Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  Aktualności
 

Słupsk
XI jubileuszowy, charytatywny koncert "Wiarusów"

W dniu 10 maja 2019 roku, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku, zorganizował XI jubileuszową edycję koncertu WZW „Wiarusy”. To artystyczne przedsięwzięcie, poświęcone było 100 rocznicy urodzin patrona i założyciela zespołu - ppłk lek. Stanisława Szarmacha, oraz 11 rocznicy reaktywowania WZW „Wiarusy”.
Koncert, tradycyjnie już, miał wymiar artystyczny, a także charytatywny. Kwestowano na rzecz słupskiego Hospicjum.
Tym razem, ze względów bezpieczeństwa pożarowego, koncert odbył się nie w sali wewnątrz biblioteki, ale na placu przed Miejską Biblioteką Publiczną przy ul. Grodzkiej. Publiczność jak zwykle nie zawiodła, na placu zgromadziło się około 150 osób. Obecni byli kombatanci i żołnierze rezerwy słupskich jednostek wojskowych, przedstawiciele różnych stowarzyszeń, przedstawiciele słupskiego Hospicjum. Nie zabrakło sympatyków oraz wielbicieli Zespołu.
Koncert został podzielony na cztery części. W swej pierwszej części, poświęcony został pamięci żołnierza, lekarza, muzyka, kompozytora i społecznika - ppłk lek. Stanisława. Szarmacha, patrona „Wiarusów”.
Życiowa przygoda ze Słupskiem oraz droga jego kariery artystycznej rozpoczęła się w 1950 roku kiedy powołany został do służby wojskowej w 34 Pułku Zmechanizowanym w Słupsku. Poza służbą, znalazł czas na pracę artystyczną. Pomagał w prowadzeniu Orkiestry Garnizonowej. W latach 1955-1958 utworzył i prowadził żeńskie trio oraz kwartet męski. Przejął chór „Echo”. W 1968 roku, utworzył Męski Zespół Wokalny „Wiarusy”. Zespół ten szybko stał się laureatem wielu prestiżowych festiwali. Występował z nim w Słupsku, województwie, kraju i za granicą. Jego zespół był dobrymi ambasadorami Słupska oraz Wojska Polskiego. W 1988 roku, po przeszło 30-letnim okresie działalności, ppłk Stanisław Szarmach ciężko zachorował, a zespół „Wiarusy” przestał istnieć. Zmarł 07.11.1998 r. w wieku 79 lat. Żegnało Go liczne grono przyjaciół na słupskim cmentarzu. Odznaczony był min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W dniu 24.09.2003 r. Rada Miasta Słupska uhonorowała nazwą jednej z ulic jego imieniem.
W pierwszej części koncertu WZW „Wiarusy” zaprezentował publiczności kilka utworów opracowanych i aranżowanych przez ppłk lek. Stanisława Szarmacha, a także innych patriotycznych i o tematyce żołnierskiej.
W drugiej części koncertu, publiczność bawił, zaproszony przez Wiarusy Zespół „AleBabki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylnicy, który zaprezentował wiele znanych i popularnych piosenek.
W trzeciej części koncertu wystąpił zaprzyjaźniony z Wiarusami i niezwykle utalentowany wokalnie  Leszek Orkisz – Prezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku, który w czterech językach wykonał piosenki, których motywem przewodnim była matka. Były to piosenki wykonane po włosku, holendersku, ukraińsku i po polsku.
Ostatnią część koncertu poświęcono 11 rocznicy reaktywacji WZW „Wiarusy”, który gra i śpiewa od 2008 roku, dzięki pomysłodawcom: nieżyjącemu już mjr Andrzejowi Obecnemu /ówczesnemu radnemu/ i Ryszardowi Kwiatkowskiemu /ówczesnemu wiceprezydentowi/, oraz twórcom: nie żyjącemu już, byłemu członkowi zespołu ppłk Zdzisławowi Iwińskiemu i ppłk Romualdowi Detmerowi – obecnemu kierownikowi zespołu. Dziś nad jakością muzycznej strony zespołu zajmuje się Eliza Prasowska – nauczyciel muzyki w szkole podstawowej, dyplomowany dyrygent.
Zespół, po swojej reaktywacji, wykonał już ponad 300 koncertów. Zapewniał oprawę artystyczną uroczystości o charakterze patriotyczno-historycznym z okazji świąt państwowych, integracji środowisk miejskich, gminnych oraz służb mundurowych, a także religijnych i rodzinnych.
W trakcie całego koncertu panowała wspaniała atmosfera. Były gromkie brawa, radosne twarze, wspólne śpiewanie, a także łzy w oczach. Dziękowano „Wiarusom” długo, robiono zdjęcia pamiątkowe.


Tekst: Jan Karaś
Foto: ppłk Ryszard Ferdyn


Słupsk.
Zawody sportowo – obronne Rejonu Słupskiego.
W związku z nieudostępnieniem nam, przez resort Obrony Narodowej, strzelnicy garnizonowej w Słupsku, doroczne zawody sportowo – obronne ZŻWP Rejonu Słupskiego zorganizowaliśmy, na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku, dzięki pomocy ze strony kierownictwa tego Klubu, a w szczególności jego Dyrektora Pana Henryka Jaśkowskiego. Odbyły się one w dniu 10 maja 2019 roku, w godzinach od 9.30 do 13.30, a organizatorem był Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku.
Celem tych zawodów było:
-         integrowanie związku i środowiska wojskowego z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych oraz przedstawicielami lokalnych samorządów terytorialnych,
-         utrzymanie umiejętności strzeleckich wśród członków Związku Żołnierzy WP,
-         wyłonienie spośród strzelających najlepszych zawodników do skompletowania zespołu Zarządu Rejonowego w Słupsku na inne zawody strzeleckie, w których uczestniczy nasz Rejon.
Zawody przeprowadzono w trzech grupach:
- Grupa zespołów kół ZŻWP - 9 zespołów,
- Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych - 7 zespołów,
- Grupa zespołów samorządu terytorialnego - 6 zespołów,
Razem – 22 zespoły.
Puchary dla zwycięzców ufundowali:
- Prezes Zarządu Rejonowego ZŻ WP – dla grupy zespołów kół ZŻWP,
- Prezydent Miasta Słupska – dla grupy zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
- Starosta Powiatu Słupskiego – dla grupy zespołów samorządu terytorialnego.
Zawody przeprowadzono w konkurencjach:
1.       Strzelanie z karabinka sportowego.
Warunki: odległość 50 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka leżąc z wykorzystaniem podpórki.
- 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych na ocenę;
2.       Strzelanie z pistoletu pneumatycznego.
Warunki: odległość 10 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka stojąc z wolnej ręki.
- 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych na ocenę;

Najlepsze zespoły nagrodzono:
- pucharem i dyplomem za zajęcie 1 miejsca, w każdej grupie indywidualnie i zespołowo,
- dyplomem za zajęcie 2 i 3 miejsca indywidualnie i zespołowo, w każdej grupie.
W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami zostali:
A. Grupa zespołów kół ZŻWP:
a) Konkurencja zespołowa:
  1. Koło nr 12 „Lotników Morskich” z Lęborka – 228 pkt,
  2. Koło nr 4 im. 28 SPLM z Redzikowa – 220 pkt,
  3. Koło nr 3 ZŻWP „Niebieskie Berety” ze Słupska – 220 pkt.
b) Konkurencja indywidualna:
1. Kuras Ryszard  - Koło nr 4 im. 28 SPLM z Redzikowa – 84 pkt,
2. Lipiec Witold  - Koło nr 12 „Lotników Morskich” z Lęborka – 81 pkt,
3. Wacnik Jarosław - Koło nr 12 „Lotników Morskich” z Lęborka – 81 pkt,
B. Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych
a) Konkurencja zespołowa:
1.       Zarząd Okręgowy SEiRPolicyjnych ze Słupska – 260 pkt,
2.       Zarząd Rejonowy ZŻWP ze Słupska – 226 pkt.
3.       Stowarzyszenie Przyjaciół 28 SPLM ze Słupska – 209 pkt.
b) Konkurencja indywidualna:
1.       Połeć Andrzej – ZO SEiRP w Słupsku – 91 pkt,
2.       Derdziński Mieczysław – ZO SEiRP w Słupsku – 91 pkt,
3.       Knychała Waldemar - ZO SEiRP w Słupsku – 84 pkt.
C. Grupa zespołów samorządu terytorialnego: 
a) Konkurencja zespołowa:
1.       Urząd Gminy Kobylnica I – 216 pkt,
2.       Urząd Gminy w Smołdzinie – 203 pkt.
3.       Starostwo Powiatowe Słupsk – 196 pkt
b) Konkurencja indywidualna:
1.       Chmielewski Michał – UG w Smołdzinie – 85 pkt,
2.       Dyńka Leszek – UG w Smołdzinie – 78 pkt,
3.       Skoczylas Wioletta – UG w Kobylnicy I – 78 pkt,
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tych zawodów, w szczególności: Staroście Powiatu Słupskiego Panu Pawłowi Lisowskiemu i Prezydentowi Miasta Słupska Pani Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej za ufundowanie pucharów dla poszczególnych grup zespołów. Dziękujemy Dyrektorowi Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Panu Henrykowi Jaśkowskiemu oraz innym osobom z Klubu zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie zawodów, a także sędziom za rzetelną i sprawiedliwą ocenę strzelających, a zespołom wystawionym przez poszczególne koła, stowarzyszenia i samorządy gratulujemy osiągniętych wyników i dziękujemy za duży wysiłek i zaangażowanie oraz życzymy nowych sukcesów w kolejnych zawodach.
Dziękujemy również Koledze Wiceprezesowi ZR kpt. Sławomirowi Waniewskiemu oraz firmie cateringowej za przygotowanie i sprawne wydanie posiłku w postaci grochówki z wkładką.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zawody odbyły się, przebiegły sprawnie i bezpiecznie bardzo serdecznie dziękuję.


Więcej foto: drive.google.com/drive/folders/1H_9Xl8nmXb13M8qvBAQxqPEbiFI7AVLX

Sędzia Główny zawodów płk dypl. Jan Karaś.
Foto: Maciej Suliga.


Słupsk

Obchody Dnia Zwycięstwa
Uroczystości związane z Dniem Zwycięstwa organizowane są na pamiątkę zakończenia II wojny światowej i podpisaniem kapitulacji hitlerowskich Niemiec oraz rozpoczęciem pokojowego rozwoju przez świat, w tym szczególnie przez państwa na kontynencie europejskim.
74 lata temu, 8 maja 1945 roku został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji Trzeciej Rzeszy. Dokument był sygnowany najpierw w Reims we Francji (7 maja), a dzień później, na żądanie Stalina, w Karlshorst na przedmieściach Berlina. Koniec działań wojennych wyznaczono na godzinę 23.01 w dniu 8 maja.
Podpisanie kapitulacji Niemiec oznaczało zakończenie drugiej wojny światowej, jednak tylko w Europie. Walki trwały jeszcze do września 1945 roku na Bliskim Wschodzie. Ponadto niektóre kraje europejskie, w tym Polska, z okupacji niemieckiej przeszły pod reżim komunistycznego systemu pod hegemonią Związku Radzieckiego.
Druga wojna światowa trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne prowadzono na terytorium 40. krajów. Do wojska powołano około 110. milionów ludzi, nie licząc uczestników ruchu oporu. Według różnych szacunków, straty w ludziach wyniosły od 40 do 60 milionów: poległych, zamordowanych i zmarłych. Polska straciła ponad 6 milionów obywateli, w tym blisko 700 tysięcy wskutek bezpośrednich działań wojennych. Polskie siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew drugiej wojny światowej.
Podobnie jak całym kraju i w Słupsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa. O godzinie 11.00, na Placu Zwycięstwa w Słupsku stanęła asysta wojskowa – kompania honorowa wystawiona przez 7 Brygadę Obrony Wybrzeża, a oprawę artystyczną zapewnił Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha ze Związku Żołnierzy WP w Słupsku.
Na uroczystość przybyły delegacje i poczty sztandarowe władz samorządowych, dowódcy i szefowie służb mundurowych, kombatanci i weterani, delegacje stowarzyszeń o organizacji pożytku publicznego oraz harcerze i młodzież ze słupskich szkół.
Uroczystość rozpoczęła się od wyciagnięcia na maszt flagi państwowej o odśpiewania przez WZW „Wiarusy” i wszystkich zebranych Hymnu Państwowego. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili Szef Sztabu 7 Brygady Obrony Wybrzeża ppłk dypl. Paweł Kubów oraz Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Pomiędzy przemówieniami, w ramach oprawy artystycznej, przerywniki w postaci pieśni patriotycznych i żołnierskich wykonał WZW „Wiarusy” pod dyrekcją kierownika Zespołu ppłk Romualda Detmera.
Kolejnym elementem uroczystości był apel pamięci i salwa honorowa kompanii honorowej.
Po apelu delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku wystawiony przez Koło nr 4 w Słupsku oraz delegacja Zarządu Rejonowego pod przewodnictwem Prezesa Zarządu ppłk. Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja w składzie: Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego płk dypl. Jan Karaś, delegacja Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP pod przewodnictwem Prezesa Koła w Słupsku st. brygadiera Andrzeja Gałczyńskiego, Przewodniczący Koła Terenowego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku kpt. Stefan Pawlina, oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego płk dypl. pil. Franciszek Klimczuk.
Po zakończeniu uroczystości na Placu Zwycięstwa Pani Prezydent Miasta zaprosiła do Ratusza na spotkanie okolicznościowe: przedstawicieli wojska, kombatantów, a także członków organizacji i stowarzyszeń służb mundurowych, gdzie przy kawie, herbacie i ciasteczkach kombatanci snuli wspomnienia o tym w jakich okolicznościach zastał ich dzień, 8 maja 1945 roku, czyli dzień w którym zakończyła się II wojna światowa w Europie.
 
Tekst: Jan Karaś
Foto: Maciej Suliga, Ryszard Ferdyn.

Ustka
Obchody święta 3 Maja
3 maja, pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Przewłoce, odbyła się na uroczystość związana ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja - rocznicą uchwalenia Konstytucji.
Na uroczystości przybyły delegacje wojska, Policji i wszystkich pozostałych służb mundurowych, poczty sztandarowe organizacji i szkół usteckich  (w tym poczet sztandarowy Koła nr 5), delegacje Kombatantów i delegacje samorządów z terenu gminy Ustka, młodzież szkolna i mieszkańcy Ustki.
 Uroczystości poprzedziła msza święta  w kościele Najświętszej Panny Marii Gwiazdy Morza. 
Po mszy uczestnicy uroczystości udali sie pod pomnik państwa podziemnego, gdzie się odbyły oficjalne uroczystości.
 
Po złożeniu meldunku Dowódcy Garnizonu przez dowódcę kompanii honorowej został odegrany i odśpiewany Hymn Narodowy i wciągnięta została na maszt flaga państwowa.
Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Pani wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodlowska, po czym odczytany został apel pamięci i kompania honorowa oddała salwę honorową. a  delegacje złożyły  wiązanki kwiatów.
Po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości,  uroczystość została zakończona.


Jan Freus.

Lębork

Świętowanie Konstytucji 3 Maja w Lęborku
Święto Konstytucji 3 Maja poprzedzone było barwną uroczystością w dniu 2 maja 2019 r. przed Starostwem Powiatowym w Lęborku z okazji DNIA FLAGI RP, gdzie gospodarzem była Alicja  Zajączkowska - Starosta Lęborski.
Tradycyjnie jak każdego roku obchodziliśmy  kolejną 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja .  W Lęborku obchody rocznicowe rozpoczęły się od mszy św. w kościele NMP Królowej Polski celebrowanej przez ks. bp. Pomocniczego Diecezji Pelplińskiej Arkadiusza Okroja. Przed godziną 14-ą pod Obelisk Niepodległości na ,,Skwerze Orła Białego” przybył barwny pochód z orkiestrą dętą ,,Ziemia Lęborska” na czele. W tym pochodzie z narodowymi symbolami uczestniczyli: Senator RP  Kazimierz Klein , ks. bp. Arkadiusz Okrój, władze miasta i powiatu, poczty sztandarowe, delegacje kombatantów , organizacji pozarządowych , partii politycznych , szkół , przedszkoli , służb mundurowych, ratowniczych, rzemieślnicy, harcerze i mieszkańcy Lęborka. Pod Obeliskiem odczytany został Apel Pamięci i wybrzmiała salwa honorowa wykonana  przez żołnierzy 1 Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku.
Okolicznościowe  przemówienie z chwalebnymi  wydarzeniami z polskiej historii nawiązującymi do uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. wygłosił Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak.
Na koniec delegacje samorządów, służb mundurowych, szkół i stowarzyszeń złożyły symboliczne wiązanki kwiatów pod Obeliskiem Niepodległości.
Związek Żołnierzy WP - Koła nr 6 i 12 w Lęborku reprezentowali: poczet sztandarowy wystawiony przez Koło nr 6 im. mjr. H. Sucharskiego w składzie: kpt. Andrzej Dyktyński, st. chor. sztab. Sławomir Ilach i st. chor. sztab. Bogdan Buczek oraz delegacja w składzie: kol. Ewa Soboń, st. chor. sztab. Bronisław Wdowiak, kmdr por. Jarosław Wacnik, kol. Kazimierz Adamczyk oraz towarzyszący kmdr por. pil. Józef  Młynarczyk,   st. chor. sztab. Janusz Cynk.
Na festynie rodzinnym ,,Lęborska Majówka 2019 ” od godzin popołudniowych w parku przy Starostwie Powiatowym w Lęborku mimo chłodu zgromadziło się sporo mieszkańców, którym zaserwowano sporo muzycznych atrakcji, rozrywkowo – gastronomicznych i wiele innych trwających do późnego wieczora.


TEKST – kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI
FOTO    – kol. Janusz CYNK.

Słupsk
228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
O godzinie 10.00, 3 Maja w Kościele NMP w Słupsku rozpoczęła się msza w intencji Ojczyzny. Na mszę przybyli posłowie na Sejm, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, przedstawiciele związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, młodzież oraz asysta honorowa w postaci orkiestry wojskowej Stowarzyszenia "Reduta" oraz kompania honorowa 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Jak co roku, przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe organizacji, związków i stowarzyszeń oraz słupskich szkół. Mszę celebrowali księża pod przewodnictwem biskupa diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej Krzysztofa Zadarko. Homilię wygłosił ksiądz biskup Krzysztof Zadarko.
Po mszy uformował się uroczysty pochód orkiestry, kompanii honorowej, pocztów sztandarowych i delegacji z wiązankami kwiatów, który przeszedł pod pomnik bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej, warszawskiego szewca, a później pułkownika polskiego wojska Jana Kilińskiego.
W ramach uroczystości pod pomnikiem, po wysłuchaniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, zostały odczytane wybrane fragmenty Konstytucji 3 Maja.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński oraz Pan wiceminister nauki i szkolnictwa Piotr Miller i poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Konwiński.
Następnie odbył się apel pamięci oraz salwa honorowa wykonana przez kompanię honorową po czym przy dźwiękach werbli delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Nasz Związek reprezentowały poczet sztandarowy wystawiony przez Koło Nr 3 „Niebieskie Berety”  ZŻWP w Słupsku oraz delegacja Zarządu Rejonowego w Słupsku pod przewodnictwem Sekretarza Zarządu Rejonowego Dariusza Iwińskiego.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego płk Jana Karasia w towarzystwie Przewodniczącego Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku kpt. Stefana Pawliny oraz Prezesa Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Słupsku st. bryg. Andrzeja Gałczyńskiego.Tekst: Jan Karaś.
Foto: Maciej Suliga.

Słupsk

26 kwietnia – Drugie Święto 34 Budziszyńskiego Pułku Desantowego.
Kontynuując wskrzeszoną rok temu tradycję święta 34 Budziszyńskiego Pułku Desantowego, jego byli żołnierze ponownie spotkali się w dniu 26 kwietnia, aby powspominać lata spędzone w tej elitarnej jednostce.
O godzinie 12.00 prezes Koła nr 3 „Niebieskie Berety” kol. Adam Żurawski przywitał wszystkich gości i sympatyków 34bpd. Przy tablicy upamiętniającej słupskie jednostki 7 Dywizji Desantowej przypomniał jej historię i tradycje.
Na podstawie rozkazu Nr 7 dowódcy 2 Armii Wojska Polskiego z 13 września 1944 roku23 Pułk Piechoty został przemianowany na 34 Pułk Piechoty. W tym czasie pułk stacjonował w lesie na południowy wschód od miejscowości Mordy. Tam 21 października 1944 roku żołnierze pułku złożyli przysięgę. Jednostka wchodziła w skład 8 Dywizji Piechoty i była organizowana w oparciu o sowiecki etat Nr 04/501 pułku strzelców gwardii.
Działania bojowe.
 Od chwili sformowania do zakończenia wojny pułk walczył w składzie 8 Dywizji Piechoty. W czasie forsowania Nysy, działając na głównym kierunku natarcia dywizji, uchwycił przyczółek pod Rothenburgiem. Następnie toczył walki pod Geheege, Nieder Horka, Kollm, Jänkendorf i Diehsa. Bronił się pod Ödernitz, Niesky, Budziszynem, Grossdubrau, Grosswelka i Cölln, gdzie poniósł dotkliwe straty. Na północ od Budziszyna, gdzie działając pojedynczymi batalionami współdziałał z pododdziałami 1 KPanc. 1 batalion 34 pp ochraniał sztab 2 Armii WP w rej. Kleinwelka. W operacji praskiej pułk walczył pod Lobendavą i Mikulašovicami. Szlak bojowy zakończył pod miejscowością Ušték.
Okres powojenny.
20 maja 1945 roku dowódca pułku wysłał na samochodach grupę operacyjną, która miała jak najszybciej wystawić posterunek na moście na Odrze w Krośnie Odrzańskim. Od 28 maja 1945 roku pułk ochraniał zachodnią granicę Polski od Sadzarzewic do Zasiek. Sztab pułku stacjonował w Brodach. 1 batalion pułku zorganizował na odcinku od Sadzarzewic do Strzegowa, strażnice w Sadzarzewicach, Markosicach i Późnej; 2 batalion na odcinku od Strzegowa do Janiszowic zorganizował strażnice na południowy zachód od Strzegowa, w Mielnie, w lesie na południe od Mielna i w Janiszowicach[, a 3 batalion ochraniał odcinek do Zasiek i zorganizował jedną strażnicę. 12 lipca 1945 I batalion pułku przybył do Sanoka i został zakwaterowany w miejscowych koszarach, do 1939 należących do 2 Pułku Strzelców Podhalańskich.
Na podstawie rozkazu Nr 295 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z 28 sierpnia 1945 roku pułk otrzymał nazwę wyróżniającą „Budziszyński”. W 1945 roku na bazie pułku została sformowana38 Komenda Odcinka Komańcza. Na podstawie rozkazu organizacyjnego Nr 053/Org. Naczelnego Dowódcy WP z 30 marca 1946 roku pułk otrzymał numer jednostki wojskowej „2873”. Po zakończeniu wojny pułk stacjonował w Łodzi (Łódzki Okręg Wojskowy). 28 marca 1947 roku w Lesku pułk był inspekcjonowany przez II wiceministra Obrony Narodowej, generała broni Karola Świerczewskiego, który następnego dnia zginął w zasadzce zorganizowanej przez żołnierzy UPA. Jednostka wzięła udział w akcji "Wisła". W tym okresie pułkiem dowodził płk Jan Gerhard. Wówczas sztab pułku funkcjonował w Wańkowej. W dniach 7-9 czerwca 1949 roku jednostka została dyslokowana do garnizonu Słupsk (Pomorski Okręg Wojskowy), gdzie zajęła koszary przy ulicy Rokossowskiego 61. W tym samym roku oddział został przeformowany w 34 Budziszyński Zmotoryzowany Pułk Piechoty. W 1950 roku jednostka została podporządkowana dowódcy 16 Kaszubskiej Dywizji Zmechanizowanej i przeformowana w 34 Budziszyński Pułk Zmechanizowany. W październiku 1952 roku pułk został podporządkowany dowódcy 8 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jesienią 1958 roku jednostka została przeformowana w 34 Budziszyński Pułk Piechoty i włączona w skład 23 Dywizji Piechoty. W 1963 roku jednostka została przeformowana w 34 Budziszyński Pułk Desantowy.
Następnie delegacja w składzie kol. Piotr Wypij, kol. Franciszek Ciszewski oraz kol. Stanisław Modrzejewski złożyła wiązankę kwiatów.
W sali tradycji 7 Brygady Obrony Wybrzeża, odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych pierścieni byłemu dowódcy pułku kol. płk Lechowi Rosiakowi oraz jednemu z najstarszych żołnierzy, kol. Stanisławowi Modrzejewskiemu.
Na Cmentarzu Komunalnym pod tablicą upamiętniającą żołnierzy, którzy odeszli na „wieczną wartę”, uczestnicy zapalili znicze i minutą ciszy uczcili ich pamięć. Uczczono również pamięć tragicznie zmarłego 27.06.1989 roku w wypadku na terenie jednostki kol. chor. Jerzego Pettke, na którego grobie złożono wiązankę i zapalono znicz.
Tradycyjnie też uczestnicy złożyli hołd płk. Kazimierzowi Bieleckiemu, gdzie również złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz, a płk Lech Rosiak w ciepłych słowach wspominał swojego poprzednika.
Po uroczystościach w jednostce i na cmentarzu uczestnicy udali się do „Twister Baru” na uroczysty obiad, w czasie którego wspomnieniom o wspólnie spędzonych latach na poligonach i w czasie ćwiczeń, zwłaszcza tych desantowych, nie było końca.
Żołnierze i sympatycy 34 Budziszyńskiego Pułku Desantowego – bądźcie z nami za rok. Serdecznie Was na te spotkania zapraszamy.Zarząd Koła nr 3 „NIEBIESKIE BERETY”.
Tekst i zdjęcia – Ryszard Bednarz

Słupsk

To już 5-ta rocznica reaktywacji Święta Pułku 16 pcz.
Mija dokładnie 5 lat od czasu, gdy Prezes koła nr 2 "Czarne Berety" ZŻWP w Słupsku, kol. Marek PIASKOWSKI, wskrzesił uroczystość obchodzenia Święta Pułku, a konkretnie 16 pułku czołgów średnich, którego historia skończyła się w 1989 roku. Przewrotnie rocznica święta pułku zbiegła się z dwudziestą rocznicą jego rozwiązania, a właściwie przeformowania w 16 pułk zmechanizowany.
Aby tradycji stało się zadość spotkaliśmy się na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy tablicy upamiętniającej żołnierzy służących w szeregach 16 pułku. Gościem na naszej skromnej uroczystości był Prezes ZR ZŻWP w Słupsku, jednocześnie opiekun koła, kol. Romuald DETMER. Zebranych przywitał Prezes koła nr 2 "Czarne Berety' kol. Marek PIASKOWSKI, który po powitaniu poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy naszych kolegów z pułku, którzy odeszli na "wieczną wartę" i spoczywają na słupskim oraz innych cmentarzach w kraju i za granicą.
Następnie głos zabrał kol. Zbigniew OLSZÓWKA przedstawiając rodowód pułku oraz jego miejscami tragiczną historię, aż do czasu przeformowania w 16 pz.
Po tym krótkim rysie historycznym delegacja w składzie kol. Ewa PIASKOWSKA, kol. Katarzyna CZUJ oraz kol. Romuald DETMER złożyła wiązankę kwiatów przy tablicy, a kol. Jan ŁUCZYŃSKI i kol. Zbigniew OLSZÓWKA zapalili znicz. Ta krótka wizyta na słupskim cmentarzu jest naszym dowodem na pamięć nie tylko o naszych kolegach, ale o wszystkich służących w słupskim pułku czołgów. Wiemy, że „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”- autora chyba nie trzeba wymieniać, bo każdy żołnierz go zna.
Wspólny obiad umożliwił powspominanie "starych" dobrych czasów z okresu świetności pułku, niebanalnych sytuacji garnizonowych i poligonowych, surowych kontroli przełożonych oraz wspólnych wesołych i smutniejszych zdarzeń, które utworzyły historię NASZEGO PUŁKU.
Kolejny raz gościny użyczyła nam restauracja ATENA serwując smaczne dania dodatkowo podawane przez sympatyczne i życzliwe panie z obsługi. I tą drogą dziękujemy Pani Barbarze i Krzysztofowi GOJŻEWSKIM oraz ich pracownikom za gościnę i tak miłe stworzenie nam warunków do corocznego spotkania.


Tekst: Dariusz IWIŃSKI
Foto: Maciej SULIGA

Ustka

Uroczystości w rocznicę zbrodni katyńskiej

W dniu 12 kwietnia na cmentarzu w Ustce odbyły się w oficjalne uroczystości z okazji 38 rocznicy zbrodni katyńskiej.

Pod symbolicznym krzyżem katyńskim zebrali się mieszkańcy Ustki , kompania honorowa z pocztem sztandarowym,  delegacje jednostek wojskowych i służb mundurowych (policja, straż graniczna,  straż pożarna oraz delegacje związku kombatantów, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, związków zawodowych i pozostałych organizacji z terenu Ustki Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę kompanii honorowej meldunku dowódcy garnizonu o gotowości do uroczystości.

Następnie zebrani odśpiewali hymn państwowy. Krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosił wiceburmistrz  Ustki.

Po jego wystąpieniu odczytany został apel pamięci po czym kompania honorowa oddała salwę honorową. 

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod krzyżem katyńskim.

Na zakończenie uroczystości odegrany został mar5sz pierwszej brygady Uroczystość zakończyło złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu o zakończeniu uroczystości.

Jan Freus


Słupsk

 


Spotkanie Wielkanocne Koła nr 10 „RADAR”
12 kwietnia 2019 r. w sali bankietowej „Oktan”, przy ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku, o godzinie 15.00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie członków i sympatyków Koła nr 10, które miało głównie charakter spotkania przed świętami wielkanocnymi. Jego uczestnikami oprócz członków i sympatyków Koła byli zaproszeni goście: kol. Romuald Detmer – Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, kol. Wiceprezes – Jan Karaś oraz sekretarz ZR- kol. Dariusz Iwiński.
Spotkanie prowadził Prezes Koła kol. Jan Odziomek.
Na początku spotkania Prezes Koła przywitał wszystkich przybyłych: członkinie i członków Koła oraz zaproszonych gości i z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył życzenia wszystkim uczestnikom spotkania.
Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego kol. Romuald Detmer, który z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył życzenia wszystkim uczestnikom spotkania oraz zaprosił wszystkich zebranych na koncert Wojskowego Zespołu „WIARUSY” i Zespołu „AleBabki” z GOK w Kobylnicy, który odbędzie się 5 maja 2019 r. przed Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku przy ul. Grodzkiej.
Po części organizacyjnej przystąpiono do spotkania związanego ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy. Zarząd Koła przygotował wykwintny poczęstunek Wielkanocny, który był spożywany w bardzo miłej i życzliwej atmosferze.
Tą drogą Zarząd Koła składa serdeczne podziękowanie koleżankom i kolegom oraz zaproszonym gościom za liczne i aktywne uczestnictwo w spotkaniu Wielkanocnym.Tekst: Stanisław Kopyciński.
Foto: Marek Kul.

Słupsk
Uroczystości w rocznicę zbrodni katyńskiej
12 kwietnia 2019 w Słupsku, o godzinie 12.00, na Starym Cmentarzu Komunalnym, przy Krzyżu Katyńskim, upamiętniającym polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej.
W uroczystości wzięli udział samorządowcy i przedstawiciele parlamentarzystów, ponadto wojsko: Kompania honorowa 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz delegacja Brygady, delegacje organizacji politycznych oraz stowarzyszeń kombatanckich i organizacji pożytku publicznego, zrzeszających swoich członków ze Słupska i najbliższych okolic, poczty sztandarowe oraz delegacje związków i stowarzyszeń funkcjonujących na Ziemi Słupskiej oraz poczty sztandarowe i delegacje harcerzy i młodzieży ze słupskich szkół.
Uroczystość rozpoczęła się wysłuchania i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego.
Okolicznościowe wystąpienie wygłosili: Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku Pan Jerzy Lisiecki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch oraz Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.
Modlitwę ekumeniczną odmówili słupscy kapłani reprezentujący wszystkie wyznania religijne występujące w Słupsku w tym Ksiądz Kapelan Garnizonu Słupskiego kpt. Dariusz Kamiński.
Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiony przez Koło nr 1 ze Słupska oraz delegacja Zarządu Rejonowego w Słupsku pod przewodnictwem Wiceprezesa mjr. Andrzeja Kowalewskiego.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego Kolegi Franciszka Maklesa.


Tekst: Jan Karaś
Foto: Maciej Suliga i Ryszard Ferdyn.

Zawody sportowo - obronne Rejonu Słupskiego

Zaproszenie

Adresaci:
wg rozdzielnika

 

Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku, z okazji 74 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, organizuje doroczne zawody sportowo-obronne. W celu zacieśnienia współdziałania wszystkich instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz obronności kraju, serdecznie zaprasza trzyosobową reprezentację Waszego stowarzyszenia, jednostki samorządowej, instytucji, do udziału w zawodach.
Zawody odbędą się na Strzelnicy KS „Gryf Słupski” w Słupsku ul. Zamiejska 30, w dniu 10.05.2019 r. Dojazd drużyn na strzelnicę własnym transportem, na godzinę 9.30.
Zespoły konkurować będą w trzech grupach:
1.      Grupa zespołów kół Związku Żołnierzy WP,
2.      Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
3.      Grupa zespołów samorządu terytorialnego.
Koszt uczestnictwa w zawodach 100 zł za drużynę – przeznaczony na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup amunicji oraz zabezpieczenie gastronomiczne zawodów.
Szczegółowe warunki uczestnictwa zespołów, zgodnie z załączonym Regulaminem.
W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z organizatorem zawodów płk dypl. Janem Karasiem – tel. 503 151 248.
Serdecznie zapraszam do udziału w naszym przedsięwzięciu!

Załącznik: regulamin zawodów.

Prezes
Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku
ppłk Romuald Detmer

Załącznik
REGULAMIN
 
Zawodów Sportowo-Obronnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
organizowanych przez Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku
 
 
       I.      Termin, miejsce i przebieg zawodów:
-       zawody odbędą się na Strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku, ul. Zamiejska 30 , w dniu 10.05.2019 r.,
Zespoły konkurować będą w trzech grupach:
1)         Grupa zespołów kół Związku Żołnierzy WP,
2)         Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
3)         Grupa zespołów samorządu terytorialnego,
-       zbiórka uczestników o godz. 9.30, na strzelnicy – dojazd środkami własnymi,
-       rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,
-       ogłoszenie wyników i wręczenie nagród około godz. 14,00
    II.      Warunki uczestnictwa:
-       w zawodach biorą udział zespoły trzyosobowe,
-       zawody będą oceniane według klasyfikacji indywidualnej i drużynowej,
 
 
-       pisemne, telefoniczne lub emailem przekazanie imiennej listy zawodników do biura ZR ZŻWP w Słupsku, na adres 76-200 Słupsk, ul. H. Sienkiewicza 20 p. 402 w terminie do 30.04.2015 r. (biuro jest czynne we wtorki i środy od godz. 9.00 – 13.00, (tel. Prezes ZR Romuald Detmer - 606 505 184) lub w inne dni 503 151 248 – Jan Karaś, email: zzwpslupsk@o2.pl,
 
 
-       dokonanie wpłaty 100,00 zł za zespół. Pieniądze można wpłacić na konto:
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku:
Credit Agricole Oddział Słupsk nr konta 67 1940 1076 3007 4204 0000 0000,
lub do Skarbnika ZR ZŻWP w Słupsku do dnia 7.05.2019 r.
albo do Skarbnika na strzelnicy przed zawodami.
 III.      Regulamin zawodów:
A.    Strzelanie z karabinka sportowego:
-       odległość 50 m, cel – tarcza sportowa, postawa strzelecka leżąc,
-       8 strzałów, leżąc z wykorzystaniem podpórki, w tym 5 najlepszych trafień do wyniku strzelania zawodnika.
B.     Strzelanie z pistoletu pneumatycznego:
-       odległość 10 m, cel – tarcza sportowa, postawa stojąc, uchwyt pistoletu dowolny,
-       8 strzałów, w tym 5 najlepszych trafień do wyniku strzelania zawodnika.
 
 
O kolejności poszczególnych zespołów zadecyduje:
1)      łączna suma zdobytych punktów z karabinka sportowego i pistoletu pneumatycznego.
2)      w przypadku, gdy kilka zespołów uzyska tą samą liczbę punktów, o zajętym miejscu zadecyduje liczba wyższych lokat poszczególnych zawodników.
3)      o zajętej lokacie przez poszczególnych zawodników decyduje suma punktów uzyskanych z trafień w tarczy z obu strzelań. W razie uzyskania przez zawodników takiej samej sumy punktów o wyższej lokacie decyduje liczba wyższych trafień.
 IV.      Wyróżnienia:
-        puchar i dyplom za zajęcie 1 miejsca w każdej grupie indywidualnie i zespołowo,
-        dyplom za zajęcie 2 i 3 miejsca indywidualnie i zespołowo w każdej grupie.
JK 503 151 248
 

Słupsk
Pogrzeb ppłka Mariana DZIERGOWSKIEGO
22 marca 2018 roku, po ciężkiej i długotrwałej chorobie, w wieku 89 lat, odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, członek Koła nr 1 w Słupsku ppłk Marian Dziergowski.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście kompanii honorowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz sztandarów: 7 Brygady Obrony Wybrzeża i Zarządu Rejonowego ZŻWP odbyły się na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku w dniu 27 marca 2019 r..
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz przyjaciele, znajomi i koledzy zmarłego. Ceremonię pogrzebową prowadził ksiądz kapelan słupskiego garnizonu kpt. Dariusz Kamiński.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pożegnania dokonał Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku ppłk Romuald Detmer.
Pan ppłk Marian Dzierzgowski urodził się 3.01.1930 r. w Łomży. Dzieciństwo oraz edukację szkolną spędził w Łomży, tam doczekał końca II wojny Światowej.
Po wojnie w 1951 roku rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 1953 rozpoczął zawodową służbę jako ppor. w 4 Pułku Czołgów w Lęborku jako dowódca plutonu, następnie w 6 Batalionie Rozpoznawczym w Sztumie, w 1957 roku przeniesiony do 32 Pułku Zmechanizowanego w Kołobrzegu, następnie w 1960 do 9 Pułku Czołgów w Słupsku na stanowisko dowódcy kompanii, w 1966 roku przeniesiony do sztabu 8 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej w Koszalinie, na stanowisko starszego oficera operacyjnego, by 1975 powrócić do Słupska, ale do 16 Pułku Czołgów, na stanowisko zastępcy dowódcy pułku do spraw liniowych. W 1975 roku przeniesiony do Sztabu POW w Bydgoszczy, na stanowisko oficera sztabowego, w 1980 przeniesiony do WSZW Słupsk, na stanowisko oficera sztabowego d/s mobilizacyjnych.
Służbę zawsze pełnił wzorowo, sumiennie, rzetelnie, solidnie i odpowiedzialnie, pełnił ją do 1990 r., czyli 39 lata na różnych odpowiedzialnych stanowiskach służbowych.
Za nienaganną i solidną służbę był kilkaset razy nagradzany i wyróżniany, a do głównych jego wyróżnień należy zaliczyć: Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju; Medal 40-lecia RP; Zasłużony dla Miasta Słupska; Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W dniu 23.01.1954 r. zawarł związek małżeński z Panią Józefą Ćwik /sybiraczką/. W bardzo szczęśliwym związku wychowali na prawych i zacnych obywateli czworo dzieci: Teresę, Krzysztofa, Bogusława i Wiolettę, doczekali się czworo wnuków: Roberta, Bartosza, Katarzynę i Karolinę. Bardzo dobry mąż, ojciec i cudowny dziadek.
Po przejściu na emeryturę wstępuje do Koła nr 1 ZŻWP, gdzie w bardzo oddany, aktywny sposób pracował społecznie na rzecz Związku i środowiska wojskowego.
Za sumienną, wzorową i nienaganną pracę społeczną wyróżniony wieloma odznaczeniami Związkowymi, w tym min: Odznaką Honorową Związku Żołnierzy WP, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Zarządu Rejonowego były serdeczne podziękowania za wszystko co Marian zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnamy Cię Marianie świadomi, że pracowicie wykorzystałeś swoje życie, że pozostawiłeś po sobie wspaniałe wspomnienia w sercach rodziny, przyjaciół i w sercach wielu ludzi, z którymi się stykałeś. Dla nas Twoich przyjaciół, smutnych z powodu Twojego odejścia ból rozstania złagodzi znana prawda, iż dopóty człowiek żyje, dopóki trwa o nim pamięć w ludzkich sercach.
Cześć Twojej pamięci.
Tą drogą Zarząd Rejonowy i Zarząd Koła nr 1 w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz ppłk. Mariana Dziergowskiego pozostanie w naszych wspomnieniach jako obraz dobrego żołnierza i prawego człowieka.

Tekst: Romuald Detmer
Foto: Ryszard Ferdyn.
 

Bezpłatna pomoc prawna w SłupskuSłupsk
Posiedzenie Zarządu Rejonowego
26 marca 2019 roku, w Centrum Organizacji Pozarządowych i Organizacji Społecznych przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego. Poświęcone było podsumowaniu działalności w Rejonie Słupskim w 2018 roku oraz omówieniu niektórych przedsięwzięć, które mają się odbyć w pierwszym półroczu 2019 roku. Prowadził go osobiście Prezes Zarządu ppłk Romuald Detmer.
W posiedzeniu, oprócz członków Zarządu, uczestniczyli: Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rejonowego Sądu Koleżeńskiego oraz prezesi kół: nr 1, 2, ze Słupska, 4 z Redzikowa oraz  6 i 12 Lęborka.
Na wstępie Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Romuald Detmer zapoznał zebranych z zagadnieniami będącymi przedmiotem obrad ostatnich posiedzeń Zarządu Głównego ZŻWP. Poinformował min. o następujacych sprawach:
-         przewidywanym dalszym procedowaniu ustaw: degradacyjnej i dezubekizacyjnej dotyczącej żołnierzy (druk sejmowy 1105),
-         bezowocnym jest liczenie jednostek organizacyjnych Związku na jakąkolwiek współpracę z jednostkami wojskowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi sił zbrojnych. Wszyskie nasze wnioski w sprawie współpracy są gremialnie odrzucane przez kierownictwo MON,
-         Zarząd Rejonowy w Słupsku jest bardzo dobrze oceniany i widziany przez kierownictwo Związku. Sprawozdania z działalności są bardzo dobrze przygotowane, odprowadzanie części składek członkowskich w terminie, stan liczebny organizacji związkowej w Rejonie zadowalający, działalność statutowa dobra,
-         w terenie, w niektórych rejonach dzialaność związkowa jest niezadowalająca, nie ma chętnych do angażowania się na stanowiska kierownicze zarówno na szczeblu wojewódzkim (rejonowym) jak i w niektórych kołach,
-         Zarząd Główny zorganizuje szkolenie skarbników i przewodniczących komisji rewizyjnych,
-         na 40-to lecie Związku będzie założona "Księga zasłużonych", do której terenowe jednostki organzacyjne Związku będą zglaszać swoich zasłużonych członków.
Ponadto Prezes ZR poinformował zebranych, że wzrośnie cena udziału uczestników „Weekendu Weterana i Rezerwisty”, gdyż właściciel obiektu podniósł cenę swoich usług. Liczymy wstępnie, że koszt udziału wyniesie około 350 zł/os.
Następnie Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej Kolega Tomasz Cios zapoznał zebranych w wynikami przeprowadzonych w 2019 roku kontroli w kołach i w Zarządzie Rejonowym. Po przedstawieniu wyników postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, który został zakceptowany.
Przewodniczacy Rejonowego Sądu Koleżeńskiego Kolega Zbigniew Panek poinformował, że w 2018 roku do Rejonowego Sądu nie wpłynęła żadna skarga zatem Sąd nie prowadził żadnych rozpraw.
Wiceprezes ZR Kolega Jan Karaś, przedstawił informację o wynikach konkursu w zakresie współzawodnictwa kół w Rejonie Słupskim w 2018 roku. Oceny działalności kół Zarząd Rejonowy dokonuje w oparciu o przyjęty „Regulamin konkursu współzawodnictwa kół Rejonu Słupskiego ZŻWP w działaniach statutowych”.
Celem wdrożenia tego regulaminu było ustanowienie jednolitych zasad oceny działalności statutowej kół i propagowanie wśród innych kół dobrych przykładów, właściwych i skutecznych działań przyczyniających się do osiągania statutowych celów naszej organizacji.
Na podstawie postanowień przedmiotowego „Regulaminu …” dokonano oceny działalności kół w 2018 roku i nagrodzono trzy koła ocenione najwyżej. Nagrodami były stosowne dyplomy oraz dotacje finansowe z budżetu Zarządu Rejonowego, w wysokości: 400 zł za 1 miejsce, 300 zł za 2 miejsce i 200 zł za 3 miejsce.
Zarząd ustalił, że nalepiej działajacymi kołami w Rejonie Słupskim w 2018 roku były w kolejności:
1.       Koło nr 1 ze Słupska.
2.       Koło nr 8 z Debrzna.
3.       Koło nr 4 im. 28 SPLM z Redzikowa.
Przedmiotowe współzawodnictwo kół obowiązuje w Rejonie Słupskim już kolejny rok. W wyniku rywalizacji zaobserowano wzrost aktywności kół zarówno w problematyce podlegajacej ocenie punktowej jak i ogólną aktywność kół. W związku z wprowadzeniem „Regulaminu konkursu …” koła z góry wiedzą jakie zagadnienia ich działności statutowej są według Zarządu Rejonowego najistotniejsze i na jakie skierować główny wysiłek organizując działalność koła.
W toku bieżących działań zarówno koła jaki członkowie władz rejonowych zgłaszają uwagi, co do przyjętych w „Regulaminie …” zasad oceny. Zarząd Rejonowy wnikliwie je analizuje i wyciąga wnioski. W ich wyniku, na posiedzeniu przedstawiono propozycję o wprowadzeniu korekt w dziale „działaność proobronna i patrityczno – wychowawcza” mających na celu podwyższenie znaczenia niektórych ocenianych zagadnień, których realizacja wymaga od koła dużego wysiłku organizacyjnego i zaangażowania do tego przedsięwzięcia znacznej liczby członków koła, takich np. jak zorganizowanie zawodów strzeleckich, zorganizowanie zawodów wędkarskich, zorganizowanie wycieczki autokarowej, itp. Za takie duże przedsięwzięcia organizowane przez koło proponuje się przydzielać nie 1 punkt jak do tej pory ale co najmnież 5 punktów.
 Sekretarz Zarządu Rejonowego Kolega Iwiński przedstwił projekty uchwał Zarządu Rejonowego:
-         wyróżnienia kół za wyniki współzawodnictwa w 2018 roku,
-         podziału środków finansowych (należnych Rejonowi Słupskiemu z tytułu 1% odpisu podatku) dla kół spoza Słupska (5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) na przedsięwziecia statutowe związane z obchodami rocznicy powstania Związku.
Uchwały podjęto jednogłośnie.
W kolejnym punkcie porządku posiedzenia kołom, które zajęły trzy pierwsze miejsca wręczono dyplomy i nagrody finansowe. Przewidziane w konkursie nagrody prezesom wymienionych kół wręczył Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Romuald Detmer.
Organizator Opieki Specjalnej Kolega Zbysław Konewko poinformował zebranych o aktualnych kwotach limitów dochodów osób mogących ubiegać się o zapomogi z Funduszu Socjalnego WBE. Kwoty te to: 3 135 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego i 2 970 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.
Informacje dotyczące zawodów wędkarskich, które będą zorganizowane w dniu 25 maja 2019 r. na Stawku Łabędzim w Słupsku przekazał Prezes Koła nr 2 Kolega Marek Piaskowski. Zbiórka uczestników na miejscu o godzinie 8.30.
Wiceprezes ZR Kolega Sławomir Waniewski poinformowała zebranych o realizowanych przez Zarząd Rejonowy projektach pożytku publicznego. Są to obecnie cztery projekty: jeden związany działanością Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy” , dwa realizowane wspólnie ze Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz jeden mający na celu przeszkolenie członków Związku w udzielaniu pierwszej pomocy realizowany we współpracy z PZU.
 Informacje o planowanych zawodach sportowo-obronnych, organizowanych przez Zarząd Rejonowy w dniu 10 maja 2019 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” przekazał Wiceprezes ZR Jan Karaś. Zawody rozpoczną się o 9.30 (zbiórka), uczestniczyć w nich będą zespoły podzielone na trzy grupy: kół ZŻWP Rejonu Słupskiego, sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz zespoły urzędów samorządowych Ziemi Słupskiej.
 
Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Słupsk
Koło nr 10 „RADAR” – walne zebranie
W dniu 22 marca 2019 roku o godzinie 16:00, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej rozpoczęło się zebranie Koła nr. 10. Było to walne zebranie sprawozdawcze poświęcone sprawom organizacyjnym i bieżącym w 2018 /2019r.
Zebranie prowadził osobiście Prezes Zarządu Koła kol. Jan Odziomek. Na wstępie przywitał wszystkich uczestników oraz opiekuna Koła kol. Sławomira Waniewskiego.
Pierwszym punktem porządku zebrania było wręczenie legitymacji członkowskich nowym członkom Koła oraz dyplomów urodzinowych i odznaczeń związkowych. Legitymację członkowską otrzymała koleżanka Wiesława Odziomek, dyplomy urodzinowe otrzymali kol. Józef Kłusek (70 lat), kol. Mirosław Kalinowski (75 lat) oraz kol. Maciej Kobyliński (75 lat). Odznaczenie związkowe Odznakę Honorową Za zasługi dla ZŻWP otrzymał kol. Maciej Kobyliński.
Następnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności Koła za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawił Prezes Koła kol. Jan Odziomek. Sprawozdanie finansowe Koła za rok 2018 przedstawił skarbnik Koła kol. Tomasz Potwardowski. Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2018 przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Józef Lalewicz.
Po odczytaniu protokołu Komisji Rewizyjnej przystąpiono do głosowania za udzieleniem absolutorium Zarządowi Koła. Głosami członków przybyłych na zebranie Zarząd Koła pozostał w niezmienionym składzie.
Następnie głos zabrał opiekun Koła Wiceprezes Zarządu Rejonowego kol. Sławomir Waniewski, który w krótkiej informacji przedstawił wyniki corocznego konkursu kół, poinformował o rezygnacji ZR z planowanej wycieczki do Szczecina, poinformował również o warunkach organizacyjnych zawodów sportowo-obronnych, które będą organizowane na strzelnicy KS „Gryf Słupski”w dniu 10 maja 2019 r. Następnie poinformował uczestników zebrania o możliwości udziału w warsztatach i zajęciach kulinarnych i artystycznych organizowanych przez Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przedstawił również plany szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku kłopotów zdrowotnych. Wymienione szkolenie byłoby organizowane przy wsparciu PZU, w którym członkowie są ubezpieczeni.
Następnym punktem zebrania była informacja przedstawiona prze sekretarza Koła kol. Stanisława Kopycińskiego odnośnie planowanych przedsięwzięć w 2019 r.
O planach i zamierzeniach w mieście Słupsk w roku 2019 poinformował zebranych kol. radny Jan Lange.
Po wystąpieniu kol .Radnego głos zabrała kol. Bożena Waniewska, która przedstawiła sprawy ubezpieczeń w PZU.
Realizowanie przedsięwzięć w 2019 roku omówił Prezes Koła Jan Odziomek.
Ostatnim punktem zebrania była dyskusja na temat przedstawionych przedsięwzięć na 2019 rok.
Na koniec zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2019 r. kol. Andrzeja Obecnego.
Prezes Koła poinformował zebranych, że następne zebranie planowane jest na 14 czerwca 2019 r.


Tekst: Stanisław Kopyciński.
Foto: Marek Kul.
 

Słupsk
Zebranie Koła nr 1
W dniu 22 marca 2019 roku, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbyło się zebranie Koła nr 1.
Na wstępie przybyłych członków przywitał Prezes Koła st. chor. szt. Józef Wróblewski. On również poprowadził zebranie.
Pierwszym punktem porządku zebrania było wręczenie legitymacji członkowskich nowym członkom, którzy decyzją Zarządu Koła zostali przyjęci do Koła w okresie od ostatniego zebrania.
Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Zarządu Kola z działalności w 2018 r. Przedstawił je osobiście Prezes koła Kolega Józef Wróblewski.
Następnie głos zabrał wiceprezes Koła Kolega Leszek Szweda, który zapoznał zebranych z Apelem Zarządu Głównego dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu, pismem Prezesa Związku Żołnierzy WP w sprawie pojawiania się nowych stowarzyszeń byłych żołnierzy, które przesyłają własne propozycje dotyczące werbowania nowych członków do swoich szeregów, a z którymi nasz Związek nie ma żadnych porozumień o współpracy. Przedstawił również apel Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do przywódców partii opozycyjnych o jednoczenie wszystkich sił opozycyjnych na jednej liście wyborczej.
Wiceprezes Zarządu Rejonowego Jan Karaś w krótkiej informacji przedstawił:
-         wyniki corocznego konkursu kół, w którym w 2018 r. Koło nr 1 zdobyło 82 punkty i zajęło pierwsze miejsce spośród 12 kół Rejonu Słupskiego,
-         poinformował o rezygnacji Zarządu Rejonowego z planowanej wycieczki do Szczecina i Cedyni, z uwagi na niewielkie zainteresowanie (zgłosiło się zaledwie 7 chętnych),
-         wyniki akcji deklarowania 1% odpisu podatkowego na nasz Związek za 2017 rok, które były rozliczane w roku 2018,
-         poinformował o warunkach organizacyjnych zawodów sportowo-obronnych organizowanych w dniu 10 maja 2019 roku, na strzelnicy KS „Gryf Słupski”
-         zaprosił do udziału z uroczystych obchodach 38 urodzin Związku, które będą zorganizowane w dniu 14 czerwca 2019 roku, w obiekcie „Leśny Kot” w Lasku Północnym.
Następnie Prezes Koła zapoznał uczestników zebrania z komunikatem Wiceprezesa Zarządu Rejonowego Kolegi Waniewskiego o możliwości udziału, w szczególności pań w zajęciach i warsztatach organizowanych przez Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dotyczą one warsztatów kulinarnych, artystycznych itp.
Komunikat powyższy informował o planowanych szkoleniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku kłopotów zdrowotnych. Szkolenie to organizowane jest przy wsparciu PZU, w którym członkowie są ubezpieczeni.
W ostatnim punkcie zebrania Sekretarz Koła Kolega Janusz Kiecz poinformował zebranych o konieczności ponownego wypełnienia deklaracji członkowskich w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Po wypełnieniu nowych deklaracji muszą one być dostarczone niezwłocznie do Sekretarza, do Biura Zarządu Rejonowego przy al. Sienkiewicza 20 p. 402. Czas pracy Biura wtorek i środa godz. 9 – 12.
Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Wycieczka do Szczecina i Cedyni (31.05-1.06.19) - odwołana
Zgodnie z planem zamierzeń Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku w dniach 31.05 - 1.06 zaplanowana była wycieczka do Szczecina i Cedyni. Liczyliśmy na przydzielenie nam atobusu wojskowego przez 6 WOG, jednak władze wojskowe odmówiły nam pomocy w tej sprawie, dlatego uwzględniając koszty wynajęcia prywatnego autobusu, koszt wycieczki dwudniowej, wzrósł by do około 330 zł/os.
Ogłoszono nabór chętnych do udziału w wycieczce po tej wyższej cenie.

Z dniem 15 marca 2019 r. minął termin zgłaszania osób się chętnych.

Z uwagi na małe zainteresowanie
zostaje ona odwołana.

Ustka
8 marca w Kole nr 5
W dniu 8 marca w siedzibie Zarządu Koła przy ul J. Piłsudskiego odbyło się spotkanie Zarządu Koła z kobietami - członkiniami Koła. W spotkaniu wzięły również udział zaproszone na to spotkanie panie z uniwersytetu trzeciego wieku oraz ze Związku Emerytów i Rencistów. 
Razem w spotkaniu wzięło udział 26 pań. 
Na wstępie Prezes Koła kmdr por. Nowicki przywitał wszystkie panie i na początku spotkania złożył im życzenia z okazji ich święta, przedstawił krótki rys historyczny Święta Kobiet oraz rolę kobiet w życiu społecznym. Następnie każdej pani wręczył piękną różę.
W czasie spotkania wręczono legitymacje koleżance Obiegała Mirosławie, która wstąpiła do Koła.
Najbardziej aktywnym członkiniom i sympatyczkom Koła wręczone zostały dyplomy z podziękowaniami. Otrzymały je między innymi: Chyżyńska Grażyna, Sulima Adelajda. Krawczyk Anna, Dorywalska Jadwiga, Freus Sylwia. Romańczuk Teresa, Wiśniewska Agnieszka.
Po tej oficjalnej części, przy kawie i ciastku oraz lampce wina, panie dyskutowały o problemach dnia codziennego i przyszłości.
Poruszano również tematykę kierunków dalszej współpracy Koła ze Związkiem Emerytów oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Spotkanie zakończyło się o 19, uczestnicy spotkania z zadowoleniem rozeszli się do domów.Jan Freus.
 

Lębork
Zebranie Koła nr 12 Lotników Morskich
W siedzibie koła dnia 8 marca 2019 roku o godzinie 17-ej odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 rok. Zebranie prowadził kmdr por. pil. Zbigniew PANEK – Prezes Koła, zgodnie z ustalonym i przyjętym wcześniej porządkiem. Na początku zebrania przekazano informację o przyjęciu do koła st. chor. sztab. Janusza CIŻMIŃSKIEGO, któremu wręczono legitymację członkowską wraz z pamiątkową odznaką. Przy tej okazji Prezes zainteresował zebranych ściennymi symbolami nawiązującymi do 100-lecia polskiego lotnictwa /2018/, a także lotnictwa morskiego przypadającego w 2020 roku. Uaktualnienia tego dokonał kol. Jan Cynk.
Po krótkiej statutowej przerwie kol. Panek przedstawił dokonania koła w 2018 roku w oparciu o sporządzone dokumenty sprawozdawcze, podkreślając że zaplanowane przedsięwzięcia były wykonane terminowo i bez zastrzeżeń.
W sprawach organizacyjno-finansowych wystąpił skarbnik koła kol. Kazimierz Bednarski.
Kolega Eugeniusz Bobliński przedstawił w ogólnym zarysie koncepcję przeprowadzenia jednodniowej wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowgo w Łebie, w dniu 25 maja 2019 r.
Ma to być „wspólna majówka” - wycieczka z członkami Koła nr 7 i samorządowcami z Cewic, w celu poznania tajemnic wyrzutni rakiet z czasów II wojny światowej i innych miejsc SPN.
Inne planowane wycieczki w 2019 roku: do Pucka na „Lotniczy Puck 2019” oraz wycieczka do 44 Bazy Lot. Morskiego na programowe loty dzienne wraz z obejrzeniem elementów zabezpieczenia lotniska Siemirowice.
Szczegółowy program dotyczący majowego wyjazdu do Łeby będzie podany zainteresowanym w III-ej dekadzie kwietnia po wykonanych uzgodnieniach.
Kolega Kazimierz Adamczyk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła szczegółowo omówił protokół z kontroli i przedłożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła, który został przyjęty jednogłośnie w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania członków.
Na koniec zebrania kol. Eugeniusz Bobliński w imieniu Zarządu Koła przekazał na ręce kol. Prezesa życzenia z okazji Dnia Kobiet małżonce kol. Grażynie Panek - jako jedynej przedstawicielce kobiet w naszym lotniczym kole.
Po krótkiej przerwie odbyło się koleżeńskie spotkanie przy kawie, zakończone w pozytywnych nastrojach około godziny 20.00.


Tekst - kol. Eugeniusz Bobliński,
Foto - kol. Jan Cynk.
 

Lębork
ZEBRANIE KOŁA nr 6 - ŚWIĘTOWANIE
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KOBIET
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet 7 marca 2019 o godzinie 17.00, w siedzibie koła, odbyło się sympatyczne spotkanie z udziałem prawie wszystkich Pań - członkiń koła i członków Zarządu Koła. Przygotowano wiele niespodzianek pod kierownictwem Prezesa kol. Andrzeja Dyktyńskiego i z pomocą członków Zarządu Koła nr 6.
Koleżanki otrzymały symboliczne kwiaty wraz z najserdeczniejszymi życzeniami, oczywiście przy szampańskich toastach wszystkich uczestników i dobrych humorach. Życzenia z tej okazji nadesłali także koledzy z bratniego lęborskiego koła Lotników Morskich.
Z tej miłej okolicznościowej imprezy Panie były bardzo zadowolone, uznając ją za udaną, a także pożądaną w kolejnych latach w naszym lokalnym wojskowo – emeryckim środowisku.
Zebranie sprawozdawcze Koła nr 6 odbyło się dnia 18 stycznia 2019 r. z udziałem przedstawicieli ZR ZŻWP w Słupsku kpt. Sławomira Waniewskiego – Wiceprezesa ZR wraz żoną Bożeną Waniewską, będącą Ajentem PZU Życie - opiekunką ubezpieczenia grupowego ZR ZŻWP Rejonu Słupskiego, do którego wstępuje coraz większa rzesza członków.


Tekst - kol. Andrzej Dyktyński
Foto - kol. Bogumił Buczek.
 

Słupsk
Międzynarodowy Dzień Kobiet
O godzinie 17.00, 8 marca 2019 roku w Restauracji "Twister" przy ul. Kołłątaja w Słupsku Koła nr 3 i nr 1  ZŻWP w Słupsku,  z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, zorganizowały wspólne spotkanie dla Pań członkiń tych kół.
Organizatorem tego spotkania był Zarząd Koła nr 3 „Niebieskie Berety”. Na spotkanie oprócz  naszych Pań mogli przyjść również ich partnerzy, oczywiście po uiszczeniu stosownego wpisowego.
W tym dniu każda Pani oprócz życzeń powinna otrzymać przynajmniej symboliczny kwiatek. Niewiele osób wie jaką historię ma to święto dlatego kilka zdań na ten temat.
W Polsce święto to stało się popularne w czasach PRL. Na świecie zostało ono wprowadzone w 1910 roku, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Zostało ono ustanowione dla uczczenia pamięci sufrażystek, które w Stanach Zjednoczonych walczyły o równe traktowanie kobiet w pracy i taką samą wypłatę za jednakowo wykonaną pracę.
Ze świętem wiąże się też tragiczne wydarzenie, do którego doszło w 1909 roku. 126 kobiet protestujących przeciw uciskowi w firmie zginęło w pożarze, który wybuchł w fabryce. Kobiety nie mogły uciec, bo wszystkie drzwi były pozamykane.
Według innej wersji pierwowzorem święta kobiet były Matronalia obchodzone w starożytnym Rzymie. Przypadały one w pierwszym tygodniu marca i związane były z płodnością i macierzyństwem. Z okazji tego święta mężczyźni obdarowywali swoje żony prezentami.
Dzień Kobiet w 1910 roku ustanowiła Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze. Miał on służyć krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. W zorganizowanej wówczas konferencji wzięło udział ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy parlamentarzystki - kobiety po raz pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego.
Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów. 19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Podczas obchodów domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.
W Dniu Kobiet mężczyźni wręczają znajomym kobietom - matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem matki, podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom.
Nasze spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia głównego organizatora Kolegi ppłk Adama Żurawskiego – Prezesa Koła nr 3, który przywitał przybyłych na spotkanie uczestników, złożył paniom serdeczne świąteczne życzenia od organizatorów oraz wręczył każdej Pani po tulipanie. Życzenia od Zarządu Koła nr 1 przekazał Wiceprezes Koła Kolega komandor Leszek Szweda, a od Zarządu Rejonowego w Słupsku jego Wiceprezes płk Jan Karaś.
Uczestnicy spotkania na początek zostali poczęstowani obiadem, a następnie biesiadowali i bawili się prawie do godziny 22.00.
Serdecznie dziękujemy kolegom organizatorom z Koła nr 3 „Niebieskie Berety:, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie tej imprezy i włożyli wiele wysiłku by kultywować tradycję tych dorocznych spotkań.
Niestety obecnie w Polsce, nowe władze uważają to święto jako przeżytek okresu komunistycznego i tradycja szerszego świętowanie tego dnia, jako wyrazu szacunku i doceniania roli kobiety w społeczeństwie, środowisku i rodzinie zaczyna zanikać.


Tekst i foto: Jan Karaś.

74 rocznica zbrodni w Lasku Południowym.
Uroczystości w Słupsku
O godzinie 12.00, 7 marca 2019 roku w Lasku Południowym w Słupsku odbyła się uroczystość poświęcona pamięci i oddaniu hołdu ofiarom zbrodni faszystowskiej dokonanej przez faszystów niemieckich na pracownikach przymusowych przetrzymywanych w słupskich obozach pracy.
W przededniu wyzwolenia Słupska, w dniu 7 marca 1945 roku, hitlerowcy rozstrzelali bez sądu 22 pracowników przymusowych, podejrzanych o konspirację. Po wkroczeniu wojsk radzieckich przeprowadzono ekshumację, aby rozpoznać pomordowanych. Po ekshumacji ciała rozstrzelanych pogrzebano najpierw na Placu Powstańców Warszawskich , w miejscu gdzie obecnie jest pomnik, a następnie ponownie przeniesiono na Stary Cmentarz Komunalny i pochowano w zbiorowej mogile.  
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz rządowych reprezentowanych przez Wicewojewodę Pomorskiego Pana Mariusza Łuczyka oraz samorządowych reprezentowanych przez Przewodniczącą Rady Miasta Panią Beatę Chrzanowską oraz Zastępcę Prezydenta Słupska Pana Marka Golińskiego i Wójta Gminy Kobylnica Pana Leszka Kulińskiego. Przybyli również kombatanci, przedstawiciele związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedstawiciele służb mundurowych oraz młodzież ze słupskich szkół.
Jak co roku, przy pomniku pomordowanych stanęły warty honorowe żołnierzy 7 Brygady Obrony Wybrzeża i harcerzy oraz poczty sztandarowe instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń oraz młodzieży.
Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: Prezes słupskiego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Pan Paweł Kasprzyk, Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz Łuczak oraz Zastępca Prezydenta Słupska Pan Marek Goliński.
Oprawę artystyczną uroczystości w postaci deklamacji stosownego do chwili wiersza wygłosiła młoda słupska artystka ze Słupskiego Ośrodka Kultury.
Na zakończenie obecne na uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Pomordowanych.
Nasz Związek reprezentowały poczet sztandarowy wystawiony przez Koło Nr 10 ZŻWP w Słupsku oraz delegacja Zarządu Rejonowego w Słupsku pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku ppłk Romualda Detmera, a Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych delegacja Komitetu Porozumiewawczego pod przewodnictwem jego Przewodniczącego płk dypl. Jana Karasia.


Tekst: Jan Karaś
Foto: Maciej Suliga.
 

Ustka
Sprawozdawcze zebranie Koła nr 5
Kolejnym kołem, które odbyło walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok było Koło nr 5 w Ustce. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17.00 w dniu 22 lutego 2019 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustce.
Na zebranie oprócz członków Koła przybyli zaproszeni goście w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Pan Jan Olech oraz Prezes ZR ZŻWP W Słupsku Romuald Detmer oraz Wiceprezes Zarządu Rejonowego i jednocześnie opiekun Koła Jan Karaś.
Zebranie prowadził Prezes Koła kmdr por. Zbigniew Nowicki.
Na początku zebrania odbyła się ceremonia wręczenia specjalnych podziękowań dla osób, które wspierały usteckie Koło w różny sposób w 2018 roku. Podziękowania za zaangażowanie i pomoc w organizacji spotkań Kolegi Konopackiego z młodzieżą szkolną oraz grupami środowiskowymi miasta Ustki wręczali Kolega Tadeusz Konopacki w towarzystwie Prezesa Koła oraz Prezesa Zarządu Rejonowego.
Wręczono również legitymacje członkowskie pięciu nowym członkom Koła, są to:
-         st. chor. Dymnicki Jarosław,
-         chor. Kasperski Dariusz,
-         pani Kasperska Stanisława,
-         mł. Chor. Górski Stanisław,
-         kpt. Koralewicz Henryk.
Dwóm kolegom wręczono odznaczenia związkowe:
Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZŻWP – st. chor Krawczyk Lech,
Medal XXXV – lecia ZŻWP – kmdr Por. Gralak Józef.
Sprawozdanie z działalności Koła w 2018 roku przedstawił jego Prezes Kolega Zbigniew Nowicki. W sprawozdaniu stwierdził, że na koniec ubiegłego roku Koło liczyło 84 członków. W ciągu roku przyjęto 13 nowych członków, a ubyło 12 członków. Koło pozyskało lokal na siedzibę biura Zarządu Koła, wykonano dużo prac związanych z jego urządzeniem i aktualnie dyżury członków Zarządu Koła są pełnione w środy w godzinach 12.00 – 13.00. Koło utrzymuje współpracę z Usteckim Uniwersytetem III Wieku, Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z którymi współorganizowało różne imprezy integracyjne na terenie Ustki, w których członkowie Koła aktywnie uczestniczyli. Ponadto poczet sztandarowy oraz delegacje Koła uczestniczyły we wszystkich uroczystościach zorganizowanych z okazji obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic historycznych na terenie miasta Ustki. W ramach pamięci o Kolegach, którzy odeszli już na wieczną wartę Koło zorganizowało akcję „Znicz”, w ramach której, w Święto Zmarłych, delegaci Koła stawiali znicze na grobach Kolegów na cmentarzach w Ustce i Zimowiskach.
Sprawozdanie finansowe za działalność w 2018 roku przedstawił w imieniu Skarbnika, który z powodu choroby był nieobecny, Sekretarz Kolega  Stanisław Dorywalski.
Po sprawozdaniu Zarządu koła Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kolega Roman Sulima, przedstawił Protokół Komisji Rewizyjnej, w którym zawarł wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. W jawnym głosowanie członkowie Koła jednogłośnie poparli ten wniosek.
Projekt Planu działania na 2019 rok przedstawił Sekretarz Koła Stanisław Dorywalski, którą po krótkiej dyskusji, walne zebranie zatwierdziło jednogłośnie.
W ramach dyskusji Prezes Zarządu Rejonowego Roman Detmer, podziękował za sprawne działanie i złożył gratulacje władzom Koła, życzył sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym oraz przedstawił główne problemy które obecnie nurtują nasz Związek oraz sytuację Związku w obecnej sytuacji politycznej kraju.
Przedstawił również główne zamierzenia Zarządu Rejonowego planowane do realizacji w 2019 roku, w których mogą uczestniczyć członkowie Koła z Ustki. Zachęcał gorąco do udziału w tych imprezach.
W związku z okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, Jan Karaś – opiekun Koła skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.
Obecni na zebraniu członkowie Koła, którzy w ubiegłym roku nie odpisali 1% na Związek wypełnili przygotowane dla nich PIT-OP, które zostaną przekazane do urzędu skarbowego w Słupsku prze Zarząd Rejonowy.
Na zakończenie Prezes Koła wręczył legitymację członkowską nowemu członkowi Koła Koledze Pawłowi Koralewiczowi oraz zapoznał z planami obchodów 100 lecia Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Przekaż 1% swojego podatku na OPP.

Dzień Dobry!!!
APEL
Drogie koleżanki i koledzy, członkinie, członkowie i sympatycy ZŻWP!
W ubiegłym roku dzięki Waszej przychylności na potrzeby ZŻWP w Słupsku przekazano z tytułu rozliczenia podatków za 2017 rok ponad 6000 zł. Dzięki Waszej hojności mogliśmy w 2018 roku zrealizować zadania statutowe, a w tym wynikające z 100 rocznicy odzyskania niepodległości. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy którzy w ubiegłym roku przekazali 1% podatku na rzecz ZŻWP, w tegorocznym rozliczeniu, dokonanym za podatnika przez Urzędy Skarbowe, 1% podatku również przekażą na nasz Związek, jako kontynuację z roku poprzedniego. 
Moi drodzy jeśli do tej pory przekazywaliście 1% na inny cel lub w ogóle tego nie robiliście, w tym roku zachęcamy Was do zrobienia tego, czyli przekazania 1% Waszego podatku na rzecz ZŻWP.
Aby to uczynić należy dostarczyć do biura ZŻWP w Słupsku (ul. Sienkiewicza 20 p. 402 - wtorki i środy w godz. 9.00-12.00) lub do naszych przedstawicieli urzędujacych w SCOPIES  (ul. Niedziałkowskiego 6 p. 132 - pracujacych środy i czwartki w godz. 9.00-11.30):   - zeznanie podatkowe za 2017 rok oraz otrzymany z WBE lub ZUS albo od pracodawcy - PIT za 2018 rok. 
Można takiego rozliczenia dokonać przez internet również samodzielnie w domu lub poprosić członków rodziny, sąsiadów pamiętając by wpisać w formularzu (PIT-37 lub PIT-OP) w odpowiedniej rubryce właściwy KRS naszego Zwiazku – „0000141267”, a rubryce cel szczegółowy: „Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku, koło nr .....” oraz zaznaczyć „v” w rubryce 126 „Wyrażam zgodę” (w PIT-37).
Zachęcamy również do rozpropagowania przekazywania 1% na rzecz ZŻWP wśród kolegów, znajomych i członków rodziny.
Miło by było powiadomić prezesa swojego koła lub któregoś z członków ZR o fakcie przekazania tego 1%.
Pozdrawiamy i liczymy na zaangażowanie w ww sprawę.
Prezydium Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku
 

Słupsk
Pierwsze w 2019 roku walne zebranie koła nr 2 „Czarne Berety”
Pierwszy kwartał każdego roku to czas kiedy odbywają się zebrania sprawozdawcze w kołach ZŻWP rejonu słupskiego. Tak też, zresztą zgodnie z planem, było w kole nr 2 „Czarne Berety” w Słupsku. W sali konferencyjnej SCOPiES w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 15 lutego 2019 roku o godzinie 16.00 zebrali się członkowie koła na swoim pierwszym walnym zebraniu.
Wszystkich zebranych przywitał prezes koła kol. Marek PIASKOWSKI, który szczególnie gorąco przywitał opiekuna koła, a zarazem Prezesa ZŻWP w Słupsku, kol. Romualda DETMERA.
Po zapoznaniu zebranych z porządkiem zebrania i przegłosowaniu go za jego przyjęciem głos zabrał prezes koła kol. Marek PIASKOWSKI przedstawiając realizację planu koła za 2018 rok, jego osiągnięcia oraz sprawy, które nie do końca miały pozytywny wydźwięk. Do tych negatywów zaliczyć należy skreślenie z listy członków kilku osób zarówno na własną prośbę ale też decyzją zarządu koła, wynikająca z nieopłacenia składek członkowskich. Przyjęliśmy w tym czasie w nasze szeregi kilku nowych członków i ogólny bilans jest dodatni.
Po słowach prezesa koła głos zabrał kol. Józef OPALIŃSKI przedstawiając protokół komisji rewizyjnej, która sprawdziła działalność koła w 2018 roku. Na zakończenie swojej wypowiedzi postawił wniosek o udzielenie zarządowi koła absolutorium z działalności w omawianym okresie. Jednogłośnie wniosek taki zebranie przegłosowało udzielając tym samym absolutorium zarządowi koła. Kol. Józef OPALIŃSKI przedstawił również stan finansów koła, gdyż skarbnik koła kol. Katarzyna CZUJ nie mogła tym razem uczestniczyć w zebraniu.
Następnie zasadnicze zamierzenia koła w 2019 roku przedstawił sekretarz koła kol. Jacek KOZERA uwypuklając te zamierzenia, które organizuje samodzielnie koło.
Kol. Dariusz IWIŃSKI zapoznał zebranych z apelami Prezydenta FSSM RP Zdzisława CZARNECKIEGO oraz Prezydium ZG ZŻWP. Apele dotyczą aktywnego udziału w tegorocznych wyborach do europarlamentu oraz Sejmu i Senatu RP. Zwraca szczególnie uwagę maksyma zawarta w apelu Prezydium Zarządu ZŻWP: oddaj swój głos na kandydata, który pomoże rozwiązywać nasze najważniejsze problemy oraz stanie w obronie godności i honoru żołnierza.
Prezes koła kol. Marek PIASKOWSKI udzielił również głosu opiekunowi koła kol. Romualdowi DETMEROWI, który przedstawił nastroje jakie panują w ZŻWP. A są to dane z „pierwszej ręki”, bo pochodzą z ust członka Prezydium ZG ZŻWP. Kol. Romuald DETMER zapoznał również z kondycją Związku rejonu słupskiego i tu miła niespodzianka, bo pomimo pewnych ograniczeń, bez wsparcia MON, działamy i dobrze się trzymamy. To zasługa wszystkich członków związku, którzy chcą pracować na rzecz naszego środowiska.
Na zakończenie zebrania głos ponownie zabrał prezes koła, który podziękował za frekwencję na zebraniu oraz dyscyplinę opłacania składek, bo jak powszechnie wiadomo, wiele można zrobić, ale bez pieniędzy to raczej niemożliwe.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Iwiński
 

Lębork
Wizyta Rejonowej Komisji Rewizyjnej
Rejonu Słupskiego w lęborskich kołach
W dniu 13.02.2019 r. Rejonowa Komisja Rewizyjna Rejonu Słupskiego ZŻWP odwiedziła kolegów z kół 6, 7 i 12 w celu dokonania kontroli dokumentacji za rok 2018.
Dzięki pomocy prezesa koła nr 6 Andrzeja Dyktyńskiego mogliśmy sprawnie wykonać czynności kontrolne. Wszyscy prezesi o godzinie 12 stawili się wraz dokumentacją swoich kół w jednym miejscu, to znaczy w siedzibie biura koła nr 6, co bardzo ułatwiło nam pracę.
Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że działalność kół 6, 7 i 12 oraz praca ich Zarządów jest ukierunkowana właściwie i zabezpiecza realizację problemów naszego środowiska.
Komisja w oparciu o wyniki kontroli wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządom tych kół.
Zaangażowanie kontrolowanych w przedstawienie dokumentacji kół zawierającej informacje o osiągnięciach kół w całorocznej ich działalności, a także prowadzenie kontroli atmosferze sprzyjającej dostrzeżenie przez kontrolujących tych osiągnięć, potwierdza że koleżanki i koledzy z tych kół rozumieją potrzeby naszego środowiska, są bardzo zaangażowani w pracę i robią to bardzo dobrze. Według mojej oceny zasługują na 5.

Tekst i zdjęcia: Jacek Słomiński

APEL
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stawiają nas przed wielkim wyzwaniem. Od trzech lat obserwujemy ostry konflikt polityczny między największymi siłami politycznymi w naszym kraju. Jesteśmy świadkami kwestionowania rezultatów pokojowej transformacji ustrojowej naszego państwa. Zwolennicy takich działań chcą zburzyć dotychczas ukształtowane instytucje demokratycznego państwa, a na ich miejsce powołać nowe, podporządkowane mono partyjnie. Słabnie pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Osłabiany jest system obronny państwa i Siły Zbrojne RP.
Zbliżające się wybory zdecydują o przyszłości Polski. W wyborach europejskich musimy potwierdzić naszą decyzję wyrażoną w referendum przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. Wybory parlamentarne muszą jasno dać do zrozumienia, że prawo, wolności i swobody obywatelskie są ważniejsze od interesów politycznych. Nie wolno nam dopuścić do przejmowania kontroli nad sądami, instytucjami kulturalnymi oraz wolnymi mediami, ograniczania władzy samorządów i roli organizacji pozarządowych. Nie możemy się godzić na dzielenie życia i krwi żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej oraz wymazywanie bohaterów z kart historii Polski.
W czasie kampanii przedwyborczej przypomną sobie o nas różni gracze polityczni. Będą zabiegać o nasze poparcie. Ukryją swych radykalnych działaczy i swoje prawdziwe intencje. Pamiętajmy o podobnych działaniach w poprzednich wyborach. Nie dajmy się nabrać na obietnice bez pokrycia. Każdy członek Związku powinien być świadomy istoty obecnego, dzielącego naszą Ojczyznę, sporu. Nasza kartka wyborcza będzie miała ogromną siłę. Wykorzystajmy ją właściwie, nie zmarnujmy naszego głosu. Nie wolno nam pozostać w domu.
Przyjrzymy się dokładnie wszystkim kandydatom. Zweryfikujmy ich dotychczasową drogę i rezultaty w pracy na rzecz dobra wspólnego. Odrzućmy składających obietnice bez pokrycia. Wybierzmy takich, którzy dają gwarancję spełnienia naszych oczekiwań, takich którzy nas nigdy nie zawiedli. Dokonując wyboru kierujmy się maksymą: ODDAJ SWÓJ GŁOS NA KANDYDATA, KTÓRY POMOŻE ROZWIĄZYWAĆ NASZE NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY, ORAZ STANIE W OBRONIE GODNOŚCI I HONORU ŻOŁNIERZA.
 
Prezydium Zarządu Głównego
         Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
Szanowni i zacni dowódcy!!!
Proszę zapoznać wszystkich członków z Apelem ZG na zebraniach kół.
Opiekunowie kół z ramienia ZR również proszę na zebraniach kół z tym Apelem ZG i stanowiskiem ZR naszych członków zapoznawać.
 
ZR ZŻWP w Słupsku zgadza się w pełni się z Apelem ZG.
Nie możemy głosować na kandydatów, których środowiska i partie obniżają emerytury oraz wprowadzają inne restrykcje wobec żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych pełniących służbę w okresie Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Nie możemy popierać tych, którzy chcą Polskę wyprowadzić z UE oraz głosować  na tych, którzy zmieniają historię narodu i państwa naginając ją do swoich bieżących potrzeb politycznych, w tym wyrzucają na śmietnik z historii naszego oręża: I i II Armię WP oraz działające w ruchu oporu BCH i AL, które w czasie wojny aktywnie i z sukcesami walczyły z niemieckim okupantem, w tym brały również udział w Powstaniu Warszawskim.
 
Pozdrawiam ciepło i radośnie.
              Romuald Detmer.
 

Cewice
ŻOŁNIERSKA POMOC
W naszym pięknym kraju działają 16 ZW, 26 ZR oraz 334 koła ZŻWP, ale jest jedno koło, które się wyróżnia szczególnie, a mianowicie jest to koło nr 7 w Cewicach pod dowództwem kol. kmdr ppor. pil. Wiesława Dąbrowskiego, a opiekunem tego zacnego koła jest Wójt Gminy Cewice Pan st. chor. szt. Jerzy BAŃKA – członek koła nr 7.
Pozwólcie Państwo, że opiszę szczególny przypadek zacnej działalności tego koła, a mianowicie: konkretnie 2 września 2017 roku swój Jubileusz OSIEMDZIESIĄTYCH URODZIN obchodził  kpt. Ryszard BUDZYŃSKI – członek Koła nr 7 oraz wzorowy sekretarz przez szereg lat.
Kpt. Ryszard BUDZYŃSKI urodził się 2 września 1937 roku na Mazowszu. Po ukończeniu szkoły średniej – Technikum Przemysłowo- Pedagogicznego w Warszawie został nauczycielem w Gołdapi. Ale spodobała mu się służba wojskowa i trafił do lotnictwa morskiego MW, nie było mu dane być pilotem czy nawigatorem, ale stał się żołnierzem również bardzo przydatnym ponieważ zajmował się karmieniem personelu latającego. W czasie ponad 30-letniej służby pełnił szereg odpowiedzialnych stanowisk tj. kierownik kuchni i stołówki, kierownik kasyna lotnego, szef zaopatrzenia żywnościowego, kwatermistrz 7 plmb MW w Siemirowicach. Przez 40 lat członek Wojskowego Koła Łowieckiego nr 208 ,,ŻBIK’’.
W połowie 2018 roku stan zdrowia kol. Ryszarda nagle pogorszył się na tyle, że niezbędna była hospitalizacja zakończona specjalistycznym zabiegiem operacyjnym.
Po powrocie ze szpitala do domu wymagał szczególnej opieki wraz z chorą żoną, rodziną tą zajęło się koło, planowano pomoc w umieszczeniu kol. Ryszarda w Domu Opieki, ale zmieniono plany i podjęto się niezwykle szlachetnej misji, której  podjęli natychmiast z dużym poświęceniem koledzy z Koła nr 7, a tymi kolegami są kol. st. chor. sztab. Lech WESOŁOWSKI i st. chor. sztab. Marian WRZAŁKOWSKI. Koledzy Ci swoją postawą oraz skutecznymi codziennymi działaniami opiekuńczymi bardzo pozytywnie wpłynęli na zdrowie psychiczne i fizyczne chorego kol. Ryszarda. Specjalna rehabilitacja domowa, koleżeńska pielęgnacja oraz stwarzane sytuacje życia codziennego doprowadziły kol. Rysia do znacznej poprawy sprawności psycho-fizycznej i takiego poczucia, że nie jest już do końca uzależniony od innych osób. Przy dużej staranności kolegów w roli opiekunów , a także lokalnej służby zdrowia na dzień dzisiejszy kol. RYSZARD może już w miarę samodzielnie wykonywać prawie wszystkie podstawowe funkcje życiowe. Mimo wielu napotykanych
trudności kol. Lech z kol. Marianem w ramach żołnierskiej pomocy podołali obowiązkom opiekuńczo-pielęgnacyjnym i śmiało można stwierdzić, że mogą być wzorem dla innych – godnych naśladowania w Słupskim Rejonie ZŻWP i nie tylko.
Kpt. Ryszard BUDZYŃSKI jest dziś człowiekiem bardzo zadowolonym, a wręcz szczęśliwym - składa najserdeczniejsze podziękowanie swoim kolegom – OPIEKUNOM i wszystkim bliskim za okazaną pomoc, włożoną pracę, za poświęcenie swojego cennego czasu wraz z poradami przepełnionymi optymizmem oraz dalsze ciągłe wspieranie.
Kol. Wesołowskiemu i kol. Wrzałkowskiemu składamy serdeczne i ciepłe po żołniersku słowo DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ i raz jeszcze DZIĘKUJĘ - składa kol. Ryszard Budzyński z małżonką, zarząd Koła nr 7, zarząd Koła nr 12 Lotników Morskich z Lęborka oraz ZR ZŻWP w Słupsku. Jesteśmy z Was koledzy dumni, a Wasza postawa to rzecz wybitnie wielka i szlachetna. Jesteście wielcy!!! Czapki z głów!!!
Koledze Ryszardowi z małżonką powrotu do zdrowia z tradycyjnym 100 LAT wszyscy członkowie ZŻWP Słupskiego Rejonu życzymy!!!
Pragnę przypomieć, że kilka lat wstecz to samo Koło wspólnie z Kołem nr 12 odrestaurowali trzy zaniedbane groby swoich kolegów na cmentarzach w Cewicach i Siemirowicach.


Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Bobliński i kol. Wiesław Dąbrowski
kmdr  por./w st. spocz/ Eugeniusz BOBLIŃSKI
 

Słupsk
Ambitne plany Koła nr 3
W dniu 29.01.2019 roku w SCOPiES odbyło się zebranie Koła nr 3 Niebieskie Berety im. gen. SOWIŃSKIEGO. Zebranie otworzył prezes Koła kol. Adam Żurawski, który po odśpiewaniu przez przybyłych Hymnu, przywitał koleżanki, kolegów i zaproszonych gości - prezesa Zarządu Rejonowego kol. Romualda Detmera oraz kol. Teofila Przysowę.
Kol. Żurawski przedstawił porządek zebrania i następnie omówił sprawę organizacji Dnia Kobiet dla naszych koleżanek. Świętowanie odbędzie się w Barze TWISTER. Z dalszego przebiegu dyskusji wynikło, że będzie to spotkanie otwarte, nie tylko dla członkiń naszego koła, ale też dla chętnych koleżanek z innych kół, na które Zarząd, członkinie i członkowie Koła nr 3 tą drogą serdecznie zapraszają.
Następnym tematem było święto 34 bpd. Zdecydowano, że ta uroczystość będzie świętem otwartym, czyli nie tylko dla członków ZŻWP, ale dla wszystkich chętnych, którzy służyli w 34 Budziszyńskim Pułku Desantowym. Dla przypomnienia odbędzie się ono 27 kwietnia.
Następnie głos zabrał Prezes ZR, który pochwalił zarząd Koła, członkinie i członków za dotychczasową, owocną działalność, osiągnięcia i zdobyte trofea. Nie obyło się też bez słów goryczy, które dotyczyły zbyt niskiej frekwencji na naszych spotkaniach.
Kol. Mrozek omówił organizację zawodów wędkarskich, które zaplanowano na 25 maja.
Wyznaczono również reprezentację naszego koła na zawody strzeleckie organizowane w tym roku.
Kol. Teofil Przysowa omówił zasady przyznawania zapomóg finansowych dla członków ZŻWP. Między innymi przypomniał wysokość progów finansowych na jedną osobę oraz wspomniał o możliwości uzyskania częściowego zwrotu kosztów pobytu w sanatorium. Wspomniał również o możliwości pobytu w wojskowych ośrodkach wypoczynkowych w preferencyjnych cenach dla członków ZŻWP.


Tekst i zdjęcia: Ryszard Bednarz
 

Czarne, Debrzno, Człuchów
Pracowita sobota aczkolwiek bardzo sympatyczna!!!
Jest godzina 9.00 dnia 19.01.2019r. wspólnie z kol. Benkiem Przysową członkiem ZR w roli kierowcy ruszamy ze Słupska do Czarnego w celu wzięcia udziału w zebraniu sprawozdawczym koła nr 9. Punktualnie o godz. 11.00 prezes koła kol. ppłk Mirosław Ziehlke rozpoczął zebranie. Po przywitaniu gości i przedstawieniu porządku zebrania głos zabrał sekretarz koła kol. Jerzy Wróż, który przedstawił sprawozdanie statystyczne oraz pozostałe sprawozdania, kol. skarbnik Jan Dulek przedstawił sprawozdanie finansowe, a kol. Mirosław Klekowicki odczytał protokół komisji rewizyjnej i zaproponował udzielenie zarządowi absolutorium. Po przegłosowaniu i krótkiej dyskusji prezes Mirek udzielił mi głosu. Podziękowałem prezesowi i zarządowi za sumienną i efektywną pracę społeczną na rzecz Związku i środowiska wojskowego ponadto przedstawiłem główne zamierzenia ZR na 2019r., omówiłem sprawy Weekendu Weterana i Rezerwisty, ubezpieczenia grupowego PZU, organizacji i obchodów urodzin Związku w nowej zmodyfikowanej wersji, zaproponowałem aby zarząd koła nawiązał jak najszybciej współpracę z zarządem koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Czarnem. Swoje wytyczne w zakresie udzielania pomocy finansowej  przez WBE oraz w zakresie opieki paliatywnej przedstawił  kol. Przysowa Benek. Koło nr 9 w Czarnem jest najmniejszym liczbowo kołem w naszym rejonie działania, ale rok 2018 zakończyli wzrostem szeregów i osiągnęli dwucyfrowy stan oraz zwiększyli  również stan ubezpieczonych w naszym systemie. Zebranie odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego. Na zebraniu obecnych było 8 członków co stanowi 72% stanu.
Drugi etap naszej wycieczki to Debrzno, prezes koła o godz. 12.35 rozpoczął zebranie sprawozdawcze koła nr 8 ZZWP, przywitał przybyłych gości w tym Burmistrza miasta i gminy Debrzno Pana Wojciecha KLLASĘ, a następnie przedstawił porządek zebrania. Uczczono chwilą ciszy 17 byłych żołnierzy 9 plm, którzy odeszli na wieczną wartę w 2018 r. na terenie całego kraju. Rutynowo głos zabrał sekretarz i skarbnik koła oraz przewodniczący komisji rewizyjne kol. Henryk Czarniecki, który zaproponował udzielenie absolutorium dla zarządu koła, przegłosowano. W czasie dyskusji głos zabrało kilku kolegów, którzy pytali m.in. prezesa o książkę. Pan Burmistrz bardzo wysoko ocenił współpracę w relacji Zarząd koła nr 8 ZŻWP, a Urząd Miasta i Gminy Debrzno, podziękował wszystkim członkom za społeczną pracę na rzecz gminy. Ja zabierając głos podziękowałem za wzorowe przygotowanie zebrania, a ponadto za bardzo dobrą pracę w 2018 roku na rzecz Związku i środowiska naszego, a także na rzecz miasta i gminy Debrzno, jednocześnie przedstawiłem główne zamierzenia ZR na ten rok, zaprosiłem do udziału w imprezach organizowanych przez ZR  tj. Weekend Weterana i Rezerwisty, zawody sportowo-strzeleckie, zawody wędkarskie oraz przekazywanie 1% z podatku na rzecz Związku w ramach OPP, ponadto poinformowałem zebranych jakie zasady obowiązują w zakresie przyjęcia emeryta/rencisty wojskowego do „Domu Emeryta Wojskowego”, podziękowałem Panu Burmistrzowi za opiekę nad kołem i wzorcową współpracę. Zebranie przygotowane i przeprowadzone było w sposób bardzo czytelny i wyczerpujący wszelakie znamiona statutu naszego Związku. Koło mimo braku bazy powiększyło w 2018 roku swój stan osobowy. Kol. Przysowa również przekazał jakie obowiązują zasady udzielania pomocy finansowej przez WBE oraz jakie zasady obowiązuję w zakresie opieki paliatywnej. W tym momencie prezes koła ogłosił przerwę i zaprosił wszystkich do piwnicy i co zobaczyliśmy w piwnicy, a no zobaczyliśmy, że koło urządza tam „Izbę Tradycji Lotniczych”. Jest to drugie wielkie przedsięwzięcie /pierwsze to plac lotników/organizowane przez Koło nr 8 ZŻWP, Urząd Miasta i Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz koła Związku Emerytów i Rencistów, wielkie brawa za wielką rzecz, która będzie wzorem do naśladowania i możliwość szkolenia patriotycznego młodzieży szkolnej i nie tylko. Zebranie odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Obecnych na zebraniu było 21 członków co stanowi 66% stanu.
Trzeci etap to przegrupowanie się z Debrzna do Człuchowa tam o godz. 14.30 prezes koła kol. ppłk Zbigniew Szymański rozpoczął prowadzenie zebrania koła nr 11. Po przedstawieniu porządku obrad i przegłosowaniu, prezes koła zarządził uczczenie chwilą ciszy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska i śmierć 5 dziewczynek z Koszalina. Następnie kol. Irek sekretarz koła odczytał sprawozdanie z działalności koła za 2018 r., kol. st. chor. szt. Janek Gromek przedstawił wszystko to co się wiąże z pieniędzmi, a kol. Andrzej Nogal przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej i wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu koła – przegłosowano. W dyskusji głos zabrało kilku kolegów oraz kol. Benedykt, który przedstawił zasady co należy robić i jakie  należy skompletować dokumenty aby uzyskać zapomogę z WBE. Na zakończenie dyskusji również zabrałem głos dziękując prezesowi i zarządowi za wzorową pracę w 2018 roku. Koło również zwiększyło stan osobowy oraz ilość w „Ubezpieczeniu Grupowym”. Koło wykonuje dobrze wszelkie zaplanowane przedsięwzięcia, a w Weekendzie Weterana i Rezerwisty – Jarosławiec 2018 uczestniczyło 8 osób, ponadto przedstawiłem plan zamierzeń ZR na 2019 rok i zaprosiłem do udziału w tych zamierzeniach, zaapelowałem o odpis 1% z podatku na rzecz Związku w ramach OPP, przedstawiłem również propozycje co do zasad obchodów urodzin Związku, zapoznałem kolegów o zasadach przyjmowania emerytów wojskowych do „Domu Emeryta Wojskowego”. Na zakończenie zebrania wszystkich uczestników poczęstowano obiadem był nawet wybór, a mianowicie karkówka z surówką i ziemniakami lub dewolaj. Obiad był bardzo smaczny, atmosfera bardzo rodzinna.
Reasumując we wszystkich trzech kołach atmosfera bardzo sympatyczna, wszystkie koła powiększyły swoje stany osobowe i zwiększyły ilość ludzi w Ubezpieczeniu Grupowym, chwała Wam Panowie-koledzy. W imieniu Prezydium ZR ZŻWP składam serdeczne, żołnierskie podziękowanie i życzę dalszej owocnej pracy na rzecz naszego Związku i środowiska wojskowego, bądźcie zdrowi i weseli.
Czwarty etap to bezpieczne przegrupowanie się z Człuchowa do Słupska, pracę skończyliśmy o godz. 18.03. Dziękuje Benkowi za bezpieczną jazdę i sympatyczne towarzystwo.
Pozdrawiam ciepło i radośnie. Romuald Detmer-prezes ZR ZŻWP
 

Słupsk
Pogrzeb mjr Andrzeja Obecnego
 
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 stycznia 2019 roku, odszedł na wieczną wartę, po ciężkiej chorobie, wielce zasłużony dla Słupska i Ziemi Słupskiej, społecznik, byly członek i prezes Koła nr 10 ZŻWP "RADAR" w Słupsku, radny Rady Miasta Słupska, były Zastępca Prezydenta Miasta Słupska,
Kolega mjr Andrzej Obecny.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się się na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku 18 stycznia. Na uroczystość przybyły tłumy przyjaciół, kolegów i znajomych a także kompania honorowa 7 Brygady Obrony Wybrzeża, poczty sztandarowe ZŻWP, ZKRPiBWP, szkoły, byli także reprezentanci wszystkich sił politycznych dzialających w regionie oraz wielu samorządowców z którymi Andrzej współpracował.

W imieniu społeczności Słupska zmarłego pożegnała Prezydent Miasta Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Przewodnicząca Rady Miasta Słupska Pani Beata Chrzanowska, Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński oraz Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Pani Iwona Warkocka. Wielce przejmujace wystąpienie wygłosił również były Prezydent Słupska i przyjaciel Andrzeja Obecnego Pan Robert Biedroń.

Zmarłego pożegnał również Wojskowy Zespół Wokalny "Wiarusy", który został odtworzony dzięki zabiegom i inicjatywie min. Andrzeja Obecnego. Zespół pożegnał go Go w kaplicy cmentarnej wykonując dwie pieśni pożegnalne.

Prochy Andrzeja zostały zożone w kolumbarium, do którego zbudowania Andrzej również dołożył swoje zasługi.

Łączymy w smutku i bólu z małżonką, bliższą i dalszą rodziną.
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku

Słupsk
Bal "Wiarusów"
Szanowni koledzy!!!
Uprzejmie informuję, że co roku czyli cyklicznie ZR ZŻWP w Słupsku organizuje "BAL WIARUSÓW"  z okazji 51 rocznicy powołania do życia MZW Wiarusy, 31 lat na scenie oraz 11 rocznicy reaktywacji WZW Wiarusy.
Bal rozpocznie  się 7.02.2019 o godz. 18.00 w Restauracji AUREUS przy ul. Boh. Westerplatte w Słupsku, a zakończy się o godz. 2.00 dnia 8.02.2019 r. koszt  140.00,-zł/osoby.
Pieniądze należy wpłacać do wiceprezesa ZR kol. Andrzeja Kowalewskiego w terminie do 30.01.2019 r. - termin ostateczny.
Bardzo kolegów namawiam, a chętnych pięknie i serdecznie ZAPRASZAM. 
Proszę dowódców o powiadomienie swoich członków w kołach.
Janek!!! Proszę wrzuć tą informację na naszą stronę.

Pozdrawiam ciepło i serdecznie.
Romuald Detmer
 

Ustka
Koło 5 odwiedziny u Seniorów
W dniach 22 i 23 grudnia 2018 roku członkowie Zarządu Koła odwiedzili w domach członków Koła, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogą aktywnie uczestniczyć w działalności i pracach koła.
Członkowie ci to: chorąży Kazimierz Konopka i bosman Zygmunt Rogalski.
Odwiedzający byli przyjęci serdecznie, a odwiedzani nie kryli wzruszenia. Odwiedzanym seniorom złożono świąteczne życzenia i przełamano się opłatkiem. Odwiedzający razem z życzeniami wręczyli kolegom świąteczne kwiaty - gwiazdy betlejemskie.
Przy herbacie i ciastku odwiedzani wspominali czasy swej służby wojskowej i poinformowali o swoim stanie zdrowia. Na zakończenie podziękowali zarządowi za pamięć i życzenia.
W składzie delegacji Zarządu Koła byli koledzy: Freus Jan, Dorywalski Stanisław, Sidorow Waldemar, Sulima Roman.
W planie odwiedzin był jeszcze kolega Owsiejczyk, ale nie zastano go w domu ponieważ przed świętami zabrała go do siebie rodzina.
Jan Freus.
 

Odszedł na wieczną wartę
Z głębokim żalem informujemy, że dniu 24.12.2018 r. odszedł z naszych szeregów żołnierz, oficer wielce zasłużony dla Ojczyzny, Sił Zbrojnych, rodziny oraz naszego środowiska wojskowego, członek koła nr 1 w Słupsku
kol. ppłk Aleksy ZIĘCIAK  r. 1927.

Pogrzeb z asysytą wojskową oraz pocztu sztandarowego Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku, wystawionego przez Koło nr 1, odbył się 29.12.2018 r. w Słupsku na starym cmentarzu, o godz. 11.10.
Poniżej kilka fotografii z ceremonii pogrzebowej.

 

Siemirowice
Spotkanie opłatkowe w  44 ,,Kaszubsko-Darłowskiej” Bazie Lotnictwa Morskiego

W dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 12-ej rozpoczęło  się na terenie bazy lotniczej  uroczyste spotkanie wigilijne dla kadry i zaproszonych gości , w tym dawnych żołnierzy zawodowych.

Koło nr 12 Lotników Morskich reprezentowali  koledzy: Zbigniew Panek, Eugeniusz Bobliński, Zbigniew Maksymiuk i Jan Cynk.

Okazjonalnego i serdecznego powitania dokonał Dowódca kmdr pil. Andrzej SZCZOTKA, składając także serdeczne życzenia na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim uczestnikom i ich rodzinom.

Zaproszony kapelan wojskowy przewodniczył wspólnej modlitwie i  tuż po nich wszyscy zebrani składali sobie życzenia świąteczno-noworoczne dzieląc się tradycyjnym opłatkiem.

Wyjątkowa atmosfera spotkania, życzliwość przedświąteczna sprzyjała  w spożywaniu tradycyjnych wigilijnych potraw m. in. pierogów, barszczyków, potraw rybnych oraz słodkości do kawy oraz krótkim rozmowom  w gronie siemirowickiej kadry bazy lotniczej .

Wiadomo, że w 2020 roku lotnictwo morskie obchodzić będzie jubileusz 100-lecia jego powstania i to będzie kolejne wyzwanie na przygotowanie się do lotniczej imprezy, być może podobnej do tej z 16.07.2016 r. z okazji 60-lecia pierwszego lądowania samolotu IŁ-28R na lotnisku w Siemirowicach.

Spotkanie zakończyło w przedświątecznych nastrojach i wszyscy uczestnicy udali się  swoich miejsc zamieszkania , by za niespełna tydzień usiąść do świątecznych stołów w gronach swoich rodzin i bliskich.


Tekst – kol.Eugeniusz Bobliński

 Foto – kol. Jan Cynk.

 

Słupsk
Koło 10 spotkanie wigilijne
14 grudnia 2018 r. w sali bankietowej „Oktan”, przy ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku, o godzinie 16.00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie Koła nr 10, które miało głównie charakter spotkania wigilijnego, uczestniczyli bardzo licznie członkowie Koła.
Gościem spotkania był opiekun Koła z ramienia ZR ZŻWP Sławomir Waniewski .
Spotkanie prowadził Prezes Koła kol. Jan Odziomek, który przywitał wszystkich przybyłych i złożył świąteczne życzenia.
Po odśpiewaniu wspólnie kolędy, Prezes w krótkim swoim wystąpieniu przedstawił sprawy:
-          - podziękował za wkład pracy członków Koła w działalności w mijającym roku 2018,
-          przeznaczaniu 1% na ZR ZŻWP w Słupsku z podatku przy rozliczaniu PIT za rok 2018,
-          realizacji zamierzeń w 2018 roku,
-          udziału przez członków Koła w uroczystościach państwowych organizowanych przez miasto,
-          udział w zebraniach Koła.
Następnie kol. Sławomir Waniewski zabrał głos, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku złożył życzenia członkom Koła. Przedstawił główne zamierzenia, które będą realizowane z inicjatywy Zarządu Rejonowego, w których będą uczestniczyli również członkowie Koła nr 10.
Prezes Koła wraz z kol. Waniewskim powitali nowych członków Koła i wręczyli im legitymacje i odznaki członkowskie. Nowymi członkami zostali Grażyna i Stanisław Piołunkowscy. Tak więc Koło rok 2018 zamyka liczbą 64 członków.
Następnie Prezes i Opiekun Koła wręczyli okolicznościowe dyplomy kolegom Januszowi Słomka i Stanisław Gołębiewski z okazji ukończenia „okrągłej” rocznicy urodzin.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy dzielili się opłatkiem składając sobie życzenia.
Złożywszy sobie nawzajem życzeń już na spokojnie uczestnicy przystąpili do wigilijnej wieczerzy, a było tego sporo. I jak to zwykle bywa w takich okolicznościach rozpoczęły się rozmowy i wspomnienia, którym nie było końca.

Więcej foto: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-506.htm
Marek Kul.
 

Lębork, Cewice
Zebrania wigilijne w kołach nr 6 i 7
W dniu 14.12.2018 roku wraz z kol. Zbysławem Konewką obecni byliśmy na kilku zebraniach wigilijnych o godz. 16.00 uczestniczyliśmy w zebraniu macierzystego koła nr 1, a o godzinie 17.05 osobiście podziękowałem za sumienną społeczną pracę prezesowi, zarządowi i członkom koła nr 2 "czarne berety" oraz złożyłem  serdeczne i szczere życzenia świąteczno - noworoczne.
Następnie udaliśmy się do Lęborka i już o godz. 18.06  uczestniczyliśmy w bardzo doniosłym i bogatym zebraniu wigilijnym  koła nr 6 im. mjr Henryka Sucharskiego. Zebranie przygotowane było bardzo profesjonalnie w zebraniu uczestniczyło 72% stanu osobowego koła. Zebranie prowadził prezes koła kol. Andrzej Dyktyński.
Zaproszeni goście to: Burmistrz Lęborka Pan Witold Namyślak z małżonką oraz Starosta powiatu Pani Alicja Zajączkowska, była obecna również była Starosta Pani Teresa Osowska - Szara.
Kapelan wojskowy odmówił swoje modlitwy, wygłosił słowo Boże i przystąpiono do biesiadowania.
Osobiście też zabrałem głos podziękowałem za pracę społeczną prezesowi, zarządowi i wszystkim członkom za zaangażowanie oraz złożyłem życzenia świąteczno-noworoczne, a ponadto każdy uczestnik otrzymał prezent w postaci GWiR.
Ja ze Zbyszkiem byłem pierogi jedliśmy i barszczem czerwonym popijaliśmy. To dobre jedzonko wodą gazowaną popijaliśmy. Atmosfera rodzinna, ludzie pogodni, a na koniec spotkania Pani Starosta oraz Pan Burmistrz każdemu uczestnikowi  zebrania wręczyli  prezenty.
Nastąpił dzień 15.12.2018 r. kol. Mirosław Wychadańczuk podjechał pod mój blok i ruszyliśmy w podróż do Cewic, aby o godz. 16.00 uczestniczyć w zebraniu wigilijnym koła nr 7.
Zebranie prowadził prezes koła kol. Wiesław Dąbrowski, zebranie odbyło się w siedzibie koła.
Kol. prezes omówił szereg tematów takich jak. Ubezpieczenie grupowe, wzrost szeregów koła, prenumerata GWiR, zadania paliatywno-opiekuńcze, odpisy z podatku na rzecz ZŻWP w ramach 1% na OPP,  oraz plan zamierzeń na przyszły rok. Uchwał nie podejmowano.
W zebraniu uczestniczył wójt gminy Pan Jerzy BAŃKA - członek koła. Frekwencja na zebraniu 80%.
Głos zabrał Pan wójt, który oświadczył, że koło nr 7 w Cewicach może czuć się bezpiecznie.
Ja rutynowo zabrałem głos dziękując władzom koła za wzorową społeczną pracę, a członkom za zaangażowanie w pracach na rzecz koła i społeczności gminnej, ponadto złożyłem życzenia świąteczno- noworoczne.
Następnie przystąpiono do  łamania się opłatkiem i składania życzeń, po czym wszyscy zasiedliśmy do suto zastawionych stołów, podano potrawy rodzajowo wigilijne, a było ich  13 wszystkie bardzo smaczne. Ja z Mirkiem również w tej wigilijnej biesiadzie uczestniczyliśmy bardzo smaczne potrawy jedliśmy popijaliśmy barszczem czerwonym i wodą gazowaną. Atmosfera wspaniała i  rodzinna ludzie uczynni i bardzo gościnni.
W imieniu prezydium ZR ZŻWP dziękuję pięknie wszystkim prezesom za zorganizowanie tak wspaniałych, bogatych, ciepłych spotkań grudniowych. Jesteście wielcy. Raz jeszcze wielkie żołnierskie DZIĘKUJE!!!
Romuald DETMER - prezes ZR ZŻWP
 

Lębork
Przedświąteczne spotkanie
w Kole nr 12 Lotników Morskich ZŻWP w Lęborku
W dniu 14 grudnia 2018 roku odbyło się kolejne zebranie i spotkanie świąteczno – noworoczne w lęborskiej PERLE, które poprowadził kol. Zbigniew Panek – Prezes Koła. Wystąpienie poświęcone było problematyce poruszanej podczas posiedzenia ZR w Słupsku w dniu 12.12.2018 r. oraz sprawom bieżącym, a także krótkiemu podsumowaniu mijającego 2018 roku.
Wyróżniono związkowymi odznaczeniami członków: kol. Mirosława Wychadańczuka, kol. Wojciecha Wróbla oraz wręczono pamiątkowe odznaki Koła nr 12.
Relację z wręczenia odznaki Koła nr 12 ppłk pil. Adamowi Hodernemu – Prezesowi Koła nr 20 ZŻWP w Malborku i od niedawna radnemu Malborka przekazał kol. Henryk Cichowski.
Serdeczne gratulacje i podziękowanie za utrzymanie II-go miejsca w konkursie kronik za 2018 rok na szczeblu ZR w Słupsku otrzymał kol. Jan CYNK wraz z zespołem.
W czasie krótkiej przerwy wykonano kilka zdjęć.
Druga część spotkania odbyła się w przedświątecznej atmosferze w ramach wspólnej kolacji.
Ten kilkugodzinny czas wypełniony był żołnierskimi wspomnieniami i wzajemnymi koleżeńskimi życzeniami na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok - 2019.
 
Tekst – Andrzej Peitler
Foto – Janusz Cynk

Słupsk
Wigilia Koła Nr 4 w Redzikowie im. 28 SPLM
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, w dniu 15 grudnia 2017r., w sali konferencyjnej Biblioteki w Redzikowie, odbyło spotkanie świąteczno – noworoczne Koła nr 4 im. 28 splm. Na spotkanie oprócz  członków Koła zostali zaproszeni: opiekun Koła z ramienia Zarządu Rejonowego płk dypl. Jan Karaś z małżonką, Wiceprezes ds. Ekonomicznych Zarządu Rejonowego mjr Andrzej Kowalewski z małżonką oraz Sekretarz Zarządu Rejonowego ppłk Dariusz Iwiński
W części wstępnej spotkania Prezes Koła Kolega Zdzisław Orluk przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie, jako że zbliża się koniec roku, podziękował wszystkim członkom za aktywne uczestnictwo w życiu Koła w bieżącym roku oraz życzył wszystkim wielu sukcesów i osiągnięć w życiu osobistym oraz w działalności związkowej w przyszłym roku.
Po tym wystąpieniu zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie świąteczno - noworoczne życzenia.
Po tym głos zabrał Wiceprezes Zarządu Rejonowego i jednocześnie opiekun Koła Jan Karaś, który poinformował zebranych o sytuacji w jakiej znajduje się aktualnie środowisko byłych służb mundurowych, wskazał na aktywność Związku w sprawie nawiązania współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz o zdecydowanej odmowie Ministerstwa na ten wniosek. Poinformował również o inicjatywach jakie podejmuje Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w związku mijającą 16 grudnia 2 rocznicą uchwalenia przez Sejm RP ustawy restrykcyjnej wobec służb mundurowych. Zapoznał z treścią ulotki skierowanej do policjantów żołnierzy funkcjonariuszy i innych będących obecnie w służbie czynnej. Ulotka nawołuje d zastanowienia się nad ich przyszłością w świetle niedotrzymywania żadnych obietnic władz III RP w stosunku do byłych służb mundurowych.
Przekazał również informację o procedurach, sposobach i możliwościach dokonania odpisu 1% podatku na Związek, który jest organizacją pożytku publicznego. Każdy może tego dokonać sam przez Internet lub w urzędzie skarbowym. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy rozliczeniu podatku w Zarządzie Rejonowym przy al. Sienkiewicza 20 p. 402 będzie czynny punkt w którym będzie można w tym względzie otrzymać pomoc.
Następnie zebrani zasiedli do wieczerzy przygotowanej przez zaprzyjaźnioną firmę cateringową, według menu zamówionego przez Zarząd Koła.
Atmosfera spotkania była bardzo miła i życzliwa, stosowna do spotkań kolegów po latach wspólnej służby. Wspomnień o ciekawych zdarzeniach z lat wspólnej służby nie było końca.
Również tą drogą składam serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne Koleżankom i Kolegom ,którzy brali udział w tym integracyjno – wigilijnym spotkaniu.

Więcej foto: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-504.htm
Tekst i foto: Jan Karaś
 

Słupsk
Ostatnie w 2018 r. walne zebranie
koła nr 2 „Czarne Berety”
14 grudnia 2018 roku członkowie koła nr 2 „Czarne Berety” zebrali się na swoim ostatnim w bieżącym roku walnym zebraniu. Gościny użyczyła nam, już kolejny raz, restauracja Anna de Croy. 
Po wybiciu przez zegar godziny 17.00 zebranych powitał prezes koła kol. Marek PIASKOWSKI oraz zapoznał z przebiegiem zebrania.
Pierwszym punktem było wręczenie przez prezesa kol. Marka PIASKOWSKIEGO wyróżnień najaktywniejszym członkom koła. Kol. Janusz SZUCHYTA odznaczony został medalem „Za wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, kol. Henryk WARZOCHA uhonorowany został nagrodą książkową „Na progu wojny” autorstwa członka koła nr 2 kol. Waldemara SKRZYPCZAKA. Bonusem do książki była imienna adnotacja i autograf autora dla obdarowanego.
Następnie sekretarz koła kol. Jacek KOZERA zapoznał zebranych z najważniejszymi przedsięwzięciami zaplanowanymi na 2019 rok i rozdał zebranym kartki z informacjami na ten temat oraz terminami zebrań koła w 2019 roku. Po sekretarzu głos zabrała skarbnik koła kol. Katarzyna CZUJ przedstawiając kondycję finansową koła i przypominając o corocznych waloryzacjach emerytur co wiąże się z „waloryzacją” składek członkowskich. Podziękowała również kol. Józefowi OPALIŃSKIEMU za pomoc przy zbieraniu składek członkowskich.
Aktualności z biura Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku przedstawił kol. Dariusz IWIŃSKI. W swoim wystąpieniu zacytował słowa prezesa ZR ZŻWP, że po „chudych latach” 2015 i 2016 kondycja związku się znacznie poprawiła, w tym również pod kątem finansowym oraz że ZŻWP w Słupsku jest najprężniej działającym ogniwem ZŻWP w Polsce. Słowa kol. Dariusza IWIŃSKIEGO potwierdził osobiście Prezes ZR kol. Romuald DETMER, który w drodze do Lęborka do kół nr 6 i nr 12 odwiedził nas, by móc złożyć osobiście życzenia świąteczne
i noworoczne wszystkim członkom koła nr 2.
Krótka przerwa po życzeniach prezesa ZR pozwoliła pracownicom i pracownikom Anny de Croy przygotować wigilijny stół, który stanowił najważniejszy i najprzyjemniejszy punkt zebrania. Przy zastawionym stole przełamaliśmy się tradycyjnym opłatkiem,
a składając przy tym życzenia życzyliśmy sobie przede wszystkim zdrowia, szczęścia
i wszelkiej pomyślności zarówno w czasie najbliższych świąt jak i w zbliżającym się 2019 roku.
 
Test: Dariusz IWIŃSKI
Foto: Maciej SULIGA
 

Słupsk
Zebranie Koła nr 1 i spotkanie wigilijne
Grudniowe zebranie Koła nr 1 rozpoczęło się o godzinie 16.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6,
Na wstępie przybyłych członków przywitał Prezes Koła Józef Wróblewski, a zebranie poprowadził Sekretarz Koła Kolega Janusz Kiecz.
Pierwszym punktem porządku zebrania było wręczenie legitymacji członkowskich trzem nowym członkom Związku oraz wręczenie wyróżnień związkowych.
Następnie z najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanym przez Koło w 2018 oraz z planowanymi zamierzeniami na 2019 rok zapoznał Prezes Kolega Wróblewski, zaapelował o wpłacanie na prenumeratę GWiR oraz zapoznał zebranych z listem oficera WP do Ministra Obrony Narodowej. Poinformował również o stanie finansów Koła i kształtowaniu się stanu liczebnego Koła w 2018 roku.
Kolega Detmer, Prezes Zarządu Rejonowego poinformował zebranych o inicjatywie Zarządu Głównego dotyczącej ponownego nawiązania współpracy z MON i zdecydowanej odmowwie ze strony Ministerstwa. Przedstawił również sytuację stowarzyszeń służb mundurowych w obecnej sytuacji społeczno – politycznej w kraju oraz o działaniach i apelu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do członków środowisk służb mundurowych.
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, Jan Karaś Wiceprezes Zarządu Rejonowego poinformował o sprawach związanych z odpisem 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku. W przyszłym roku będzie również zorganizowana pomoc przy wypełnianiu PIT w biurze Zarządu oraz w siedzibie dyżuru Opiekuna Opieki Specjalnej w SCOPiES.
Na zakończenie zebrania prowadzący poinformował, że ustalono terminy zebrań na przyszły rok, a sekretarz rozdał kartki z terminami zebrań.
Po zakończeniu części organizacyjnej obecni na zebraniu dzieląc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne oraz zostali poczęstowani słodkościami, przygotowanymi z inicjatywy Zarządu Koła.


Więcej foto: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-502.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Słupsk
Grudniowe posiedzenie Zarządu Rejonowego
Tradycyjnie, jak co roku, na ostatnim posiedzeniu Zarządu Rejonowego, które odbyło się 12 grudnia w Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, zrealizowano:
-         Przyjęto „Roczny plan zamierzeń Zarządu Rejonowego w Słupsku oraz terenowych Kół ZŻWP na 2019 rok”.
-         Wydano wytyczne w zakresie przygotowania i przekazania sprawozdań statystycznych i finansowych kół do Zarządu Rejonowego,
-         Poinformowano zebranych o wynikach akcji pozyskiwania odpisów podatkowych 1 %na organizacje pozarządowe, w tym Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w 2018 roku,
-         Dokonano wyróżnień zasłużonych członków Związku, którzy zostali nagrodzeni przez Zarząd Główny i Zarząd Rejonowy w Słupsku za owocną i dynamiczną działalności w 2018 roku,
-         Rozstrzygnięto konkurs kronik kół Rejonu Słupskiego:
1 miejsce – koło nr 6 z Lęborka,
2 miejsce – koło nr 12 z Lęborka,
3 miejsce (ex eqvo) – koło nr 2 i 3 ze Słupska.
Wyróżnieni w konkursie zostali uhonorowani stosownymi nagrodami.
Ponadto przyjęto uchwały w zakresie:
-         Zatwierdzenia Planu zamierzeń ZR ZŻWP w Słupsku na 2019 r.,
-         Preliminarzu finansowego Zarządu Rejonowego na 2019 rok,
-         Wdrożenia w Zarządzie Rejonowym przepisów RODO.
Posiedzenie było wyjątkowe ponieważ: w posiedzeniu uczestniczyło 100% członków Zarządu, 100% prezesów kół, 100% członków KSR, 100% członków RKR i 66% honorowych prezesów kół , a ponadto jako gość uczestniczył ostatni Dowódca 9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z Debrzna kol. płk dypl. Jan NOWAK oraz trzech najstarszych członków Związku, a mianowicie: kol. ppłk Józef Stańkowski 96 lat, kol. kpt. Franciszek Kubeczka 95 lat i kol. ppłk Jan Kużel 92 lata.
Po zakończeniu części roboczej posiedzenia Zarządu Rejonowego, o godzinie 13.00 rozpoczęło się spotkanie wigilijne, gdzie uczestnicy posiedzenie łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia oraz zostali poczęstowani stosownymi potrawami o charakterze wigilijnym: pierogi z kapustą, barszcz czerwony, dania rybne, sałatki, kawa, herbata, napoje itp.
W spotkaniu wigilijnym Zarządu oprócz członków Związku uczestniczyli zaproszeni goście: Ksiądz kapelan kpt. Dariusz Kamiński, Szef Szkolenia 7 BOW ppłk Radosław Wojciechowicz, przedstawiciel Prezydenta Miasta Słupska Pan Dariusz Poręba, ponadto przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń służb mundurowych i kombatanckich: SEiRP Kolega Leszek Orkisz, KZEiRSW Kolega Stefan Pawlina, SKMP ONZ Kolega Leszek Stefański, SP28 SPLM Kolega Wacław Łutowicz, Prezes Słupskiej organizacji ZKRPiBWP Kolega Stanisław Grabka, Prezes ZIW w Słupsku Kolega Stanisław Ziętek.
Na początku spotkania wigilijnego Prezes zarządu ppłk Detmer przywitał wszystkich uczestników tej części posiedzenia Zarządu, Kolega Andrzej Dyktyński – Prezes Koła nr 6 z Lęborka – odczytał wiersz księdza Twardowskiego odpowiadający tematyce spotkania wigilijnego, a ksiądz kapelan kpt. Dariusz Kamiński odczytał stosowną ewangelię i zaintonował kolędę, którą wszyscy obecni gromko, jak przystało na żołnierskie środowisko, odśpiewali. Po połamaniu się opłatkiem i złożeniu okolicznościowych życzeń , uczestnicy spotkania przystąpili do spożywania wigilijnej, smacznej kolacji, którą dostarczył zaprzyjaźniony słupski restaurator.


Galeria prezesów kół Rejonu Słupskiego:
od lewej prezesi kół: nr 1 ze Słupska - Józef Wróblewski, nr 2 ze Słupska - Marek Piaskowski, nr 3 ze Słupska - Adam Żurawski, nr 4 z Redzikowa - Zdzisław Orluk, nr 5 z Ustki - Zbigniew Nowicki, Zarząd Rejonowy - Romuald Detmer, nr 6 z Lęborka - Andrzej Dyktyński, nr 7 z Cewic - Wiesław Dąbrowski, nr 10 ze Słupska - Jan Odziomek, nr 9 z Czarnego - Miron Ziehlke, nr 11 z Człuchowa - Zbigniew Szymański, nr 12 z Lęborka - Zbigniew Panek.

 
Więcej foto: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-501.htm
Foto Suligi: drive.google.com/open
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Jan Karaś i Maciej Suliga.
 

Ustka
Spotkanie wigilijne Koła nr 5
W dniu 8.12.2017 r. w sali usteckiego Domu Kultury odbyło się uroczyste zebranie Koła nr 5. Zebranie połączone było  z integracyjnym spotkaniem wigilijnym członków Koła. Oprócz członków Koła i ich rodzin na spotkanie przybyli: Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy RP w Słupsku  ppłk w st. spocz. Romuald Detmer oraz wiceprezes płk w st. spocz. Jan Karaś,  Przewidniczacy Rady Powiatu Słupskiego płk w st. spocz. Jan Olech, Prezes Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Władysława Graniak, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ustce Pani Anna Żelska-Stasiak  oraz Ksiądz Kapelan Garnizonu Ustka kmdr por. Grzegorz Golec.
Na wstępie Prezes Koła kmdr por. w st. spocz. Zbigniew Nowicki przywitał zebranych członków Koła oraz zaproszonych gości.
Ksiądz kapelan kmdr por. Grzegorz Golec odczytał fragment ewangelii i odmówił stosowną modlitwę, podkreślając rolę Świąt i tradycji w życiu człowieka.  Ksiądz poświęcił opłatki oraz  przygotowane  potrawy. Zebrani dzieląc się opłatkiem życzyli sobie wzajemnie spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku.
Po modlitwie zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć wszystkich członków Koła, którzy odeszli w 2018 roku na wieczną wartę.
Następnie Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Romuald Detmer, w krótkim wystąpieniu,  przedstawił informację związaną z aktualnym sprawami związku wynikającymi z sytuacji politycznej w kraju i nadziejami kierownictwa i członków związku na zmiany w przyszłym roku po ewentualnej wymianie partii rządzącej.
Na zakończenie wystąpienia przekazał wszystkim obecnym życzenia świąteczno – noworoczne życząc spokojnych świąt dla członków Koła oraz wszystkich uczestników spotkania, a nowy rok niech sprzyja naszej społecznej działalności, której celem jest integrowanie naszego środowiska i szukanie swojego miejsca w społecznościach wśród których żyjemy.
Przewodniczący Rady Powiatu płk Jan Olech, w pierwszych słował podziękował za głosy oddane na niego w ostatnich wyborach samorządowych, jako że było to jego pierwsze spotkanie w Kole po wyborach oraz  przekazał życzenia świąteczno – noworoczne życząc Kołu nr 5 w Ustce wielu sukcesów w dalszej działalności.
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania przystąpiono do spożywania przygotowanych potraw wigilijnych, na które złożyły się pierogi z kapustą z grzybami, pierogi ruskie, paszteciki i barszcz czerwony, ciasta, słodycze oraz kawa i herbata.
Na zakończenie Prezes Koła Kolega Zbigniew Nowicki podziękował wszystkim przygotowującym to spotkanie, bez których zaangażowania, spotkanie wigilijne nie miałoby takiej oprawy i sprawności organizacyjnej.


Jan Karaś.
 

Słupsk
Zebranie Koła nr 3 „Niebieskie Berety”
W dniu 4.12.2018 roku w Barze TWISTER odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 rok Koła nr 3 „Niebieskie Berety” im. gen. SOWIŃSKIEGO. Zebranie otworzył prezes koła kol. Adam Żurawski, który po odśpiewaniu przez przybyłych Hymnu, przywitał koleżanki, kolegów i zaproszonego opiekuna koła kol. Sławomira Waniewskiego.
Następnie uczczono minutą ciszy zmarłego w maju kol. Adama Olszynę. Kol. prezes przedstawił sprawozdanie z działalności koła w 2018 roku. Potem głos zabrali – przewodniczący komisji rewizyjnej, który przedstawił swoje sprawozdanie, kol. skarbnik omówił sprawy finansowe za 2018 i przedstawił plan finansów na 2019 rok, kol. sekretarz omówił przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w przyszłym roku.
Wiceprezes ZR ds. Socjalno - Zdrowotnych i Kronik – kol. Sławomir Waniewski podziękował członkiniom, członkom, zarządowi koła i prezesowi koła za sumienną i nienaganną pracę na rzecz ZŻWP oraz przypomniał i jednocześnie zaprosił do udziału w „XVIII Weekendzie Weterana i Rezerwisty” który odbędzie się jak zwykle w październiku w Jarosławcu.
Następnie odznaczył dwóch członków kol. Stanisława Modrzejewskiego oraz kol. Bogdana Zemmlera Krzyżami związkowymi.
Po zakończeniu spotkania proboszcz Parafii Wojskowej św. Pawła Apostoła ks. kapitan Dariusz Kamiński ewangelią św. Łukasza rozpoczął spotkanie wigilijne, na którym dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia. Wieczerza i konsumowanie potraw trwało ponad cztery godziny.Ryszard Bednarz
.

Redzikowo
Statutowe zebranie koła nr 4 im. 28 splm
W dniu 13.11.2018 r. o godz. 17.20 w Bibliotece GCK Słupsk rozpoczeło się zebranie statutowe zebranie koła.
Zebranie prowadził zca prezesa koła nr 4 kol. st.chor. szt. Zbigniew Olszewski mimo, że prezes koła kol. st. chor. szt. Zdzisław Orluk był na zebraniu obecny. Po przedstawieniu porządku obrad i po zatwierdzeniu przez zebranie kol Zbyszek postanowił aby zebranie uczciło minutą ciszy tych członków, którzy w ostatnim o kresie odeszli na wieczną wartę.
Po wyczerpaniu porządku obrad głos zabrał prezes ZR ZŻWP, który przedstawił sytuację jaka istnieje aktualnie w naszym kraju w zakresie ustaw sejmowych dotyczących naszego środowiska. Podziękował członkom, zarządowi koła i prezesowi koła za dotychczasową sumienną i nienaganną pracę społeczną na rzecz Związku i naszego wojskowego środowiska.
Na zebraniu obecny był również prezes honorowy koła kol. ppłk pil. Witold LENGIER, który podzielił się wrażeniami z pobytu w Wojskowym Domu Emeryta w Warszawie.
Prezes ZR ZŻWP odznaczył za wzorową postawę i zaangażowanie w pracy na rzecz koła, Związku i środowiska wojskowego kol. st. chor. szt. Jana Jakubczaka - SKZ ZŻWP.
Na zakończenie zebrania kol Zbyszek poinformował zebranie, że zarząd koła przyjął w poczet naszego Związku n/w osoby, a kol. Romuald DETMER wręczył legitymacje.
1.                   gen dyw.dr.n.med. Ksawery Goszczyński
2.                   st. chor. szt. Stanisław Hulak
3.                   st. chor. szt. Edward Magdziasz
4.                   ppor Leon Gajda
5.                   mł.chor. Marian Białecki
Na zebraniu obecych było 61 członków.
Tekst i zdjęcia: Romuald Detmer – korespondent GWiR 

11 listopada w Ustce

W niedzielę, 11 listopada br., pod pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego oraz przed ratuszem odbyły się uroczystości z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W niedzielne południe, 11 listopada br., mieszkańcy Ustki rozpoczęli obchody Narodowego Święta Niepodległości od mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza.
Ustczanie, władze samorządowe regionu, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich ( w tym członkowie koła nr 5 ZŻWP ), harcerstwa, usteckich szkół, partii politycznych i wiele innych delegacji złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego.
Po mszy w intencji Ojczyzny odprawionej przez ks komandora por Jacka Golca, zebrani udali się pod pomnik Państwa Podziemnego gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Następnie   odbyło wciągnięcie flagi państwowej i zebrani odśpiewali hymn państwowy.
Następnie zebrani w pochodzie przemaszerowali pod ratusz gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
Na trasie przemarszu delegacje złożyły kwiaty na rondzie gen Sosabowskiego. Burmistrz Ustki Jacek Graczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Kmdr ppor. Robert Biernaczyk odczytał apel pamięci po którym kompania honorowa oddała salwę honorową dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Apel zakończyła defilada Kompanii Honorowej oraz pododdziałów jednostek Garnizonu Ustka Orkiestra odegrała Marsz Pierwszej Brygady oraz Hymn do Bałtyku.
Z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości ustczanie umieścili przed ratuszem Kapsułę Czasu, w której każdy mógł zostawić list dla przyszłych pokoleń.
Koło nr 5 wystawiło na tę uroczystość poczet sztandarowy oraz delegację z kwiatami.
W uroczystości wzięła udział liczna grupa naszych członków.
Po oficjalnych uroczystościach na placu przed ratuszem odbyły się imprezy towarzyszące obchodom.

Jan Freus.

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE
100-LECIA  NIEPODLEGŁOŚCI  POLSKI

W POWIECIE LĘBORSKIM

Lębork , Nowa Wieś Lęborska , Cewice
Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie święto narodowe obchodzone 11 listopada 2018r. było   okazją upamiętnienia 100 –ej rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918r.  
Święto to ustanowione było ustawą z 23 kwietnia 1937 roku , czyli niespełna 20 lat po odzyskaniu niepodległości i obchodzono je dwukrotnie w roku 1937 i 1938. Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 przywrócił nasze święto ,   pod   nazwą : Narodowe Święto Niepodległości.
Święto to corocznie od 1989 roku pokazuje polski patriotyzm w różnych jego wymiarach i kolorytach, zarówno podczas głównych obchodów w Warszawie, jak też we wszystkich innych   miejscowościach  naszego  kraju  .
                                                                          *
Nowa Wieś Lęborska
Interesujący wieczorny plenerowy  program obchodów zrealizowano 8 listopada 2018 roku od godziny 17.00 na placu GOK w Nowej Wsi Lęborskiej, przy jesiennej sprzyjającej pogodzie. Uczestniczyli członkowie władz samorządowych ze szczebla gminno-miejskiego i powiatowego oraz dość liczna grupa mieszkańców gminy Nowej Wsi Lęborskiej i miasta Lęborka, a wśród nich także członkowie z kół nr 6, 7 i 12 ZŻWP .
Głównym punktem programu był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu WZW ,,WIARUSY” ze Słupska, na historycznej scenie zbudowanej w 1912 roku, który zachęcił publiczność do wspólnego śpiewania z wcześniej wręczonymi chorągiewkami i odświętnymi kotylionami.
Na placu GOK były także wyeksponowane ciekawe zabytkowe pojazdy i wojskowe wozy bojowe, stoiska militarno – sportowe oraz stoiska degustacyjne oferujące smaczną grochówkę oraz lokalne ,, smaki gęsiny ” czy napoje.
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-495.htm
                                                                         *
Lębork
Najważniejsza uroczystość w Lęborku w dniu 10 listopada 2018 roku o godzinie 17.00   odbyła się   w formie doniosłego wieczornego Capstrzyku Niepodległości  pod pomnikiem generała brygady Stanisława Sosabowskiego , odsłoniętego 7 pażdziernika 2017 r. przy ul. Armii Krajowej 16. Była to świetna plenerowa uroczystość środowiska harcerskiego ZHP w Lęborku , z udziałem przedstawicieli samorządów powiatu  , miasta  oraz mieszkańców Lęborka. Przy wzniosłych pieśniach patriotycznych delegacje złożyły pod pomnikiem symboliczne wiązanki kwiatów oraz kolorowe znicze tworząc formę biało czerwonej flagi.
Wiązanki kwiatów złożyli m.in. kuzynowie generała Panowie Jakub i Grzegorz Sosabowscyi ze Starego Sącza.
Nie zabrakło apelu pamięci oraz wyróżnień spadochronowych dla najlepszych harcerzy z Pomorza.
Po Capstrzyku można było zwiedzać w budynku biblioteki wystawę tematyczną poświęconą generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu – twórcy i dowódcy pierwszej polskiej jednostki powietrznodesantowej, a także porozmawiać z przybyłymi aż z południa Polski na uroczystość członkami rodziny generała.
Lębork
W centralnym punkcie obchodów przypadającym na niedzielę 11 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta msza św. w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, a po jej zakończeniu ok. godziny 11.30 barwny pochód przystrojony w narodowe symbole wraz z orkiestrą dętą „Ziemia Lęborska” przeszedł pod Obelisk Niepodległości przy Rondzie Solidarności , przy którym otoczenie parkowe w ostatnich dniach uległo gruntownym zmianom .
Jak co roku w tym symbolicznym miejscu w centrum miasta przy przyjaznej jesiennej  pogodzie odbyły się:
-         wystąpienie Burmistrza Lęborka Pana Witolda Namyślaka,
-         montaż słowno-muzyczno-patriotyczny - w wykonaniu uczniów SP nr 8 w Lęborku, nawiązujący do wydarzeń sprzed 100 laty,
-         apel pamięci i salwa honorowa 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego,
-         składanie symbolicznych wiązanek kwiatów przez władze samorządowe powiatu, miasta i duchowieństwa, przedstawicieli instytucji, szkół, miejskich spółek, stowarzyszeń oraz służb mundurowych.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyła delegacja z dwóch Kół nr 6 i 12 w składzie:
 kmdr por. pil. Zbigniew Panek, kmdr por. pil. Witold Guz, mjr Jerzy Potyra i kpt. Andrzej Dyktyński.
Poczet sztandarowy ZŻWP był w składzie: st. chor. sztab. Sławomir Ilach, st. chor.s ztab. Bogdan Buczek i sierż. Zbigniew Damaszek.  
Zwieńczeniem uroczystości był przejazd zabytkowych pojazdów wojskowych w wykonaniu lęborskich pasjonatów historycznych m. in. Pana Stanisława Mazurka z firmy „Amicus”, natomiast w murach  LCK „Fregata” od godziny 14.00 wspólnie śpiewano pieśni patriotyczno – żołnierskie .
Cewice
Dzień radości w Święto Niepodległości miała także gmina Cewice .Po mszy św. za Ojczyznę w kościele WNMP w murach Zespołu Szkół w Cewicach od godziny 11.00 można było podziwiać militarną wystawę statyczną 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w
Siemirowicach. Kolejny koncert niepodległościowy w powiecie lęborskim o godzinie 13.00 wykonał Wojskowy Zespół Wokalny ,,Wiarusy” im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha ze Słupska.
Po koncercie o godzinie 14.00 dzieci i młodzież lokalna Zespołu Szkół wykonała interesujący patriotyczny montaż słowno-muzyczny wraz z występem Pani Lucyny Wodzyńskiej.
Zaproszeni goście, a wśród nich także delegacja z Koła nr 12  Lotników Morskich ZŻWP: kol. Zbigniew Panek z małżonką Grażyną, Bogdan Panek i kol. Sławomir Ilach od godziny 16.00 miała okazję na miłe spotkanie przy wspólnym stole Gminnego Centrum Kultury z przeróżnymi lokalnymi specjałami m. innymi z dziczyzny, a także z przeróżnymi domowymi słodyczami i napitkami.Tekst – kol.   Eugeniusz Bobliński
Foto – kol.Jan Cynk i kol. Ryszard Kazanecki.
 

Obchody Święta Niepodległości w Słupsku

Narodowe Święto Niepodległości – najbardziej znaczące polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
W rym roku jest szczególna okazja do świętowania bo 100 rocznica tego ważnego wydarzenia w dziejach Polski. Święto to upamiętnia odzyskanie niepodległej państwowości, wojska i wszelkich struktur wolnej Ojczyzny po 123 latach zniewolenia przez zaborców. Niech to Święto będzie okazją do refleksji o Ojczyźnie. o naszej miłości do Niej.
Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. Centralne obchody Święta Niepodległości odbywają się w Warszawie. Odbywają się tam wspaniałe defilady wojskowe, wygłaszane są przemówienia ważnych osobistości, oficjalne delegacje składają kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Organizowane są także inne uroczyste apele żołnierskie i harcerskie, pod pomnikami bohaterów narodowych składane są kwiaty i palone są znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz ulice dekorowane są polskimi flagami. Dzień ten staje się dla wielu osób lekcją patriotyzmu.
Podobnie jak całym kraju i w Słupsku odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości.
O godzinie 13.00 w kościele Mariackim, rozpoczęła je msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona przez księży słupskich parafii oraz księdza Dariusza Jastrzębia z Miastka, który przewodniczył mszy koncelebrowanej. Na początku mszy ksiądz Zbigniew Krawczyk przywitał wszystkich uczestniczących w tej mszy za Ojczyznę. Piękną i wielce pouczającą homilię o Ojczyźnie, patriotyźmie, sumieniu oraz powinnościach każdego Polaka wobec Ojczyzny wygłosił ksiądz Dariusz Jastrząb.
30 minut po czternastej rozpoczął się przemarsz uczestników ulicami Słupska na Plac Zwycięstwa, gdzie najpierw dokonano podniesienia flagi państwowej oraz odśpiewania Hymnu Państwowego, a następnie Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, a następnie Prezydent elekt Słupska Pani Krystyna Danilecka –Wojewódzka wygłosili krótkie okolicznościowe przemówienia.
Po przemówieniach odbył się apel pamięci i salwa honorowa.
Po apelu i salwie przybyłe na uroczystość delegacje władz państwowych, samorządowych, wojskowych, przedstawiciele związków i towarzyszeń kombatanckich, społecznych, gospodarczych, regionalnych oraz młodzieży złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiony przez  Koło nr 1 oraz delegacja Zarządu Rejonowego pod przewodnictwem jego Wiceprezesa mjr. rez. Andrzeja Kowalewskiego.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja pod przewodnictwem jego Przewodniczącego płk dypl. w st. spocz. Jana Karasia.
Po zakończeniu głównej uroczystości odbyło się widowisko historyczne przed miejskim ratuszem pod nazwą „Nieśmiertelna Niepodległa”.
Na Placu Zwycięstwa w ramach uroczystości słupskie jednostki wojskowe zorganizowały pokaz sprzętu wojskowego, który mogli obejrzeć zainteresowani słupszczanie. Duże zainteresowanie wzbudziło stoisko z wojskową grochówką i bigosem. Dania były bardzo smaczne i skorzystało z nich wielu uczestników uroczystości.
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości wieczorem o godzinie 19.00 w Filharmonii słupskiej rozpoczęła się uroczysta Gala „Pro Patria Semper”  w postaci koncertu Polskiej Filharmonii Sinfinia Baltica pod batutą Rubena Silvy oraz Chóru Politechniki Gdańskiej, w ramach której zaprezentowano muzykę klasyczną i filmową Wojciecha Kilara, patrona słupskiej Filharmonii.
Jan Karaś.
Foto: Jan Karaś, Maciej Suliga, Marek Kul

ŻYCZENIA Z OKAZJI
100-NEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!
                Jutro obchodzimy bardzo ważną rocznicę 100 lat uzyskania niepodległości jest to najważniejsze   ŚWIĘTO w naszym kraju w naszej OJCZYŹNIE.
                Z tej okazji w imieniu   prezydium Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku składam serdeczne podziękowanie wszystkim tym członkom naszego Związku, którzy społecznie pracuję na rzecz Związku i naszego środowiska z szczególnym podkreśleniem prezesów kół,  jednocześnie życzę wszystkim członkom ZŻWP dużo zdrowia  i  radości tak w domu jak i w rodzinie, a ponadto:
 
Żyjcie nam członkowie nasi przez długie lata, żyjcie nam do końca świata.
Niech Wasze marzenia się spełnią życzymy już dziś.

100 lat niech gra orkiestra, 100 lat niech gra i śpiewa.

A Wy się cieszcie i zobaczcie co jutro przyniesie Wam los.
                                                                               Prezes ZR ZŻWP
                                                               ppłk w st. spocz. Romuald DETMER
 

Pismo z Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Koleżanki i Koledzy.
Poniższej przekazuję WSZYSTKIM, niezależnie czy jest, czy też nie Członkiem lub Sympatykiem naszej Federacji. 
Rozsyłajcie załączone pismo Prezydenta FSSM RP gdzie i do kogo możecie.
Dużo wcześniej przestrzegałem, że nikt z obecnych, kolejnych włodarzy tego kraju, nie daruje nam, byłym żołnierzom zawodowym (i nie tylko), służby "dla innej Polski". Każda potrzeba pozyskania pieniędzy na realizację doraźnych rządowych potrzeb znajdzie ideologiczne uzasadnienie, które "ciemny lud (to) kupi". Dziś zdrajców nazywa się "bohaterami", zabór naszych świadczeń - "oszczędnościami", funkcjonariuszy służb mundurowych - "oprawcami", a służbę zgodną ze złożoną Przysięgą - "służbą dla TOTALITARNEGO PAŃSTWA".
Gdy w 2009 r. ograbiano funkcjonariuszy SB z ich świadczeń i przy współudziale TK (prof. Rzepliński) zaakceptowano w Państwie Prawa zbiorową odpowiedzialność, solidaryzowaliśmy się z "ukaranymi". Jednakże nie było to poparte zdecydowanymi działaniami. Oprócz wystąpienia w sprawie poparcia sędziego Przysuchy z Częstochowy, ograniczyliśmy się raczej do "cichego" wsparcia. Dziś w projekcie ustawy "dezubekizacyjnej" (czyt.: "grabieżczej") przewiduje się, rozszerzone w stosunku do poprzedniego aktu, spectrum organizacji i instytucji, których funkcjonariusze będą okradzeni. Włączono m. in. Zarząd II SG i WSW. A dziś o g. 8.14 otrzymałem SMS-a następującej treści:
"Ten "dziadyga" Kornel Morawiecki dzisiaj we Wprost - procedura dezubekizacyjna powinna być stosowana wobec kadry wojskowej i wysokiej kadry partyjnej, powinna objąć także wymiar sprawiedliwości".
Niech każdy, który nosił mundur wyciągnie wnioski. Za chwilę ten, którego obecny projekt ustawy nie obejmuje, też znajdzie się pod jej działaniem. Przecież będą to OSZCZĘDNOŚCI.
I jeszcze jedno: W czasie kampanii wyborczej niektórzy nawoływali do głosowania na ugrupowanie Kukiza. Nic bardziej błędnego. Posłuchajcie w archiwum Sejmu wystąpienia posła Jarosława Porwicha (Kukiz,15) - 4 listopada br. g. 21.32 - pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji komunistycznej oraz represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych ustaw (Druk 936). Ten parlamentarzysta wręcz nawoływał do realizacji obietnicy przez PIS w postaci projektu ustawy "grabieżczej". Na to ugrupowanie nie ma co liczyć. I szczerze mówiąc nie ma na kogo, ale uważam, że musimy wskrzesić SLD, a może przytulić się do Nowoczesnej. Przecież były żołnierz zawodowy mjr rez. Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji ON "klepie" wszystko, co PIS uchwali, a niepoczytalny mini-ster zaproponuje. Jesteśmy odrzutem społecznym i obciążeniem budżetu.
Koleżanki i Koledzy!!!
Federacja przygotowuje projekt ustawy, która przewiduje zakaz piastowania funkcji publicznych przez wszystkie osoby, które po 17.10.1997 r. (wejście w życie obecnej Konstytucji RP) pełniły konstytucyjne stanowiska w Państwie w związku z naruszeniem przez nie art. 236 ust. 1 ustawy Zasadniczej. Żaden prezydent, rząd czy też parlament od 1997 r. nie wykonał nakazu zawartego w ww. przepisie. Jesteśmy też za unieważnieniem wszystkich tytułów (profesorskich, doktorskich itp.) i świadectw począwszy od ukończenia którejkolwiek klasy powyżej podstawówki uzyskanych w "totalitarnym państwie", chyba że uzyskano je na tajnych kompletach lub w formie protestu przeciwko "totalitarnej" władzy.
W imieniu Federacji wzywam wszystkich "mundurowców" do jednoczenia się oraz do uczestnictwa w protestach. W obecnej sytuacji trzeba zapomnieć o podziałach i uprzedzeniach. Oczekujemy konstruktywnych propozycji pt. CO ROBIĆ?. Będziemy w ścisłym kontakcie z Stowarzyszeniami i Związkami  Służb Mundurowych w celu wypracowania wspólnych form działania.
 
Z  żołnierskim i policyjnym  pozdrowieniem.
Zdzisław Czarnecki – prezydent FSSMRP
 

Wiadomości z Warszawy
W czwartek 8 listopada ok. 100 emerytowanych generałów pojawi się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, żeby uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mundurowi odczytają też specjalny apel skierowany do obecnych władz.
Pod apelem podpisali się między innymi byli:
- szefowie sztabu generalnego: Meczysław Gocół, Mieczysław Cieniuch, Tadeusz Wilecki,
- dowódcy generalni: Lech Majewski, Jarosław Różański,
- dowódcy służb: Krzysztof Bondaryk, Gromosław Czempiński, Andrzej Anklewicz, Marek Dukaczewski, Marian Janicki, Adam Rapacki.

Słupsk
Spotkanie autorskie z Andrzejem URBANEM

W dniu 27 listopada 2018 roku, o godzinie 17.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, przy ulicy Grodzkiej odbędzie się spotkanie autorskie z Panem Andrzejem URABANEM.
Serdecznie zapraszamy naszych członków i sypmatyków do liczbego udziału w tym spotkaniu.

Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku.

Słupsk
Pogrzeb Kolegi
st. chor. szt. Jerzego PÓŁROLNICZKA
3 listopada 2018 roku, po długiej chorobie, odszedł na „wieczną służbę” nasz Kolega, członek Koła nr 4 im. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Redzikowie st. chor. szt. Jerzy Półroliczak.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandaru i kompanii honorowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy” odbyły się na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, w dniu 7 listopada 2018 r.
Na cmentarzu licznie zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz przyjaciele, znajomi, sąsiedzi i koledzy zmarłego.
Ceremonię pogrzebową poprowadził ksiądz kapelan słupskiego słupskiego garnizonu por. Dariusz Kamiński, a słowa pożegnania od żołnierskiej społeczności wygłosił Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku i jednocześnie Kierownik WZW "Wiarusy" Kolega ppłk Romuald Detmer.
Kolega Jerzy Półrolniczak urodził się w 1938 roku w miejscowości Potarzyce na Ziemi Wielkopolskiej i tam spędził dzieciństwo. Po ukończeniu szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po jej odbyciu i ukończeniu szkoły podoficerskiej został żołnierzem zawodowym w 28 Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a później w Polowych Warsztatach Lotniczych w Redzikowie.
Służbę wojskową pełnił wzorowo, sumiennie, rzetelnie i odpowiedzialnie na stanowiskach w służbach technicznych.
Za nienaganną i solidną służbę był wielokrotnie wyróżniany nagrodami oraz odznaczeniami resortowymi i państwowymi.
Po przejściu na emeryturę wstępuje do Koła nr 4 ZŻWP w Redzikowie, gdzie w bardzo oddany i aktywny sposób pracował społecznie na rzecz środowiska wojskowego i Związku, aż do chwili kiedy zachorował. Jego pasją po przejściu na emeryturę oprócz pracy społecznej dla Związku była działka.
Z chwilą reaktywacji Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy” wstępuje w jego szeregi i jest bardzo aktywnym członkiem w trzecim głosie czyli w basach. Zawsze radosny, pogodny i zadowolony.
Za działalność społeczną w Związku, w „Wiarusach” oraz na rzecz społeczności wojskowej wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami związkowymi.
Kolega Jerzy był zawsze koleżeńskim, spokojnym, pogodnym, zrównoważonym, uczciwym, rozsądnym, obowiązkowym, solidnym i odpowiedzialnym człowiekiem.
Dziękujemy mu za wszystko co zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Teraz jest żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie st. chor. szt. Jerzego Półrolniczaka. Oddzielne podziękowania kierujemy do księdza prowadzącego ceremonię pogrzebową, a także pracowników zakładu pogrzebowego.
Tą drogą Zarząd Koła nr 4 w Redzikowie oraz Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz Kolegi st. chor. szt. Jerzego Półrolniczaka pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Cześć Jego Pamięci!


Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-491.htm
Tekst i foto: Jan Karaś


Pamięci Kolegów, którzy odeszli już na "wieczną wartę"
Akcja "Znicz dla Kolegi"
 
Przed Świętem Wszystkich Świętych w Rejonie Słupskim zorganizowana została akcja "Znicz dla Kolegi", w której uczestniczyły koła naszego Rejonu. Polegała ona na postawieniu światełka pamięci, ze znaczkiem naszego związku, na mogiłach kolegów, których nie ma już żywych wśród nas.

Przedstawiciele kół, w zorganizowanych grupach, postawili znicze na mogiłach kolegów, którzy spoczywają na cmentarzach w miejscowościach, których te koła funkcjonują.

Poniżej kilka informacji z garnizonów, z których przesłano relacje.

Słupsk
Pamięć o kolegach w Kole nr. 2 „Czarne Berety”
Przełom października i listopada każdego roku to okres kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. Myślimy o najbliższych, przyjaciołach, kolegach, znajomych czy sąsiadach spoczywających już na cmentarzach.
Nie inaczej jest bieżącego roku. Patrole z koła nr 2 „Czarne Berety” w osobach kol. Henryka WARZOCHY z żoną, kol. Józefa OPALIŃSKIEGO, kol. Dariusza IWIŃSKIEGO i kol. Janusza ZBLEWSKIEGO odwiedzili słupskie i kobylnickie nekropolie, aby zapalić znicze na grobach naszych kolegów, jako świadectwo naszej pamięci o nich - że pamiętamy i będziemy pamiętać.
Nie wszystkim byliśmy w stanie na nagrobku zapalić znicz, ale pamiętamy o spoczywających poza słupskim cmentarzem oraz o tych wszystkich, którzy służyli w naszym 16 Pułku Czołgów.
Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.


Tekst i foto: Dariusz IWIŃSKI


Słupsk

Koło 10 akcja „Znicz dla Kolegi”
Jak co roku, również w 2018 1 listopad był dniem w którym poświęcamy nasze myśli i działania tym, którzy działali, pracowali i żyli z nami. Teraz odeszli na „wieczną wachtę”.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu Koła nr 10 członkowie odwiedzili groby członków naszego Koła, na których zapalili znicze opatrzone organizacyjnymi plakietkami, które mają przypominać że o Nich pamiętamy i choć nie fizycznie są z nami.
Na Starym Cmentarzu komunalnym w Słupsku groby nieżyjących członków Koła odwiedzili członkowie naszego Koła koledzy: Słania Andrzej i jego żona Halina, Zygmunt Steinmetz oraz Krystian Bulla. Natomiast groby na Nowym Cmentarzu komunalnym odwiedził kolega Stanisław Kopyciński, a w dniu 2 listopada Marek Kul z żoną Jadwigą.
Pogoda dopisała odwiedzającym, było słonecznie i ciepło.
Marek Kul
Foto: Stanisław Kopyciński.


Ustka
Znicz dla kolegi w Kole nr 5
W dniu 31 października i 1 listopada członkowie naszego Koła odwiedzili groby naszych zmarłych kolegów.
Działając w trzech grupach upamiętnili zmarłych zapalając na ich grobach symboliczne znicze. Akcja objęła cmentarze w Ustce oraz w Zimowiskach.
Wzbudziła ona zainteresowanie bliskich zmarłych kolegów, wielu nie wiedziało o takiej inicjatywie. Dziękowali i wyrażali zadowolenie, że pamiętamy o ich najbliższych zmarłych. 
W akcji wyróżnili się: koleżanka Barbara Petryczkiewicz, Jan Olech, Zbigniew Nowicki, Stanisław Dorywalski, Józef Gralak, Jan Freus, Lech Krawczyk.
Łącznie odwiedzono 220 mogił, na których zapalono 220 zniczy.

Jan Freus.
 

Lębork
ZEBRANIE Z OKAZJI JUBILEUSZU 5–LECIA
Koła nr 12 „Lotników Morskich” ZŻWP w Lęborku
13 września 2018 r. „stuknęło” 5 lat jak było powołane do życia w dniu 13 września 2013 r. nowe koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, które do dzisiaj jest najmłodszą strukturą Rejonu Słupskiego.
W tej samej sali konferencyjnej ARKADA jak 5 lat temu, w dniu 19 października 2018 roku o godzinie 17.00 odbyło się jubileuszowe zebranie członków koła. Powitania przybyłych gości i wszystkich uczestników dokonał kol. Zbigniew PANEK – Prezes Koła. Wśród przybyłych gości byli m.in. ppłk Romuald DETMER – Prezes ZR ZŻWP w Słupsku, przedstawiciel 44,,Kaszubsko-Darłowskiej” Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, kmdr por. pil. Mieczysław BEDNARZ oraz Pan Mieczysław KWIDZIŃSKI właściciel firmy „Arkada” i sympatyk lotnictwa.
Po oficjalnej części zebrania przystąpiono do wręczania członkom koła wyróżnień związkowych. Te powinności przypadły ppłk Romualdowi DETMEROWI i kmdr por. pil. Zbigniewowi Pankowi.
Wyróżnienia otrzymali:
BRĄZOWY KRZYŻ „ZA ZASŁUGI DLA ZŻWP”: kmdr ppor. pil. Jerzy OBERT, st. chor. sztab. Jan CYNK, kpr. Kazimierz ADAMCZYK,
MEDAL XXXV-LECIA ZŻWP otrzymali:
kmdr por. Henryk CICHOWSKI, mjr Dariusz KONICKI, st. chor. sztab. Kazimierz BEDNARSKI, st. chor. sztab. Sławomir ILACH, st. chor. sztab. Witold LIPIEC.
Wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom przekazano pamiątkowe odznaki koła lotniczego.
Przy tej okazji st. chor. sztab. Jan CYNK przekazał także odznaki okolicznościowe od Zarządu Stowarzyszenia Kombatantów Polskich we Francji dla Prezesa koła Zbigniewa Panka, Eugeniusza Boblińskiego oraz kmdr por. pil. Mieczysława Bednarza.
Odznaki Koła nr 12 były wręczane 8 września 2018 r. w SORGUES departament VAUCLUSE we Francji Burmistrzowi Miasta i członkom Zarządu Stowarzyszenia Kombatantów Polskich przez kol. Jana CYNK.
Przedstawiciel bazy kmdr por. pil. Mieczysław BEDNARZ przekazał od Dowódcy grawerton z gratulacjami i życzeniami dla członków Koła nr 12. Po sesji zdjęciowej i przerwie odbyła się wspólna kolacja, podczas której wspominano wątki związane z powstaniem 13.09.2013 roku Koła nr 12 oraz czasy służby w dzisiejszej 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.
Mocno wyeksponowano tego wieczoru Kronikę Koła nr 12, która zawiera całą historię jego działalności w ostatnich pięciu latach i do której wszyscy ochoczo wpisywali się podziwiając także liczne w niej zawarte fotografie, które nie wymagały komentarzy. Spotkanie zakończyło się w dobrej atmosferze około godziny 21.00.
Warto wspomnieć przy tej okazji, że Lotnictwo Morskie w 2020 roku obchodzić będzie Jubileusz 100-lecia jego powstania właśnie na Ziemi Puckiej. Puck był wtedy wyjątkowym miejscem powstania Morskiego Dywizjonu Lotniczego, z którego 15 lipca 1920 r. wzbił się nad nasze Morze Bałtyckie pierwszy wodnosamolot pilotowany przez chor. pil. Andrzeja ZUBRZYCKIEGO.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-488.htm
Tekst – kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI,
Foto – kol. Jan CYNK.
 

Jarosławiec – 2018
To był naprawdę piękny Weekend.
Dziś to już historia. Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny "ARKA" w dniach 12-14. października  był pełen gości, bowiem w tych dniach wyznaczyli sobie tu spotkanie weterani i rezerwiści ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z rejonu słupskiego, w tym weterani Sił Powietrznych oraz sympatycy 36 Pomorskiego Pułku Artylerii, stacjonującego kiedyś w Złocieńcu i Stargardzie, był to: „XVII Weekend Weterana i Rezerwisty” oraz „XI Spotkanie Sympatyków 36pa”, łącznie 114 osób. A ponadto godnie świętowaliśmy: 526 roczncę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba /12/10.1492; 245 rocznicę powołania KEN/14.10.1773/; 100 rocznicę uzyskania niepodległości /11.11.1918/; 75 rocznice bitwy pod Lenino/12.10.1943/ oraz 50. rocznicę utworzenia 36 Pomorskiego Puku Artylerii.
Organizatorem spotkania był Komitet organizacyjny z ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku, w składzie Prezes ppłk w st. spocz. Romuald Detmer, Wiceprezesi: mjr w rez. Andrzej Kowalewski i kpt. w rez. Sławomir Waniewski . To dzięki ich staraniom i pełnej determinacji mogliśmy się spotkać nad pięknym polskim Bałtykiem i spędzić ze sobą niezapomniane weekendowe chwile.
Pogoda prześliczna, całe trzy dni świeciło słońce ani jednej chmurki, a temperatura powietrza ponad +20 stopni C, atmosfera również gorąca. Byli też tacy goście, którzy wykorzystali piękno pogody i zażywali kąpieli morskich, również świecące słońce wykorzystywano do opalania.
Pięknie też wyglądał sam Jarosławiec, zadbany, zauważyliśmy wiele nowych inwestycji, to już jest kurort obecnie wyciszony, prawie bezludny, bez letniej gorączki i tłumów letników ciągnących wąskimi uliczkami na plażę i z plaży oraz wałęsających się po wiosce.
Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Jarosławca - i zarazem największą atrakcją - jest latarnia morska, której światło widoczne jest z odległości 24 mil morskich. Jest to jedna z 9 latarni na polskim wybrzeżu. Ten zabytkowy obiekt z 1829 roku zbudowany został na planie koła, z czerwonej i glazurowanej cegły. Wszystkie kondygnacje podkreślają ozdobne gzymsy. Z balkonu szczytowego, znajdującego się na wysokości 33 metrów, rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na morze i dwa przybrzeżne jeziora oraz muzeum bursztynu..
Ośrodek „Arka”, który nas gościł po raz ósmy jest pięknie położony, blisko morza, posiada wspaniałe warunki zakwaterowania, a jedzenie palce lizać. Personel ośrodka miły i uczynny / większość obywatele Ukrainy/.
Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego na spotkanie stawiło się jak już wcześniej wspomnmiałem 114 osób, z całego kraju, ze Słupska, Ustki,  Gdyni, Gdańska, Inowrocławia, Bydgoszczy, Gorzowa Wlk, Torunia, Złocieńca, Szczecinka, Sopotu, Stargardu, Człuchowa, Choszczna, Lęborka, Redzikowa,  Kobylnicy, Świecia, Chojnic, Czarnego, Legionowa, Zajezierza, Jezierzyc, Warszawy i Gniezna.
Po przybyciu i zakwaterowaniu, w piątek 12. pażdziernika, uczestnicy zostali zaproszeni na kolację połączoną ze spotkaniem w formie dansingu. W menu 16 potraw. Do tańca przygrywał związany od początku z naszymi weekendami człowiek - orkiestra  Stanisław Grudziński ze Sławna. Zabawa była przednia, wszyscy bawili się wyśmienicie do długich godzin nocnych. 
W sobotę do południa uczestnicy mieli czas na wypoczynek i zwiedzanie okolicy, natomiast o godzinie 15.00 organizatorzy zrobili gościom niespodziankę, zapraszając na koncert. Wojskowy Zespół Wokalny Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku „Wiarusy” im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha wykonał kilkadziesiąt piosenek patriotycznych, wojskowych i o miłości wzbudzając entuzjazm zgromadzonych słuchaczy. Zebrani podziękowali członkom Zespołu brawami na stojąco. Koncert trwał 100 minut.
Natomiast wieczorem organizatorzy zaproponowali uczestnikom kolejne spotkanie taneczne przy piwie. Zabawa i w tym dniu była również wspaniała i trwała do godziny 00.13.
W niedzielę po śniadaniu o godz.10.35 wykonano całej grupie zbiorowe zdjęcie, a o godz. 11.00 organizatorzy zaserwowali następną wielka niespodziankę  dla naszych gości, a mianowicie odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem gen. broni Walemarem Skrzypczakiem. Spotkanie prowadził Romuald Detmer w formie wywiadu, Pan generał promował swoją drugą książkę pt. „JESTEŚMY NA PROGU WOJNY”,  było również dużo pytań, po obiedzie goście pożegnali wspaniały ośrodek i Jarosławiec wracając na odpoczynek do domu. Kilka osób pozostało do poniedziałku.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że Pan gen. Skrzypczak w dniu 13.10 w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, w sali rycerskiej też przeprowadził spotkanie autorskie swojej drugiej książki, spotkanie to prowadził kol. ppłk Adam Żurawski - Prezes koła nr 3 „Niebieskie Berety”. Obecnych 153 osoby. Oba spotkania zorganizowali koledzy Pana generała ze wspólnej promocji oraz ZR ZŻWP w Słupsku
Na podkreślenie zasługuje fakt zapewnienia uczestnikom bardzo dobrych warunków zakwaterowania, a w szczególności wspaniałego wyżywienia (gratulacje dla szefa kuchni): Nowość, a mianowicie śniadania, obiady  i kolacje zorganizowano w formie szwedzkiego stołu . W spotkaniu  uczestniczyły osoby, które były po raz pierwszy na naszym integracyjnym spotkaniu  i oznajmili, że są tym spotkaniem zachwyceni i po raz pierwszy spotkali się z takim konfortowym trzydniowym intensywnym wypoczynku, a byli to: Państwo Lewandowscy z Czarnego,  Mrówczyńscy z Inowrocławia, Prasowscy z Jezierzyc, Buczek z Lęborka, Pan Chełkowski i Pani Żak z Torunia, Państwo Wiśniewscy ze Słupska, Stosik ze Świecia, Pan Dogosz i Pani Tomaszewska z Koszalina .
Pozwolę sobie jako prezes ZR ZŻWP i kierownik WZW Wiarusy powiedzieć wielkie słowo „DZIĘKUJE” „DZIĘKUJE” dla kolegi Andrzeja KOWALEWSKIEGO, kol. Sławomira WANIEWSKIEGO, Panu gen. broni  Waldemarowi SKRZYPCZAKOWI,  dla całego Zespołu Wiarusy, a w szczególności Elizie PRASOWSKEJ  za wspaniale zorganizowane spotkanie, za profesjonalne przygotowanie Zespołu do koncertu, za ciekawe i nietuzinkowe spotkanie autorskie.
Uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie, a kierownictwu Ośrodka „ARKA” słowo „DZIĘKUJE”, „DZIĘKUJE” i raz jeszcze „DZIĘKUJE” kierujemy do Pana Stefana KWIATKOWSKIGO i Joanny BOGDAŃSKIEJ, a za waszym pośrednictwem dla całej załogi, za zapewnienie doskonałego zabezpieczenia potrzeb jego uczestników.
Pozdrawiamy wszystkich uczestników tego niezapomnianego integracyjnego spotkania.
Zapraszamy za rok w okresie  25-27.10. lub 11-12.10 2019r.
Do zobaczenia!
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-487.htm
Romuald  DETMER- Korespondent GWiR.
Foto: Andrzej Kowalewski
 

PODZIĘKOWANIE W REDZIKOWIE!!!
Dzień 6.10.2018 r., godz. 17.00, Biblioteka Gminy Słupsk w Redzikowie - zebrali się goście, swoje instrumenty rozwinął Zespół Muzyczny. Wiceprezes Zarządu Koła nr 4 ZŻWP im. 28 splm kol. st.chor.szt. Zbigniew Olszewski rozpoczął uroczystość, przywitał gości i oświadczył, że spotkaliśmy się aby PODZIĘKOWAĆ kol. ppłk pil. w st. spocz. Witoldowi Lengierowi za wzorową, aktywną, solidną, rzetelną, skuteczną i nienaganną 37 letnią, pracę społeczną na rzecz Związku i środowiska wojskowego.
Jako pierwszy głos zabrał prezes ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romuald DETMER, który przedstawił cel naszego spotkania, następnie przypomniał, że niedawno odeszła na wieczne spoczywanie małżonka Witolda Leokadia Lengier i zaproponował aby jej pamięć uczcić chwilą ciszy.
Następnie zwrócił się do kolegi Witka w bardzo dostojny sposób, cytuję „Szanowny kawalerzysto podniebnych szwadronów, ułanie podniebnych rumaków” dziękując za wielkie zaangażowanie i wzorowe wywiązywanie się z funkcji wiceprezesa ZR ZŻWP przez okres czterech kadencji oraz za nienaganne i skuteczne kierowanie przez pięć kadencji Kołem nr 4 im. 28 splm w Redzikowie. Kol. Detmer w imieniu prezydium ZR odczytał soczyste, pełne pochwał i dobrych słów PODZIĘKOWANIE, a następnie odznaczył kol. Witka „Medalem Za Wybitne Zasługi dla Związku”
Podziękowań nie było końca, koleżanki i koledzy składali życzenia, dziękowali za wieloletnią owocną współpracę, wręczano prezenty i upominki.
W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół 28 splm podziękowanie złożył osobiście Prezes Stowarzyszenia, kol. płk dypl. pil. Franciszek KLIMCZUK.
Powodem tej wielkiej uroczystości z udziałem 52 gości było przegrupowanie się kolegi Witka z naszego rejonu do Warszawy i zameldowanie się dnia 15.10.2018 r. w  Domu Emeryta Wojskowego.
Zaznaczyć należy, że kol. Witold Lengier z Koła nr 4 nie odchodzi i nadal pełnił będzie zaszczytną funkcję „Prezesa Honorowego” Koła nr 4 im. 28 splm w Redzikowie.
Po wszystkich przemówieniach, podziękowaniach i życzeniach działalność swoją rozpoczął Zespół Muzyczny, który bawił gości do późnych godzin nocnych. Stoły były zastawione nie łokciami, ale bardzo smacznym jadłem i szlachetnymi trunkami. Ja tam byłem jadłem, piłem i się bawiłem.


Romuald Detmer
Foto: Andrzej Kowalewski
 

Słupsk
Walne zebranie koła nr 2 „Czarne Berety”
Zgodnie z Rocznym Planem Zamierzeń koła nr 2 „Czarne Berty” 21 września bieżącego roku odbyło się walne zebranie członków koła. W związku z pobytem prezesa kol. Marka   PIASKOWSKIEGO w sanatorium zebranie poprowadził wiceprezes kol. Dariusz IWIŃSKI.
Po powitaniu zebranych przystąpiono do realizacji porządku zebrania, który wszyscy obecni zaaprobowali.
Rozpoczęto od bardzo istotnego punktu jakim było wyłonienie chętnych do patroli koła, które 31 października zapalą znicze, aby płonęły pełnym blaskiem w dniu Wszystkich Świętych, na grobach członków koła, którzy odeszli na „wieczną wartę”. Do tego przedsięwzięcia zgłosili się kol. Janusz ZBLEWSKI, kol. Dariusz IWIŃSKI, kol. Józef OPALIŃSKI oraz kol. Henryk WARZOCHA z małżonką.
Warto zauważyć, że kilka dni przed zebraniem pojawił się wniosek o zapalenie jednego dużego znicza przy krzyżu głównej alei cmentarza komunalnego w Słupsku za wszystkich naszych kolegów i koleżanki. W związku z tym, że pomysłodawca nie był obecny na zebraniu, wniosek nie był rozpatrywany. Poza tym dało się zauważyć, że propozycja taka nie zdobyła zainteresowania wśród członków koła.
Kolejny punkt porządku zebrania dotyczył walnego zebrania w grudniu, które z uwagi na termin jest zebraniem szczególnym i nazywane „opłatkowym”. Niezawodny kol. Józef OPALIŃSKI, jak co roku dzięki swojej inicjatywie znalazł miejsce zebrania, nakreślił gospodarzom menu, które chętnie widzielibyśmy na stole wigilijnym oraz co bardzo istotne, utargował koszty nie różniące się od tych z lat ubiegłych.
Koszty kolejnego walnego zebrania to nie jedyne sprawy finansowe. Kol. Dariusz IWIŃSKI zwrócił uwagę na coroczną waloryzację naszych emerytur, która nie jest widziana przy opłacaniu składek członkowskich. Zaapelował do członków koła o uwzględnienie stopnia waloryzacji emerytur przy wpłatach w 2019 roku. Im więcej pieniędzy wpłacimy tym łatwiej będzie nam je zagospodarować i spożytkować na potrzeby funkcjonowania koła. 
Stan finansów koła przedstawiła skarbnik kol. Katarzyna CZUJ.
Na zakończenie zebrania kol. Dariusz IWIŃSKI poinformował o spotkaniu autorskim członka naszego koła kol. Waldemara SKRZYPCZAKA, który 13 października o godz. 11.00 w Sali Rycerskiej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku promował będzie swoją książkę pt. „Jesteśmy na progu wojny”. Na ww. spotkanie wszystkich członków koła wraz z rodzinami gorąco zapraszamy.
W wolnych wnioskach kol. CIEPLIŃSKI zwrócił uwagę na niskie świadczenia emerytalne, niski poziom corocznej waloryzacji co w konsekwencji skutkuje niższymi dochodami i nie daje możliwości podwyższania składki członkowskiej.
Był to ostatni punkt typowo roboczego zebrania, które kolejny już raz mogliśmy odbyć w gościnnych progach SCOPiES w Słupsku.
Tekst i foto Dariusz IWIŃSKI
 

Słupsk
ZEBRANIE KOŁA NR. 10 "RADAR"
W dniu 28 września 2018 roku o godzinie 16:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych rozpoczęło się zebranie Koła nr. 10. Było to zebranie poświęcone sprawom organizacyjnym i bieżącym dotyczącym działalności Koła.
Zebranie prowadził osobiście Prezes Zarządu Koła kol. Jan Odziomek. Na wstępie przywitał wszystkich uczestników oraz opiekuna Koła kol. Sławomira Waniewskiego.
Sytuację Związku oraz realizację przedsiewzięć ZR bieżących i do realizacji przedstawił opiekun Koła kol. Sławomir Waniewski. Najważniejsze wykonane i niewykonane przedsięwzięcia wynikające z planu rocznego w III kwartale omówił Prezes Koła kol. Jan Odziomek.
O planach i zamierzniach w mieście Słupsk poiformował zebranych kol. radny Jan Lange.
Zamierzenia do realizacji na IV kwartał 2018 r przedstawił sekretarz Koła kol. Stanisław Kopyciński. Zaapelował również do czlonków Koła o liczny udział w Święto Zmarłych,w organizowanej przez Koło akcji stawiania zniczy na grobach kolegów, którzy odeszli już na wieczną wartę.
Problematykę finansową Koła oraz stan realizacji opłat składek członkowskich przedstawił skarbnik Kola kol. Tomasz Potwardowski.
Następnym punktem porządku zebrania było wręczenie wyróżnień.Wyróżnienia otrzymali:
- kol. Ryszard Kwiatkowski -Srebrny Medal za Zasługi dla ZŻWP
-kol. Krystan Bulla -certyfikat z wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZŻWP Rejonu Słupskiego
-kol. Kazimierz Bąbka – dyplom urodzinowy
Prezes Koła poinformował zebranych, że następne zebranie planowane jest na 14 grudnia 2018 r.
 
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-484.htm
Foto: Marek Kul
Tekst: Stanisław Kopyciński
 

Słupsk:
Zawody Sportowo – Obronne żołnierzy rezerwy
Tradycyjnie jak co roku, tym razem w dniu 28 września 2018 roku, na strzelnicy 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, odbyły się zawody sportowo – obronne żołnierzy rezerwy. Zorganizowało je powstałe w 2015 roku Stowarzyszenie TPOAS, a zabezpieczały pod względem obiektów, sprzętu i logistyki 7 Brygada Obrony Wybrzeża i 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Na początku zawodów Prezes Stowarzyszenia TOPAS ppłk Leon Kozłowski powitał wszystkich uczestników spotkania oraz przedstawił cel tego przedsięwzięcia sportowo-obronnego, którym było:
-         integracja wszystkich sił zainteresowanych działalnością obronną na Ziemi Słupskiej
-         zacieśnienie współpracy stowarzyszeń służb mundurowych z lokalnymi samorządami terytorialnymi,
-         utrzymanie umiejętności strzeleckich wśród żołnierzy rezerwy
Następnie sprawy organizacyjne oraz warunki strzelania omówił Sędzia główny zawodów płk Jan Karaś, a procedurę w czasie strzelania oraz warunki bezpieczeństwa przedstawił Kierownik strzelania kpt. Jacek Maniak
Po przedstawieniu powyższych informacji rozpoczęły się zawody.
Zawody przeprowadzono w trzech grupach:
- Grupa zespołów kół ZŻWP - 9 zespołów,
- Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych - 6 zespołów,
- Grupa zespołów samorządu terytorialnego - 6 zespołów.
Razem - 21 zespołów.
Puchary dla zwycięzców ufundowali:
- Prezes Zarządu Rejonowego ZŻ WP – dla grupy zespołów kół ZŻWP,
- Prezydent Miasta Słupska – dla grupy zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
- Starosta Powiatu Słupskiego – dla grupy zespołów samorządu terytorialnego.
Zawody przeprowadzono w konkurencji: strzelanie z karabinka BERYL.
Warunki: odległość 100 m, cel – figura bojowa nr 23 p, ogień pojedynczy, postawa strzelecka leżąc z wykorzystaniem podpórki.
- 3 strzały próbne w czasie 3 minut;
- 10 strzałów na ocenę w czasie 5 minut.
Najlepsze zespoły nagrodzono:
- pucharem i dyplomem za zajęcie 1 miejsca, w każdej grupie indywidualnie i zespołowo,
- dyplomem za zajęcie 2 i 3 miejsca indywidualnie i zespołowo, w każdej grupie.
W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami zostali:
A. Grupa zespołów kół ZŻWP
a) Konkurencja zespołowa:
1. Koło nr 2 „Czarne Berety” ZŻWP ze Słupska – 262 pkt,
2. Koło nr 4 ZŻWP im. 28 SPLM z Redzikowa – 250 pkt,
3. Koło nr 6 ZŻWP im. H. Sucharskiego z Lęborka – 230 pkt.
b) Konkurencja indywidualna:
1. Wilkowski Ryszard - Koło nr 1 ZŻWP ze Słupska – 94 pkt,
2. Mokwa Grzegorz - Koło nr 3 „Niebieskie Berety” ZŻWP ze Słupska – 91 pkt,
3. Krawczyk Lech - Koło nr 5 ZŻWP z Ustki – 90 pkt,
 B. Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych
a) Konkurencja zespołowa:
1. Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku – 262 pkt,
2. Stowarzyszenie TOPAS w Słupsku – 254 pkt,
3. Koło Terenowe KZEiRSW przy ZK w Czarnem – 241 pkt,
b) Konkurencja indywidualna:
1. Mokwa Grzegorz - ZR ZŻWP w Słupsku – 92 pkt,
2. Wilkowski Ryszard - Stowarzyszenie TOPAS w Słupsku – 92 pkt,
3. Jankowski Włodzimierz – ZO SEiRP w Słupsku – 89 pkt, ,
C. Grupa zespołów samorządu terytorialnego: 
a) Konkurencja zespołowa:
1. Urząd Gminy Słupsk – 232 pkt,
2. Urząd Gminy Cewice – 204 pkt.,
3. Starostwo Powiatowe Słupsk – 195 pkt
b) Konkurencja indywidualna:
1. Krauczunas Jerzy – Starostwo Powiatowe Słupsk – 90 pkt,
2. Stegienta Kamil  – UG Kobylnica I – 89 pkt
3. Chmielewski Michał – UG Smołdzino – 88 pkt,,
Kierownikiem strzelania był kpt. Jacek Maniak z 7 Brygady Obrony Wybrzeża, natomiast sędziami: głównym płk dypl. Jan Karaś, a na osi strzelania mjr Ryszard Bednarz.
Nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i zespołowej wręczali: Prezes Stowarzyszenia TOPAS ppłk Leon Kozłowski oraz Sędzia Główny płk Jan Karaś.
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tych zawodów, w szczególności dowództwom jednostek i żołnierzom zaangażowanym bezpośrednio w zabezpieczenie zawodów, a zespołom wystawionym przez poszczególne koła, stowarzyszenia i samorządy gratulujemy osiągniętych wyników i dziękujemy za duży wysiłek i zaangażowanie oraz życzymy nowych sukcesów w kolejnych zawodach.


Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-483.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Andrzej Kowalewski, Ryszard Bednarz.

Cewice
Prelekcja nt historii Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku – kolebki Lotnictwa Morskiego z cyklu 100-lecia odzyskania przez POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
Gminne Centrum Kultury w Cewicach w dniu 17 września 2018 r. o godz. 10.00 odwiedził Pan Ireneusz Makowski Dyrektor Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku w celu wygłoszenia prelekcji dla zebranych uczniów Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej im. ks. Edwarda Roszczynialskiego. Powitania Dyrektora i Jego asystenta Pana Michała Radtke, przybyłego także Pana Wójta Jerzego Pernala oraz uczniów wraz z wychowawcami dokonała Pani Barbara Selonke – Dyrektor Szkoły.
W tej multimedialnej prelekcji udział wzięło ponad 100 osób i zaczęła się ona od przedstawienia początków historii dotyczącej MDLot. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę 1 Batalion Morski działający w tamtym okresie na Pomorzu stał się pierwszym gospodarzem przyszłej bazy MDLot. Na przejętym wówczas terenie Pucka zagospodarowane zostały koszary, pole wzlotów, hangary, basen dla wodnopłatowców oraz betonowa droga do ich przetaczania na specjalnych wózkach transportowych. Wcześniej w latach 1911 i 1912 władze pruskie miały tutaj Lotniczą Stację Badawczą MW ze względu na bardzo korzystne warunki przy Zatoce Puckiej.
Przejęte wówczas wodnosamoloty nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Mimo wielu trudności tamtego okresu pierwszy lot na wodnosamolocie nad Zatoką Pucką odbył się w dniu 15 lipca 1920r. pilotowanym przez chor. pil. Andrzeja Zubrzyckiego. Hydroplany o drewnianych konstrukcjach stanowiły zalążek przy powstawaniu 1 Eskadry dla potrzeb patrolowania Zatoki Gdańskiej i terytorium Polski do wysokości Chojnic. W tym czasie poza Polską dokonane były także zakupy łodzi latających różnych typów stosownie do potrzeb bazy.
W nowo utworzonym Morskim Dywizjonie Lotniczym wykorzystywano wiele wodnosamolotów, które dzisiaj możemy podziwiać tylko na archiwalnych fotografiach. W połowie lat 30 XX wieku baza otrzymała samoloty z Lublina – maszyny typu R-VIII oraz R-XIII, mając także w eksploatacji wodnosamoloty torpedowe produkcji włoskiej typu CANT. Rok 1939 to ostatni etap historii puckiej jednostki lotniczej – MDLot.
W pierwszym dniu wojny 1 września 1939 r. poległ dowódca komandor Edward Szystowski, a po nim dowodzenie przejął komandor Kazimierz Szalewicz, który zdecydował o ewakuowaniu samolotów w rejon Półwyspu Helskiego. Wrzesień 1939 r. to ciąg skutecznych niemieckich bombardowań, które zniszczyły lotnisko oraz wyeliminowały z działań wszystkie hydroplany, z wyjątkiem jednego egzemplarza Lublin R.XIII G.
Kilka lat temu replika tego samolotu została wykonana przez skromne siły puckiego muzeum MDLot, z numerem bocznym 714, niejednokrotnie podziwiana na militarno-lotniczych inscenizacjach w Pucku, a także w innych miastach Polski. Zgodnie z zarządzeniem Dowództwa Floty z dniem 8 września 1939 r. MDLot. przestał istnieć.
Podczas całej prelekcji prezentowane były także ciekawe fotografie, slajdy, elementy umundurowania oraz żołnierskie przybory przez Pana Michała Radtke będącego w mundurze ówczesnego marynarza lotnictwa morskiego.
To właśnie PUCK stał się kolebką lotnictwa morskiego i to tutaj zaczęła się krótka historia jednostki nazwanej Morskim Dywizjonem Lotniczym /MDLot./.
W prelekcji uczestniczyli także zaproszeni koledzy z Koła nr 12 Eugeniusz Bobliński i Andrzej Peitler. Po jej zakończeniu muzealnicy - prelegenci z Pucka otrzymali od młodzieży symboliczną wiązankę kwiatów wraz z uczniowskimi podziękowaniami, a dalsza dyskusja z udziałem Pana Jerzego Pernala i zaproszonych gości odbyła przy kawie w sali GCK z przekonaniem o udanej prelekcji tym razem w Cewicach, niedaleko od 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.
Dzięki staraniom Pana Jerzego Pernala i kol. Wiesława Dąbrowskiego edukacyjne przedsięwzięcie doszło do skutku na początku roku szkolnego, za co należą się ciepłe żołnierskie podziękowania. Przekazane historyczne informacje o MDLot. zapewne będą przydatne dla zainteresowanych w następnym roku podczas cyklicznej imprezy „Lotniczy Puck 2019”, a 2020 roku podczas obchodów Jubileuszu 100-lecia powstania Lotnictwa Morskiego MW.
Lotnicze ciekawostki i liczne archiwalne fotografie można znaleźć na stronach internetowych Morskiego Dywizjonu Lotniczego.
 
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-482.htm
Tekst:     kol. Eugeniusz Bobliński przy współpracy kol. Wiesława Dąbrowskiego .
Foto :     ze zbiorów Muzeum MDLot w Pucku.
 

Obchody Dnia Sybiraka w Słupsku
Uroczystości związane z Dniem Sybiraka organizowane są przez Komitet Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic, na pamiątkę martyrologii Narodu Polskiego jakiej doznał On na dalekich kresach najpierw carskiej Rosji a potem Związku Radzieckiego.
Podobnie jak całym kraju tak i w Słupsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Sybiraka.
O godzinie 12.00, na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku odbyła się uroczystość poświecona pamięci Polaków, którzy zostali na tej nieludzkiej ziemi bądź udało im się powrócić do Ojczyzny różnymi drogami, czy to z armią Andersa, czy z Wojskiem Polskim idącym do Polskim od wschodu.
Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe i delegacje z wiązankami kwiatów, reprezentujące: władze państwowe i samorządowe, jednostki organizacyjne służb mundurowych, kombatanci i weterani, delegacje stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, przedstawiciele słupskiego duszpasterstwa oraz harcerze i młodzież ze słupskich szkół. Oprawę wojskową zapewnił Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie.
Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania Hymnu Państwowego i hymnu Sybiraków. Następnie prowadzący uroczystość Pan Dariusz Poręba, przedstawiciel Urzędu Miasta, przedstawił krótką informację o celu i charakterze tej uroczystości.
Prezes Związku Sybiraków w Słupsku Pan Jerzy Lisiecki wygłosił okolicznościową informację, w której zawarł treści związane z historią zesłań na Sybir i losami zesłańców i okolicznościach w jakich oni tam się znaleźli.
Oprawę artystyczną w postaci wspomnień zesłańca oraz wykonanie pieśni zapewnili grono pedagogiczne i młodzież Zespołu Szkól Technicznych w Słupsku.
Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz Łuczak w swoim wystąpieniu nawiązał do historii zesłań Polaków  na tą nieludzką ziemię, począwszy od XVII wieku do czasów współczesnych.
W wystąpieniu Zastępcy Prezydenta Słupska Pana Marka Biernackiego zawarta była garść przyczynowo – skutkowych  refleksji historycznych związanych z zesłankami na Sybir oraz apel do młodzieży by kultywowała pamięć o tych czasach i ludziach, którzy doznali wielkich krzywd w okresie II wojny światowej, w szczególności na wschodzie.
Kolejnym elementem uroczystości był apel pamięci i salwa honorowa oraz modlitwa za pomordowanych na wschodzie.
Ostatnim akcentem uroczystości na Cmentarzu Komunalnym było złożenie wiązanek kwiatów pod Krzyżem Katyńskim, przez delegacje przybyłe na uroczystość.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiony przez Koło nr 10 w Słupsku oraz delegacja Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, pod przewodnictwem Sekretarza Zarządu Rejonowego ppłk. Dariusza Iwińskiego.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja Komitetu Porozumiewawczego w składzie: Przewodniczący Komitetu: płk dypl. Jan Karaś oraz przedstawiciele sygnatariusza Słupskiego Porozumienia - Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koledzy: Jan Żytkowski i Kazimierz Bibliw.
 

Tekst: Jan Karaś.
Foto: Jan Karaś i Marak Kul
 

Słupsk
Zebranie Koła nr 1
W dniu 15.09.2018 r. zgodnie z planem w pomieszczeniach Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się zebranie członków Koła Nr 1 ZZWP w Słupsku.
Zebranie prowadził Prezes Koła – Kolega Józef Wróblewski. Na wstępie wręczono legitymację i znaczek związkowy nowoprzyjętej Koleżance Barbarze Ogrodniczek. Kolejnym punktem było wręczenie dyplomów dla uhonorowanych wpisem do Księgi Honorowej ZR ZŻ w Słupsku, Kolegom Henrykowi Błaszkiewiczowi i Zbysławowi Konewce.
Następnie zabrał głos Prezes ZR – Romuald Detmer. Dokonał podsumowania wykonania zaplanowanych na ten rok zamierzeń w tym dwóch wycieczek, za których wzorowe zorganizowanie podziękował – Koledze Jankowi Karasiowi. Podkreślił, że mimo trudności dzięki współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami udało się zrealizować wiele innych zaplanowanych działań. Prezes ocenił, że mimo trudności nasze szeregi rosną, między innymi dzięki wzorowej pracy Koleżanki Bożeny Waniewskiej odpowiedzialnej zaprowadzenie ubezpieczenia PZU. Zachęcił do udziału w zbliżających się zawodach strzeleckich, a także do większej frekwencji na uroczystościach państwowych i patriotycznych oraz zaprosił do udziału już w XVII Weekendzie Weterana i Rezerwisty w Jarosławcu.
Następnie głos zabrał Prezes Koła, który zwrócił uwagę na niską frekwencję na zebraniach oraz zaapelował o większą dyscyplinę w opłacaniu składek członkowskich. Poinformował i zaprosił do wzięcia udziału 22 września w reaktywowanym (spotkania organizowano do 1930 r.) spotkaniu integracyjnym więzi społecznej, na które organizatorzy zaprosili 33 organizacje pozarządowe, w tym Nasz Związek i WZW „WIARUSY”.
Podjęto też dyskusję o ewentualnym organizowania spotkania opłatkowego w grudniu.

Tekst i foto: Ryszard Ferdyn.


FRANCJA - SORGUES, LĘBORK
PATRIOTYCZNE AKCENTY NA ZIEMI FRANCUSKIEJ
- echa po spotkaniu z byłymi żołnierzami we Francji z udziałem członka Koła nr 12 „Lotników Morskich”
W dniu 08.09.2018 roku w miejscowości Sorgues w departamencie (województwie) VAUCLUSE w parku miejskim odbyło się coroczny przegląd różnych Stowarzyszeń tej miejscowości a między innymi Stowarzyszeń Kombatanckich takich jak S.P.K (Stowarzyszenie Kombatantów Polskich).
Uroczystość otwierał Mer Miasta Sorgues THIERRY LAGNEAU wraz ze swoim zarządem.
Tradycyjnie jak co roku w uroczystości brał udział kol. Jan Cynk członek ZŻWP Koła Nr 12 "Lotników Morskich" w Lęborku który ma przyjacielski jak i rodzinny kontakt z S.P.K w tej miejscowości i został poproszony przez członków Zarządu Koła Nr 12 w Lęborku o wręczenie 4-ech pamiątkowych odznak naszego Koła. Odznaki w imieniu Zarządu Koła zostały wręczone dla Maire (Burmistrz) de Sorgues THIERRY LAGNEAU oraz dla Prezesa S.P.K w Sorgues CZESŁAWA ŻUK i dla członków zarządu S.P.K RYSZARDA BUNIAK i FRANCISZKA CYNK. Po wręczeniu odznak pamiątkowych i legitymacji przy stoisku S.P.K. odbyło się miłe i przyjacielskie spotkanie.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (S.P.K.) we Francji jest bardzo aktywnym członkiem Federacji Światowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, która jest centralną organizacją kombatancką założoną w 1946 roku w Londynie, skupiająca 24 lokalne organizacje działające w krajach osiedlenia się żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II wojny światowej.
 

Tekst i foto : kol. Jan CYNK
przy współpracy kol. Eugeniusza BOBLIŃSKIEGO
i kol. Andrzeja PEITLER .
 
Wielkie dzięki Zarządowi Koła nr 12 im. "Lotników Morskich" oraz kol.  Cynkowi z Lęborka  za rozpowszechnianie i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Jest to dla naszego związkowego środowiska wielki zaszczyt i wielka chwała. Dobrze ba bardzo dobrze reprezentujecie nasz Związek Żołnierzy WP poza granicami naszego kraju. Jako Koło nr 12 jesteście  ogniwem pracy resortu międzynarodowego. Brawo Zarząd i Koło nr 12 im. "Lotników Morskich"
Dziękuję pięknie.
Prezes ZR ZŻWP w Słupsku
Romuald DETMER
 

Ustka
Zebranie Koła nr 5
O godzinie 16.30, 14 września 2018 roku, w sali usteckiego ratusza w Ustce odbyło się zebranie Koła nr 5.
Na zebranie Koła jako goście przybyli:
-         Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego płk Jan Olech,
-         opiekun Koła, Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku ds. Społeczno-Obronnych płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś.
Posiedzenie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia prowadzącego spotkanie Kolegi kmdr. por. Zbigniewa Nowickiego, który przywitał przybyłych na spotkanie członków Koła oraz gości, chwilą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę.
Kolejnym punktem porządku zebrania było wyróżnienie członków Koła wyróżnieniami związkowymi.
1.        Złotym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy WP Kolega:
-         Jan Olech,
2.        Brązowym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy WP koledzy:
-         Tadeusz Konopacki,
-         Jerzy Olek,
-         Leszek Petrykiewicz,
-         Lech Krawczyk,
3.        Medalem XXXV – Lecia Zawiązku Żołnierzy WP, kolegom:
-         Józef Gralak,
-         Edward Lewandowski.
Odznaczenia wręczył Wiceprezes Zarządu Rejonowego w Słupsku, płk dypl. Jan Karaś.
Szeregi Koła zwiększyły się o trzech nowych członków, którym wręczono legitymacje członkowskie i znaczki przynależności do Związku
W związku ze śmiercią dotychczasowego Prezesa Koła Kolegi Czesława Grzybowskiego Koło musiało dokonać wyboru nowego Prezesa oraz jednego nowego członka Zarządu Koła. W wyniku jednomyślnego głosowania w trybie jawnym nowym Prezesem Koła został wybrany Kolega kmdr por. Zbigniew Nowicki, a nowym członkiem Zarządu Koła została wybrana Koleżanka Bożena Adamiak.
Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Rejonowego ds. Społeczno - Obronnych i jednocześnie opiekun Koła z ramienia ZR Jan Karaś poinformował zebranych w aktualnych sprawach Związku oraz środowisk służb mundurowych, w tym o:
-         mających się odbyć w dniu 28 września, na strzelnicy garnizonowej w Słupsku, zawodach sportowo - obronnych organizowanych na szczeblu Rejonu Słupskiego w których bierze udział również zespół z Koła nr 5,
-         „Weekendzie Weterana i Rezerwisty”  organizowanym w dniach 12 – 14 października w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym ARKA w Jarosławcu,
-         Wytycznych Sekretarza Stanu MON Wojciecha Kurkiewicza do planowania współpracy z partnerami społecznymi w 2019 r.
-         zbliżających się wyborach samorządowych i konieczności aktywnego udziału w nich członków Związku zarówno jako kandydaci na radnych jak i w pracy w komisjach wyborczych.
Sekretarz Koła Kolega Stanisław Dorywalski przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, które będzie realizowało Koło do końca roku. Poinformował również zebranych o możliwości udziału członków Koła w wycieczkach organizowanych przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z którym Koło współpracuje. Zaapelował również do członków Koła o liczny udział w Święto Zmarłych, w organizowanej przez Koło akcji stawiania zniczy dla kolegów, którzy odeszli już na wieczną wartę.
W dyskusji głos zabrał Kolega Tadeusz Konopacki, który poinformował zebranych o nawiązaniu kontaktu z amerykańskim dowódcą Bazy w Redzikowie i możliwości zorganizowania wspólnej wycieczki do obozu gdzie w czasie wojny byli przetrzymywani amerykańscy jeńcy wojenni. Poinformował również przewiduje spotkanie w Radzie Miasta Słupska oraz spotkania z harcerzami.
Na zakończenie ustalono skład zespołu strzeleckiego, który będzie reprezentował Koło nr 5 na zawodach sprtowo-obronnych w dniu 28 września 2018 r. w Słupsku.

Treść i foto: Jan Karaś

Słupsk
Zebranie Koła nr 3 „Niebieskie Berety”
W dniu 4 września o godzinie 16.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się Zebranie Koła Nr 3 "NIEBIESKIE BERETY" im. gen. SOWIŃSKIEGO
Zebranie prowadził Prezes kol. Adam Żurawski, który przywitał przybyłe członkinie, członków oraz zaproszonego gościa Pana Zbigniewa Osińskiego.
Kol. Prezes przedstawił obraz armii w kraju.
Na zebraniu głos zabrał wiceprezes kol. Wiesław Skulski, który omówił sytuację w naszym kole, dotyczącą frekwencji, zaangażowania członków w pracach koła i udziału w uroczystościach związkowych.
Pan Zbigniew Osiński obszernie omówił zmiany w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym". Szczególnie przybliżył sprawy odpowiedzialności kierujących pojazdami mechanicznymi, zasady poruszania się pieszych oraz uprawnienia i obowiązki rowerzystów na drogach publicznych.
Kol. Ryszard Bednarz omówił sprawy związane z realizacją rocznego planu zamierzeń, udział w wycieczkach i spotkaniach oraz w zawodach strzeleckich, które odbędą się 28.09.2018. Przedstawił także sprawy personalne dotyczące osób, które nie opłaciły składek członkowskich i zgodnie ze Statutem ZŻWP zostały skreślone z listy członków koła.
Prezes Koła w imieniu Prezesa ZR zaprosił członków na „XVII Weekend Weterana i Rezerwisty”, który odbędzie się 12-14.10.2018r na bazie Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „ARKA” w Jarosławcu.

Tekst i foto: Ryszard Bednarz.
 

Spotkania autorskie gen. Skrzypczaka
W miesiącu październiku odbędą sie w naszym Rejonie dwa autorskie spotkania, członka Koła nr 2 "Czarne Berety" ze Słupska, Kolegi gen. broni Waldemara Skrzypczaka, który napisał kolejną książkę, której tytuł brzmi: "Jesteśmy na progu wojny".
Spotkania odbędą się:

W dniu 13 października  o godzinie 11.00 w Sali Rycerskiej Słupskiego Zamku.
W dniu 14 października, o godzinie 10.30 w Jarosławcu, w Ośrodku Wczasowo- Rehabilitacyjnym ARKA - w czasie Weekendu Weterana i Rezerwisty.


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach

Lębork
Odznaka pamiątkowa
Koła nr 12 Lotników Morskich ZŻWP w Lęborku
13 września 2018 r. „stuknęło” 5 lat jak było powołane do życia w dniu 13 września 2013r. nowe koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, które do dzisiaj jest najmłodszą strukturą w Rejonie Słupskim.
Zarząd Koła Uchwałą nr 1/05/2018 z dnia 25 maja 2018 r. postanowił wykonać z tej okazji odznakę pamiątkową dla członków, miłośników i sympatyków naszego koła. Odznaka koła swoją treścią poprzez symbole ZŻWP i lotniczo-morskie nawiązuje do silnych związków z dzisiejszą Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej wraz z jej bazami lotnictwa morskiego w Gdyni–Babie Doły, Darłowie i w Siemirowicach, nierozerwalnie związanymi z tradycjami lotniczymi ziemi kaszubskiej i całego niemal Pomorza.
Lotnictwo Morskie w 2020 roku obchodzić będzie Jubileusz 100-lecia jego powstania właśnie na ziemi puckiej. Puck to wyjątkowe miejsce powstania Morskiego Dywizjonu Lotniczego, z którego 15 lipca 1920 r. wzbił się nad nasze Morze Bałtyckie pierwszy wodnosamolot typu „Fredrichschafen” pilotowany przez chor. pil. Andrzeja ZUBRZYCKIEGO.
Odznakę pamiątkową zaprojektował kol. Janusz CYNK, któremu przyznano odznakę z legitymacją numer 1/2018, a wręczenie odznak członkom koła nastąpi podczas najbliższego jubileuszowego zebrania członków koła.
Tekst: kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI.
 

Wiarusy jubileuszowy koncert galowy
W dniu 9 września 2018 roku, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, wspólnie ze Słupskim Ośrodkiem Kultury w Słupsku, zorganizował jubileuszowy koncert WZW „Wiarusy” pod nazwą „Z Wiarusami w niepodległość”.

To artystyczno-jubileuszowe przedsięwzięcie, poświęcone było kilku rocznicom: 50. rocznicy powstania WZW Wiarusy, 10. rocznicy reaktywowania WZW Wiarusy, 30. rocznicy aktywnej działalności zespołu na scenie, 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 708 rocznicy nadania praw miejskich miastu Słupsk.

Dla uatrakcyjnienia tego wydarzenia do udziału w koncercie jubileuszowym Wiarusy zaprosiły: chóry: Cantele i Fantazja ze Słupska, artystów ze Studia piosenki Słupskiego Ośrodka Kultury, Teatr tańca ENZA oraz słynne w Polsce, ale i na świecie słupskie „Arabeski”.

Dalej czytaj tutaj:cd artykułu:

Lębork
Upamiętnienie 79 rocznicy
wybuchu II wojny światowej w Lęborku
Tradycyjnie niezmiennie od kilku lat 1-go września 2018 r. przy płycie Pocztowców Gdańskich przy ul. Staromiejskiej w Lęborku odbyła się uroczystość upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Wstępem uroczystości była część słowno-muzyczna nawiązująca do pierwszych momentów wybuchu wojny – nalotu bombowego Niemców na miasto Wieluń i obrony WESTERPLATTE przez załogę pod dowództwem mjr Henryka Sucharskiego, przed ostrzałami pancernika szkolnego Schleswig-Holstein, w dniach 1- 7 września 1939 r. wbrew planom, które przewidywały wtedy obronę przez sześć godzin. Od 2 do 7 września 1939 roku obrona półwyspu prowadzona była pod dowództwem zastępcy kpt. Franciszka Dąbrowskiego. We wrześniu 1939 roku składnicy wojskowej na Westerplatte strzegło ogółem 182 żołnierzy.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Lęborka Witold NAMYŚLAK, a następnie por. Lidia TOBOLSKA z 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego przeprowadziła APEL PAMIĘCI wraz z salwą honorową wykonaną przez kompanię z miejscowej jednostki wojskowej ,,Niebieskich Beretów”.
Liczne delegacje władz samorządowych, harcerzy, organizacji społecznych, stowarzyszeń, partii, szkół, przedszkoli i służb mundurowych złożyły wiązanki kwiatów przy symbolicznej płycie Pocztowców.
Poczet sztandarowy ZŻWP wystawiło Koło nr 6 im. mjr H. Sucharskiego - wspomnianego dowódcy składnicy wojskowej na Westerplatte, w składzie: kol. Bronisław WDOWIAK, Zbigniew DAMASZEK i Bogdan BUCZEK
Lęborskie Koła ZŻWP nr 6 i 12 reprezentowała delegacja w składzie: kol. Zbigniew PANEK wraz z kol. Ewą SOBOŃ i Zofią POTYRA.
W uroczystości brali także udział: kol. Andrzej Dyktyński, Henryk Dąbrowski, Eugeniusz Bobliński, Józef Młynarczyk, Jerzy Potyra, Ryszard Kazanecki i wielu innych, z rodzinami.
 
Tekst: kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI,
Foto: kol. Ryszard KAZANECKI.
 

Słupsk
79 rocznica wybuchu II wojny światowej.
Jak co roku w dniu 1 września odbyły się w Słupsku uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, co było początkiem II wojny światowej.
Na Placu Zwycięstwa o godzinie 12.00 stawiła się kompania honorowa 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz delegacje i poczty sztandarowe reprezentujące urzędy samorządowe, organizacje i stowarzyszenia weteranów i kombatantów oraz szkoły i organizacje młodzieżowe.
Organizatorem uroczystości był miejski komitet obchodów świąt państwowych.
Na początku uroczystości dokonano wciągnięcia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach Hymnu państwowego, a następnie Zastępca Prezydenta Słupska Pan Marek Biernacki, wygłosił krótkie okolicznościowe wystąpienie związane z obchodami 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Następnie odbył się apel pamięci, kompania honorowa oddała salwę honorową a przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Grupa Rekonstrukcji Historycznych GRZMOT z Kluby Wojskowego 7. BOW , w godzinach od 9.00 do 13.00, przygotowała dla mieszkańców Słupska pokaz obrazujący atmosferę pierwszego dnia wojny we wrześniu 1939 roku, poprzez wystawienie posterunków, służbę na tych posterunkach oraz działanie mobilnej rozgłośni radiowej.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystościach tych był reprezentowany przez poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP, wystawiony przez Koło Nr 4 im. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z Redzikowa oraz delegację Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku mjr. Andrzeja Kowalewskiego.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego płk. dypl. w st. spocz. Jana Karasia.


Tekst: Jan Karaś
Foto: Marek Kul, Maciej Suliga i Ryszard Ferdyn
 Słupsk
Wycieczka na Kanał Ostródzko-Elbląski, do Fromborka i Sztutthofu
W dniu 24 i 25 sierpnia 2018 r. pod koniec wakacji  odbyła się kolejna podróż patriotyczno – krajoznawcza  tym razem na rejs statkiem po Kanale Elbląskim, następnie zwiedzaliśmy zabytki Fromborka oraz w drodze powrotnej byliśmy w Muzeum Sztutthof.
Wycieczka została zorganizowania wspólnie ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Zgodnie z planem współpracy MON z organizacjami pozazarządowymi, na wniosek Prezesa Koła nr 29 SKMP ONZ w Słupsku, płk w st. spocz. Leszka Stefańskiego, autokar zabezpieczał nam 6 WOG. Przy pięknej sierpniowej pogodzie grupa 44 osób wystartowała z Placu Zwycięstwa o godzinie 8.00 w kierunku wschodnim.
Szef organizacyjny wycieczki - Wiceprezes ZR w Słupsku ds. Społeczno – Obronnych płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś ciepło i serdecznie przywitał wszystkich uczestników, życząc wytrwałości i aktywności w tej wyprawie, omówił planowany przebieg wycieczki i przedstawił sprawy organizacyjno – porządkowe.
Pierwszym etapem wycieczki w dniu 24 sierpnia była podróż autokarem do Buczyńca, skąd startował nasz rejs – trochę po wodzie a trochę po trawie, jak przedstawiają to foldery reklamowe Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej. Po drodze zjedliśmy zamówiony wcześniej obiad korzystając z usług Restauracji Nowa Holandia, przy elbląskiej obwodnicy. Do Buczyńca dotarliśmy na przed czasem, była więc możliwość spokojnego obejrzenia eksponatów w Izbie Historii Kanału Elbląskiego, przedstawiających historię budowy kanału oraz modele i oryginały urządzeń technicznych zastosowanych przy przyjętych tam rozwiązaniach. Myśl techniczna budowniczych kanału wykorzystała siłę wody do napędu wszystkich urządzeń potrzebnych do tego by pływające po kanale statki pasażerskie i towarowe mogły pokonać różnicę poziomu zbiorników wodnych pomiędzy Ostródą i Elblągiem dochodzącą prawie do 100 metrów.
Długość drogi wodnej między Ostródą a Elblągiem wynosi 82 km. Łączna suma różnic poziomów na śluzach i pochylniach wynosi 103,4 m. Na odcinku, który pokonywaliśmy, czyli z Buczyńca do Elbląga jest pięć pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny).
Nad projektem kanału zaczęto pracować już w 1837 roku, a prace rozpoczęto 28 października 1844 r. Cztery pierwsze pochylnie suche: Buczyniec, Kąty, Oleśnica i Jelenie uruchomiono w 1860 r. Projektantem i realizatorem Kanału był Georg Jacob Steinke, który przyjął zlecenie Fryderyka Wilhelma IV, pragnącego połączyć szlakiem żeglownym Prusy Wschodnie z Bałtykiem.
W podróż statkiem wyruszyliśmy o godzinie 14.00 a do celu, czyli przystani w Elblągu dotarliśmy zgodnie z planem o godzinie 19.30. Tam czekała na nas autokar, którym dotarliśmy do miejsca zakwaterowania, Domu Weselnego „Jarzębinowy Ogród”. Po kolacji uczestnicy wycieczki zostali zakwaterowani w pokojach, w których spędzili noc.
Rano po śniadaniu, o godzinie 8.00 ruszyliśmy w dalszą podróż zwiedzać tym razem najważniejsze zabytki Fromborka: Bazylikę archikatedralną Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja, Muzeum Mikołaja Kopernika (dawny pałac biskupi) i Zespół poszpitalny św. Ducha i kaplica św. Anny – Muzeum Historii Medycyny. Historię Fromborka i poszczególnych zabytków poznawaliśmy przy wsparciu i bardzo ciekawych opowieściach przewodnika Pana Edwarda Olszewskiego.
Zwiedzanie zamku zakończyliśmy około godziny 12.00 i udaliśmy się na obiad do gościnnej restauracji „Don Roberto”, która przygotowała obiad w postaci rosołu i mięsnej pieczeni.
Po obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do Słupska, skręcając nieco na północ do Sztutowa, w celu zwiedzenia Muzeum niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady „Sztutthof”. Obóz ten funkcjonował w latach 1939 – 1945. W ciągu tych pięci lat zarejestrowano w nim 110 000 więźniów. Byli oni obywatelami 28 państw, zarówno europejskich będących pod niemiecką okupacją jak i państw neutralnych oraz Stanów Zjednoczonych. W dniu 9 maja 1945 roku na teren obozu wkroczyły wojska 48 Armii Radzieckiej. Szacuje się, że w obozie tym zginęło 63 – 65 tysięcy ludzi.
Po obejrzeniu wystawionych w Muzeum eksponatów wycieczka nasza złożyła hołd pomordowanym więźniom stawiając znicze pod pomnikiem, w którym zgromadzono ich prochy.
W drogę powrotną wyruszyliśmy po godzinie 17.00 i do Słupska dotarliśmy około godziny 20.00.
Nasza wspólna wyprawę na Ziemię Warmińską wsparła też w miarę dobra pogoda, przez cały okres mieliśmy pogodę, która była dobra do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w tej wycieczce, za dyscypliną i porządek. To dzięki Wam wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia mogły być zrealizowane zgodnie z planem i w terminie.
 
Więcej zdjęć, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-470.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Andrzej Kowalewski, Jan Karaś.

Ustka.
W odwiedzinach u Kolegów

W dniach 22 i 23 sierpnia członkowie koła nr 5 w Ustce w osobach:  kol. Jana Freusa, oraz kol. Waldemara Sidorowa i Czesława Kiedrowicza odwiedzili naszych najstarszych członków, którzy ze względu na wiek oraz stan zdrowia nie mogą aktywnie uczestniczyć w działalności koła. Wizyta zbiegła się z rocznicą ich urodzin.
Kol. Jan Owsiejczyk ukończył 90 lat, kol. Kazimierz Konopka i kol. Marian Grot ukończyli 85 lat. Wyżej wymienionym złożono z tej okazji życzenia oraz wręczono urodzinowe grawetrony, których wcześniej nie mogli odebrać osobiście i wręczono kwiaty.
Odwiedziny przebiegły w rodzinnej i koleżeńskiej atmosferze. Jubilaci wyrazili radość i zadowolenie z wizyty oraz podziękowali za pamięć o nich.
Przy kawie i ciastku koledzy wspominali swoją służbę oraz poinformowali odwiedzających o swoich problemach zdrowotnych.
Na zakończenie odwiedzin odwiedzający jeszcze raz serdecznie życzyli powrotu do zdrowia i złożyli życzenia urodzinowe
Tekst: Jan Freus.

 


Słupsk
ODWIEDZINY U NESTORÓW ZŻWP

Piątek 24.08.2018 roku był dniem szczególnym dla jednych z najstarszych członków ZŻWP w Słupsku.

Tego dnia Prezes koła nr 10 „Radar” kol. Jan ODZIOMEK, sekretarz ZR kol. Dariusz IWIŃSKI, kol. Marek KUL oraz kol. Tomasz POTWARDOWSKI złożyli wizytę kol. Płk Zdzisławowi LEWANDOWSKIEMU, który w tym roku skończył 95 lat. Trywialnie brzmiały by słowa „100 lat” więc wręczając nestorowi kwiaty i pamiątkowy ryngraf, delegacja życzyła dużo, dużo zdrowia oraz co najmniej drugie tyle lat życia. Szczególnie, że kol. Zdzisław LEWANDOWSKI znajduje się w super kondycji, no może nogi trochę odmawiają posłuszeństwa. Bardzo dobra pamięć zaowocowała wspomnieniami jeszcze sprzed II wojny światowej oraz początków służby wojskowej. Przy kawie, herbacie i smacznym cieście, aż miło było wysłuchiwać wspomnień naszego starszego kolegi.  

Tego samego dnia, sekretarz ZR kol. Dariusz i IWIŃSKI i kol. Józef OPALIŃSKI odwiedzili najstarszego członka koła nr 2 „Czarne Berety” kol. por. Jana PASTUSZKO, który w tym roku skończył 90 lat. I kolejny raz niezręcznie brzmią życzenia „100 lat” dla kogoś z tak ogromnym bagażem życiowych doświadczeń. Dlatego podobnie, jak kol. płk Lewandowskiemu, złożyliśmy życzenia dużo, dużo zdrowia, wielu, wielu lat życia oraz wręczyliśmy okolicznościowy ryngraf. Kondycja fizyczna kol. Jana PASTUSZKO troszkę gorsza po operacji kręgosłupa, ale umysł bez zarzutu i kol. Józef OPALIŃSKI mógł swobodnie powspominać wydarzenia ze służby wojskowej, w których udział brali ich wspólni znajomi. Herbata smakowała wybornie, bo wypita w miłej atmosferze.

Miłe chwile szybko się kończą, ale każdorazowo umawialiśmy się na kolejne spotkania z naszymi najstarszymi kolegami i to nie tylko w ich okrągłe rocznice urodzin, ale częściej. Byleby tylko zdrowie naszym kolegom dopisywało jak najdłużej.

 Tekst: Dariusz IWIŃSKI
Foto: P. Bożena PASTUSZKO, Marek KUL

 

Święto Wojska Polskiego w Ustce
W dniu 15.08.2018 r. w usteckim porcie odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.
Na uroczystość przybyły delegacje władz miasta i gminy z Burmistrzem Jackiem Graczykiem i Wójtem Gminy Ustka panią Anną Sobczuk-Jodłowską, delegacje wojska, policji, straży granicznej i straży miejskiej, straży pożarnej, delegacje weteranów i kombatantów, delegacje usteckich instytucji i organizacji w tym grupa członków w naszego koła ZŻWP, oraz delegacje zaprzyjaźnionych miast z Niemiec.
Uroczystość rozpoczęła msza odprawiona przez kapelana Jacka Golca na pokładzie okrętu ORP WDZYDZE.
Po mszy nastąpiła dalsza cześć uroczystości. Dowódca uroczystości kmdr  ppor. Wiktorski złożył meldunek dowódcy garnizonu komandorowi Okuliarowi, po czym wciągnięto na maszt flagę państwową. Zebrani odśpiewali hymn narodowy.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jacek Graczyk. Po wystąpieniu burmistrza kmdr ppor. Biernaczyk odczytał apel pamięci, następnie kompania honorowa oddała salwę honorową.
Delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem ludzi morza.
Następnie orkiestra odegrała melodie ŚPIJ KOLEGO oraz ODĘ DO BAŁTYKU i dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystości.
Po uroczystości w porcie delegacje udały się na okręt i wypłynęły w morze, gdzie wrzucono symboliczne wieńce i wianki kwiatów dla uczczenia marynarzy i ludzi morza poległych w służbie dla Polski.
Uroczystości obserwowało setki wczasowiczów i turystów przebywających w Ustce.

Tekst i foto: Jan Freus


Obchody Święta Wojska Polskiego w Słupsku
Uroczystości związane z Dniem Wojska Polskiego organizowane są na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, kiedy wojska II Rzeczypospolitej pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego, uderzając w bok frontu dowodzonego przez Tuchaczewskiego, pokonały bolszewików na wschód od Warszawy.
Dziś obchodzimy 98 rocznicę tego wydarzenia, które jest jednocześnie Świętem Wojska Polskiego, ustanowionym na pamiątkę tamtego wydarzenia.
Podobnie jak całym kraju i w Słupsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego. O godzinie 9.00 w kaplicy garnizonowej odbyła się okolicznościowa msza święta, a o 10,00, na placu apelowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża stanęły pododdziały Brygady, Batalionu Ochrony Bazy Rakietowej w Redzikowie oraz kontyngentu amerykańskiej Bazy w Redzikowie, na tle wystawionego sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu zarówno brygady jak i batalionu ochrony, przygotowanego do obejrzenia w ramach dnia otwartych koszar.
Na uroczystość przybyły delegacje i poczty sztandarowe władz samorządowych, dowódcy i szefowie służb mundurowych, kombatanci i weterani, delegacje stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.
Duże zainteresowanie uczestników uroczystości wzbudzili przedstawiciele armii amerykańskiej pełniący służbę w Bazie w Redzikowie, którzy na zaproszenie dowódców jednostek również uczestniczyli w obchodach Święta Wojska Polskiego.
Uroczystość rozpoczęła się od wyciagnięcia na maszt flagi państwowej. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Dowódca 7 BOW płk Rafał Ostrowski oraz zastępca Prezydenta Słupska Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka.
W czasie uroczystości wielu żołnierzom brygady i batalionu ochrony nadano wyższe stopnie wojskowe oraz wyróżniono różnego typu nagrodami, w podziękowaniu za dobrą pracę, zaangażowanie oraz szczególne osiągnięcia służbowe.
Kolejnym elementem uroczystości był apel poległych, odśpiewanie Pieśni Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów.
Po defiladzie goście jednostki uczestniczący w uroczystości mogli oglądać i próbować obsługiwać wystawiony na placu sprzęt wojskowy.
W tym samym czasie delegacje pojechały na Plac Zwycięstwa w Słupsku złożyć wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku wystawiony przez Koło nr 3 „Niebieskie Berety” oraz delegacja Związku pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Rejonowego ppłk Romualda Detmera.
 
Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Wybory !!!
Czołem koledzy!!!
Tą informację przesyłam do wiadomości i realizacji na swoim terenie.
Jeżeli chodzi o Słupsk to wszystkie koła już podały ludzi do pracy w komisjach i na mężów zaufania. Słupsk te wykazy ludzi przekazał do KOD-u.
Pozdrawiam ciepło i radośnie. 
Romuald Detmer
 
Róża Rzeplińska dla ngo.pl
 
RZETELNE WYBORY. DLACZEGO WARTO WYSTAWIĆ OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH?
Organizacje – zgłaszajcie niezależnych obserwatorów!
 
Od wyborów samorządowych w 2018 roku organizacje pozarządowe mogą wyznaczać społecznych obserwatorów wyborów. Członków komisji wyborczych organizujących głosowanie i liczących głosy wystawiają komitety, towarzyszą im – również reprezentujący komitety – mężowie zaufania, których zadaniem jest kontrolowanie przebiegu głosowania. Obywatele – jako formalni obserwatorzy – mogą przyglądać się pracy komisji wyborczych, pozostając całkowicie niezależni od komitetów wyborczych.
Obserwatorów społecznych może zgłosić fundacja lub stowarzyszenie, która realizuje cele „troski o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. Organizacja może zgłosić obserwatorów do każdej komisji wyborczej w kraju, niezależnie od tego, gdzie ma siedzibę. Funkcję obserwatora w danej komisji mogą pełnić różne osoby wskazane przez tę samą organizację, ale nie mogą jednocześnie przebywać w lokalu (muszą się zmieniać). Jedna osoba może pełnić funkcję obserwatora w kilku komisjach wyborczych.
 
Pokażmy, że nie jest nam wszystko jedno!
Obserwator społeczny może obserwować przygotowania komisji w lokalu wyborczym, głosowanie i liczenie głosów. Nie może wnosić uwag do protokołu, ani być obecną/obecnym przy przewożeniu i przekazywaniu go komisji terytorialnej. Za swoją pracę nie otrzyma wynagrodzenia.
            Obserwator społeczny to funkcja dla obywateli świadomych swoich politycznych praw, ale chcących pozostać z dala od partyjnego zaangażowania. I chociaż takich wśród nas jest wielu, to niestety istnieje obawa, że nie skorzystamy z nowych uprawnień. Organizacje mogące wystawiać obserwatorów w ogóle nie podejmą takich działań, a obywateli chętnych do kilkudziesięciu godzin nieodpłatnej obserwacji będzie niewielu.
W rezultacie wyślemy do ustawodawcy sygnał, że jest nam wszystko jedno. Przy najbliższej okazji posłowie skasują zapis o obserwatorach, skoro obywatele nie są zainteresowani kontrolą wyborów, której tak podobno się domagali.
           
Czas realizacji wartości
Do wyborów zostało niewiele czasu. Przejrzyjmy nasze statuty, przegadajmy, czy nie warto zorganizować obserwacji głosowania, rozejrzyjmy się, kto byłby chętny. Wyniki naszej obserwacji mogą po wyborach dać mieszkańcom gminy dodatkowe potwierdzenie, że wybory były przeprowadzone rzetelnie, że obywatele mogą mieć zaufanie do tego, że ich głos został sprawiedliwie policzony. Lub odwrotnie, jeśli zauważymy nieprawidłowości i je zgłosimy, to wzmocnimy zaufanie, że warto się angażować i że dobrze, by obywatel aktywnie kontrolował działanie instytucji.
Jeśli Wasza organizacja dba o demokrację, prawa obywateli i społeczeństwo obywatelskie – wybory samorządowe w 2018 roku mogą być czasem realizacji tych wartości.
Jak to zrobić?
Zbierzcie chętnych do obserwacji wyborów. Już dziś zapraszajcie swoich członków, sympatyków, uczestników Waszych projektów do włączania się w wybory.
Zorganizujcie szkolenie. Możecie zaprosić komisarza wyborczego. Nazwiska komisarzy wyborczych, właściwe im powiaty, adresy mailowe oraz terminy dyżurów dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
Przygotujcie zaświadczenia dla obserwatorów. W zaświadczeniu musi być określone, w której komisji dana osoba może obserwować wybory. Wzór zaświadczenia znajdziecie po zarządzeniu wyborów (między 16 lipca a 16 sierpnia 2018 roku) na stronie PKW.
Nie musicie nigdzie wcześniej zgłaszać, że wysyłacie obserwatora. W dniu wyborów obserwator zgłasza się z zaświadczeniem od Was do komisji.
Obserwatorem społecznym może być pełnoletni obywatel polski, który:
1)     nie jest pozbawiony praw publicznych, praw wyborczych ani nie jest ubezwłasnowolniony;
2)     nie kandyduje w wyborach;
3)     nie jest komisarzem wyborczym;
4)     nie jest pełnomocnikiem wyborczym ani pełnomocnikiem finansowym komitetu;
5)     nie jest urzędnikiem wyborczym; nie jest członkiem komisji wyborczej.
 
Więcej informacji:
Kodeks wyborczy: Komisje wyborcze art. 178-186, Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni art. 103a-103c

Słupsk
74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Jak co roku odbyły się w Słupsku uroczystości rocznicowe na pamiątkę powstańczego zrywu narodu polskiego w Warszawie.
Główne uroczystości odbyły się w przy pomniku Powstańców Warszawy. Rozpoczęły się o godzinie 13,30 Mszą Świętą polową celebrowaną przez pięciu księży, w tym Honorowego Obywatela Słupska księdza prałata Jana Gierjatowicza.
Na uroczystość pod Pomnik Powstańców Warszawy stawili się Senator Kleina, Poseł na Sejm Jolanta Szczypińska oraz delegacje reprezentujące władze państwowe, samorządowe, w tym Zastępca Prezydenta Słupska Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka, kompania honorowa Batalionu Ochrony Bazy oraz delegacje i poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń weteranów i kombatantów.
W czasie uroczystości pod pomnikiem po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu Hymnu, krótkie wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Prezes Honorowa Związku Inwalidów Wojennych w Słupsku Pani Krystyna Wasiuszko i Zastępca Prezydenta Słupska Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka. Po wystąpieniach odbył się apel pamięci, po którym uczestniczące w uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Warszawy.
O godzinie 16.30, na ulicy Sienkiewicza rozpoczęła się inscenizacja historyczna przygotowana przez różne grupy rekonstrukcyjne. Przedstawiono w niej realia okupowanej Warszawy tuż przed wybuchem powstania.
O godzinie 17.00 zawyły syreny i rozpoczęła się interesująca i profesjonalnie przygotowana inscenizacja działań powstańców wyposażonych w stroje z epoki oraz ówczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Powstańcy pokazali najważniejsze epizody z 63 dni walki z wielokrotnie silniejszym i lepiej wyposażonym wrogiem.
Pokaz wykonany przez rekonstruktorów był bardzo ciekawy i wzbudził ogromne zainteresowanie dużej liczby zgromadzonych mieszkańców Słupska.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystościach tych był reprezentowany przez poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego w Słupsku, wystawiony przez Koło Nr 2 „Czarne Berety” w Słupsku oraz delegację Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku pod przewodnictwem Prezesa ppłk Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych było reprezentowane przez  delegację pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego płk dypl. Jana Karasia.

Tekst: Jan Karaś.
Foto: Jan Karaś i Marek Kul

Słupsk
Pogrzeb Kolegi Jerzego Skoniecznego
20 lipca 2018 roku, niespodziewanie i nagle, odszedł na „wieczną służbę” nasz Kolega, członek Koła nr 4 im. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Redzikowie st. sierż. szt. Jerzy Skonieczny.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandaru Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku odbyły się na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, w dniu 26 lipca 2018 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz przyjaciele, znajomi, sąsiedzi i koledzy zmarłego.
Ceremonię pogrzebową poprowadził ksiądz z macierzystej parafii zmarłego.
Kolega Jerzy Skonieczny urodził się 15 maja 1942 roku a zmarł 20 lipca 2018 roku w wieku 76 lat.
Służbę wojskową pełnił w 28 Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego jako specjalista w służbie samochodowej.
Był wzorowym żołnierzem zawodowym, służbę pełnił sumiennie, rzetelnie i odpowiedzialnie. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.
Po przejściu na emeryturę wstępuje do Koła nr 4 ZŻWP w Redzikowie, gdzie w bardzo oddany i aktywny sposób pracował społecznie na rzecz środowiska wojskowego i Związku. Jego pasją, szczególnie po przejściu na emeryturę była działka.
Kolega Jerzy był zawsze koleżeńskim, spokojnym, pogodnym, zrównoważonym, uczciwym, rozsądnym, obowiązkowym, solidnym i odpowiedzialnym człowiekiem.
Dziękujemy mu za wszystko co zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Teraz jest żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie st. sierż. szt. Jerzego Skoniecznego. Oddzielne podziękowania kierujemy do księdza prowadzącego ceremonię pogrzebową, a także pracowników zakładu pogrzebowego.
Tą drogą Zarząd Koła nr 4 w Redzikowie oraz Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz Kolegi st. sierż. szt. Jerzego Skoniecznego pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Cześć Jego Pamięci!

Tekst i foto: Jan Karaś

Ustka
Spotkanie integracyjne Koła nr 5
W dniu 14 lipca 2018 roku w obiekcie rekreacyjnym, przy boisku wielofunkcyjnym Gminy Ustka odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła nr 5 ZŻWP w Ustce i usteckiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oprócz członków Koła i ich rodzin na spotkanie przybyli: Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy RP w Słupsku  płk w st. spocz. Jan Karaś i Przewidniczący Rady Miasta Ustki Grzegorz Koski.
Na wstępie Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pani Anna Żelska oraz Wiceprezes Koła nr 5 Związku Żołnierzy WP w Ustce Kolega kmdr por. Zbigniew Nowicki przywitali przybyłych na spotkanie członków kół oraz zaproszonych gości.
Po czym krótkie wystąpienia wygłosili Wiceprezes Zarządu Rejonowego i jednocześnie opiekun Koła płk Jan Karaś oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustki Pan Grzegorz Koski. W krótkich wystąpieniach podziękowali za zaproszenie oraz pogratulowali wspaniałego pomysłu zorganizowania takiego spotkania w celu zacieśnienia współpracy seniorskich środowisk: wojskowego i cywilnego w celu lepszej realizacji celów, które przyświecają stowarzyszeniom zrzeszającym przedstawicieli naszych środowisk. Życzyli zebranym dalszych sukcesów w pracy społecznej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Po wystąpieniach zebrani wspólnie odśpiewali na melodię słynnej piosenki „Niech żyje nam rezerwa”, „Hymn emeryta” z nowym tekstem przygotowanym przez członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Po Hymnie odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień związkowych nadanych przez władze Związku Żołnierzy WP. Wyróżnieni zostali:
  1. Medalem XXXV-lecia Związku Żołnierzy WP:
-        Koski Grzegorz,
-        Sidorow Walenty.
  1.  Dyplomem Honorowym:
-        Zbigniew Nowicki,
-        Krawczyk Hugon.
  1. Okolicznościowym grawetronem z okazji jubileuszu 85-lecia urodzin:
-        Bereziński Czesław.
Wręczono również legitymację członkowską nowej członkini Koła nr 5 ZŻWP w Ustce Koleżance Bożenie Adamiak.
Wyróżnienia wręczał Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku płk Jan Karaś.
Po wręczeniu  odznaczeń przystąpiono do spożywania przygotowanych na grillu kiełbasek i kaszanki, a także słodkości, kawy, herbaty oraz innych napojów stosownych do charakteru takiego spotkania.
Organizatorzy zadbali też o to by uczestnicy spotkania nie siedzieli tylko przy stołach, ale mogli się trochę rozruszać. Zatrudnili więc didżeja, który zabezpieczył wspaniałą muzykę do tańca. A chętnych było dużo.
Spotkanie trwało od 16.00 do 19.30. Zarząd Koła nr 5 w Ustce serdecznie dziękuje wszystkim osobom przygotowującym to spotkanie, bez których zaangażowania, spotkanie to nie miałoby takiej oprawy i sprawności organizacyjnej.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-461.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Słupsk
Pogrzeb st. chor. szt. Władysława Dąbrowskiego
9 lipca 2018 roku, w wyniku tragicznego wypadku drogowego, odszedł na „wieczną służbę” nasz Kolega, członek Koła nr 4 im. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Redzikowie st. chor. szt. Władysław Dąbrowski.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandarów: Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku oraz Polskiego Związku Pszczelarzy, odbyły się na Cmentarzu Parafialnym w Słupsku, w dniu 14 lipca 2018 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz duża rzesza przyjaciół, znajomych i kolegów zmarłego.
Ceremonię pogrzebową poprowadził Ksiądz Proboszcz Parafii św. Jana Kantego w towarzystwie dwóch innych księży.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pożegnania dokonał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku ppłk Romuald Detmer.
Kolega Władysław Dąbrowski urodził się 30 maja 1936 roku w Horodłowicach powiat Sokal województwo lwowskie. W 1943 roku wraz z rodzicami i sześciorga rodzeństwem zmuszeni byli opuścić rodzinną wieś, z uwagi na rzeź jaka miała w tym czasie miejsce na Wołyniu dokonana przez ukraińskich nacjonalistów i osiedlili się na terenie Małopolski w powiecie Bochnia i tam doczekali końca wojny. Po wojnie przeprowadzili się na ziemie odzyskane do Piotrowic, powiat strzeliński , województwo dolnośląskie.
Po ukończeniu Zasadniczej szkoły zawodowej powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Od 2 maja 1957 roku został żołnierzem zawodowym w 28 Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Służbę tą na różnych stanowiskach służbowych pełnił przez 34 lata, do 2 stycznia 1991 roku.
Był wzorowym żołnierzem zawodowym, służbę pełnił sumiennie, rzetelnie i odpowiedzialnie. Za swoje osiągnięcia był kilkaset razy wyróżniany, w tym min: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Zasłużony dla Wojsk Lotniczych, Medale Zasłużony dla Miasta Słupska, Brązowym , Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W dniu 15 listopada 1959 roku zawarł związek małżeński z Kazimierą Czarnecką. W bardzo szczęśliwym związku wychowali na prawych i zacnych obywateli syna Jerzego i córkę Annę. Doczekali się pięcioro wnuków i czworo prawnuków.
Po przejściu na emeryturę wstępuje do Koła nr 4 ZŻWP w Redzikowie, gdzie w bardzo oddany i aktywny sposób pracował społecznie na rzecz środowiska wojskowego i Związku.
Za sumienną pracę społeczną był również wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami związkowymi: Honorową Odznaką Za Zasługi dla ZŻWP, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP. Władysław był ponadto aktywnym działaczem Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, Związku Metalowych Serc, Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Kolega Władysław był zawsze koleżeńskim, spokojnym, pogodnym, zrównoważonym, uczciwym, rozsądnym, obowiązkowym, solidnym i odpowiedzialnym człowiekiem.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku były serdeczne podziękowania za wszystko co Władysław zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnający zmarłego Kolega Romuald Detmer podziękował również wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie st. chor. szt. Władysława Dąbrowskiego. Oddzielne podziękowania zostały skierowane do księży uczestniczących w pogrzebie, a także pracowników zakładu pogrzebowego.
Tą drogą Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz Kolegi st. chor. szt. Władysława Dąbrowskiego pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Cześć Jego Pamięci!

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-462.htm
Tekst i foto: Jan Karaś
 

Słupsk
Uroczystości w rocznicę zbrodni wołyńskiej
1 lipca 2018 w Słupsku, w 75 rocznicę rozpoczęcia przez nacjonalistów ukraińskich, eksterminacji Polaków zamieszkałych we wschodniej Polsce Polaków, Żydów i innych mniejszości narodowych, o godzinie 18.00, w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego odprawiona została msza święta koncelebrowana, w intencji pomordowanych na Wołyniu. Homilię wygłosił kapelan słupskiego garnizonu ks. kmdr ppor. mgr Bolesław Leszczyński.
W uroczystej mszy wzięli udział: Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczak, Przewodnicząca Rady Miasta Beata Chrzanowska, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka, Wójt Gminy Kobylnica Kuliński, delegacje organizacji politycznych oraz stowarzyszeń kombatanckich zrzeszających swoich członków ze Słupska i najbliższych okolic, poczty sztandarowe i delegacje związków i stowarzyszeń funkcjonujących na Ziemi Słupskiej.
Z uwagi na niesprzyjającą pogodę, po zakończeniu mszy w kościele, okolicznościowe wystąpienie wygłosili Prezes Oddziału Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Pan por. w st. spocz. Zbigniew Has, Wicewojewoda Mariusz Łuczak oraz Zastępca Prezydenta Słupska Pani Krystyna Danilecka –Wojewódzka.
Po mszy, jej uczestnicy przeszli na Stary Cmentarz Komunalny i przy Pomniku Wołyńskim, upamiętniającym fakt ludobójstwa na tamtych terenach i złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci.
W uroczystości uczestniczyły miedzy innymi delegacje: Związku Żołnierzy WP pod kierownictwem Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku ppłk. Romualda Detmera oraz Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego płk dypl. Jana Karasia. Poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiło Koło nr 1 ze Słupska.
„Historycy polscy i ukraińscy spierają się o Zbrodnię Wołyńską. Niejednokrotnie nie ma zgody co do podstawowych faktów – takich jak np. liczba ofiar. W różny sposób opisywane i oceniane są motywy zarówno Polaków, jak Ukraińców. Polscy i ukraińscy autorzy inaczej wreszcie postrzegają wpływ Niemców i Sowietów na to, co w czasie II wojny światowej działo się na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
Antypolskie wystąpienia podziemia banderowskiego w czasie II wojny światowej oraz wywołany przez nie w dużym stopniu polski odwet to bez wątpienia najkrwawszy okres w dziejach konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40. ubiegłego stulecia. Używamy pojęcia „konflikt”, gdyż w tym czasie mieliśmy do czynienia z ewidentnym polsko-ukraińskim antagonizmem i walką o ziemię toczoną między współobywatelami jednego państwa (II Rzeczypospolitej). Jest to jeden z terminów używanych do opisania tego, co się wydarzyło między Polakami a Ukraińcami w okresie wojny.
Pod nazwą „antypolska akcja” sprawcy – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) – skrywali we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej. Banderowcy przeprowadzili ją w latach 1943–1945 na spornych terenach Wołynia, Galicji Wschodniej oraz południowo-wschodniej Lubelszczyzny (Chełmszczyzny), uznanych przez nich za „etnograficznie ukraińskie”. W polskiej historiografii do opisu tej zbrodni przyjęła się nazwa rzezi wołyńsko-galicyjskiej. Zachowujemy tę nazwę mając jednak na uwadze, iż w świetle prowadzonych badań „antypolska akcja” OUN-B i UPA zakończyła się na Chełmszczyźnie, która, jak wiadomo, nie była częścią Wołynia ani Galicji Wschodniej. Jak złożone jest to zagadnienie, świadczy chociażby aktualny stan polsko-ukraińskiej debaty historycznej na ten temat. Podgrzewa ją nieustannie równoległa dyskusja o charakterze publicystycznym, której często towarzyszą negatywne emocje. Echa tamtych tragicznych wydarzeń miały i nadal mają istotny wpływ na decyzje polityczne w Polsce i na Ukrainie, dotyczące kwestii upamiętniania ofiar, wpisując się w polsko-ukraiński konflikt pamięci.
Prokuratorzy pionu śledczego IPN prowadzą obecnie śledztwa w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich. Są one kwalifikowane jako zbrodnia ludobójstwa. Podstawą prawną tych śledztw jest art. 118 § 1 kodeksu karnego z 1997 r., który wprowadził do polskiego prawa wewnętrznego pojęcie ludobójstwa. Zgodnie z konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. definiowane jest ono jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich”. W nauce polskiej Zbrodnia Wołyńska jest też określana mianem ludobójczej czystki etnicznej, zbrodni lub rzezi wołyńskiej (bądź wołyńsko-galicyjskiej).” 1)
 1)  Wykorzystano materiały ze strony https://www.zbrodniawolynska.pl/.
Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Ustka
Pogrzeb kmdr ppor. Czesława Grzybowskiego
27 czerwca 2018 roku odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, kmdr ppor. Czesław Grzybowski – Prezes Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ustce i członek Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandaru i kompanii honorowej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz sztandaru Koła nr 5 ZŻWP w Ustce odbyły się w dniu 30 czerwca 2018 r.: najpierw msza święta w intencji zmarłego o 11.00 w Kaplicy Garnizonowej Parafii Wojskowej p/w św. Marka Ewangelisty w Lędowo-Osiedle, a po mszy pochówek na usteckim Cmentarzu Komunalnym w Zimowiskach.
We mszy świętej a później na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz bardzo liczna rzesza przyjaciół, znajomych i kolegów zmarłego.
Ceremonię pogrzebową poprowadził Proboszcz Parafii Wojskowej ks. kmdr Grzegorz Golec.
Oprócz księdza prowadzącego ceremonię pogrzebową, mowę pogrzebową wygłosiło czterech uczestników pogrzebu, przedstawicieli: wojska, związku, sąsiadów i rodziny.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pożegnania dokonał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Kolega ppłk Romuald Detmer.
Kmdr ppor. Czesław Grzybowski urodził się 4 lipca 1951 r. w Rudniku nad  Sanem. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie średniej został powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczął 28 października 1970 roku, w pułku zmechanizowanym w Braniewie. Po dziesięciomiesięcznym szkoleniu przeniesiony do Szkoły Chorążych Wojsk Zmechanizowanych im. Rodziny Nalazków w Elblągu. Po rocznym szkoleniu i promocji na stopień młodszego chorążego, skierowany do dalszej służby w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, na stanowisko dowódcy plutonu szkolnego, a następnie dowódcy 3 kompanii szkolnej w Kursie Nawigacji i Uzbrojenia. 
Za osiąganie bardzo dobrych wyników w szkoleniu skierowany został na kurs oficerski w Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, po ukończeniu którego zostaje mianowany na pierwszy stopień oficerski.
Po powrocie do Centrum w dalszym ciągu dowodzi kompania szkolną. W międzyczasie kończy kurs na WKDO oraz Kurs Pedagogiczny przy AON.
Po ukończeniu w/w kursów zostaje wyznaczony na Komendanta Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Ustce. Po kilku latach kierowania tą szkołą i mianowaniu na stopień komandora podporucznika, w 1987 r. wyznaczony zostaje na stanowisko Komendanta Garnizonu Ustka, gdzie służy do zakończenia służby wojskowej, którą kończy 31. stycznia 1997 roku.
Kmdr ppor. Czesław Grzybowski był zdyscyplinowanym żołnierzem, wzorowo wywiązywał z obowiązków na zajmowanych stanowiskach, dbał o powierzone mienie i o powierzonych mu żołnierzy. Uczynny i koleżeński dobry kolega, wymagający od podwładnych i od siebie.
Za osiągane wyniki w służbie odznaczony min. srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. 
Po odejściu z wojska Czesław Grzybowski podejmuje pracę w różnych instytucjach m.in. w Ajencji PKO w Słupsku. A ostatnio jako Zarządca Nieruchomości w Zespole Zarządców nieruchomości, gdzie pracował do momentu zachorowania. 
Wstępuje do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, początkowo w Kole nr 10 „Radar” w Słupsku, a następnie przenosi się do Koła nr 5 w Ustce, gdzie w lutym 2017 r. zostaje wybrany na Prezesa tego Koła.
Kolega Czesław pozostawił żonę Halinę, córkę Dorotę i syna Darka oraz dwoje wnucząt.
Kolega Czesław Grzybowski pozostanie w naszej pamięci jako wzorowy i zdyscyplinowany żołnierz, dobry kolega a przede wszystkim jako dobry i kochający mąż.
Kolega Czesław był zawsze koleżeńskim, spokojnym, pogodnym, zrównoważonym, uczciwym, rozsądnym, obowiązkowym, solidnym i odpowiedzialnym człowiekiem.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku były serdeczne podziękowania za wszystko co Czesław zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnający zmarłego Kolega Romuald Detmer podziękował również wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie komandora Czesława Grzybowskiego. Oddzielne podziękowania zostały skierowane do asysty wojskowej oraz do dowódcy i komendanta garnizonu Ustka oraz księdza Proboszcza Parafii Wojskowej w Ustce, a także pracowników zakładu pogrzebowego.
Tą drogą Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz Kolegi kmdr. ppor. Czesława Grzybowskiego pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Cześć jego pamięci.

Tekst i foto: Jan Karaś

 

Lębork - Cewice
Jednodniowa wycieczka do MUZEUM SAPERSKIEGO ,,EXPLOSIVE” i MUZEUM TECHNIKI WOJSKOWEJ ,,GRYF” w DĄBRÓWCE GMINA LUZINO
Z okazji obchodów 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI i w przeddzień Święta Marynarki Wojennej odbyła się dnia 23 czerwca 2018 r. interesująca historyczno-wojskowa wycieczka.
Uczestniczyli w niej byli żołnierze zawodowi związani z dzisiejszą bazą lotniczą w Siemirowicach wraz z rodzinami i sympatykami.
Autokar typu MAN z firmy ,,Trade Trans” z kierowcą Panem Mieczysławem Naczk wyruszył z Cewic do Lęborka, gdzie zabrał na swój pokład pozostałych uczestników lęborskiego koła Lotników Morskich / powrót zabezpieczał kierowca  Pan Marek Miętki /.
Wszystkich uczestników w liczbie 32 osób powitali koledzy: Wiesław Dąbrowski i Eugeniusz Bobliński, którzy jako organizatorzy wycieczki przypomnieli cel wyjazdu oraz program, omówili zasady bezpieczeństwa i krótką historię miejsca dzisiejszych dwóch muzeów sięgającą 1963 roku, który dał początek służby operacyjnej z zestawami rakietowymi  typu Dżwina, Wołchow oraz Newa dla 25 dywizjonu rakietowego OP. Dywizjon / dr OP / ten przechodził różne zmiany organizacyjne w ramach 3 i 4 brygady rakietowej OP, a jego rozformowanie nastąpiło ostatecznie z dniem 31.12.2011 roku.
W kwietniu 2013 r. w Dąbrówce powstały dwa muzea na powierzchni 15 ha: ,, Explosive ” z największa kolekcją w Polsce pocisków artyleryjskich, bomb, min, sprzętu saperskiego, a także z całą gamą innych pozostałości wojennych oraz techniki wojskowej ,, Gryf  ”z dość pokaźną ilością sprawnych czołgów, transporterów, motocykli wojskowych, itp. Można znaleźć tutaj bardzo wiele atrakcji tematycznych statycznych i dynamicznych.
 Muzeum saperskie zwiedzaliśmy z przewodnikiem, który w ciekawy sposób wprowadzał nas w tajniki saperstwa wojskowego omawiając dość szczegółowo poszczególne segmenty wystawy, a na końcu zaprezentował krótki film z prac saperskich w powojennych latach w Polsce, a w szczególności na terenie Pomorza.
Po tej części statycznej pod opieką kolejnego przewodnika MTW przeszliśmy grupą do pasjonującego obiektu muzeum techniki wojskowej ,,Gryf ”. Każdy z uczestników naszej edukacyjnej wycieczki mógł zobaczyć licznie zgromadzone eksponaty - militaria z motoryzacją wojskową i nie tylko.
Byliśmy pod nie lada dużymi wrażeniami podczas oglądania arsenału broni , pojazdów osobowych, ciężarowych i pancernych, nie tylko zabytkowych, ale i współczesnych. Prezentowane samochody i motocykle z początku motoryzacji oraz auta z czasów PRL były pieczołowicie odrestaurowane, godne uwagi po doczytaniu ważnych -ciekawych informacji odnośnie danego pojazdu i jego dziejów na specjalnych tablicach.
Obejrzeliśmy eksponowany sprzęt robiąc liczne pamiątkowe zdjęcia m. innymi: czołgi: T-34/85, T-55A, Leopard 1, PzKpfw V Panther, transportery opancerzone: OT810, BRDM, SKOT, działo samobieżne ISU-152, samobieżną wyrzutnię rakiet systemu ZK12Kub, samochody ciężarowe: Mercedes, Opel, autobus KRUPP z 1938 r., samochody osobowe: PF 125p karetka, Syrena 105, FSO-125, Łada 1200, GAZ M21Wołga, Holsman 1905 – najstarszy sprawny samochód w Polsce / model 37 z 1917 r./, Fiat 132p z 1976 r. jako limuzyna rządowa z czasów PRL, samochody terenowe: Lublin 51, Star 25 , Star 266 , Ził 130 i 131, KrAZ 255B , Gaz 67, motocykle: BMW R35, M-72 Ural, a nawet motorower typu Komar, śmigłowiec PLL Mi2 nb. 3720, haubica 122 mm wz.1938, rakiety W-750 systemu SA-75 Dżwina, 3M8M3 systemu 2K11 Krug  i bardzo wiele innych eksponatów.
Po częściach statycznych w tych dwóch muzeach nie lada gratką dla uczestników była przejażdżka wojskowym pojazdem gąsienicowym BAT – M z siedziskami dla 32 osób, który przed przeróbką  był niegdyś gąsienicowym szybkobieżnym spychaczem.  W ciągu ok. 20 minut pokonywaliśmy bardzo urozmaiconą trasę na czołgowisku z dużą ilością stromych zjazdów, podjazdów i po efektownym wirażu na placu manewrowym MTW zakończyliśmy się ten specjalny  przejazd. Przejażdżka ta była niebywałą atrakcją dla wszystkich, którzy jechali bez względu na wiek. Do realizacji tego  transportowego zadania przyczynili się Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice i kol. Wiesław Dąbrowski główny organizator wycieczki, za co należą się duże słowa uznania wraz z  żołnierskimi  podziękowaniami.
Zwieńczeniem tego dnia był wspólny posiłek grillowy pod specjalną drewnianą i stylizowaną wiatą Muzeum Techniki Wojskowej.
Pogoda tego dnia była zmienna, z niewielkimi opadami deszczów, ale idealna na ten jednodniowy pobyt w tym niezwykle pasjonującym obiekcie Muzeum GRYF oraz EXPLOSIVE w pobliskiej DĄBRÓWCE k. Wejherowa. Najmłodszym uczestnikiem był Rafał Baran z Cewic, a najstarszym pilot dawnych samolotów m.in. typu Lim 6 - bis kmdr por. pil. Witold Guz z Lęborka.
Wycieczka zakończyła się w sobotni wieczór ok. godziny 18.00 i właśnie kolejne podobne do naszej odbytej rekomendujemy  dla innych kół Rejonu Słupskiego ZŻWP, gdyż ,, cudze chwalimy, a swego nie znamy ”.
 
TEKST i FOTO – kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI
przy współpracy – kol. Wiesława DĄBROWSKIEGO.
Pogrze

Ustka
Pogrzeb chor. Stanisława Kowala
W dniu 18 czerwca, po długiej chorobie, zmarł nasz Kolega członek naszego Koła chor. Stanisław Kowal.
Pogrzeb odbył się na Komunalnym Cmentarzu w Ustce w dniu 20.06.2018 r.
W uroczystości pogrzebowej wzięła udział rodzina zmarłego, koledzy i współpracownicy z okresu służby wojskowej.
Z ramienia Koła udział wzięła grupa członków Koła oraz poczet sztandarowy wystawiony przez koło.
Pogrzeb odbył się bez przemówień oraz bez udziału asysty wojskowej, której zmarłemu odmówiono.
Tekst i foto: Jan Freus
 

ZŻWP
Rejon Słupski obchodzi 37 urodziny Związku
Struktury organizacyjne Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego funkcjonują na obszarze dawnego województwa słupskiego. Zarząd Rejonowy w Słupsku kieruje działalnością dwunastu kół w ośmiu garnizonach: cztery koła w Słupsku, dwa w Lęborku i po jednym w Redzikowie, Ustce, Cewicach, Człuchowie, Czarnem i Debrznie. Na koniec 2017 roku w Rejonie Słupskim było 715 członków Związku.
Oprócz kół, w Rejonie działa Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy”, który po reaktywowaniu w 2008 roku, po 20 letnim okresie niebytu, jest obecnie wielkim ambasadorem piosenki patriotycznej i żołnierskiej, z wielkimi sukcesami na arenie zarówno międzynarodowej jak i krajowej. Brał udział w festiwalach i przeglądach piosenki żołnierskiej i patriotycznej w Swietłogorsku (Rosja), Mrągowie, Koszalinie, Kosakowie i Słupsku. Na co dzień zapewnia oprawę artystyczną uroczystościom o charakterze patriotyczno – historycznym zarówno w Słupsku jak i w innych miejscowościach Ziemi Pomorskiej.
Od czterech czteroletnich kadencji pracą Zarządu Rejonowego kieruje jego Prezes ppłk w st. spocz. Romuald Detmer, który jest jednocześnie Kierownikiem WZW „Wiarusy” i był głównym motorem odtworzenia tego Zespołu po 20 letniej przerwie w jego działalności (stary Zespół działał w latach 1968 – 1988).
W związku z jubileuszem 37 rocznicy utworzenia Związku w dniu 17.06.2018 r. (w niedzielę), o godz. 12.00 rozpoczęły się uroczystości urodzinowe od uroczystego posiedzenia Zarządu Rejonowego w sali Teatru ”Rondo” w Słupsku.
Do sali Teatru „Rondo” przybyli ustaleni wcześniej członkowie Związku wraz z rodzinami oraz sympatycy i zaproszeni goście m. in. prezesi i delegacje zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń służb mundurowych i organizacji cywilnych. W posiedzeniu brały udział delegacje kół z poszczególnych garnizonów terenowych.
Honorowymi gośćmi uroczystych obchodów 37 rocznicy powstania Związku byli przybyli ze stolicy Koledzy: Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych insp. Zdzisław Czarnecki oraz Sekretarz Generalny Zarządu Głównego ZŻWP płk Henryk Budzyński.
Siły Zbrojne RP reprezentowali przedstawiciel 7 Brygady Obrony Wybrzeża, Szef Wydziału Wychowawczego mjr Tomasz Milczarek oraz Kierownik Klubu Wojskowego Brygady - mjr Andrzej Liberek z małżonką, a Komendant 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Marek Mroczek przesłał okolicznościowe życzenia i podziękwania.
Posiedzenie to w asyście pocztu sztandarowego rozpoczął „Hymn Narodowy”, następnie Prezes ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romuald Detmer przywitał wszystkich serdecznie, radośnie i ciepło. Po powitaniu gości powiedział m. in. „Obchodzimy dziś 37 urodziny naszego Związku, mamy ogromny dorobek w integracji naszego środowiska i nie tylko naszego. Piękny wiek, duży dorobek, ale obecna sytuacja nie do końca nas cieszy ponieważ uwarunkowania zewnętrzne, wynikłe z nieprzychylnego stosunku obecnych władz naczelnych resortu obrony narodowej do naszego Związku, nie pozwalają nam na prowadzenie działalności w takiej formie i w takim zakresie jakiego oczekują nasi członkowie oraz jaki wynika z celów dla jakich Związek nasz funkcjonuje”
Na początku posiedzenia 25 najbardziej aktywnych członków Związku i jego sympatyków zostało uhonorowanych odznaczeniami związkowymi, w tym min.: Odznaką Honorową Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP, brązowymi, srebrnymi, złotymi Krzyżami Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP oraz Złotymi Krzyżami Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP z Gwiazdą.
Nie zapomniano również o szacownych jubilatach, którym w tym roku przypadają okrągłe rocznice urodzin : 80, 85, 90, 95 lat, którzy zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami i grawetronami.
Część odznaczeniową prowadził sekretarz Zarządu Rejonowego kol. ppłk Dariusz Iwiński, a odznaczenia wręczali gości honorowi: insp. Zdzisław Czarnecki i płk Henryk Budzyński w towarzystwie Prezesa Zarządu Rejonowego ppłk Romualda Detmera.
Okolicznościową prezentację, poświęconą historii i dorobkowi naszego Związku oraz obecnym uwarunkowaniom działalności Związku przedstawił Wiceprezes Zarządu Rejonowego w Słupsku płk Jan Karaś.
Po prezentacji w dyskusji głos zabrali: Prezydent Federacji Służb Mundurowych RP insp. Zdzisław Czarnecki, który naświetlił sytuację emerytów i rencistów po wejściu w życie ustawy „represyjnej” dotyczącej emerytów służb mundurowych podlegających Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Przypomniał o przedsięwzięciach podejmowanych przez Federację w ramach organizowania pomocy prawnej i organizacyjnej dla osób objętych tą ustawą.
Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński, nawoływał do większego zaangażowania ogniw Związku w walkę o słuszne sprawy z punktu widzenia nas jako obywateli, w tym nasze sprawy w zakresie swobody działania Związku na arenie społecznej. Zachęcał wszystkie ogniwa Związku do aktywnego i masowego udziału w przyszłych wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Nie należy czekać aż ktoś za nas i dla nas coś zrobi. Należy włączać się w działania na szczeblach regionalnych, jednoczyć środowiska byłych żołnierzy i kombatantów, organizować środowiskowe spotkania z politykami wszystkich opcji i uczestniczyć w życiu społecznym swoich regionów. Taka powinna być nasza odpowiedź przeciwko bezprawiu w zakresie łamania Konstytucji RP, stosowaniu przez obecnie władze odpowiedzialności zbiorowej oraz pozbawianiu obywateli praw nabytych.
W dyskusji wzięli również udział: Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Słupsku Kolega Stanisław Grabka, Prezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku Kolega Leszek Orkisz i inni. Zwracano uwagę na uwarunkowania oraz coraz większe ograniczenia wolności obywatelskich, naruszania praw jednostki i przedstawiania wydarzeń historycznych  w świetle pasującym do celów propagandowych obecnej władzy.
Po zakończeniu uroczystości w Teatrze „Rondo” uczestnicy przegrupowali się do Lasku Północnego do obiektu „Leśny Kot” gdzie o godz. 14.00 Wojskowy Zespól Wokalny „WIARUSY” wykonał ponad godzinny koncert, z okazji 37 urodzin Związku. Po koncercie rozpoczęła się biesiada przy piwie, grochówce, karkówce i kiełbasie z grilla. Do tańca przygrywała muzyka mechaniczna pod kierownictwem didżeja kol. Ryszarda Prasowskiego - członka WZW Wiarusy.
Na to radosne spotkanie przybył jako jedyny z władz samorządowych Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński, a na spotkanie w „Leśnym Kocie” Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Konwiński, Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miasta Słupska, Radny Rady Miejskiej z Platformy Obywatelskiej Pan Jan Lange oraz inni przedstawiciele słupskiej społeczności organizacji pozarzadowych: Pani Beata Macedońska Dyrektor Słupskiego Centrum Organizacji Pozarzadowych i Ekomomii Społecznej, Pani Agnieszka Krzymuska Wiceprezes Słupskiego Uniwersyteteu Trzeciego Wieku, Pani Renata Wismont Wiceprezes Stowarzyszenia "Dajmy Radość". Spośród zaproszonych samorządowców, nie mogąc być osobiście,  pisemne życzenia i pozdrowienia przesłała Wójt Gminy Słupsk Pani Barbara Dykier.
Sadzę, że wszyscy bawili się radośnie, piwo było chłodne, jedzenie smaczne i tak bawiliśmy się do około godziny 20.00, a było nas (nie liczyłem dokładnie), ale tak na oko około 250 osób.
Dewizą naszego Związku zawsze było i jest hasło: „Zawsze wierni Ojczyźnie”. Dlatego z godnością i honorem patrzeć będziemy w przyszłość i wspominać chlubną przeszłość. Apelujemy także do naszych sympatyków i wszystkich byłych żołnierzy Wojska Polskiego – przyłączcie się do nas, bądźmy razem, stańmy w jednym szeregu obrońców Ojczyzny i naszych praw nabytych. Będzie nas po prostu więcej będziemy mogli pomóc innym.
W 37 rocznicę powstania Związku składamy podziękowanie i oddajemy hołd – zarówno twórcom jak i kontynuatorom idei Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podziękowania kierujemy także do organizacji i instytucji wspierających nasz Związek. Wszystkim członkom Związku i Waszym rodzinom życzymy bardzo dużo zdrowia, miłości i szczęścia.
Dziękujemy szczególnie Pani Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury za udostępnienie nam sali Teatru „Rondo”. Dzięki tej uprzejmości mogliśmy godnie uczcić jubileusz 37 rocznicy powstania Związku.


Tekst: Jan Karaś.
Foto: Andrzej Kowalewski.
 

Słupsk
Zebranie Koła nr 10 “Radar”
W dniu 15 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych rozpoczęło się zebranie Koła nr. 10. Było to zebranie poświęcone sprawom organizacyjnym i bieżącym dotyczącym działalności Koła.
Zebranie prowadził osobiście Prezes Zarządu Koła kol. Jan Odziomek. Na wstępie przywitał wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości, w osobach Prezesa Zarzadu Rejonowego kol. Romualda Detmera i opiekuna Koła kol. Sławomira Waniewskiego.
Następnie Prezes Zarządu Rejonowego kol. Romuald Detmer przekazał informację o organizacji i przebiegu obchodów 37 – lecia Związku w Rejonie Słupskim. Obchody odbędą się w dniu 17 czerwca: najpierw o godzinie 12.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Rejonowego w Teatrze Rondo, gdzie będzie główna uroczystość rocznicowa oraz wręczenie wyróżnień wyznaczonym członkom Związku, a następnie w „Leśnym Kocie” o 14.00 koncert WZW „Wiarusy” i od 15.00 piknik integracyjny.
Sytuację Związku oraz realizację przedsiewzięć ZR bieżących i do realizacji na następne półrocze przedstawił opiekun Koła kol. Sławomir Waniewski.
Najważniejsze wykonane i nie wykonane przedsięwzięcia wynikające z planu rocznego Koła za I pólrocze omówił Prezes Koła kol. Jan Odziomek, przedstawił również plan zamierzeń na III kwartał 2018 r.
O planach i zamierzniach w mieście Słupsk poiformował zebranych kol.radny Jan Lange.
Następnie Z-ca Prezesa Koła kol . Waldemar Broś zapoznał zebranych z listem Prezesa Zarządu Głównego zawierającego petycję do Prezydenta RP o podjęcie przez niego działań zmierzających do zaprzestania prac nad projektem ustawy dezubekizacyjnej dotyczącej emerytów wojskowych. Jest to kolejna petycja Prezesa Związku do Prezydenta RP dotycząca tej sprawy. Tym razem impulsem tego jest opinia Biura Analiz Sejmowych, w której poddano w wątpliwość konstytucyjność wielu rozwiązań zawartych w projekcie, w tym głównie stosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej.
Problematykę finansową Koła oraz stan realizacji opłat skladek członkowskich w 2018 roku przedstawił Skarbnik Koła kol. Tomasz Potwardowski.
Prezes Koła poinformował zebranych, że następne zebranie planowane jest na 28 września 2018 r o godz 16:00.

Tekst : Sta
nisław Kopyciński.
Foto: Marek Kul.
 

Słupsk
Walne zebranie Koła nr 2 „Czarne Berety”
– zawody strzeleckie o puchar Prezesa.
15 czerwca o godzinie 16 na gościnnej strzelnicy KS Gryf przy ul. Orzeszkowej w Słupsku spotkali się członkowie koła nr 2 „Czarne Berety”. Po przywitaniu zebranych i kilku słowach wstępu prezes koła kol. Marek PIASKOWSKI przystąpił do realizacji porządku zebrania, którego najważniejszym punktem były, kolejny już raz rozgrywane w tym miejscu, zawody strzeleckie.
Po udzieleniu prze kierownika instruktażu strzelającym, przystąpiono do rywalizacji.
Rywalizacja odbywała się zarówno z karabinka sportowego jak i pistoletu. Pomimo upływu lat od zakończenia służby wojskowej dało się zauważyć, że nawyki strzeleckie wówczas wpojone pozostały wśród strzelających. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, właściwa postawa strzelecka, zasady ściągania języka spustowego czy też wstrzymywanie oddechu podczas strzału nie były nikomu obce. Wszyscy strzelający doskonale, a co najważniejsze bezpiecznie, radzili sobie z obsługą broni, a przecież tak różną od wojskowej.
Emocji było sporo, ponieważ zwycięzcą zostawał ten członek koła, który „ustrzelił” sumarycznie, i z karabinka i pistoletu, najwięcej punktów.
W roku 2018 najlepszymi strzelcami zostali:
I miejsce kol. Janusz ZBLEWSKI - 86 pkt  (49 pkt karabinek -najlepszy wynik zawodów, 37pkt pistolet);
II miejsce kol. Piotr ZARAŚ-73 pkt  (41 pkt karabinek, 32 pkt pistolet);
III miejsce kol. Marek PIASKOWSKI - 70 pkt   (41 pkt karabinek, 29 pkt pistolet).
Dyplomy najlepszym strzelcom oraz puchar dla zwycięzcy wręczył sędzia główny zawodów kol. Henryk JAŚKIEWICZ.
A wszyscy strzelający otrzymali nagrodę od skarbnika koła, kol. Katarzyny CZUJ w postaci smacznej pizzy, którą skonsumowaliśmy zaraz po zawodach. Był to też ostatni punkt zebrania koła.
Tą drogą dziękujemy gospodarzom strzelnicy za sprawne przygotowanie obiektu do naszych zmagań i jak zwykle miłą, koleżeńską atmosferę podczas zawodów.

Tekst i foto – Dariusz IWIŃSKI
 

Słupsk
Zebranie Koła nr 3 „Niebieskie Berety”
W dniu 14.06.2018 o godzinie 16.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się walne zebranie członków Koła nr 3 Niebieskie Berety im. gen. SOWIŃSKIEGO.
Zebranie rozpoczął i poprowadził prezes kol. Adam Żurawski. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego przed miesiącem członka naszego koła kol. Adama Olszyny
Następnie Prezes przywitał przybyłych gości w osobach opiekuna Koła Nr 3 kol. Sławomira Waniewskiego oraz Organizatora Opieki Specjalnej kol. Teofila Przysowę.
Prezes Koła zdał sprawozdanie z działalności Zarządu za pierwsze półrocze 2018 i omówił wnioski do działania w następnym półroczu.
Z okazji 55 rocznicy powstania 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej omówił rys historyczny oraz przypomniał wszystkich dowódców, którzy dostąpili zaszczytu bycia przełożonymi desantowców w niebieskich beretach.
Następnie kol. Teofil Przysowa omówił zasady udzielania zapomóg finansowych członkom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W swoim wystąpieniu kol. Ryszard Bednarz omówił wymogi Ochrony Danych Osobowych obowiązujących od 25.05.2018 roku w krajach Unii Europejskiej a wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27.04.2017 roku.
Kol. Prezes przywitał przybyłego Prezesa Zarządu Rejonowego kol. Romualda Detmera, który w swoim wystąpieniu omówił sytuację na styku ZŻWP-MON, a także przedstawił działanie Zarządu oraz wszystkich kół w 2018 roku.
Wiceprezes kol. Wiesław Skulski przedstawił sprawozdanie z realizacji celów statutowych i planu finansowego. Omówił również sposób utrzymywania kontaktów z członkami Koła oraz przekazał adresy mailowe naszego Koła. Wszelkie informacje i powiadomienia oraz utrzymanie kontaktu odbywać się będzie na skrzynki naszego Koła pod adresami – nb3.zzwp@wp.pl oraz niebieskie.berety@outlook.com.
Na zakończenie odbyło się głosowanie nad Uchwałą Walnego Zebrania dotyczącą reaktywacji Święta 34 Budziszyńskiego Pułku Desantowego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i na jej podstawie Święto 34 bpd obchodzić będziemy corocznie 27 kwietnia.

Tekst i foto: Ryszard Bednarz
 

Słupsk
Zebranie Koła nr 1
W dniu 8 czerwca 2018 roku, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbyło się zebranie Koła nr 1.
Na wstępie przybyłych członków przywitał Prezes Koła st. chor. szt. Józef Wróblewski. On również poprowadził zebranie
Pierwszym punktem zebrania było wręczenie wyróżnień trzem członkom Koła. Następnie Prezes Koła zapoznał zebranych z listem Prezesa Zarządu Głównego zawierającego petycję do Prezydenta RP o podjęcie przez niego działań zmierzających do zaprzestania prac nad projektem ustawy dezubekizacyjnej dotyczącej emerytów wojskowych. Jest to kolejna petycja Prezesa Związku do Prezydenta RP dotycząca tej sprawy. Tym razem impulsem tego wystąpienie jest opinia Biura Analiz Sejmowych , w której poddano w wątpliwość konstytucyjność wielu rozwiązań zawartych w projekcie, w tym głównie ze stosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej.
Poinformował również zebranych o Zawodach Wędkarskich o puchar Prezesa Zarządu Rejonowego, które odbyły się w Siemirowicach. Zespól Koła pod przewodnictwem Kolegi Ryszarda Wilkowskiego zajął pierwsze miejsce i zdobył puchar i dyplom.
Przekazał informacje o organizacji i przebiegu obchodów 37 – lecia Związku w Rejonie Słupskim. Obchody odbędą się w dniu 17 czerwca: najpierw o godzinie 12.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Rejonowego w Teatrze Rondo, gdzie będzie Głowna uroczystość rocznicowa oraz wręczenie wyróżnień wyznaczonym członkom Związku, a następnie w „Leśnym Kocie” o 14.00 koncert WZW „Wiarusy” i od 15.00 piknik integracyjny. Zebrani złożyli deklaracje o uczestnictwie – z Koła wybiera się 38 osób, ale jeszcze chętni mogą składać akces do Prezesa.
Zastępca Prezesa Koła przedstawił informację dotyczącą wejścia w życie od 25 maja unijnych przepisów RODO, dotyczących przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i wynikających stąd konsekwencji dla naszego Związku.
Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Rejonowego ds. Społeczno – Obronnych płk Karaś, który przedstawił informację dotyczącą przebiegu wycieczki na Kanał Elbląski, do Fromborka i Szuthoffu oraz  organizację i zasady rekrutacji chętnych do jej udziału.
Sekretarz Koła poinformował zebranych o osobach z Koła, które mają uczestniczyć w głównej uroczystości w Teatrze Rondo.
Na zakończenie zebrania prowadzący poinformował o najbliższych zamierzeniach Koła i Związku, w tym:
-         Zawodach Sportowo – Obronnych, które odbędą się 28 września 2018 na strzelnicy garnizonowej w Słupsku. Kolega Wilkowski ma skompletować drużynę strzelecką.
-         Kolejnym zebraniu Koła w dniu 14 września 2018 r. o godz. 16.00,

Tekst i foto: Jan Karaś.
 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 54 odwiedzający (89 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=