Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku
  Zamierzenia
 

Ważniejsze zamierzenia w 2017 r. 


XI Krajowy Zjazd Delegatów
- 27 - 29 czerwca


X Rejonowy Zjazd Delegatów w Słupsku
- 29 marca


Posiedzenia Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.
Zgodnie z planem zamierzeń na 2017 rok, planuje się posiedzenia Zarządu Rejonowego w sali konferencyjnej SCOPiES przy ul. Niedziałkowskiego 6, w następująych terminach:
- 21 marca,
- 14 czerwca,
- 13 grudnia,
W posiedzeniach oprócz członków Zarządu udział biorą:
- Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej,
- Przewodniczący Rejonowego Sądu Koleżeńskiego.


Wnioski do wyróżnień członków Związku.
- koła do Zarządu Rejonowego do 31 marca.


Zawody strzeleckie Rejonu Słupskiego w Słupsku.
- 15 maja, godz 9.00; Strzelnica Klubu Strzeleckiego "Gryf Słupski"
Odbyły się zgodnie z planem  - informacja w zakładce "Akualności"
 


 Zawody wędkarskie Rejonu Słupskiego w Słupsku.
- 27 maja
SCENARIUSZ
 
„V Zawodów Wędkarskich” o puchar prezesa ZR ZŻWP w Słupsku
organizowanych przez koło Nr 7 w m. Siemirowice dnia 27.05.2017r.
 
L.p.
CZAS
Przedsięwzięcie
1.
Do godziny 8.15
Przyjazd zawodników do m. Siemirowice
2.
8.30
Zbiórka przy sklepie Lewiatan
3.
8.45 – 9.00
Rejestracja zawodników i losowanie stanowisk
4.
9.00 – 9.10
Otwarcie zawodów (przemówienie Wiceprezesa ZR ZŻWP w Słupsku i sędziego głównego zawodów)
5.
9.10 – 9.20
Dojście do stanowisk
6.
9.20 – 9.30
Przygotowanie stanowisk przez zawodników
7.
9.30
Sygnał dźwiękowy do nęcenia
8.
9.35
Sygnał dźwiękowy do rozpoczęcia wędkowania
9.
9.35 – 12.30
Wędkowanie
10.
12.30
Sygnał dźwiękowy do zakończenia wędkowania
11.
12.30 – 13.00
Ważenie ryb
12.
13.00 – 13.15
Porządkowanie stanowisk i powrót na miejsce zbiórki
13.
13.15 – 13.30
Praca komisji sędziowskiej zawodów
14.
13.30 – 14.00
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
15.
14.00 – 15.00
Ognisko (kiełbasa, napoje)
16.
15.00 – 15.15
Zakończenie zawodów
17.
15.15 – 17.15
Powrót uczestników zawodów do domów.
 
REGULAMIN ZAWODÓW
 
                Każde koło ZŻWP wyznacza drużyny w składzie 1-5 wędkarzy.W zawodach mogą brać udział sympatycy Związku niezrzeszeni w ZŻWP. W zawodach nie mogą brać udziału mistrzowie okręgowi lub mistrzowie krajowi. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać przy sobie aktualne opłaty PZW.
                Opłaty za uczestnictwo w zawodach w wysokości 15 zł od każdego zawodnika wpłacają skarbnicy kół do skarbnika ZR do 15 maja na konto ZR. Zawodnicy którzy uczestniczą, a nie wpłacają do skarbnika ZR dokonują rezerwacji do dnia 15 maja na numer telefonu 602261647 i wpłacają na miejscu w dniu zawodów.Uczestnicy zawodów spoza Związku płacą za siebie osobiście w dniu zawodów.                                                                         
                Zawody zostaną rozgrywane na żywej rybie. Zawodnik może łowić jednocześnie metodą spławikową i gruntową. Dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt oprócz żywych, martwych i sztucznych rybek i ich części oraz ikry. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego. Nie obowiązuje limity ilościowe i wagowe.
                Obowiązują wymiary ochronne na niektóre ryby znajdujące się w łowisku. Pełnej informacji udzieli sędzia główny w dniu zawodów. Zabrania się brodzenia. Do wody można będzie wejść ewentualnie w celu podebrania większej ryby.            
 
 Punktacja - za każdy gram złowionej ryby - 1 pkt.
                Pozostałe sprawy dotyczące zawodów podane będą w czasie ich otwarcia. Za przygotowanie wstępne stanowisk dla wszystkich uczestników zawodów odpowiedzialny jest organizator tj. koło nr 7 dlatego też każde koło poda do 17 maja ilość wędkarzy biorących udział w zawodach ze ZŻWP oraz sympatyków do sekretarza ZR ZŻWP.
                Organizator ustala ilość zanęty suchej do trzech kilogramów której można użyć w czasie trwania zawodów wędkarskich.
                Przypomina się wszystkim uczestnikom zawodów o stosowaniu sprzętu zgodnego z przepisami zawartymi w "Regulaminie amatorskiego połowu ryb".
                Sędziów zawodów wyznaczy koło nr 7 z m. Cewice. Kolego prezesie koła proszę przewidzieć w składzie sędziowskim miejsce dla wiceprezesa ZR ZŻWP w Słupsku kol. Andrzeja Kowalewskiego.
                Zawody wędkarskie punktowane będą w systemie indywidualnym i zespołowym. Aby ocenić zespół w jego składzie musi być minimum 3 zawodników.
                W przypadku większej ilości zawodników z Koła do punktacji zespołowej zalicza się trzech zawodników którzy złowili największą ilość ryb.
                Za zajęcie:
- indywidualnie:
- pierwszego miejsca puchar prezesa ZR ZŻWP i dyplom;
- drugiego miejsca puchar i dyplom prezesa ZR ZŻWP;
- trzeciego miejsca puchar prezesa koła nr 9 ZŻWP i dyplom.
- od I do V miejsca będą też nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora zawodów, koło nr 7 i ZR ZŻWP.
 
- drużynowo:
                - pierwszego miejsca puchar Prezesa ZR ZŻWP i dyplom;
                - drugiego i trzeciego miejsca dyplom.
 
Puchar prezesa ZR i dyplom otrzyma zawodnik za największą rybę oraz najmłodszy uczestnik zawodów.
 
 
Scenariusz i Regulamin zawodów zatwierdził ZR ZŻWP na posiedzeniu w dniu 19.04.2017r.
                   Prezes
ppłk /w st. spocz./Romuald DETMER

Wekend Weterana i Rezerwisty w Jarosławcu.

- 20 - 22 październik

Z A P R O S Z E N I E


Uprzejmie informuję, że Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP w Słupsku,
w dniach 20 - 22.10.2017 r.
na bazie Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „ARKA” w Jarosławcu, ul. Bałtycka 103
– organizuje wspólne spotkanie integracyjne:

- „XVI Weekend Weterana i Rezerwisty”,
- „ X Spotkanie Sympatyków 36 pa”

Na powyższe spotkanie serdecznie i radośnie w imieniu organizatorów Państwa zapraszamy.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu uprzejmie proszę, aby
w terminie do dnia 4 października 2017 r, dokonały wpłaty ________ od osoby, (kwota będzie ustalona w terminie późniejszym)

na adres i konto:

Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP w Słupsku, ul. Boh. Westerplatte 8

67 – 1940 – 1076 – 3007 – 4204 – 0000 – 0000

Cel wpłaty – „XVI Weekend Weterana i Rezerwisty” lub „X Spotkanie Sympatyków 36 pa”


Program spotkania:

20.10.2017 r.
10.00 – 17.00 – przybycie i zakwaterowanie,
19.00 - 2.00   - wieczorek taneczny /dancing/ /7h/,

21.10.2017 r.

8.30 – 10.00 – śniadanie,

10.00 – 13.00 – spacery, wspólne zdjęcia,

13.00 – 14.00 – obiad,

14.20 - 14.50 - sesja zdjęciowa,
15.00 – 16.30 – niespodzianka

19.00 – 24.00 – wieczór wspomnień, potańcówka, /5h/

22.10.2017 r.

8.30 – 10.00 – śniadanie,

10.10 - 11.00 - spotkanie sympatyków 36 pa,
10.00 - 12.30 - spotkania w grupach, spacery,

13.00 – 14.00 – obiad,

15.00 – 18.00 – wyjazd do domów.


Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu.


Wszelkie wątpliwości i pytania kierować:
na adres e-mail:
detmerr@gazeta.pl lub telefonicznie – 606-505-184 Romuald Detmer
oraz
 tel. 606 701 886 kol. Sławomir Waniewski
(czynne całą dobę).


SERDECZNIE I RADOŚNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY !

Z-a Przewodniczącego Komitetu Org.              Przewodniczący Kom. Organizacyjnego
Wiceprezes ZR ds Socjalno - Zdrowotnych     Prezes ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku

      kpt. (r) Sławomir Waniewski                            ppłk (s) Romuald DETMER


INFORMACJE DODATKOWE.
  1. W niedzielę, w dniu wyjazdu jest możliwość zakupienia świeżej rybki w porcie (prosto od rybaków) w godzinach 10.00 - 13.00.
  2. W razie potrzeby jest możliwość zorganizowania przejazdu busami ze Słupska do Jarosławca - za dodatkową opłatą (w tą i spowrotem). Zgłoszenia chętnych do kolegi Sławomira Waniewskiego - tel. 606 701 886. Koszt przejazdu Słupsk - Jarosławiec i Jarosłowiec - Slupsk, około 30 zł w obie strony, od jednej osoby.
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 48 odwiedzający (183 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=