Zarządu, po którym kol. Piotr ZARAŚ odczytał protokół Komisji Rewizyjnej oraz zawnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wszyscy zebrani jednomyślnie głosowali „ZA” udzieleniem absolutorium.
W wyniku przeprowadzonych wyborów na Prezesa koła nr 2 „Czarne Berety” ponownie wybrany został kol. Marek PIASKOWSKI.
W skład Zarządu koła weszli:
- kol. Dariusz IWIŃSKI – wiceprezes;
- kol. Katarzyna CZUJ – skarbnik;
- kol. Jacek KOZERA – sekretarz.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
- kol. Józef OPALIŃSKI – przewodniczący;
- kol. Piotr ZARAŚ;
- kol. Stanisław STERTEŃCZAK.
Delegaci na X Rejonowy Zjazd ZŻWP w Słupsku to:
- kol. Marek PIASKOWSKI;
- kol. Dariusz IWIŃSKI;
- kol. Józef OPALIŃSKI;
- kol. Jacek SŁOMIŃSKI.
Po krótkiej przerwie kol. Andrzej JAKUBOWSKI odczytał projekt uchwały koła do działalności w następnej kadencji. Zebranie przegłosowało projekt uchwały jako wyraz głosu członków koła i przyjęło ją do realizacji.
 W wolnych wnioskach odbyła się również krótka dyskusja na bieżące tematy, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy dezubekizacyjnej oraz projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin, który procedowany będzie w sejmie w marcu 2017 roku. Dyskusja trwała nawet podczas opuszczania pomieszczeń zebrania.
Na zakończenie kol. Dariusz IWIŃSKI przypomniał o zbliżającym się okresie rozliczeń podatkowych i możliwości odliczenia 1% podatku na rzecz OPP, jakim jest między innymi ZŻWP, zwracając uwagę na to, że duża część pieniędzy z przekazanego 1% trafia ponownie do niewielkiego budżetu ZŻWP w Słupsku.
Tekst: Dariusz IWIŃSKI
Foto: Jacek SŁOMIŃSKI

Słupsk
Sprawozdawczo - wyborcze zebranie Koła nr 3 "Niebieskie Berety" 

W dniu 17 lutego 2017 r. o godzinie 17.00 w Sali Bankietowej „OKTAN” odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła nr 3 „Niebieskie Berety” im. gen. Sowińskiego.
Na zebranie oprócz członków Koła przybył zaproszony gość ppłk. w st. spocz. Romuald JARUGA.
Zebranie prowadził Prezes Koła kol. mjr Leon Kozłowski.
Na początku zebrania odśpiewano Hymn Państwowy i odbyła się ceremonia wręczenia przez Prezesa Koła, legitymacji nowemu członkowi kol. Stanisławowi Klinkoszowi.
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć trzech kolegów, którzy w styczniu tego roku odeszli z naszych szeregów na wieczną wartę:
 • śp. kol. Kazimierz Jastrzębski
  śp. kol. Bolesław Przybytek
  śp. kol. Stanisław Wyszomirski

Sprawozdanie ustępującego Zarządu wygłosił Prezes Koła Kolega Leon Kozłowski, a o sprawy finansowe uzupełnił Skarbnik kol. Grzegorz Leśniak.
W jawnym głosowaniu członków Koła jednogłośnie poparli oni wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
Następnie odbyły się wybory nowych władz Koła.
Na prezesa Koła nr 3 „Niebieskie Berety” im. gen. Sowińskiego wybrany został ponownie kol. mjr Leon Kozłowski.
Członkami Zarządu Koła zostali:
 • Wiceprezes – Adam Żurawski
 • Wiceprezes – Wiesław Skulski
 • Sekretarz – Ryszard Bednarz
 • Skarbnik – Krystyna Wyporska
Członkowie prezydium:
 • Rajmund Mrozek-Gliszczyński
 • Grzegorz Leśniak
Do Komisji Rewizyjnej Koła zostali wybrani:
 • Jan Fąfara
 • Wiesław Góźdź
 • Bogdan Zemmler
Na delegatów na X Rejonowy Zjazd zostali wybrani:
 • Leon Kozłowski
 • Adam Żurawski
 • Andrzej Kowalewski
 • Ryszard Bednarz
 • Wiesław Skulski
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania z podatkiem dochodowym, Prezes Koła poinformował członków Związku o możliwości odpisów 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym KRS numer 0000137138.
Walne zebranie zatwierdziło jednogłośnie projekt uchwały programowej.
Po części oficjalnej odbyła się uroczysta kolacja, która przebiegła w przyjaznej i miłej atmosferze.


Tekst i foto: Ryszard Bednarz.

 
 
 

Czarne, Debrzno, Człuchów.
Maraton wyborczy w Rejonie Słupskim.
Dzień 17 lutego, był bardzo pracowity. Wraz z Prezesem Romualdem Detmerem, o godzinie 10.00 wyjechaliśmy ze Słupska. Obok kierowcy zasiadł Organizator Opieli Specjalnej Kolega Teofil Przysowa, na tylnym siedzeniu znalazł się Pełnomocnik od Wyróżnień  Ryszard Ferdyn.
O 11.50. Prezes Zarządu Rejonowego Romuald Detmer i Prezes Koła Nr 11 ZŻWP w Człuchowie Zbigniew. Szymański spotkali się z Wicestarostą i Przewodniczącym Powiatowego Klubu SLD Panem Marianem Pastuchą.  W czasie rozmowy ustalono:
- zasady współpracy w relacji Koło nr 11, a Zarządem Powiatowym SLD,
- udostępnienia i możliwości korzystania z pomieszczeń przez członków Koła nr 11,
- organizację i prowadzenie zebrań Koła w obiektach Starostwa Powiatowego.
Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze.
Następnie udaliśmy się do Debrzna na zebranie Koła nr 8, które odbyło się w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Zebraniu przewodniczył Sekretarz Koła Stefan Sawczak. Prezes ZR Romuald Detmer przekazał grawetrony pamiątkowe wraz z życzeniami dla Kolegów 85-cio latków: st. chor. Ignacego Nowaka i mł. chor. Zenona Nowakowskiego. W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał Prezes Koła Kolega Jan Beme, który przekazał informację z działalności w ubiegłej kadencji. Sprawozdanie z działalności finansowej złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Czarnecki. Głos zabrał również Prezes ZR, który opisał niepokojącą sytuację w jakiej znalazł się Nasz Związek po zerwaniu porozumienia o współpracy przez MON.
Przystąpiono do wyborów Prezesa Koła, którym jednogłośnie został wybrany – Jan Beme. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Henryk Czarnecki, a członkami Koledzy Marceli Najder i Roman Olędzki. Do Zarządu Koła wybrano : Stefana Sawczaka, Józefa Kosa, Romana Buraka i Jacka Gozdelę. Delegatami na zbliżający się X Rejonowy Zjazd Delegatów zostali – Jan Beme i Roman Burak. W trakcie zebrania przyjęto dwóch nowych członków Kolegów: Jerzego Filipiuka i Zdzisława Wałczuka. Zebranie zostało bardzo dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone za co Wam Koledzy z Debrzna bardzo dziękujemy.
O 16.30 byliśmy już w Czarnem. Zebranie odbyło się w siedzibie Związku Wędkarskiego. O sytuacji w Kole relacjonował Kolega Mirosław Ziehlke, a następnie głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego Romuald Detmer.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Prezesem Koła został Mirosław Ziehlke, Sekretarzem Kolega Jerzy Wróż, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zbigniew Marcinowicz, Skarbnikiem Jan Dulek. Za sprawne przeprowadzenie zebrania bardzo dziękujemy Prezesowi i Kolegom z Czarnego.
Kolejnym etapem podróży był powrót do Człuchowa. Tu zebranie zorganizowano w restauracji „HUBERTUS”.  Po przywitaniu przez dotychczasowego Prezesa Koła nr 11 w Człuchowie Kolegę Zbigniewa Szymańskiego, Sekretarz Ireneusz Pieleszak złożył sprawozdanie z działalności za okres sprawozdawczy.
W czasie obrad zabrał również głos Prezes Zarządu Rejonowego Romuald Detmer i podobnie jak w Debrznie i Czarnem poinformował zebranych co dzisiaj dzieje się w Naszym Związku. Podkreślił bardzo trudną sytuację lokalową poszczególnych kół, a także trudne warunki działania w sytuacji gdy nie mamy wsparcia ze strony władz wojskowych.
W czasie zebrania dla członków Związku wyróżniających się w działalności społecznej wręczone zostały odznaczenia: „Za Zasługi dla ZŻWP” i Złote Medale XXXV-lecia ZŻWP. Otrzymali je Koledzy: Karol Ziemiańczyk, Tomasz Golec, Mariusz Odolanowski i Łukasz Szeremeta.
Po przeprowadzeniu głosowań wybrano nowe władze Koła.
-         Prezesem został ponownie Kolega Zbigniew Szymański.
-         Sekretarzem Ireneusz Pieleszak,
Komisja Rewizyjna :
-         Przewodniczący - Andrzej Nogal,
-         Członek – Eugeniusz Fredyk,
-         Członek – Benedykt Wnuk-Lipiński.
Zebranie przygotowane i przeprowadzone zostało bardzo sprawnie. Do Słupska wracaliśmy już późno, po zmierzchu.
Wszystkim nowo wybranym życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i skutecznej realizacji zadań statutowych Związku.Tekst i foto: Ryszard Ferdyn

Słupsk
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze  Koła nr 10 "RADAR"

W dniu 17 lutego 2017 roku o godzinie 15:30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomi Społecznej przy ul.Niedziałkowskiego 6, rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła nr 10. Zebranie otworzyl Prezes Koła kol. Jan Odziomek, który na wstępie przywitał zebranych, oraz zaproszonego gościa kol. Sławomira Waniewskiego Wiceprezesa  Zarządu Rejonowego. Następnie przedstawił porządek zebrania.
Na początku zebrania Prezes Koła wręczył pamiątkowy dyplom koledze Andrzejowi Wyręblewskiemu z okazji 60 rocznicy urodzin, oraz zaproponował dalsze prowadzenie zebrania kol. Wiceprezesowi Ryszardowi Kwiatkowskiemu, który wyraził zgodę na prowadzenie zebrania.
Przystępując do części sprawozdawczo – wyborczej sprawozdanie ustępującego Zarządu wygłosił Prezes Koła Jan Odziomek. Przedstawił on zasadnicze przedsięwzięcia, które były zorganizowane przez Koło, bądź członkowie Koła uczestniczyli w ich realizacji. W dyskusji głos zabrali koledzy: Sławomir Waniewski, Zygmunt Seinmetz oraz kol. Jadwiga Kul.
Protokół Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił jej przewodniczący Józef Lalewicz. Wniosek Komisji o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi został przyjęty jednogłośnie.
Następnym punktem porządku zebrania były wybory nowych władz Koła.
Na nowego Prezesa Koła został wybrany dotychczasowy Prezes Kolega st. chor. szt. Jan Odziomek.
Członkami Zarządu Koła zostali:
- Wiceprezes – kol. Waldemar Broś
- Sekretarz – kol. Stanisław Kopyciński
- Skarbnik – kol. Tomasz Potwardowski
- Czlonek – kol. Zygmunt Steinmetz.
Do Komisji Rewizyjnej Koła zostali wybrani:
- Przewodniczący – kol. Józef Lalewicz
- Wiceprzewodniczący – kol. Marek Kul
- Sekretarz – kol. Eugeniusz Kot..
Na delegatów na X Rejonowy Zjazd Delegatów zostali wybrani:
- kol. Jan Odziomek
- kol. Edward Pliszka
- kol. Stanisław Kapcewicz.
Po zakończeniu wyborów z projektem Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Koła nr 10 na lata 2017 – 2021 zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Mandatowo – Uchwałowej kolega Waldemar Broś.
W ramach dyskusji Wiceprezes Zarządu Rejonowego Sławomir Waniewski, złożył gratulacje nowo wybranym władzom Koła, życzył sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym oraz przedstawił ogólną sytuację w jakiej znajduje się obecnie nasz  Związek, ale i również kolejne stowarzyszenia z którymi Minister Obrony Narodowej rozwiązuje porozumienia o współpracy.
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.
 
Tekst: Stanisław Kopyciński
Foto: Marek Kul

 

 
 
 
 

Redzikowo
 
 
 
Sprawozdawczo – wyborcze zebranie Koła nr 4
Koło nr 4 przeprowadziło walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Przedszkolu  w Redzikowie. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17.00 w dniu 14 lutego 2017 r.
Na zebranie oprócz członków Koła przybyli zaproszeni goście w osobach: Prezes i Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku koledzy: Romuald Detmer i Jan Karaś.
Zebranie prowadził Sekretarz Koła Kolega mjr Edward Koziński.
Na początku zebrania odbyła się ceremonia wręczenia związkowych wyróżnień pięciu członkom koła. Odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP” otrzymał st. chor. Władysław Szogun, a Medale XXXV-lecia ZŻWP” koledzy: mjr Alfons Skorupski, mjr Eugeniusz Rejniak, mjr Brunon Domagała i ppłk Zbigniew Turosz.
Przystępując do części sprawozdawczo – wyborczej sprawozdanie ustępującego Zarządu wygłosił Prezes Koła Kolega Zdzisław Orluk, a uzupełniła o sprawy finansowe Skarbnik Koła Koleżanka Maria Mróz.
Po sprawozdaniu Zarządu koła Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Kolega Bronisław Grzywnowicz, przedstawił Protokół Komisji Rewizyjnej, w którym zawarł wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. W jawnym głosowaniu członkowie Koła jednogłośnie poparli ten wniosek.
Następnym punktem porządku zebrania były wybory nowych władz Koła.
Na prezesa Koła nr 4 został ponownie wybrany st. chor. szt. Zdzisław Orluk.
Członkami Zarządu Koła zostali:
-         Wiceprezes – Olszewski Zbigniew,
-         Wiceprezes – Cios Tomasz
-         Sekretarz – Koziński Edward,
-         Skarbnik – Mróz Maria,
-         Członkowie:
§         Domański Zbigniew,
§         Kowalczyk Albina,
§         Kapuściński Bogdan,
§         Kuras Ryszard,
§         Romanowska Maria.
Do Komisji Rewizyjnej Koła zostali wybrani:
-         Przewodniczący – Grzywnowicz Bronisław,
-         Wiceprzewodniczący – Waszkiewicz Henryk,
-         Sekretarz – Skonieczny Jerzy.
Na delegatów na X Rejonowy Zjazd Delegatów zostali wybrani:
-         Bobiński Edward,
-         Cios Tomasz,
-         Dołotko Adolf,
-         Orluk Zdzisław,
-         Widzisz Henryk,
-         Waniewska Bożena,
-         Waniewski Sławomir.
W ramach dyskusji Prezes Zarządu Rejonowego Romuald Detmer, złożył gratulacje nowo wybranym władzom Koła, życzył sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym oraz przedstawił sytuację dotyczącą procedowania rządowych ustaw zmieniających ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … a także o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin. Ustawa policyjna jest już uchwalona a dotycząca żołnierzy jest procedowana, pomimo silnych protestów środowisk służb mundurowych.
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.
Projekt uchwały programowej na kolejne lata działalności Koła przedstawił Sekretarz Koła Edward Koziński, którą walne zebranie zatwierdziło jednogłośnie.


Tekst i foto: Jan Karaś.

Ustka
 
 
 
Sprawozdawczo – wyborcze zebranie Koła nr 5
Kolejnym kołem, które odbyło walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze było Koło nr 5 w Ustce. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 16.30 w dniu 9 lutego 2017 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustce.
Na zebranie oprócz członków Koła przybyli zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Miasta Ustka Pan Jacek Graczyk, Przewodniczący Rady Miasta Ustka Pan Grzegorz Koski, Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Pan Jan Olech oraz Prezes i Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku koledzy: Romuald Detmer i Jan Karaś.
Zebranie prowadził Prezes Koła kmdr por. Józef Gralak.
Na początku zebrania odbyła się ceremonia wręczenia legitymacji członkowskich trzem nowym członkom koła.
Burmistrz Miasta Ustki Pan Jacek Graczyk podziękował za zaproszenie na zebranie oraz odpowiedział na pytania zgłoszone przez członków koła.
Przystępując do części sprawozdawczo – wyborczej sprawozdanie ustępującego Zarządu wygłosił Sekretarz Koła Stanisław Dorywalski oraz Skarbnik koła Jan Freus.
Po sprawozdaniu Zarządu koła Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Ziemniak, przedstawił Protokół Komisji Rewizyjnej, w którym zawarł wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. W jawnym głosowanie członkowie Koła jednogłośnie poparli ten wniosek.
Projekt uchwały programowej na kolejne lata działalności Koła przedstawił Sekretarz Koła Stanisław Dorywalski, którą po krótkiej dyskusji, walne zebranie zatwierdziło jednogłośnie.
Następnym punktem porządku zebrania były wybory nowych władz Koła.
Na prezesa Koła nr 5 został wybrany kmdr ppor. Czesław Grzybowski.
Członkami Zarządu Koła zostali:
-         Wiceprezes – ppłk Zbigniew Nowicki,
-         Wiceprezes – chor. Zdzisław Chyrzyński,
-         Sekretarz – kpt. Stanisław Dorywalski,
-         Skarbnik – st. chor. szt. Jan Freus.
Do Komisji Rewizyjnej Koła zostali wybrani:
-         Przewodniczący – st. chor. szt. Roman Sulima,
-         Wiceprzewodniczący – st. chor. szt. Ryszard Ziemniak,
-         Sekretarz – st. chor. Walenty Sidorow.
Na delegatów na X Rejonowy Zjazd Delegatów zostali wybrani:
-         Chyrzyński Zdzisław
-         Dorywalski Stanisław,
-         Freus Jan,
-         Grzybowski Czesław,
-         Nowicki Zbigniew.
W ramach dyskusji Prezes Zarządu Rejonowego Romuald Detmer, złożył gratulacje nowo wybranym władzom Koła, życzył sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym oraz przedstawił sytuację dotyczącą procedowania rządowych ustaw zmieniających ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … a także o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin. Ustawa policyjna jest już uchwalona a dotycząca żołnierzy jest procedowana, pomimo silnych protestów środowisk służb mundurowych.
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.
Wystąpił również zaproszony gość, Przewodniczący Rady Miasta Ustki Pan Grzegorz Koski, który przedstawił najaktualniejsze informacje jakim zajmują się władze miasta, w tym: problemy związane z wprowadzaniem reformy oświaty, inwestycjami planowanym w mieście, budową centrum komunikacji w rejonie dworca kolejowego, organizacją parkingów, zaawansowaniem prac związanych z naprawą kładki w porcie i rozbudową portu, rewitalizacją i budownictwem komunalnym, planami rozbudowy promenady i budowy nowego mola spacerowego, itp.
Głos w dyskusji zabrali również Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Olech oraz nowy Prezes koła Kolega kmdr ppor. Czesław Grzybowski.


Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk
 
 
 
Sprawozdawczo – wyborcze zebranie Koła nr 1
Kolejnym kołem, które wybrało nowe władze było Koło nr 1 w Słupsku. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze rozpoczęło się 3 lutego 2017 r. o godzinie 16.15, w sali konferencyjnej Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ulicy Niedziałkowskiego 6 w Słupsku.
Zebranie zainicjował i przedstawił porządek obrad Wiceprezes Koła Kolega Józef Wróblewski a poprowadził członek Koła Jan Karaś.
Na początku zebrania zebrani wysłuchali i odśpiewali Hymn - Mazurek Dąbrowskiego oraz pieśń Związku Żołnierzy WP „To przecież nie tak dawno”, chwilą ciszy uczczono pamięć 8 członków Koła, którzy odeszli na wieczną wartę oraz odbyła się ceremonia wyróżnienia Kolegi kpt. Janusza Grochowskiego Medalem XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Przystępując do części sprawozdawczo – wyborczej sprawozdanie ustępującego Zarządu wygłosił Wiceprezes Koła Józef Wróblewski. Przedstawił on zasadnicze przedsięwzięcia, które były zorganizowane przez Koło, bądź członkowie Koła uczestniczyli w ich realizacji. W dyskusji głos zabrali koledzy: Ryszard Mielcarek, Ryszard Ferdyn i Romuald Detmer.
Protokół Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił jej przewodniczący Krzysztof Grykałowski. Wniosek Komisji o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi został przyjęty jednogłośnie.
Następnym punktem porządku zebrania były wybory nowych władz Koła.
Na nowego Prezesa Koła został wybrany dotychczasowy wiceprezes Kolega st. chor. szt. Józef Wróblewski.
Członkami Zarządu Koła zostali:
-         Wiceprezes – Szweda Leszek,
-         Wiceprezes – Freda Albin,
-         Sekretarz – Kiecz Janusz,
-         Skarbnik – Turczyński Jerzy.
Do Komisji Rewizyjnej Koła zostali wybrani:
-         Przewodniczący – Grykałowski Krzysztof,
-         Wiceprzewodniczący – Grochowski Janusz,
-         Sekretarz – Dmoch Antoni.
Na delegatów na X Rejonowy Zjazd Delegatów zostali wybrani:
-         Detmer Romuald;
-         Karaś Jan;
-         Kiecz Janusz;
-         Konewko Zbysław;
-         Wróblewski Józef;
-         Zapleta Mieczysława.
Po zakończeniu wyborów z projektem Uchwały Walnego zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Koła nr 1 na lata 2017 – 2020 zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Mandatowo – Uchwałowej Kolega Brywczyński Wiesław.
W ramach dyskusji Prezes Zarządu Rejonowego Romuald Detmer, złożył gratulacje nowo wybranym władzom Koła, życzył sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym oraz przedstawił ogólną sytuację w jakiej znajduje się obecnie nasz Związek, ale i również kolejne stowarzyszenia z którymi Minister Obrony Narodowej rozwiązuje porozumienia o współpracy.
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.
 
Tekst i foto: Jan Karaś.

Lębork
 
 
 
Sprawozdawczo – wyborcze zebranie Koła nr 6
Punktualnie o godz. 17.00, w dniu 20.01.2017 r. Prezes Koła nr 6 kol. Andrzej Dyktyński rozpoczął zebranie sprawozdawczo -wyborcze w Kole nr 6 im. mjr Sucharskiego w Lęborku. Po przywitaniu uczestników zebrania oraz gości przez kolegę Prezesa, przewodnictwo zebrania przejął kol. Henryk Dąbrowski, który przedstawił porządek zebrania, a następnie poprowadził bardzo sprawnie całość zebrania.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres ostatnich 4 lat przedstawił Prezes Koła, następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Zbigniew Damaszek, który przedstawił protokół komisji i wystąpił z wnioskiem o udzielenie dla zarządu koła absolutorium.
Po krótkiej dyskusji przystąpiono do wyboru nowych władz:
Prezesem Koła został wybrany ponownie kol. Andrzej Dyktyński.
Do Zarządu Koła zostali wybrani:
-         kol. Henryk Dąbrowski na funkcję -Wiceprezesa,
-         kol. Bronisław Wdowiak - Sekretarza;
-         kol. Ewa Soboń - Skarbnika;
-         kol. Jerzy Potyra członek Zarządu:
-         kol. Ryszard Kazanecki członek Zarządu.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:
-         Przewodniczący kol. Zbigniew Damaszek;
-         kol. Jarosława Wróblewskiego -Wiceprzewodniczącym,
-         kol. Jolantę Maderską -Sekretarzem.
Ponownie przystąpiono do dyskusji, gdzie głównie podnoszono temat aktualnej sytuacji Związku, jego traktowanie przez władze naczelne Państwa Polskiego, podkreślano również sytuację jaką wytworzył Rząd w sprawie obniżania emerytur/rent.
Głos w dyskusji zabrał również Prezes ZR ZŻWP w Słupsku, który podziękował Zarządowi za dobrą czteroletnią pracę społeczną na rzecz naszego środowiska wojskowego i Związku, złożył gratulację nowo wybranym, przestawił również aktualną sytuację jaka istnieje w Związku, tak w ZR jak i ZG.
Kol. Teofil Przysowa przedstawił problemy socjalno-bytowe naszych członków i nie tylko.
Następnie zebranie przyjęło uchwałę-„Plan zamierzeń na okres kadencji Zarządu Koła”.
Z gości zaproszonych w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła uczestniczyli: Prezes ZR oraz organizator Opieki Paliatywnej ZR kol. Teofil Przysowa.

Tekst: Romuald Detmer
Foto: Ryszard Kazanecki.

Cewice
Sprawozdawczo – wyborcze zebranie Koła nr 7
Kampania sprawozdawczo - wyborcza w Słupskim Rejonie ZŻWP rozpoczęła się od walnego zebrania sprawozdawcze - wyborczego Koła nr 7w Cewicach, które rozpoczęło się 13 stycznia 2017 r. o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cewicach,
Na zebranie oprócz członków Koła przybyli zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Cewice Pan Jerzy Pernal, Prezes i Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku koledzy: Romuald Detmer i Jan Karaś, delegacja Koła nr 12 „Lotników Morskich” z Lęborka z Prezesem Koła Zbigniewem Pankiem i członkiem Zarządu Eugeniuszem Boblińskim, a także Prezes Koła nr 6 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cewicach Kolega Janusz Kozielewski.
Zebranie prowadził Prezes Koła kmdr por. pil. Wiesław Dąbrowski.
Na początku zebrania odbyła się ceremonia wyróżnienia osób zasłużonych odznaczeniami związkowymi, i tak:

 

 

 

- Medalem XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został wyróżniony Wójt Gminy Cewice Pan Jerzy Pernal,

 

 

 

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.

- Honorową odznaką Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zostali wyróżnieni członkowie Związku, koledzy: Stanisław Wolski i Leszek Wesołowski.

 

 

 

List gratulacyjny i podziękowanie dla Kolegi Wiesława Dąbrowskiego od Zarządu Koła nr 12 „Lotników Morskich” w Lęborku przekazał Prezes tego Koła Zbigniew Panek.

Wójt Gminy Cewice Pan Jerzy Pernal podziękował za zaproszenie na zebranie oraz za wyróżnienie jakie otrzymał do członków Związku oraz życzył sukcesów w pracy organizacyjnej i społecznej Koła dla dobra naszego środowiska, ale również całej społeczności Gminy Cewice.

Przystępując do części sprawozdawczo – wyborczej sprawozdanie ustępującego Zarządu wygłosił Prezes Koła Wiesław Dąbrowski. Przedstawił on zasadnicze przedsięwzięcia, które były zorganizowane przez Koło, bądź członkowie Koła uczestniczyli w ich realizacji. Najważniejszymi z tych przedsięwzięć były:

 • wykonanie trzech nagrobków dla kolegów pochowanych na cmentarzach w Siemirowicach (1 nagrobek) i Cewicach (2 nagrobki), których groby były zaniedbane z uwagi na brak osób z ich rodzin, które mogłyby się nimi opiekować,

 • opieka nad wdowami i członkami związku wymagającymi pomocy w egzystencji,

 • wycieczki do Gdyni i Darłowa,

 • współdziałanie i udział w pikniku z okazji święta 44 Bazy Lotniczej w Siemirowicach,

 • udział członków Koła w uroczystościach z okazji ważnych rocznic historycznych i świąt państwowych,

 • udział w imprezach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Cewicach.

Po wystąpieniu Prezesa głos zabrał Skarbnik Koła Ryszard Budzyński, który przedstawił sprawozdanie finansowe, a potem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Chmielewski odczytał Protokół Komisji Rewizyjnej, w którym zawarł wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. W jawnym głosowanie członkowie Koła jednogłośnie poparli ten wniosek.

Następnym punktem porządku zebrania były wybory nowych władz Koła.

Na funkcję Prezesa Koła został ponownie wybrany kmdr ppor. pil. Wiesław Dąbrowski.

Członkami Zarządu Koła zostali:

- Wiceprezes – Krzysztof Burzyński,

- Sekretarz – Leszek Wesołowski,

- Skarbnik – Włodzimierz Baran.

Do Komisji Rewizyjnej Koła zostali wybrani:

- Przewodniczący – Piotr Chmielewski,

- Wiceprzewodniczący – Andrzej Kubica,

-  Sekretarz – Marian Wrzałkowski.

Delegatem na Rejonowy Zjazd Delegatów został wybrany Prezes Koła Kolega Wiesław Dąbrowski.


Po zakończeniu wyborów z najważniejszymi przedsięwzięciami z Planu zamierzeń Koła na 2017 rok zapoznał prowadzący zebranie Prezes Wiesław Dabrowski.

W ramach dyskusji Prezes Zarządu Rejonowego Romuald Detmer, złożył gratulacje nowo wybranym władzom Koła, życzył sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym oraz przedstawił sytuację dotyczącą procedowania rządowych ustaw zmieniających ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … a także o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin. Ustawa policyjna jest już uchwalona a dotycząca żołnierzy jest procedowana, pomimo silnych protestów środowisk służb mundurowych.

 

 

 

Wystąpił również zaproszony gość,  Prezes Koła nr 6 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Janusz Kozielewski, który aktualnie organizuje to Koło w Cewicach. Zachęcał do wstępowania do jego Koła ponieważ członkowstwo w ZŻWP nie przeszkadza by być również członkiem jego Związku. Deklarował chęć współpracy z naszym Kołem dla dobra całej społeczności Gminy Cewice.
Prezes Koła nr 12 „Lotników Morskich” z Lęborka Zbigniew Panek pogratulował członkom nowych władz Koła w Cewicach, zaoferował pomoc i współpracę w dalszej wspólnej działalności.

 

 

 Tekst i foto: Jan Karaś.

 

 

 

 


Debrzno.
Wesprzyjmy swoim głosem Kolegę
ppłk mgr Jana Beme - Prezesa Koła nr 8 ZŻWP w Debrznie

Szanowni Koledzy!

Miłym zaskoczeniem dla nas była informacja, zawarta w liście Redaktora Naczelnego „Dziennika Bałtyckiego”, o uzyskaniu nominacji Kapituły „Dziennika Bałtyckiego” - do tytułu Osobowość Roku 2016 w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna” - przez naszego Kolegę, Jana Beme.

Działa on w samorządzie lokalnym (w nowym rozdaniu), jako niezależny radny, od 1998 roku. W międzyczasie był burmistrzem naszego Miasta i Gminy, a przez dwie kadencje - przewodniczącym Rady Miejskiej w Debrznie. Jest też członkiem-założycielem - prężnie działającego - Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, oraz wieloletnim członkiem Rady Fundacji „Naszyjnik Północy”.

Jednak historia i tradycje lotnicze to podstawowe tematy jego wieloletniego działania, także na niwie samorządowej. Dzięki jego inspiracji mamy w naszym mieście „Plac Lotników Polskich”, którego uroczystego otwarcia dokonaliśmy w maju ubiegłego roku. Był pomysłodawcą opracowania i wydania, monografii „Dzieje miasta i gminy Debrzno”, w której znalazł się - jakże by inaczej - rozdział „Tradycje lotnicze Garnizonu Debrzno”(przygotowany wraz kolegami).

Z jego inicjatywy wystartowaliśmy w konkursie „Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok” i „załapaliśmy się” w gronie sukcesorów (30.000 zł). Planujemy, w związku z tym, m.in. przygotować (wspólnie z UMiG Debrzno) i wyposażyć „Izbę tradycji lotniczych” (w tym Garnizonu), modelarnię i szlak historyczno-edukacyjny (szerzej w załączniku).

W związku z powyższym uważamy, że zasługuje na wyróżnienie i zwracamy się z gorącą prośbą o poparcie Jego kandydatury.

Za Zarząd Koła nr 8 ZŻWP

mjr rez. Stefan Sawczak

 

 

 

PS. Na Janka można głosować do 30.stycznia w następujący sposób:

SMS nr 72355o treści: SG.9
Koszt jednego SMS 2,46 zł

 

 

 

mjr rez. Stefan Sawczak


Aktualne wyniki głosowania można sprawdzić na stronie:
www.dziennikbaltycki.pl/plebiscyt/osobowosc-roku

 

 

 


Kolega Jan Beme odniósł sukces i
wygrał w swojej kategorii na szczeblu Powiatu Człuchowskiego.


Teraz wesprzyjmy go eliminacjach na szczeblu województwa.Ponawiamy naszą prośbę i zapraszamy Was wszystkich do kontynuowania naszej zabawy.

Janek na to zasługuje!!!  Teraz trudny etap wojewódzki!

Głosowanie do 15.02., godz.21. SMS 72355  o treści: SG.9

Z góry dziękujemy za wsparcie.

mjr rez. Stefan Sawczak.


Słupsk
Pożegnanie "Żołnierza Niepokonanego"

 

 

 

por. Kazimierza Jatrzębskiego

 

 

 

 

W dniu 13 stycznia 2017 r. na Starym Cmentarzu w Słupsku o godzinie 12.10 rozpoczęła się ceremonia pożegnalna naszego Przyjaciela por. Kazimierza Jastrzębskiego, który urodził się 10 października 1928 r. w miejscowości Stany.
Odchodząc Kazimierz pozostawił w wielkim żalu, swoją małżonkę oraz córkę Renatę i syna Krzysztofa, z ich rodzinami.
W kaplicy cmentarnej przy trumnie zmarłego otoczonej asystą honorową żołnierzy WP, zgromadziła się rodzina, poczty sztandarowe, przyjaciele i znajomi. Wszyscy, którzy znali bliżej Kazia uciekali się do wspomnień z ostatnich spotkań z naszym Przyjacielem. Był to człowiek niepowtarzalny. W pamięci przyjaciół pozostanie jako niezłomny żołnierz, który mimo bólu, o kulach wielokrotnie odwiedzał nas w Związku Inwalidów Wojennych, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i ukochanym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Nigdy nie przychodził z pustymi rękoma, zawsze było coś do herbaty. Kaziu kochał mundur, kochał wojsko. Poza miłością do swojej rodziny, wojsko było najważniejsze w jego życiu.
Wielu z nas, członków ZŻWP nigdy nie zapomni jak bardzo dbałeś o nas i jak bardzo starałeś się byśmy dzięki Tobie pozostali w bliskim kontakcie z Przyjaciółmi z zaprzyjaźnionych związków. Za tę pracę na rzecz zbliżenia rodziny kombatantów, inwalidów wojennych i żołnierzy bardzo dziękujemy.
W czasie uroczystości pożegnalnej, która odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, padał silny śnieg.
Na cmentarzu pożegnał Cię kapelan ks. kpt. mar. Bolesław Leszczyński. Nad Twoją mogiłą pochylił się też Prezes Koła „Niebieskie Berety” mjr. Leon Kozłowski. W krótkich żołnierskich słowach, skierowanych do zebranych przy trumnie naszego Przyjaciela powiedział „ żegnamy dzisiaj naszego Kolegę, Przyjaciela, Pana Porucznika Kazimierza. Żołnierza, który w okresie od. 01 lutego 1943 r. – do 01 marca 1944 r. brał czynny udział w Ruchu Oporu w grupie partyzantów AK, dowodzonej przez por. Domagałę, pełniąc funkcję amunicyjnego ręcznego karabinu maszynowego. Czynnie uczestniczył w akcji wysadzenia pociągu pod Dziewulami. Tam został ranny.
Po zakończeniu wojny w latach 1952 - 1985 wzorowo pełnił zawodową służbę wojskową. Był wielokrotnie odznaczany medalami resortowymi. Po odejściu z wojska, podjął pracę w cywilu, a poza nią bardzo aktywnie społecznie udzielał się w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Inwalidów Wojennych i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W uznaniu szczególnych zasług za wzorową społeczną działalność został odznaczony srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Czynu Zbrojnego, który został mu nadany przez Krajową Radę Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP.
W 1999 r. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów nadał naszemu Przyjacielowi por. Kazimierzowi Jastrzębskiemu, Patent nr 11606 potwierdzający, że nasz Kaziu w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem wypełniał żołnierską powinność i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu bycia „Weteranem Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.
Swoje wielkie umiłowanie Ojczyzny i przywiązanie do narodowych i wojskowych wartości patriotycznych wyrażał poprzez udział w poczcie sztandarowym w trakcie różnych uroczystości. Kilka lat temu jego osobisty lekarz Pan dr Stanisław Siekiera powiedział do naszego Przyjaciela wprost – „ Kaziu nie możesz nosić tego sztandaru, bo to Cię zabije”. Mimo tych przestróg Kaziu zawsze w mundurze uczestniczył w poczcie sztandarowym.
Kaziu Kochany, będzie nam Ciebie brakowało! W naszej pamięci pozostaniesz jako „ Żołnierz Niepokonany”, który swoje życie  poświęcił Rodzinie i Wojsku Polskiemu.

Tekst i foto: Ryszard Ferdyn

Słupsk
Hołd dla ofiar katastrofy członków Chóru Aleksandrowa
W dniu 31 grudnia 2016 roku, o godzinie 10.00 na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku oddano hołd ofiarom katastrofy lotniczej, która wydarzyła się 25 grudnia na Morzu Czarnym, w której zginęło 64 członków światowej sławy Chóru Armii Rosyjskiej im. Aleksandrowa. Uroczystość oddania hołdu ofiarom katastrofy zorganizowano spontanicznie z inicjatywy Wiceprezesa Koła nr 10 „Radar” Związku Żołnierzy WP w Słupsku, Kolego Ryszarda Kwiatkowskiego.
Na uroczystość przybyło kilkadziesiąt osób, mieszkańców Słupska, sympatyków Chóru Aleksandrowa i fanów pieśni chóralnej, w tym członkowie naszego Związku, na czele z członkami Zarządu Rejonowego w Słupsku.

Uroczystość poprowadził Kolega Ryszard Kwiatkowski, a modlitwy w intencji ofiar katastrofy odmówił Proboszcz Cerkwi Prawosławnej w Słupsku Mariusz Synak.

Po części religijnej wystąpił organizator spotkania Ryszard Kwiatkowski, który podziękował uczestnikom za przybycie i udział w uroczystości oddania hołdu ofiarom katastrofy. Uczestnicy uroczystości zapalili znicze pamięci i kwiaty pod krzyżem prawosławnym, ustawionym w części cmentarza , kwaterze gdzie spoczywają żołnierze radzieccy, ofiary II wojny światowej. W tym miejscu, kilka lat temu w czasie pobytu Chóru Aleksandrowa w Słupsku, artyści członkowie tego Chóru składali kwiaty o odśpiewali kilka swoich pieśni, czcząc pamięć spoczywających tam żołnierzy.

Na zakończenie uroczystości, zebrani odsłuchali cztery utwory w wykonaniu Chóru Aleksandrowa, odtworzone przez głośniki.

Do katastrofy doszło 25 grudnia 2016 roku Był to rosyjski samolot Tu-154, na pokładzie którego znajdowało się 64 artystów Chóru Aleksandrowa oraz jego dyrektor i kierownik artystyczny gen. Walerij Chaliłow. Lecieli na występ w Latakii w Syrii. Nikt nie przeżył wypadku. W sumie do Syrii poleciały dwa samoloty z zespołem. W pierwszym, który doleciał do celu, znajdowała się orkiestra, dwóch dyrygentów i kilku solistów. W drugim, w tym który się rozbił leciał balet, pracownicy chóru i również kilku solistów.

Chór ten powstał  w październiku 1928 jako Zespół Krasnoarmiejskiej Pieśni Centralnego Domu Armii Czerwonej, a jego założycielem był rosyjski kompozytor i dyrygent Aleksandr Wasilewicz Aleksandrow, profesor moskiewskiego konserwatorium, późniejszy autor melodii hymnu Związku Radzieckiego i wielu innych pieśni masowych i żołnierskich. Przewodził on chórowi do swojej śmierci w 1946, później kierownictwo przejął jego syn, również kompozytor, Borys Aleksandrow, który nadał nazwę Chór im. Aleksandrowa.

Obecnie chór jest znany na całym świecie. Zagraniczne wyjazdy rozpoczęły się w 1946 roku występami w Polsce i Czechosłowacji; w tym ostatnim państwie nagrano ostatnie płyty gramofonowe. W 1961 roku uzyskał nagrodę Akademii Francuskiej (najlepsza płyta roku). W 1978 roku, z okazji 50-lecia powstania, nadano mu status chóru akademickiego. W 2004 roku zespół dał koncert w Watykanie z okazji urodzin papieża Jan Pawła II. W styczniu 2005 roku chór wziął udział w obchodach 60. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu. W maju 2009 roku wystąpił w trakcie interwałów pierwszego półfinału 54 Konkursu Piosenki Eurowizji organizowanego w Moskwie.

Chór Aleksandrowa dość często koncertował w Polsce, odwiedził takie miasta, jak: Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Legnica , Bielsko-Biała, Elbląg, Lublin, Wrocław czy Wałbrzych oraz trzykrotnie Płock. Dwukrotnie koncertował także w Słupsku na Hali „Gryfii”.

Zespół koncertował w 74 krajach, wszędzie budząc podziw i emocje. Do końca 2016 dał około 2 tys. koncertów. Duże uznanie zdobył w Stanach Zjednoczonych, gdzie był stale zapraszany. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, cieszył się niesłabnącą popularnością.

Tą drogą członkowie Związku Żołnierzy WP rejonu słupskiego składają wyrazy współczucia rodzinom tych, którzy zginęli w katastrofie oraz łączą się w żalu i smutku z wszystkimi, którzy są fanami tego mistrzowskiego pod względem artystycznym zespołu.


Słupsk
Kontynuacja protestów przeciwko działaniom władzy

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na manifestacji w dniu 17 grudnia, w dniu 20 grudnia 2016 roku, o godzinie 19.00 w Słupsku, przed Biurem Poselskim Posłanki na Sejm RP Jolanty Szczypińskiej, zebrali się protestujący mieszkańcy Słupska, którzy nie zgadzają się z poltyką obecnego rządu i polityką prowadzoną przez rządzacą partię.
Uczestnicy zgromadzenia przotestowali przeciwko:
- niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego,
- niszczeniu demokracji,
- niszczeniu trójpodziału władzy,
- ograniczaniu praw kobiet,
- cenzurze mediów,
- cenzurze kultury i sztuki,
- ograniczaniu praw do ziemi rolnej,
- przejeciu wojska przez Maciarewicza,
- przejęciu prokuratur i sądów,
- wyciekowi publicznych pieniędzy,
- Misiewiczom i Pisiewiczom,
- spadkowi wzrostu PKB,
- gwałtownemu spadkowi inwestycji,
- zadłużaniu Polski,
- niszczeniu systemu emerytalnego,
- niszczeniu środowiska,
- fałszowaniu historii,
- przyzwalaniu na nietolerancję,
- podsycaniu nacjonalizmu.
Protest ten był zorganizowany spontanicznie. Na miejsce zbiórki przybyło około 150 uczestników.
Protestowi przewodzili przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji, a głosy zabierali przedstawiciele uczestniczących w proteście środowisk. Skandowane były hasła dotyczące głównie: przestrzegania zasad demokracji i utrzymania obywatelskiej wolności w naszym kraju
.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk
Kolejny protest przeciwko działaniom PiS
W dniu 17 grudnia 2016 roku, o godzinie 20.00 w Słupsku, przed Biurem Poselskim Posłanki na Sejm RP Jolanty Szczypińskiej, odbył się kolejny protest zorganizowany przez słupskie struktury tym razem Partii Razem i Komitetu Obrony Demokracji.

Był on zorganizowany spontanicznie. Na miejsce zbiórki przybyło około 50 uczestników, w tym również ze środowisk służb mundurowych zrzeszonych e Słupskim Porozumieniu Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Protestujący zapalili znicze i wyrazili swój protest protest przeciwko łamaniu zasad demokracji przez partię rządzącą.

Głos zabierali przedstawiciele partii Razem, Komitetu Obrony Demokracji, środowiska kobiece oraz Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Skandowane były hasła dotyczące głównie: zachowania zasad demokracji i utrzymania obywatelskiej wolności w naszym kraju.

Zebrani ustalili, że kolejny protest odbędzie się w tym samym miejscu, we wtorek, 20 grudnia, o godzinie 19.00. Na protest organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy sprzeciwiają się łamaniu prawa przez obecnie rządzącą ekipę.


Słupsk
Protest Komitetu Obrony Demokracji
W dniu 13 grudnia 2016 roku, o godzinie 16.00 w Słupsku, przed Biurem Poselskim Posłanki na Sejm RP Jolanty Szczypińskiej, odbył się protest zorganizowany przez słupskie struktury Komitetu Obrony Demokracji. Wsparty był on przez partie opozycyjne, środowiska nauczycielskie, organizacje pozarządowe, w tym Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych zrzeszające: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Stowarzyszenie Przyjaciół 28 SPLM.
Celem tego protestu było przeciwstawienie się aktualnej polityce i posunięciom obecnej władzy, które zmierzają do: ubezwłasnowolnienia Trybunału Konstytucyjnego, pozbawienie niezawisłości sądów,  pełnego zawłaszczenia władzy bez uwzględnienia w nowelizowanym prawie potrzeb zgłaszanych mniejszość sejmową, czyli pozbawienie całkowitego wpływu na kształt stanowionego prawa, tych którzy nie głosowali na PiS, podzielenia społeczeństwa polskiego oraz politycznej zemsty i pognębienie swoich przeciwników politycznych, w tym szczególnie żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w okresie PRL.
Protest zgromadził, moim zdaniem, około 500 osób. Zebrani demonstrowali z hasłami zawierającymi 13 postulatów Komitetu Obrony Demokracji oraz wznosili okrzyki poparcia dla tych haseł.
W trakcie demonstracji oprócz wystąpień przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji wystąpili przedstawiciele środowisk biorących udział w demonstracji, w tym Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych (Jan Karaś) oraz Związku Żołnierzy WP (Darek Iwiński).
Treść wystąpienia Jana Karasia poniżej.
 
PROTEST
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, zrzeszające stowarzyszenia emerytów i rencistów: byłych żołnierzy, funkcjonariuszy policji, służby więziennej oraz straży pożarnej, włącza się w protest środowisk, którym na sercu leży dobro Polski i jej obywateli.
Nie zgadzamy się na działania rządzącej obecnie partii, mające na celu skrępowanie funkcjonowania instytucji państwa, w szczególności działań paraliżujących funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych.
Popieramy żądania środowisk nauczycielskich protestujących przeciwko pospiesznej i nie do końca przemyślanej reformie oświaty.
Sprzeciwiamy się wszelkim przejawom narzucania wszystkim obywatelom jedynie słusznego poglądu partii rządzącej na sposób funkcjonowania społeczeństwa i państwa oraz coraz bardziej nasilających się objawów brutalnego nacjonalizmu.
Domagamy się niezależności politycznej instytucji kultury oraz mediów publicznych, a także bezwzględnego utrzymania wolności zgromadzeń.
W związku z tym, że bliskie są nam sprawy bezpieczeństwa państwa apelujemy do Ministra Obrony Narodowej pana Antoniego Macierewicza, aby nie osłabiał systemu obronnego państwa, poprzez zaniechania wyposażania sił zbrojnych w nowoczesny sprzęt bojowy oraz aby Wojska Obrony Terytorialnej, które zamierza tworzyć spełniały kryteria nowoczesnej armii, zdolnej do realizacji poważnych zadań obronnych, a nie były zlepkiem amatorskich organizacji paramilitarnych.
Domagamy się od władzy, która w kampanii wyborczej obiecała wiele różnych wspaniałych rzeczy, jasnego powiedzenia wyborcom, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, że te obietnice były tylko na potrzeby kampanii wyborczej.
Częściowa tylko realizacja wyborczych obietnic została wymuszona gospodarczymi możliwościami państwa, dlatego jak zwykle władza szukając oszczędności zwraca się w pierwszej kolejności w kierunku resortów służb mundurowych i uderza w emerytury i renty mundurowe osób służących w okresie PRL.
Osoby te, wstępując do służby, zawierały umowę z państwem uznawanym przez cały świat. Nabyły więc prawa do emerytur i rent legalnie, a teraz te prawa to państwo im bezprawnie zabiera, stosując tym sposobem niezgodną z prawem odpowiedzialność zbiorową.
Protestujemy więc przeciwko takiemu postępowaniu władz i pozbawianiu należnych uprawnień emerytalnych żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy pełnili ciężką służbę, niejednokrotnie z narażeniem życia, a nawet ponieśli śmierć w walce, tam gdzie wysłała ich Ojczyzna. Teraz zabiera się należne świadczenia emerytalne lub świadczenia rentowe małżonkom i dzieciom osób, które zginęły oraz zmarły pełniąc służbę.
Naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej w dotychczasowych rozwiązaniach emerytalnych, na które powołuje się projektodawca, jest uzasadnieniem nieakceptowanym przez środowiska służb mundurowych i oburza emerytów i rencistów, którzy służyli również demokratycznej Polsce po 1989 roku.
Stosowanie przez Rząd odpowiedzialności zbiorowej jest charakterystyczną cechą rządów totalitarnych, a z uzasadnienia projektów tych ustaw wynika, że od takich rządów projektodawca się odżegnuje i poprzez pozbawienie praw nabytych chce karać osoby, które miałyby jakoby służyć na rzecz państwa totalitarnego.
Karanie wszystkich, w szczególności tych bez wpływu na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych określonych w ustawach jako zbrodnicze, poprzez obniżenie im emerytury lub renty, narusza ich prawa i jest niesprawiedliwie.
Protestujemy zatem przeciwko zakłamaniu jakoby te ponad 32.000 osób, którym zostaną obniżone emerytury i renty w ramach ustawy policyjnej i około 12 000 w ramach ustawy wojskowej, służyło na rzecz systemu totalitarnego, a w szczególności chodzi o osoby, które były już raz zweryfikowane pozytywnie przez nowe władze, utworzone przecież przez obóz antykomunistycznej opozycji.
Obecny Rząd głosi, że zwalcza wszelkie przejawy totalitaryzmu Polski Ludowej, ale sposób przygotowania ustaw jest niestety charakterystyczny dla systemu totalitarnego. Po lipcowych konsultacjach projekt dotyczący Policji i pozostałych służb specjalnych przygotowywany był w tajemnicy, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. Przedstawienie Sejmowi RP przez Rząd projektu ustawy zupełnie innego niż przedstawionego do konsultacji w lipcu, wzbudza oburzenie środowisk emerytalnych służb mundurowych.
Potępiamy takie postępowanie Rządu wobec obywateli i domagamy się wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za niezgodne z prawem procedowanie tworzenia nowego prawa.
Taki sposób procedowania tej ustawy nasuwa podejrzenia, że Rząd ma świadomość krzywdy jaką czyni środowiskom służb mundurowych, które przez wiele lat służyły demokratycznej Polsce, dlatego przygotowywał go w tajemnicy przed społeczeństwem.
Wzywamy do zaniechania procedowania prac nad tymi krzywdzącymi projektami ustaw, które stawia ponad prawem odpowiedzialność zbiorową osób objętych przewidywanymi obniżkami świadczeń emerytalnych i rentowych.
Jako mieszkańcy Słupska protestujemy też przeciwko wstrzymywaniu prac nad budową drogi S6, podejrzewając, że powodem tego są słabe wyniki wyborcze PiS w naszym regionie.
Protestujemy przeciwko rozbijaniu społeczeństwa polskiego. Protestujemy przeciwko aroganckiej wszechwładzy PiS. Nie dopuśćmy do konfrontacji różnych grup polskiego społeczeństwa, w wyniku destrukcyjnych działań obecnego rządu. Brońmy wytrwale demokracji, praw człowieka i praw obywatelskich.
Przewodniczący
(-) Jan KaraśTekst i foto: Jan Karaś

 
Region Słupski

świąteczno - noworoczne spotkania

 

 

 

 

 


 

 

 

Ustka
Przedświąteczne spotkania
W dniu 22 grudnia członkowie Zarządu Koła nr 5 odwiedzili członków naszego Koła, którzy ze względu na stan zdrowia oraz wiek nie mogą brać czynnego udziału w działalności Koła. I tak kol. Dorywalski i kol. Krawczyk odwiedzili w domu Kolegę Kazimierza Awieruszkę – najstarszego członka Koła. W przyjaznej świątecznej atmosferze przekazali świąteczne i noworoczne życzenia oraz złożyli Szanownemu Jubilatowi gratulacje z okazji 90 urodzin oraz wręczyli Mu stosowny list gratulacyjny. W rozmowie przy kawie Kol. Awieruszko wspominał swoją służbę wojskową i zaprezentował szereg pamiątek z tego okresu.
Z kolei kol. Freus odwiedził kol. Romana Pasierba, który jest ciężko chory. Ze względu na stan chorego ograniczono się do rozmowy z żoną Zofią i córką Ewą. Odwiedzający złożył rodzinie chorego życzenia świąteczne i noworoczne, a przede wszystkim powrotu do zdrowia kolegi Pasierba.
Tekst i foto: Jan Freus.

Słupsk
Opłatkowe zebranie Koła nr 10 „RADAR”
Dnia 17 grudnia 2016 roku, o godzinie 17.00 w sali bankietowej „Oktan” odbyło się uroczyste zebranie członków Koła nr 10 „Radar”.
Gościem zaproszonym był Prezes ZR ZŻWP kol. Romuald Detmer.
Zebranie rozpoczął Prezes Koła kol. Jan Odziomek przywitaniem wszystkich uczestników oraz zaproszonego gościa. Następnie podsumował ciężki rok 2016 i omówił zamierzenia na rok 2017.
Zwrócił się do wszystkich członków o uczestnictwo w organizowanych uroczystościach świąt państwowych i wojskowych. Prosił również o odpisanie 1% podatku na rzecz ZŻWP i o propagowanie naszego związkowego ubezpieczenia. Podziękował kol. Markowi Kul za prowadzenie Kroniki Koła. Kronika nasza zdobyła II miejsce na szczeblu ZR ZŻWP w Słupsku.
Następnie głos zabrał Prezes ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romuald Detmer, który przedstawił zebranym sytuację w jakiej znajduje się środowisko żołnierzy, którzy odbywali służbę w okresie Polski Ludowej. Przedstawił również problemy, z którymi borykał się ZŻWP po wypowiedzeniu umowy o współpracy przez Ministra Obrony Narodowej.
W dalszej części uroczystości kol. Romual Detmer i kol. Jan Odziomek dokonali wręczenia oznak za zasługi dla ZŻWP kol. Bożenie Gołębiowskiej i kol. Franciszkowi Lipińskiemu. Za kol. Bożenę Gołębiowską oznakę odebrał mąż kol. Stanisław Gołębiowski.
Wręczono również dyplomy okolicznościowe i wyróżniające. Dyplom okolicznościowy otrzymała kol. Barbara Świder, dyplom wyróżniający otrzymał kol. Zygmunt Steinmetz.
Następnie Prezes koła kol. Jan Odziomek złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne i przystąpiliśmy do dzielenia się opłatkiem oraz do degustacji potraw wigilijnych przygotowanych przez załogę restauracji „Oktan”.
Atmosfera była miła. Wspomnień i opowiadań z lat służby nie było końca.
Zarząd Koła nr 10 składa tą drogą pozostałym członkom Koła i ich rodzinom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.Tekst i foto: Marek Kul.

Słupsk
Zebranie koła nr 2 „Czarne Berety”
Grudzień to miesiąc kończący każdy nasz rok, sprzyja podsumowaniom i planom na kolejny. Tak samo jak w roku poprzednim koło nr 2 „Czarne Berety” zaplanowały swoje ostatnie w 2016 roku walne zebranie w gościnnych progach „Anny de Croy” przy ul. Dominikańskiej 5.
Na wstępie Prezes koła kol. Marek PIASKOWSKI powitał wszystkich zebranych dziękując za przybycie oraz zaintonował „Deszcze niespokojne”, muzyczny motyw przewodni serialu „Czterej pancerni i pies”, który jest nieoficjalną pieśnią koła nr 2. Po muzycznym wstępie, wykonanym przez zebranych jako początek zebrania, uczciliśmy minutą ciszy naszych kolegów, którzy w mijającym roku odeszli „na wieczną wartę”.
Zasadnicza część spotkania rozpoczęła się od przedstawienia jego porządku i zatwierdzeniu przez zebranych.
W pierwszym punkcie głos zabrał kol. Dariusz IWIŃSKI przedstawiając obecną sytuację w kraju, dotyczącą przede wszystkim prac sejmu i rządu RP pod kątem „rozliczenia” członków resortów mundurowych za służbę w wolnej Polsce przed 1990 rokiem. Chodzi o ustawę dezubekizacyjną oraz na prowadzone prace, które nas jako byłych żołnierzy zawodowych dotyczą szczególnie, nad zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Ustawa krytykowana przez wielu, w tym przez osoby zajmujące wysokie stanowiska w strukturach sądowniczych w kraju oraz naukowo zajmujące się badaniem prawa, które wskazują na jej niezgodność z Konstytucją RP, ma być przede wszystkim ciosem dla „ubeków” wysługujących się „państwu totalitarnemu” czyli PRL.
W wyniku takich działań Federacja Stowarzyszenia Służb Mundurowych prosi wszystkich członków ZŻWP o udział w ich przedsięwzięciach, które mają służyć obronie praw nabytych. Kol. IWIŃSKI wspomniał również o spotkaniu z posłem Grzegorzem FURGO, które na wniosek Prezesa ZR ZŻWP w Słupsku odbyło się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Poseł G. FURGO (członek Nowoczesnej) w dość czarnych kolorach przedstawił działania obecnego rządu, stwierdzając, że aktualnie są dwie drogi rozwiązania sytuacji: rozmowa i wyjście na ulice. Rozmowy nie wiele dają i wyczerpuje się ich formuła (PiS ma większość w Sejmie i Senacie), bo wszelkie głosowania wygrywa strona rządząca. Druga droga – niech każdy sobie sam odpowie czy to jest dobre.
Na zakończenie kol. IWIŃSKI zachęcał aby każdy wypowiadał się na tematy bieżące aktywniej, nie poprzez siedzenie przed telewizorem i komentowanie wydarzeń pokazywanych przez TVP, Polsat, TVN czy inne stacje telewizyjne.
Kolejnym punktem zebrania była informacja dotycząca stanu finansów w naszym kole. Skarbnik koła, kol. Józef OPALIŃSKI, uważany przez wszystkich jako najlepszy skarbnik w ZŻWP w Słupsku, a może i szerzej, przedstawił kwotowo „siłę” koła i „prowokował” do dokonywania wpłat członkowskich już na przyszły rok. Przedstawił co pochłania najwięcej naszych środków, a na co możemy sobie swobodnie pozwolić wydając nasze wspólne pieniądze.
Na zakończenie Prezes przedstawił zasadnicze zamierzenia, które zarząd koła zaplanował zrealizować w 2017 roku oraz główne przedsięwzięcia ZR ZŻWP, w których członkowie koła mogą brać udział. Wskazał na rocznicę powstania ZŻWP, która w 2017 roku nie będzie już tak hucznie obchodzona jak do tej pory, co jest pośrednio skutkiem zerwanego porozumienia przez MON.
Był to ostatni punkt części oficjalnej zebrania, po której kol. PIASKOWSKI ogłosił krótką przerwę, podczas której obsługa miała możliwość przygotować wieczerzę wigilijną.
Przerwa szybko minęła, więc zebrani radośnie, łamiąc się opłatkiem, składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne by móc spróbować specjałów czekających już na stołach.
Wszyscy, jak mniemam, w wesołych, świątecznych nastrojach konsumując pierogi, kapustę, łazanki, karpia itp. miło spędzili czas na ostatnim w 2016 roku walnym zebraniu członków koła nr 2 „Czarne Berety”.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2017 roku dla całej braci ZŻWP, ich rodzinom, bliskim, znajomym oraz obsłudze Anny de Croy.
Życzy Zarząd Koła nr 2 "Czarne Berety".

Tekst i foto: Darek Iwiński

Słupsk
Zebranie Koła Nr 4 w Redzikowie im. 28 SPLM
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, w dniu 10 grudnia 2016r., w sali Naczelnej Organizacji Technicznej, przy ul. Garncarskiej w Słupsku, odbyło spotkanie świąteczno – noworoczne Koła nr 4 im. 28 splm w Redzikowie. Na spotkanie oprócz  członków Koła zostali zaproszeni: Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Romuald Detmer, opiekun Koła z ramienia Zarządu Rejonowego płk dypl. Jan Karaś, Wiceprezes zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM Kolega st. chor. szt. Wacław Łunkiewicz oraz księża: Kapelan Rejonu Słupskiego ks. ppłk dr Eugeniusz Łabisz oraz Ksiądz Prałat Jan Giriatowicz.
W części wstępnej spotkania Prezes Koła Kolega Zdzisław Orluk przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie, jako że zbliża się koniec roku, podziękował wszystkim członkom za aktywne uczestnictwo w życiu Koła w bieżącym roku oraz życzył wszystkim wielu sukcesów i osiągnięć w życiu osobistym oraz w działalności związkowej w przyszłym roku.
Po tym głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego Kolega Detmer, który poinformował zebranych o sytuacji w jakiej znajduje się aktualnie środowisko byłych żołnierzy zawodowych, którzy służyli w wojsku okresie Polski Ludowej i o akcji protestacyjnej prowadzonej przez Komitet Obrony Demokracji, Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i nasz Związek oraz inne związki służb mundurowych w związku z zakusami władz dotyczącymi obniżenia świadczeń emerytalnych dużej grupie emerytów i rencistów mundurowych.
W związku z tą sytuacją, w dniu 13 grudnia odbędą się w miastach całej Polski protesty. W Słupsku protest taki odbędzie się w dniu 13 grudnia, o godzinie 16.00, pod biurem poselskim przy ul. Lutosławskiego (za teatrem) posłanki Jolanty Szczypińskiej, wybranej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Prezes zaprasza wszystkich członków Związku, razem z rodzinami, a także wszystkie osoby które nie zgadzają się z obecną polityką rządu, do gremialnego uczestnictwa w tej manifestacji. Obowiązuje ubiór czarny, a w razie deszczu czarny parasol.
Po tym wystąpieniu Ksiądz kapelan płk dr Eugeniusz Łabisz poświęcił opłatek i przygotowane na spotkanie potrawy, a ksiądz Jan Giriatowicz wygłosił krótką informację związaną z okresem świątecznym, zaintonował odśpiewaniu kilku kolęd oraz odmówił modlitwę wspólnie z wszystkimi zebranymi.
Następnie zebrani złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.
Po życzeniach zebrani zasiedli do wieczerzy przygotowanej przez załogę restauracji, według menu zamówionego przez Zarząd Koła. Atmosfera spotkania była bardzo miła i życzliwa, stosowna do spotkań kolegów po latach wspólnej służby. Wspomnień o ciekawych zdarzeniach z lat wspólnej służby nie było końca.
Również tą drogą składam serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne Koleżankom i Kolegom oraz zaproszonym gościom, którzy brali udział w tym integracyjno – wigilijnym spotkaniu.Jan Karaś
Foto: Ryszard Ferdyn.

Lębork
Zebranie Koła nr 12 „Lotników Morskich”
W dniu 09 grudnia 2016 r., o godz. 17.00, odbyło się kolejne tradycyjne zebranie członków wraz z opłatkowym spotkaniem integracyjnym Koła nr 12.
Na to spotkanie przybyli m.in.: kmdr por. w st. spocz. Stefan Dymkiewicz ze Słupska, kmdr ppor. w st. spocz.  Wojciech Woźniak, por. w st. spocz Edward Budzyń i st. chor. sztab. nawig. W st. spocz Bogdan Panek z Gdyni jako koledzy wspólnej służby w Lotnictwie Morskim Marynarki Wojennej. Prezes Koła kol. Zbigniew Panek po przywitaniu wszystkich uczestników na początku zebrania dokonał wręczenia wyróżnień:
-         „Złotego Medalu XXXV – lecia ZŻWP” – kol. Józefowi Młynarczykowi,
-         „Honorowej Odznaki ZŻWP” oraz nagrody rzeczowej za bardzo dobrą pracę na rzecz Koła, m.in. za prowadzenie KRONIKI KOŁA, która po raz drugi zdobyła III miejsce w konkursie na szczeblu ZR ZŻWP w Słupsku – kol. Januszowi Cynk.
Miłym akcentem było również podziękowanie kol. Wiesławowi Dąbrowskiemu za pracę w Kole oraz złożenie życzeń owocnej pracy teraz już jako Prezesowi Koła nr 7 w Cewicach - od listopada 2016 roku.
Kol. Zbigniew Panek podzielił się informacjami o przyjęciu w poczet członków i aktualnym stanie osobowym Koła w 2016 roku oraz o czynnej siedzibie Koła nr 12 przy ul. Krzywoustego 1, pok. 223 /IIp., o wspólnym spotkaniu z lęborskimi samorządowcami Panią Teresą Ossowską – Szarą i Panem Witoldem Namyślakiem w siedzibie Kół nr 12 i 6 w dniu 17.11.2016 roku.
Sporo informacji było również z posiedzenia ZR ZŻWP w Słupsku, odbytego w dniu 07 grudnia 2016 r., wśród których były najbardziej dominujące i stwarzające aktualnie powody do powstawania coraz większych niepokojów w środowisku emerytów i rencistów, w związku z pewnymi zakusami i działaniami władz zmierzającymi do obniżenia świadczeń emerytalno – rentowych. Problematyka ta jest znana większości naszych członków od kilku miesięcy, ale dość uważnie i racjonalnie przyglądamy się temu co się dzieje wokół nas, także w kontekście przeróżnych akcji protestacyjnych oraz doniesień medialnych z zadziwiającymi, a nawet skrajnymi komentarzami i retoryką.
Kol. Wacnik przedstawił skrótowo terminy zebrań i ważniejszych przedsięwzięć Koła nr 12 w 2017 roku oraz informacje związane z zebraniem sprawozdawczo – wyborczym zaplanowanym na dzień 24.02.2017 roku.
Po zakończeniu zebrania odbył się mini koncert akordeonowy Tomasza Spoczyńskiego – wnuka kol. Eugeniusza Boblińskiego, uczestnika VII edycji Konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu” w Gdańsku, zdobywcy I miejsca w kat. szkół podstawowych – dnia 15.11.2016 roku.
Po tym koncercie i wspólnym odśpiewaniu kilku popularnych kolęd wszyscy uczestnicy złożyli sobie świąteczno – noworoczne życzenia dzieląc się tradycyjnym opłatkiem i zasiedli do stołu ze specjałami przygotowanymi przez załogę „Lęborskiej Perły”.
Wśród wspomnień dominowały te, które wiązały się przede wszystkim z odbytym i to z dużym rozmachem piknikiem lotniczym w dniu 16 lipca na pobliskim lotnisku w Siemirowicach, związanym z „60 – leciem pierwszego lądowania samolotu wojskowego IŁ-28 ”. Loty na samolotach IŁ-28R najczęściej wykonywał personel lotniczy 15 elr MW w różnych składach i nierzadko taką załogę stanowili: kmdr ppor. pil. Wojciech Wożniak, kmdr por. nawig. Stefan Dymkiewicz oraz por. strz. pokł. rtg. Edward Budzyń. Ostatnim pilotem, który odprowadził samolot IŁ-28R o numerze burtowym 02, 2 października 1979 roku z lotniska Siemirowice na poligon lotniczy Nadarzyce był właśnie kmdr ppor. pil. Wojciech Wożniak wraz z kpt. nawigatorem I. Klepackim oraz strzelcem pokładowym rtg. st. bosm. M. Mataczem, co z godnością i chlubnie zostało zapisane w naszej lotniczej kronice z datą koleżeńskiego spotkania.
Naszą wspólną kolację spożyliśmy w bardzo miłej , życzliwej i przedświątecznej atmosferze.


Tekst: kol. Eugeniusz Bobliński
Foto: kol. Jarosław Wacnik.

Ustka
Wigilijne zebranie Koła Nr 5
W dniu 09 grudnia 2016 r., w sali usteckiego Domu Kultury odbyło się uroczyste zebranie Koła nr 5. Zebranie połączone było  ze spotkaniem integracyjnym członków Koła. Oprócz członków Koła i ich rodzin na spotkanie przybyli: Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy RP w Słupsku  ppłk w st. spocz. Romuald Detmer,  Burmistrz Ustki Pan Jacek Graczyk, Przewodniczący Rady Miasta  Pan Grzegorz Koski, Przewidniczacy Rady Powiatu Słupskiego płk w st. spocz. Jan Olech, który jest  członkiem Koła, oraz ksiądz Jan Ożóg .
Na wstępie Prezes Koła kmdr por. w st. spocz. Jerzy Olek przywitał zebranych członków Koła oraz zaproszonych gości.
Po czym krótkie wystąpienie wygłosił Burmistrz Ustki Pan Jacek Graczyk. W krótkim wystąpieniu życzył zebranym oraz  całemu Związkowi dalszych sukcesów, oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku.
Następnie Prezes Zarządu Rejonowego Romuald Detmer wręczył Koledze Bujakowskiemu - jednemu z najstarszych członków Kola – „Medal XXXV - lecia Związku Żołnierzy WP”, oraz legitymację członkowską Koledze Nowickiemu, który niedawno wstąpił do naszego Koła.
Ksiądz senior Jan Ożóg w kilku słowach podkreślił rolę Świąt i tradycji w życiu człowieka, a kolega Petryczkiewicz odczytał fragment ewangelii, po czym zebrani zaśpiewali kolędę.  Ksiądz poświęcił opłatki oraz  przygotowane  potrawy. Zebrani dzieląc się opłatkiem życzyli sobie wzajemnie zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku.
Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku ppłk w st. spocz.  Romuald Detmer przedstawił sytuację Związku po wypowiedzeniu przez Ministra Obrony Narodowej umowy o współpracy z naszym Związkiem. Poinformował co robi Rząd z emeryturami służb mundurowych, oraz jakie przeciwdziałania podejmuje Związek oraz Federacja Służb Mundurowych RP, a także inne organizacje przeciwne poczynaniom Rządu w tej sprawie. Omówił także sprawę ubezpieczeń członków Koła w Ustce, które nie mogą być dalej prowadzone przez agentkę PZU zatrudnioną w jednostce wojskowej (6 WOG), a które muszą być teraz przejęte przez Zarząd Rejonowy w Słupsku, aby ubezpieczeni nie stracili dotychczasowych uprawnień. Jest to min. skutek wypowiedzenie przez Ministra Obrony Narodowej umowy o współpracy.
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania przystąpiono do spożywania przygotowanych potraw wigilijnych, na które złożyły się pierogi z kapustą z grzybami oraz pierogi z serem, paszteciki, oraz uszka i barszcz czerwony, ciasta oraz słodycze.
W tej części spotkania zebrani w rozmowach wspominali minione czasy oraz wyrażali zaniepokojenie w związku z poczynaniami Rządu w sprawie służb mundurowych. Na zakończenie Prezes Zarządu Rejonowego zaapelował do zebranych o aktywne uczestnictwo w akcji protestacyjnej w Słupsku. 
Na zakończenie Prezes Koła Kolega Jerzy Olek podziękował wszystkim przygotowującym to spotkanie, a w szczególności Stanisławowi Dorywalskiemu, Koledze Krawczykowi i jego żonie Annie, Zdzisławowi Chyżyńskiemu, Romanowi Sulimie. Za upieczone ciasta podziękował Jadwidze Dorywalskiej i Barbarze Freus.  Podziękowania za przychylny stosunek dla Koła nr 5 i całego Związku Żołnierzy WP otrzymała Dyrektor Domu Kultury w Ustce Pani Aldona Staszewska – Klimek.

Tekst i foto: Jan Freus.

Słupsk

Walne Zebranie Koła Nr 3 „Niebieskie Berety”
im. gen. J. Sowińskiego

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Sali bankietowej „OKTAN”” w Słupsku, godzinie 17.00 rozpoczęło się uroczyste zebranie, połączone z integracyjnym spotkaniem wigilijnym Koła nr 3 „Niebieskie Berety”. Jego uczestnikami oprócz członków Koła byli zaproszeni goście: ppłk Romuald Detmer – Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, płk dypl. Jan Karaś – Wiceprezes ds. Społeczno - Obronnych i jednocześnie opiekun Koła z ramienia Zarządu Rejonowego. Spotkanie wigilijne zorganizowano wspólnie z Kołem nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, którego Prezesem jest płk Leszek Stefański, Na spotkanie przybyli  także księża: ks. prałat Jan Giriatowicz oraz kapelan ZŻWP Rejonu Słupskiego, ksiądz ppłk dr Eugeniusz Łabisz, który jest członkiem Koła nr 3 „Niebieskie Berety".

Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Koła Kolegi mjr. w st. spocz. Leona Kozłowskiego, który przywitał gości i wszystkich przybyłych na spotkanie.

Na początku zebrania nastąpiło wręczenie legitymacji nowej członkini Koła koleżance Jolancie Kowalewskiej oraz wręczenie odznaczenia związkowego „Honorowego Medalu Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” dla członkini Koła: KoleżankiKrystyny Wyporskiej.

Następnie Prezes Koła przedstawił informację o bohaterze Powstania Listopadowego gen. bryg Józefie Sowińskim, który zasłynął jako bohaterski obrońca Woli przed nacierającymi wojskami rosyjskimi. Zarząd Koła wystąpił o przyjęcie tego generała jako patrona Koła. Zebranie przez aklamację zatwierdziło wniosek Zarządu i od 9 grudnia 2016 roku Koło nosi nazwę Koło nr 3 „Niebieskie Berety” im gen. bryg. Józefa Sowińskiego.

Po zakończeniu oficjalnej roboczej części zebrania przystąpiono do spotkania związanego ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

Zebrani stanęli wokół stołu nakrytego białym obrusem, udekorowanego choinkowymi gałązkami i wigilijnymi świecami, na którym ułożono opłatek, Ksiądz prałat Jan Giriatowicz zaintonował na organce kolędę i wszyscy odśpiewali głośno i radośnie „Dzisiaj w Betlejem”. Następnie łamiąc się opłatkiem złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.

Po złożeniu życzeń zebrani zasiedli przy stołach na których Zarząd Koła, przy pomocy personelu Sali bankietowej „OKTAN” przygotował bardzo wykwintny poczęstunek wigilijny, który był spożywany w miłej i życzliwej atmosferze.

W trakcie biesiady wigilijnej Prezes Zarządu Rejonowego ppłk  Romuald Detmer poinformował zebranych o prowadzonej przez rząd bezpardonowej walce z wszystkimi, którzy służyli w służbach mundurowych w okresie PRL. Pierwszą akcją była decyzja ministra Macierewicza o zerwaniu wszelkich kontaktów z naszym Związkiem i wyrzucenie naszych biur z obiektów koszarowych.

Obecnie władze nowelizują ustawy o: zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r. oraz zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin. Zmiany te zmierzają do znaczącego obniżenia świadczeń emerytalnych policjantom i żołnierzom lub ich rodzinom.

Zmiany zaproponowane są jednymi z najbardziej niesprawiedliwych społecznie w okresie po obaleniu poprzedniego ustroju. Naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej w dotychczasowych rozwiązaniach emerytalnych, na które powołuje się projektodawca, jest uzasadnieniem nieakceptowanym przez środowiska służb mundurowych i oburza emerytów i rencistów, którzy służyli demokratycznej Polsce.

Dlatego środowiska służb mundurowych podejmują protesty w celu przeciwstawienia się stosowaniu przez Rząd odpowiedzialności zbiorowej, co jest jawnym łamaniem obowiązującego w Polsce prawa w tym Konstytucji RP.

W związku z tą sytuacją, w dniu 13 grudnia odbędą się w miastach całej Polski protesty pod egidą Komitetu Obrony Demokracji. Związek Żołnierzy WP oraz Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przyłączają się do tych protestów. W Słupsku protest taki odbędzie się w dniu 13 grudnia, o godzinie 16.00, pod biurem poselskim posłanki Jolanty Szczypińskiej, wybranej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, przy ul. Lutosławskiego (za teatrem).

Prezes zaprasza wszystkich członków Związku, razem z rodzinami, a także wszystkie osoby które nie zgadzają się z obecną polityką rządu, do gremialnego uczestnictwa w tej manifestacji. Obowiązuje ubiór czarny, a w razie deszczu czarny parasol.

Na zakończenie wystąpienia Prezes Zarządu Rejonowego, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku złożył życzenia wszystkim zebranym i ich rodzinom.

Tą drogą Zarząd Koła składa serdeczne podziękowanie koleżankom i kolegom oraz zaproszonym gościom za aktywne uczestnictwo w zebraniu.


Jan Karaś.
Foto: Ryszard Bednarz


Słupsk

Zebranie Koła nr 1

 

 

 

Grudniowe zebranie Koła nr 1 składało się z dwóch części:

-         pierwsza część standardowe zebranie organizacyjne, odbyła się w dniu 8 grudnia 2016 roku, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6,

-         druga część to spotkanie wigilijne, zorganizowane dla chętnych, w Sali bankietowej „OKTAN” .

W pierwszej części, w dniu 8 grudnia, na wstępie przybyłych członków, pod nieobecność Prezesa kmdr. Leszka Szwedy przywitał Wiceprezes Koła st. chor. szt. Józef Wróblewski, który również poprowadził zebranie.

Na początku zebrania Prezes Zarządu Rejonowego wręczył legitymacje członkowskie dwóm nowym członkom Koła: Koleżance Grażynie Karaś oraz Koledze Mieczysławowi Brzezińskiemu.

Pierwszym punktem zebrania było zapoznanie zebranych z „Apelem Zarządu Głównego ZŻWP dotyczącym przeprowadzenia kampanii wyborczej w Związku”, z którą zapoznał  pełniący obowiązki Sekretarza Koła Kolega Albin Freda.

Następnie z najważniejszymi przedsięwzięciami z Planu zamierzeń Koła na 2017 rok zapoznał prowadzący zebranie Kolega Wróblewski.

Kolega Detmer poinformował zebranie, że obecny na zebraniu Kolega Franciszek Kubeczka skończył niedawno 90 lat. Po złożeniu życzeń zebrani odśpiewali mu ochoczo gromkie 100 lat.

W odpowiedzi Kolega Kubeczka podziękował zebranym za życzenia i 100 lat i przypomniał, że jest nie tylko najstarszym wiekiem członkiem Koła ale i również z najdłuższym stażem, gdyż wstąpił do Związku z dniem utworzenia naszego Koła. W początkowym okresie przez kilka kadencji pełnił funkcję Sekretarza Koła. Były to jeszcze czasy gdy z uwagi na braki towarów na rynku Związek prowadził dystrybucję dóbr wśród swoich członków. Było z tym wiele problemów dla władz kół, ale możliwość zakupu dodatkowej ilości podstawowych towarów poza sprzedażą kartkową ułatwiała życie, szczególnie w okresach świątecznych.

W ramach dyskusji głos zabrali:

Kolega Detmer, który przedstawił sytuację dotyczącą procedowania rządowych ustaw zmieniających ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … oraz o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin. Ustawy te są nadal procedowanie pomimo silnych protestów środowisk służb mundurowych, zarówno przed Sejmem RP jak i poprzez przesyłanie pism do wszystkich, którzy są zaangażowani w ten proces, wykazujących łamanie prawa w tym Konstytucji RP przez projektodawców rozwiązań zawartych w tych ustawach.

Zaapelował do zebranych o liczny udział wszystkich członków Związku w proteście organizowanym przez Komitet Obrony Demokracji, który odbędzie się w Słupsku przed biurem poselskim Jolanty Szczypińskiej, jako przedstawicielki będącej przy władzy partii Prawo i Sprawiedliwość.

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.

Kolega Karaś poinformował zebranych, że do protestów dotyczących przedmiotowych ustaw emerytalnych przyłączyło się Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, które w dniu 6 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM podjęło uchwałę wystosowaniu takiego Protestu do: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, parlamentarzystów z gdyńsko – słupskiego okręgu wyborczego oraz mediów.

W nawiązaniu do apelu Kolego Detmera o dokonywanie odpisów podatkowych na nasz Związek poinformował zebranych, że w tym roku, z Koła nr 1, odpisu 1% podatku dokonało 16 składających PIT, a dotyczyło to 27 podatników. Uważamy, że w kole liczącym ponad 80 członków jest to wynik zdecydowanie niezadowalający. Skutkiem tego jest zdecydowanie mniejsza kwota niż w roku ubiegłym, możliwa do wykorzystania przez Rejon Słupski.

Zaapelował również do Zarządu Koła o właściwe przygotowanie zebrania sprawozdawczo – wyborczego do wyboru władz Koła na kolejną kadencję. Zarząd musi wcześniej wytypować potencjalnych kandydatów, którzy z różnych względów byliby pożądanymi we władzach Koła, przeprowadzić z nimi rozmowy, uzyskać ich zgodę na wejście do władz oraz przygotować propozycję w tym względzie dla Komisji Wyborczej. Tym sposobem uniknie się problemów z przygotowaniem i prowadzeniem zebrania oraz sprawnym przeprowadzeniem wyborów.

Zebranie podjęło uchwałę, że nie zmieniamy dotychczasowo ustalonego sposobu naliczania składek członkowskich, czyli pozostaje ustalenie, że rocznie wpłacamy Skarbnikowi 20 gr. od 100 złotych przychodu netto.

Na zakończenie zebrania prowadzący poinformował że zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się 3 lutego 2017 roku, o godzinie 16.00 w sali SCOPiES, przy ul. Niedziałkowskiego 6 i zaapelował o wysoką frekwencję na tym zebraniu.

 

 

 

W drugiej części, na spotkaniu wigilijnym w sali bankietowej „OKTAN”, obecnych było 22 członków Koła. Zebranych przywitał oraz złożył życzenia świąteczno – noworoczne Wiceprezes Zarządu Koła Kolega Józef Wróblewski, jako gospodarz spotkania.

Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku Kolega Romuald Detmer, złożył najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne w imieniu Zarządu Rejonowego.

Załoga „OKTANA” przygotowała dla uczestników spotkania dania wigilijne. Był krem grzybowy z makaronem, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie, smażony dorsz, śledzie, jajka faszerowane, sałatki, ciasta i inne specjały. 
Tekst i foto: Jan Karaś.

 

 

 


Słupsk
Grudniowe posiedzenie Zarządu Rejonowego
Tradycyjnie, jak co roku, na ostatnim posiedzeniu Zarządu Rejonowego, które odbyło się 7 grudnia w Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, zrealizowano:
-        Przyjęto „Roczny plan zamierzeń Zarządu Rejonowego w Słupsku oraz terenowych Kół ZŻWP na 2017 rok”.
-        Dokonano oceny kronik poszczególnych kół Rejonu Słupskiego, w corocznym konkursie kronik kół,
-        Przekazano „Wytyczne w zakresie kampanii wyborczej w 2017 roku,
-        Wydano wytyczne w zakresie przygotowania i przekazania sprawozdań statystycznych i finansowych kół do Zarządu Rejonowego,
-        Poinformowano zebranych o wynikach akcji pozyskiwania odpisów podatkowych 1 %na organizacje pozarządowe, w tym Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w 2016 roku,
-        Przedstawiono informację dotyczącą stanu opłacalności składek członkowskich przez poszczególne koła oraz stanu finansowego Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.
Ponadto przyjęto uchwały w zakresie:
-        Zatwierdzenia Planu zamierzeń ZR ZŻWP w Słupsku na 2017 r.,
-        Preliminarzu finansowego Zarządu rejonowego na 2017 rok,
-        Utrzymania dotychczasowego regulaminu współzawodnictwa kół Rejonu Słupskiego,
Oprócz członków Zarządu na posiedzenie przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego płk w st. spocz, Jan Olech, Przedstawicielka Posła na Sejm RP Zbigniewa Konwińskiego Pani Anna Kołodyńska, Prezes Związku Sybiraków w Słupsku Pan Jerzy Lisiecki, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Pani Krystyna Wasiuszko.
Władze wojskowe i policyjne były reprezentowane skromnie, przez dwóch przedstawicieli, za co jesteśmy Im ogromnie wdzięczni, w świetle aktualnego niesprzyjającego, naszemu Związkowi, stosunku władz do naszej działalności jako stowarzyszenia pożytku publicznego.
Ponadto w spotkaniu uczestniczył Prezes Koła Terenowego SKMP ONZ Kolega płk w st. spocz. Leszek Stefański oraz koledzy ze stowarzyszeń służb mundurowych zrzeszeni w Słupskim Porozumieniu Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, reprezentujących stowarzyszenia policjantów, służby więziennej, stowarzyszenia jednostek lotniczych.
Oprócz członków Zarządu Rejonowego w posiedzeniu uczestniczyli także: członkowie Rejonowej Komisji Rewizyjnej i Rejonowego Sądu Koleżeńskiego.
Na posiedzenie przybyli też prezesi kół ze Słupska oraz z obszaru działania całego Rejonu Słupskiego Związku.
Posiedzeniu przebiegało według następującego porządku:
1.      Powołanie komisji ds. oceny kronik kół.
2.      Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku ppłk w st. spocz. Romualda Detmera, z sytuacją ogólną w państwie oraz miejscem Związku w nowej sytuacji politycznej.
3.      Przekazanie wytycznych w zakresie kampanii wyborczej w kołach w 2017roku.
4.      Przedstawienie projektu Planu zamierzeń ZR na 2017 rok,
5.      Wydanie wytycznych w zakresie kampanii sprawozdawczej za 2016 rok.
6.      Wydanie wytycznych dla komisji rewizyjnych kół.
7.      Przekazanie informacji w zakresie pozyskiwanie 1% odpisu podatkowego na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
8.      Przekazanie informacji w zakresie opłacania składek członkowskich w 2016 roku oraz przedstawienie Preliminarza finansowego na 2017 rok.
9.      Przedstawienie wyników konkursu kronik kół.
10. Podjęcie uchwał będących konsekwencję realizacji porządku posiedzenia.
11. Wręczenie wyróżnień kołom, których kroniki zdobyły trzy zaszczytne czołowe miejsca:
-        I miejsce Koło nr 6 im H. Sucharskiego z Lęborka,
-        II miejsce Koło nr 10 „Radar” ze Słupska,
-        III miejsce Koło nr 12 „Lotników Morskich’ z Lęborka.
Po zakończeniu części roboczej posiedzenia Zarządu Rejonowego, o godzinie 13.00 rozpoczęło się spotkanie wigilijne, z udziałem wyżej wymienionych zaproszonych gości.
Prezes Zarządu Rejonowego ppłk w st. spocz. Romuald Detmer przywitał przybyłych na spotkanie gości.
Następnie wręczono wyróżnienia przyznane przez Związek Sybiraków RP oraz Zarząd Główny ZŻWP. Wyróżnieni zostali:
Złotym Medalem XXXV – lecia ZŻWP,
-        Płk dypl. Jan Karaś – Wiceprezes ZR ZŻWO w Słupsku,
-        Kmdr ppor. Jerzy Olek – Prezes Koła nr 5 ZŻWP w Ustce,
Honorową Odznaką ZŻWP:
-        Kpt. Ryszard Budzyński – członek Koła nr 7 ZŻWP w Cewicach,
Odznaką Honorową Sybiraka:
-        Płk dypl. Jan Karaś – Wiceprezes ZR ZŻWO w Słupsku,
-        Kmdr ppor. Jerzy Olek – Prezes Koła nr 5 ZŻWP w Ustce.
Na zakończenie obrad Zarzadu Rejonowego Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozuminia Zwiazków i Stowarzyszeń służb Mundurowych płk w st. spocz. Jan Karaś poinformował zebranych, o podjętrj w dniu 7 grudnia, na posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego decyzji o skierowaniu do: Precydenta RP, Premiera, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP oraz mediów "Protestu dotyczącego sposobu procedowania:
-        rządowego projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.,
-        rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin,

i nieakceptowalnych, przez środowiska służb mundurowych, rozwiązań zaproponowanych przez obecne władze w przedmiotowych ustawach.

Po obradach Zarządu Rejonowego uczestnicy posiedzenia oraz zaproszeni goście zaproszeni zostali na posiłek wigilijny, przygotowany prze firmę cateringową, której tą drogą chcemy serdecznie podziękować za przygotowane wigilijne dania.
 
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-290.htm
Tekst – Jan Karaś.
Foto: – Ryszard Ferdyn i Marek Kul

 

Manifestacja w Słupsku


Szanowne koleżanki i koledzy!!! Weźmy udział wszyscy - bardzo proszę!!!


13 grudnia wyjdźmy na ulicę wszystkich polskich miast i miasteczek i pokażmy, że nie zgadzamy się na niszczenie Polski. Zaprotestujmy przeciwko aroganckiej wszechwładzy PiS. Ale też pokażmy, że potrafimy być razem. I nie damy się, jak pamiętnego 13 grudnia 1981 roku ustawić przeciwko sobie, nie dopuścimy do żadnej konfrontacji"- czytamy w liście otwartym do obywateli, który został opublikowany na Twitterze. Wyjaśniają, że "nadszedł czas, by wypowiedzieć posłuszeństwo władzy".


Głównym organizatorem tego manifestu jest KOD, a pomysłodawcą jest Wałęsa, Frasyniuk i Broniarz. W manifeście udział weźmie Nowoczesna, PO i SLD oraz FSSMRP, a w tym ZŻWP.


W Słupsku manifestacja odbędzie się ogodz 16.00, 13 grudnia, przed kancelarią poselską Poseł Szczepińskiej, na ul. Lutosławskiego (za teatrem). Obowiązuje ubiór czarny, a w przypadku deszczu parasolka również czarna.

Manifestacje odbędą się również we wszystkich miastach i miasteczkach  /Lębork, Człuchów, Czarne, Ustka,Debrzno/


Pozdrawiam!

Romuald DETMER - Prezes ZR ZŻWP w Słupsku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Zarządu Głównego ZŻWP w sprawie protestów służb mundurowych przed Sejmem RP

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja środowisk służb mundurowych będąca protestem:

-         przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.

-         zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.

Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze. Liczba uczestników manifestacji, w czasie jej trwania była różna. Było to spowodowane krótkim czasem na jej zorganizowanie, zmianą w ostatniej chwili godziny rozpoczęcia (Sejm zmienił godzinę procedowania nad projektem) oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały trudności w dojeździe uczestników manifestacji spoza Warszawy.

Uczestnicy manifestacji protestowali przede wszystkim przeciwko:

-          łamaniu Konstytucji RP i przepisów wielu ustaw;

-          kolejnemu obniżeniu rent i emerytur funkcjonariuszom i ich rodzinom pełniącym służbę przed 1990 rokiem ( ze wskaźnika 0,7% na 0,5% - nieznanym w naszym systemie prawnym);

-          drastycznemu obniżeniu świadczeń emerytalnych osobom, które pełniły służbę przed 1990 rokiem i po pozytywnej weryfikacji zostały ponownie zatrudnione do służby w III RP lub podjęły pracę w instytucjach cywilnych i firmach prywatnych (ich emerytura nie może być wyższa niż kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS – jest to w chwili obecnej ok. 1600 zł netto);

-          kłamstwom rządu RP, który oszukał środowiska służb mundurowych konsultując zupełnie inny projekt ustawy niż ten, który został skierowany do Sejmu w listopadzie br.;

-          wprowadzaniu w błąd społeczeństwa poprzez określenie „specjalne przywileje”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych;

-          pozbawianiu godności i środków do życia funkcjonariuszy, którzy wiernie i często z narażeniem życia służyli Rzeczypospolitej Polskiej;

-          obrażaniu byłych i czynnych pracowników służb mundurowych sformułowaniami, które nie mają odzwierciedlenia w historii, czy w systemie prawa polskiego, takimi jak: „oprawcy”, „funkcjonariusze totalitarnego państwa”, „funkcjonariusze organizacji przestępczej”.

-          zwalaniu ze służby najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali pracę przed 1990 r. – choćby jeden miesiąc.

 

W manifestacji uczestniczyli i głos zabrali, posłowie: Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna), Michał Szczerba i Borys Budka (PO), byli posłowie, przedstawiciele partii politycznych i organizacji społecznych, w tym mi.in.: Stanisław Wziątek i Andrzej Rozenek.

W czasie ponad 3 godzinnego trwania manifestacji głos zabierali przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w FSSM RP, w tym między innymi:

-          Zdzisław Czarnecki – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

-          Adam Miksiewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,

-          Grzegorz Domaszewicz – były Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej,

-          Marek Bielec – członek Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

-          Leszek Sucholewski – Prezes Stowarzyszenia byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

-          Tomasz Kowalczyk – członek Zarządu Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

Na manifestacji byli też z nami nasi szefowie, którzy zabierali głos, a wśród nich: gen. insp. Policji w st. spocz. Leszek Szreder – były Komendant Główny Policji, gen. bryg w st. spocz. Mirosław Gawor – były Szef Biura Ochrony Rządu. Głos zabierało też szereg innych osób: zwykli funkcjonariusze z różnych służb i ich rodziny, których chce się w sposób perfidny i niezgodny z prawem pozbawić środków do godnego życia, leczenia i normalnej egzystencji.

 

Odczytano także dwa ważne dokumenty, listy skierowane do Ministra Mariusza Błaszczaka przez:

-          byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych: Henryka Majewskiego, Andrzeja Milczanowskiego, Leszka Millera, Krzysztofa Janika, Ryszarda Kalisza i Bartłomieja Sienkiewicza;

-          byłych szefów służb UOP, ABW oraz AW: Andrzeja Milczanowskiego, Pawła Białka, Andrzeja Kapkowskiego, Jerzego Nóżkę, Krzysztofa Bondaryka , Dariusza Łuczaka.

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Policją, która manifestację zabezpieczała.

 

 

 Słupsk
Akcja zbierania podpisów
pod protestem przeciwko przyjęciu przez Sejm RP ustawy dezubekizacyjnej

Poniżej przedstawiono stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w sprawie projektu ustawy dezubelizacyjnej. Zarząd Rejonowy w Słupsku przyłącza się do krytycznej oceny zarówno rozwiązań przyjetych w przedmiotowej ustawie jak i samej procedury przygotowania tej ustawy.

Prosimy członków wszystkich kół rejonu słupskiego o przyłączenie się do protestu i złożenie podpisów na listach poparcia dla stanowiska Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, które będzie skierowane przez Federację do Prezydenta RP.


FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP
Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r.
Stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016  r.

1.        W dniu 12 lipca 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił projekt ustawy zmniejszającej - po raz kolejny - wysokość świadczeń emerytalnych a także świadczeń rentowych byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL.
Cytowany projekt zmniejszał wysokość świadczeń emerytalnych z 0,7 % do 0,5 % podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944 - 1999. Projekt wprowadzał zróżnicowanie wysokości pobieranej emerytury w zależności, od faktu czy pobierający świadczenie emerytalne wykonywał służbę wyłącznie w organach bezpieczeństwa PRL - w takim przypadku emerytura nie mogła być wyższa niż kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Projekt nie zawierał takiego ograniczenia wysokości w przypadku gdy pobierający świadczenie emerytalne wykonywał służbę także w III RP, czyli po 1990 r. Projekt z 12 lipca 2016 r. nie zawierał wobec tej kategorii byłych funkcjonariuszy postanowień o pozbawieniu ich należnych dodatków do emerytur związanych ze służbą w III RP.
Projekt z 12 lipca 2016 r. został - zgodnie z obowiązującą procedurą - skierowany do konsultacji. W toku konsultacji zostało zgłoszonych wiele istotnych uwag i zastrzeżeń, w tym podważających zgodność proponowanej regulacji z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami  międzynarodowymi.
Najistotniejsze uwagi zostały zgłoszone przez:
-         Rządowe Centrum Legislacji (pismo z dnia 2 sierpnia 2016 r.) - wartość proponowanego wskaźnika 0,5 % nie znajduje odzwierciedlenia w systemie powszechnym, w projekcie brak jest wyczerpującego uzasadnienia dla przyjętej wartości 0,5 % wskaźnika - bowiem w systemie powszechnym jest obecny wskaźnik 0,7 %, nadto projektowana zmiana maistotny wpływ na zakres przedmiotowy ustawy, czyli krąg organów bezpieczeństwa, znaczące poszerzenie kręgu organów bezpieczeństwa państwa nie zostało odpowiednio uzasadnione,
-         Porozumienie Zielonogórskie (pismo z dnia 3 sierpnia 2016 r.) - działania odbierające nabyte uprawnienia podważają zaufanie do Państwa,
-         Ministra Spraw Zagranicznych (pismo z dnia 25 lipca 2016 r.) - nie dopełnienie przez autorów projektu obowiązku przestrzegania zasady proporcjonalności oraz zasady pewności prawa, co w przypadkuprzyjęcia projektu przez ParlamentRP może skutkowaćw przyszłości licznymi postępowaniami przed sądami międzynarodowymi,
-         Ministra Zdrowia (pismo z dnia 20 lipca 2016 r.) - zwrócił uwagę na zagrożenie istotnego, proporcjonalnego zmniejszenia przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, co nie zostało uwzględnione w ocenie skutków proponowanego projektu.
-         Ministra Skarbu Państwa (pismo z dnia 2 sierpnia 2016 r.) - autorzy projektu me przeprowadzili testu proporcjonalności dla proponowanych zmian, nie dochowując zasad najwyższej ostrożności i staranności w procedowaniu przedmiotowego projektu.
2.        Projekt z dnia 12 lipca 2016 r. został zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (projekt oznaczony jako UD 103), a w dniu 20 lipca 2016 r. przedstawiono:
-         Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w  projekcie,
-         Istotę rozwiązań ujętych w projekcie.
3.        W dniu 15 listopada 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych skierował do Stałego Komitetu Rady Ministrów wspomniany projekt zmian ustawy emerytalnej.
Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. w sposób istotny różni się od będącego przedmiotem konsultacji projektu z dnia 12 lipca 2016 r. Zmiany         dotyczą zarówno zakresu podmiotowego jak prezentowanego  uregulowania zakresu     przedmiotowego
W projekcie z dnia 14 listopada 2016 r. został uchylony art. 15 b cytowanej ustawy emerytalnej. Artykuł 15 b nakazywał odrębne traktowanie dwóch różnych okresów pełnienia służby i nabywania z tego tytułu uprawnień emerytalnych - okresu do 1990 r. (wskaźnik naliczenia po O,7 % za każdy rok służby) oraz okresu po 1990 r.   (wskaźnik naliczenia po 2,6 % za każdy rok służby).
Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w sprawie K 6/09 kategorycznie stwierdził, że: "Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania   z uprzywilejowanych zasad   zaopatrzenia   emerytalnego"   - (pkt. 10.4.2  str.83).
„Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie"- (pkt. 11.4. str.88).
Należy zauważyć, że pominięte w niniejszym piśmie niebagatelne zasługi dla demokratycznej Polski byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani i kontynuowali służbę po 1990 roku, były doskonale znane Ministrowi Spraw Wewnętrznych, bowiem zostały one szczegółowo omówione w adresowanym do Niego, wyczerpującym, mającym wiele załączników, piśmie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 4 marca 2016 r.
Pomimo tego, w projekcie z dnia 14 listopada 2016 r. został wprowadzony art. 15 c który w ustępie 3 ustanawia ograniczenie wysokości pobieranej przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa emerytury do wysokości kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takie ograniczenie wysokości emerytury zostało wprowadzone zarówno wobec osób, które pełniły służbę wyłącznie w organach bezpieczeństwa państwaPRLjak i osób które służbę kontynuowaływ IIIRP, czylipo 1990 r. Przyjęte w projekcie unormowanie pozostaje w jaskrawej sprzeczności z sentencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jaka zapadła w dniu 24 lutego 201O r. sprawie sygnatura akt K 6/09. Nadto ta ostatnia grupa byłych funkcjonariuszy w cytowanym projekcie została pozbawiona możliwości zaliczenia służby w III RP (wskaźnikiem 2,6 % podstawy ,vymiaru emerytury) a także możliwości zaliczenia okresu zatrudnienia w III RP, po zakończeniu służby, mimo odprowadzania na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek z tego tytułu (wskaźnikiem 1,3 % podstawy wymiaru emerytury z każdy rok pracy). Nie uwzględnienie w projekcie z dnia 14 listopada 2016 r. okresów zatrudnienia, z tytułu którego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne narusza postanowienia art.14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy(... ) oraz ich rodzin (Dz.U. Nr.53, poz.214 ze zm.) Stanowi także przejaw jaskrawej dyskryminacji tej grupy obywateli RP, bowiem pozbawia uprawnienia gwarantowanego wszystkim obywatelom RP w postanowieniach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeńSpołecznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 z późniejszymizmianami).
Nadto, art. 15 c ust. 2 pozbawia tę grupę byłych funkcjonariuszy przyznanych im w chwili nabycia prawa do świadczenia emerytalnego uprawnień do dodatków do emerytur związanych z charakterem służby i z orzeczeniem inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą w III RP.
Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. zmniejsza o 2 % podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa przyznaną w orzeczeniachkomisji lekarskich rentę inwalidzką. Powyższe uregulowanie pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. Nr O, poz..1822 ze zm.). Ustawa ta w sposób szczegółowy normuje zasadyorzekania o uznaniufunkcjonariusza za inwalidę w związku ze służbą, które zgodnie z jej art. 1O ust. 5 następuje z zasady, z dniem złożenia przez niego wniosku o skierowanie na komisje lekarską. Nasuwa się zatem pytanie: na jakiej podstawie prawnej można zmniejszyć rentę osobie, której inwalidztwo powstało w związku ze służbą w III RP za okres zatrudnienia jej wPRL?
W uzasadnieniu projektu z dnia 14 listopada 2016 r. nie zostały uwzględnione wskazane w opiniach do projektu z dnia 12 lipca 2016 r. zalecenia. Na uwagę zasługuje fakt, iż żadna z najistotniejszych uwag krytycznych tego projektu nie została wzięta pod uwagę w treści uzasadnienia projektu z dnia 14 listopada 2016r.
Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. stanowi całkowicie odmienną regulację prawną  w porównaniu z poddanym konsultacji projektem z dnia 12 lipca 2016 r. Pozostaje kwestią do oceny: czy jest to następstwem świadomego dokonania autorów obu analizowanych projektów?
Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. pozostaje w istotnej sprzeczności z zamieszczonym pod numerem UD 103 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dokumentem informującym o podstawowych celach i założeniach przygotowywanej propozycji legislacyjnej - (patrz załącznik).
Projekt ten wprowadza nowe pojęcie "służby na rzecz totalitarnego państwa".
Autorzy omawiający problematykę "państwa totalitarnego" posługują się różnymi jego definicjami. Patrz m.in: Franciszek Ryszka: Państwo stanu wyjątkowego, Noc i mgła, Historia doktryn politycznych i prawnych, Andrzej Paczkowski i inni: Czarna księga komunizmu.
W doktrynie przyjmuje się, że wszystkie cechy państwa totalitarnego miały jedynie: III Rzesza Adolfa Hitlera, Chiny Mao Zedonga i ZSRR po wodzą Józefa Stalina. Współcześnie państwem totalitarnym pozostaje jedynie Korea Północna. Jeśli chodzi o byłe, środkowoeuropejskie państwa komunistyczne, to ich totalitaryzm - o ile w ogóle można mówić o pewnych jego znamionach - w ich przypadku zakończył się definitywnie w 1956r.
Pojęcie "służby na rzecz państwa totalitarnego" nie zostało zdefiniowane przez autorów projektu i może w przyszłości - o ile projekt w cytowanej wersji zostanie przyjęty przez Parlament - skutkować uznaniem dowolnie wykonywanego zatrudnienia w czasie trwania PRL jako "służbę na rzecz totalitarnego państwa" (np. służbę medyczną i wykonujący te zadania personel medyczny, służbę transportu i wykonujący ją personel np. PKP, itp.).
Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. w art. 13 b podaje wykaz cywilnych i wojskowych instytucji i formacji, w których służba była służbą na rzecz totalitarnego państwa. W sposób znaczący projekt zmienia zakres podmiotowy dotąd obowiązującego unormowania, bowiem dotąd katalog organów bezpieczeństwa państwa był określony w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 425 ze zm.), i nie obejmował m.in. jednostek w których służbę odbywali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. Wyjątek stanowiła Akademia Spraw Wewnętrznych- art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 18 października2006 r.
 
Autorzy projektu z dnia 14 listopada 2016 r. w jego uzasadnieniu nie wskazali na jakiej podstawie prawnej w sposób znaczący rozszerzyli katalog organów bezpieczeństwa państwa, kwalifikując do tej kategorii także jednostki Milicji Obywatelskiej.
Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. został w dniu 16 listopada 2016 r. przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów. Projekt uzyskał akceptację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rządowe Centrum Legislacji w piśmie z dnia
18 listopada 2016 r. poinformowało, że "zważywszy na przebieg uzgodnień międzyresortowych oraz ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów, odstępuje od skierowania tego projektu do rozpatrzenia przez komisję prawniczą", co nastąpiło w związku ze stosownym wnioskiem MSWiA.
Pokreślenia wymaga fakt, że przedmiotem konsultacji był wyłącznie projekt z dnia 12 lipca 2016 r., natomiast skierowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych do Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt z dnia 14 listopada 2016 r. nie był przedmiotem konsultacji ani oceny prawnej, pomimo że zawiera uregulowania odmienne od poddanychkonsultacji.

Należy ponadto podkreślić, że istotnym błędem autorów cytowanego projektu ustawy jest porównywanie ze sobą systemu zaopatrzenia emerytalnego z systemem ubezpieczeń społecznych. Biorąc pod uwagę, że systemy te budowane są na odmiennych zasadach, dokonywane ich porównań ma charakter demagogiczny a nie merytoryczny, stanowiąc element działania socjotechnicznego -nierzetelny i nie mogący stanowić o jakiejkolwiek prawdzie czy słuszności.

Prezydent Federacji
/-/ Zdzisław Czarnecki

 

 

 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 38 odwiedzający (90 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=