Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  Aktualności
 

Ustka
Spotkanie integracyjne Koła nr 5
W dniu 14 lipca 2018 roku w obiekcie rekreacyjnym, przy boisku wielofunkcyjnym Gminy Ustka odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła nr 5 ZŻWP w Ustce i usteckiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oprócz członków Koła i ich rodzin na spotkanie przybyli: Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy RP w Słupsku  płk w st. spocz. Jan Karaś i Przewidniczący Rady Miasta Ustki Grzegorz Koski.
Na wstępie Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pani Anna Żelska oraz Wiceprezes Koła nr 5 Związku Żołnierzy WP w Ustce Kolega kmdr por. Zbigniew Nowicki przywitali przybyłych na spotkanie członków kół oraz zaproszonych gości.
Po czym krótkie wystąpienia wygłosili Wiceprezes Zarządu Rejonowego i jednocześnie opiekun Koła płk Jan Karaś oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustki Pan Grzegorz Koski. W krótkich wystąpieniach podziękowali za zaproszenie oraz pogratulowali wspaniałego pomysłu zorganizowania takiego spotkania w celu zacieśnienia współpracy seniorskich środowisk: wojskowego i cywilnego w celu lepszej realizacji celów, które przyświecają stowarzyszeniom zrzeszającym przedstawicieli naszych środowisk. Życzyli zebranym dalszych sukcesów w pracy społecznej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Po wystąpieniach zebrani wspólnie odśpiewali na melodię słynnej piosenki „Niech żyje nam rezerwa”, „Hymn emeryta” z nowym tekstem przygotowanym przez członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Po Hymnie odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień związkowych nadanych przez władze Związku Żołnierzy WP. Wyróżnieni zostali:
 1. Medalem XXXV-lecia Związku Żołnierzy WP:
-        Koski Grzegorz,
-        Sidorow Walenty.
 1.  Dyplomem Honorowym:
-        Zbigniew Nowicki,
-        Krawczyk Hugon.
 1. Okolicznościowym grawetronem z okazji jubileuszu 85-lecia urodzin:
-        Bereziński Czesław.
Wręczono również legitymację członkowską nowej członkini Koła nr 5 ZŻWP w Ustce Koleżance Bożenie Adamiak.
Wyróżnienia wręczał Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku płk Jan Karaś.
Po wręczeniu  odznaczeń przystąpiono do spożywania przygotowanych na grillu kiełbasek i kaszanki, a także słodkości, kawy, herbaty oraz innych napojów stosownych do charakteru takiego spotkania.
Organizatorzy zadbali też o to by uczestnicy spotkania nie siedzieli tylko przy stołach, ale mogli się trochę rozruszać. Zatrudnili więc didżeja, który zabezpieczył wspaniałą muzykę do tańca. A chętnych było dużo.
Spotkanie trwało od 16.00 do 19.30. Zarząd Koła nr 5 w Ustce serdecznie dziękuje wszystkim osobom przygotowującym to spotkanie, bez których zaangażowania, spotkanie to nie miałoby takiej oprawy i sprawności organizacyjnej.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-461.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk

Pogrzeb st. chor. szt. Władysława Dąbrowskiego
9 lipca 2018 roku, w wyniku tragicznego wypadku drogowego, odszedł na „wieczną służbę” nasz Kolega, członek Koła nr 4 im. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Redzikowie st. chor. szt. Władysław Dąbrowski.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandarów: Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku oraz Polskiego Związku Pszczelarzy, odbyły się na Cmentarzu Parafialnym w Słupsku, w dniu 14 lipca 2018 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz duża rzesza przyjaciół, znajomych i kolegów zmarłego.
Ceremonię pogrzebową poprowadził Ksiądz Proboszcz Parafii św. Jana Kantego w towarzystwie dwóch innych księży.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pożegnania dokonał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku ppłk Romuald Detmer.
Kolega Władysław Dąbrowski urodził się 30 maja 1936 roku w Horodłowicach powiat Sokal województwo lwowskie. W 1943 roku wraz z rodzicami i sześciorga rodzeństwem zmuszeni byli opuścić rodzinną wieś, z uwagi na rzeź jaka miała w tym czasie miejsce na Wołyniu dokonana przez ukraińskich nacjonalistów i osiedlili się na terenie Małopolski w powiecie Bochnia i tam doczekali końca wojny. Po wojnie przeprowadzili się na ziemie odzyskane do Piotrowic, powiat strzeliński , województwo dolnośląskie.
Po ukończeniu Zasadniczej szkoły zawodowej powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Od 2 maja 1957 roku został żołnierzem zawodowym w 28 Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Służbę tą na różnych stanowiskach służbowych pełnił przez 34 lata, do 2 stycznia 1991 roku.
Był wzorowym żołnierzem zawodowym, służbę pełnił sumiennie, rzetelnie i odpowiedzialnie. Za swoje osiągnięcia był kilkaset razy wyróżniany, w tym min: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Zasłużony dla Wojsk Lotniczych, Medale Zasłużony dla Miasta Słupska, Brązowym , Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W dniu 15 listopada 1959 roku zawarł związek małżeński z Kazimierą Czarnecką. W bardzo szczęśliwym związku wychowali na prawych i zacnych obywateli syna Jerzego i córkę Annę. Doczekali się pięcioro wnuków i czworo prawnuków.
Po przejściu na emeryturę wstępuje do Koła nr 4 ZŻWP w Redzikowie, gdzie w bardzo oddany i aktywny sposób pracował społecznie na rzecz środowiska wojskowego i Związku.
Za sumienną pracę społeczną był również wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami związkowymi: Honorową Odznaką Za Zasługi dla ZŻWP, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP. Władysław był ponadto aktywnym działaczem Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, Związku Metalowych Serc, Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Kolega Władysław był zawsze koleżeńskim, spokojnym, pogodnym, zrównoważonym, uczciwym, rozsądnym, obowiązkowym, solidnym i odpowiedzialnym człowiekiem.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku były serdeczne podziękowania za wszystko co Władysław zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnający zmarłego Kolega Romuald Detmer podziękował również wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie st. chor. szt. Władysława Dąbrowskiego. Oddzielne podziękowania zostały skierowane do księży uczestniczących w pogrzebie, a także pracowników zakładu pogrzebowego.
Tą drogą Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz Kolegi st. chor. szt. Władysława Dąbrowskiego pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Cześć Jego Pamięci!

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-462.htm
Tekst i foto: Jan Karaś

Słupsk
Uroczystości w rocznicę zbrodni wołyńskiej
1 lipca 2018 w Słupsku, w 75 rocznicę rozpoczęcia przez nacjonalistów ukraińskich, eksterminacji Polaków zamieszkałych we wschodniej Polsce Polaków, Żydów i innych mniejszości narodowych, o godzinie 18.00, w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego odprawiona została msza święta koncelebrowana, w intencji pomordowanych na Wołyniu. Homilię wygłosił kapelan słupskiego garnizonu ks. kmdr ppor. mgr Bolesław Leszczyński.
W uroczystej mszy wzięli udział: Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczak, Przewodnicząca Rady Miasta Beata Chrzanowska, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka, Wójt Gminy Kobylnica Kuliński, delegacje organizacji politycznych oraz stowarzyszeń kombatanckich zrzeszających swoich członków ze Słupska i najbliższych okolic, poczty sztandarowe i delegacje związków i stowarzyszeń funkcjonujących na Ziemi Słupskiej.
Z uwagi na niesprzyjającą pogodę, po zakończeniu mszy w kościele, okolicznościowe wystąpienie wygłosili Prezes Oddziału Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Pan por. w st. spocz. Zbigniew Has, Wicewojewoda Mariusz Łuczak oraz Zastępca Prezydenta Słupska Pani Krystyna Danilecka –Wojewódzka.
Po mszy, jej uczestnicy przeszli na Stary Cmentarz Komunalny i przy Pomniku Wołyńskim, upamiętniającym fakt ludobójstwa na tamtych terenach i złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci.
W uroczystości uczestniczyły miedzy innymi delegacje: Związku Żołnierzy WP pod kierownictwem Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku ppłk. Romualda Detmera oraz Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego płk dypl. Jana Karasia. Poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiło Koło nr 1 ze Słupska.
„Historycy polscy i ukraińscy spierają się o Zbrodnię Wołyńską. Niejednokrotnie nie ma zgody co do podstawowych faktów – takich jak np. liczba ofiar. W różny sposób opisywane i oceniane są motywy zarówno Polaków, jak Ukraińców. Polscy i ukraińscy autorzy inaczej wreszcie postrzegają wpływ Niemców i Sowietów na to, co w czasie II wojny światowej działo się na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
Antypolskie wystąpienia podziemia banderowskiego w czasie II wojny światowej oraz wywołany przez nie w dużym stopniu polski odwet to bez wątpienia najkrwawszy okres w dziejach konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40. ubiegłego stulecia. Używamy pojęcia „konflikt”, gdyż w tym czasie mieliśmy do czynienia z ewidentnym polsko-ukraińskim antagonizmem i walką o ziemię toczoną między współobywatelami jednego państwa (II Rzeczypospolitej). Jest to jeden z terminów używanych do opisania tego, co się wydarzyło między Polakami a Ukraińcami w okresie wojny.
Pod nazwą „antypolska akcja” sprawcy – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) – skrywali we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej. Banderowcy przeprowadzili ją w latach 1943–1945 na spornych terenach Wołynia, Galicji Wschodniej oraz południowo-wschodniej Lubelszczyzny (Chełmszczyzny), uznanych przez nich za „etnograficznie ukraińskie”. W polskiej historiografii do opisu tej zbrodni przyjęła się nazwa rzezi wołyńsko-galicyjskiej. Zachowujemy tę nazwę mając jednak na uwadze, iż w świetle prowadzonych badań „antypolska akcja” OUN-B i UPA zakończyła się na Chełmszczyźnie, która, jak wiadomo, nie była częścią Wołynia ani Galicji Wschodniej. Jak złożone jest to zagadnienie, świadczy chociażby aktualny stan polsko-ukraińskiej debaty historycznej na ten temat. Podgrzewa ją nieustannie równoległa dyskusja o charakterze publicystycznym, której często towarzyszą negatywne emocje. Echa tamtych tragicznych wydarzeń miały i nadal mają istotny wpływ na decyzje polityczne w Polsce i na Ukrainie, dotyczące kwestii upamiętniania ofiar, wpisując się w polsko-ukraiński konflikt pamięci.
Prokuratorzy pionu śledczego IPN prowadzą obecnie śledztwa w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich. Są one kwalifikowane jako zbrodnia ludobójstwa. Podstawą prawną tych śledztw jest art. 118 § 1 kodeksu karnego z 1997 r., który wprowadził do polskiego prawa wewnętrznego pojęcie ludobójstwa. Zgodnie z konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. definiowane jest ono jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich”. W nauce polskiej Zbrodnia Wołyńska jest też określana mianem ludobójczej czystki etnicznej, zbrodni lub rzezi wołyńskiej (bądź wołyńsko-galicyjskiej).” 1)
 1)  Wykorzystano materiały ze strony https://www.zbrodniawolynska.pl/.
Tekst i foto: Jan Karaś.

Ustka

Pogrzeb kmdr ppor. Czesława Grzybowskiego
27 czerwca 2018 roku odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, kmdr ppor. Czesław Grzybowski – Prezes Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ustce i członek Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandaru i kompanii honorowej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz sztandaru Koła nr 5 ZŻWP w Ustce odbyły się w dniu 30 czerwca 2018 r.: najpierw msza święta w intencji zmarłego o 11.00 w Kaplicy Garnizonowej Parafii Wojskowej p/w św. Marka Ewangelisty w Lędowo-Osiedle, a po mszy pochówek na usteckim Cmentarzu Komunalnym w Zimowiskach.
We mszy świętej a później na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz bardzo liczna rzesza przyjaciół, znajomych i kolegów zmarłego.
Ceremonię pogrzebową poprowadził Proboszcz Parafii Wojskowej ks. kmdr Grzegorz Golec.
Oprócz księdza prowadzącego ceremonię pogrzebową, mowę pogrzebową wygłosiło czterech uczestników pogrzebu, przedstawicieli: wojska, związku, sąsiadów i rodziny.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pożegnania dokonał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Kolega ppłk Romuald Detmer.
Kmdr ppor. Czesław Grzybowski urodził się 4 lipca 1951 r. w Rudniku nad  Sanem. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie średniej został powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczął 28 października 1970 roku, w pułku zmechanizowanym w Braniewie. Po dziesięciomiesięcznym szkoleniu przeniesiony do Szkoły Chorążych Wojsk Zmechanizowanych im. Rodziny Nalazków w Elblągu. Po rocznym szkoleniu i promocji na stopień młodszego chorążego, skierowany do dalszej służby w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, na stanowisko dowódcy plutonu szkolnego, a następnie dowódcy 3 kompanii szkolnej w Kursie Nawigacji i Uzbrojenia. 
Za osiąganie bardzo dobrych wyników w szkoleniu skierowany został na kurs oficerski w Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, po ukończeniu którego zostaje mianowany na pierwszy stopień oficerski.
Po powrocie do Centrum w dalszym ciągu dowodzi kompania szkolną. W międzyczasie kończy kurs na WKDO oraz Kurs Pedagogiczny przy AON.
Po ukończeniu w/w kursów zostaje wyznaczony na Komendanta Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Ustce. Po kilku latach kierowania tą szkołą i mianowaniu na stopień komandora podporucznika, w 1987 r. wyznaczony zostaje na stanowisko Komendanta Garnizonu Ustka, gdzie służy do zakończenia służby wojskowej, którą kończy 31. stycznia 1997 roku.
Kmdr ppor. Czesław Grzybowski był zdyscyplinowanym żołnierzem, wzorowo wywiązywał z obowiązków na zajmowanych stanowiskach, dbał o powierzone mienie i o powierzonych mu żołnierzy. Uczynny i koleżeński dobry kolega, wymagający od podwładnych i od siebie.
Za osiągane wyniki w służbie odznaczony min. srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. 
Po odejściu z wojska Czesław Grzybowski podejmuje pracę w różnych instytucjach m.in. w Ajencji PKO w Słupsku. A ostatnio jako Zarządca Nieruchomości w Zespole Zarządców nieruchomości, gdzie pracował do momentu zachorowania. 
Wstępuje do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, początkowo w Kole nr 10 „Radar” w Słupsku, a następnie przenosi się do Koła nr 5 w Ustce, gdzie w lutym 2017 r. zostaje wybrany na Prezesa tego Koła.
Kolega Czesław pozostawił żonę Halinę, córkę Dorotę i syna Darka oraz dwoje wnucząt.
Kolega Czesław Grzybowski pozostanie w naszej pamięci jako wzorowy i zdyscyplinowany żołnierz, dobry kolega a przede wszystkim jako dobry i kochający mąż.
Kolega Czesław był zawsze koleżeńskim, spokojnym, pogodnym, zrównoważonym, uczciwym, rozsądnym, obowiązkowym, solidnym i odpowiedzialnym człowiekiem.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku były serdeczne podziękowania za wszystko co Czesław zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnający zmarłego Kolega Romuald Detmer podziękował również wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie komandora Czesława Grzybowskiego. Oddzielne podziękowania zostały skierowane do asysty wojskowej oraz do dowódcy i komendanta garnizonu Ustka oraz księdza Proboszcza Parafii Wojskowej w Ustce, a także pracowników zakładu pogrzebowego.
Tą drogą Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz Kolegi kmdr. ppor. Czesława Grzybowskiego pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Cześć jego pamięci.

Tekst i foto: Jan Karaś


Dwudniowa wycieczka:

Kanał Elbląski, Frombork, Sztutthof
W dniu 24-25 sierpnia 2918 r. planowana jest wycieczka: Kanał Elbląski, Frombork i Sztutthof.
Uwaga: zmiana kosztu wycieczki z 275 zł na 280 zł
(osoby które już wpłaciły dopłacą w autobusie)
- wpłacamy po 5 zł więcej z uwagi na konieczność opłaty
Muzeum Kanału Elbląskiego w Buczyńcu (6 zł)


Plan wycieczki przewiduje się następujący.
 
24 sierpnia 2018 r.
08.00                      – zbiórka uczestników na Placu Zwycięstwa w Słupsku.
08.05 – 13,15         – przejazd do Buczyńca (po drodze przewiduje się 1 godzinę na obiad - płatny indywidualnie).
13.15 – 13.45         – zwiedzanie Muzeum Kanału Elbląskiego w Buczyńcu.
13.45 – 18.25         – rejs statkiem nr 4 z Buczyńca do Elbląga.
18.30 – 19.30         – przejazd do Domu Weselnego „Jarzębinowy Ogród” i zakwaterowanie na nocleg.
19.30                       - kolacja,
20.00 – 22.00         - spotkanie integracyjne przy grillu (w cenie wycieczki) – napoje i alkohol własny.
 
25 sierpnia 2018 r.
07.00 – 08.00         – śniadanie (w cenie wycieczki)
08.00 – 08.30         – przejazd do Fromborka.
08.30 – 12.00         – zwiedzanie atrakcji Fromborka z przewodnikiem.
12.00 – 13.00         – obiad (w cenie wycieczki)
13.00 – 14.30         – przejazd do Szutthof.
15.00 – 17.00          – zwiedzanie obozu z przewodnikiem, złożenie hołdu pomordowanym (płatności biletów w cenie).
17.00 – 20.00         – powrót do Słupska.
 
Koszt wycieczki 275 zł/osobę. Na to składa się:
95 zł        - bilety ulgowe na rejs statkiem + 6 zł Muzeum Kanału Elbląskiego,
90 zł        – nocleg w „Jarzębinowym Ogrodzie”, kolacja i śniadanie,
30 zł        – spotkanie integracyjne przy grillu w „Jarzębinowym Ogrodzie”
24 zł        – obiad w Rest. „Dom Roberta”
20 zł        – wejściówki do muzeum i katedry we Fromborku,
7 zł          - przewodnik po Fromborku i Szutthof.
9 zł          – ubezpieczenie uczestnika wycieczki i koszty organizacyjne
275 zł /os - ogółem. + 6 zł Muzeum Kanału Elbląskiego = 280 zł/os.
Osoby , które dokonały już wpłaty, dopłacą po 5 zł w autobusie.

Zapisy na wycieczkę przyjmuje Kolega Jan Karaś
tel. 503 151 248
do dnia 10 lipca 2018 r.
Należy podać: nazwisko i imię, nr PESEL (do ubezpieczenia) i nr telefonu kontaktowego.
 
Płatność do Skarbnika ZR Kolegi Kowalewskiego, tel. 602 261 647
do 10 lipca 2018 r. 
Opłaty wycieczki można dokonać przelewem na konto:
67 1940 1076 3007 4204 0000 0000
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku
al. H. Sienkiewicza 20 pok.402
76-200 Słupsk
Z dopiskiem "Wycieczka Elbląg"
W razie nie opłacenia wycieczki do tego terminu, na listę wejdzie osoba z ewentualnej listy rezerwowej.
 
O zakwalifikowaniu się na wycieczkę decyduje
kolejność zgłoszeń!!!


Lębork - Cewice
Jednodniowa wycieczka do MUZEUM SAPERSKIEGO ,,EXPLOSIVE” i MUZEUM TECHNIKI WOJSKOWEJ ,,GRYF” w DĄBRÓWCE GMINA LUZINO
Z okazji obchodów 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI i w przeddzień Święta Marynarki Wojennej odbyła się dnia 23 czerwca 2018 r. interesująca historyczno-wojskowa wycieczka.
Uczestniczyli w niej byli żołnierze zawodowi związani z dzisiejszą bazą lotniczą w Siemirowicach wraz z rodzinami i sympatykami.
Autokar typu MAN z firmy ,,Trade Trans” z kierowcą Panem Mieczysławem Naczk wyruszył z Cewic do Lęborka, gdzie zabrał na swój pokład pozostałych uczestników lęborskiego koła Lotników Morskich / powrót zabezpieczał kierowca  Pan Marek Miętki /.
Wszystkich uczestników w liczbie 32 osób powitali koledzy: Wiesław Dąbrowski i Eugeniusz Bobliński, którzy jako organizatorzy wycieczki przypomnieli cel wyjazdu oraz program, omówili zasady bezpieczeństwa i krótką historię miejsca dzisiejszych dwóch muzeów sięgającą 1963 roku, który dał początek służby operacyjnej z zestawami rakietowymi  typu Dżwina, Wołchow oraz Newa dla 25 dywizjonu rakietowego OP. Dywizjon / dr OP / ten przechodził różne zmiany organizacyjne w ramach 3 i 4 brygady rakietowej OP, a jego rozformowanie nastąpiło ostatecznie z dniem 31.12.2011 roku.
W kwietniu 2013 r. w Dąbrówce powstały dwa muzea na powierzchni 15 ha: ,, Explosive ” z największa kolekcją w Polsce pocisków artyleryjskich, bomb, min, sprzętu saperskiego, a także z całą gamą innych pozostałości wojennych oraz techniki wojskowej ,, Gryf  ”z dość pokaźną ilością sprawnych czołgów, transporterów, motocykli wojskowych, itp. Można znaleźć tutaj bardzo wiele atrakcji tematycznych statycznych i dynamicznych.
 Muzeum saperskie zwiedzaliśmy z przewodnikiem, który w ciekawy sposób wprowadzał nas w tajniki saperstwa wojskowego omawiając dość szczegółowo poszczególne segmenty wystawy, a na końcu zaprezentował krótki film z prac saperskich w powojennych latach w Polsce, a w szczególności na terenie Pomorza.
Po tej części statycznej pod opieką kolejnego przewodnika MTW przeszliśmy grupą do pasjonującego obiektu muzeum techniki wojskowej ,,Gryf ”. Każdy z uczestników naszej edukacyjnej wycieczki mógł zobaczyć licznie zgromadzone eksponaty - militaria z motoryzacją wojskową i nie tylko.
Byliśmy pod nie lada dużymi wrażeniami podczas oglądania arsenału broni , pojazdów osobowych, ciężarowych i pancernych, nie tylko zabytkowych, ale i współczesnych. Prezentowane samochody i motocykle z początku motoryzacji oraz auta z czasów PRL były pieczołowicie odrestaurowane, godne uwagi po doczytaniu ważnych -ciekawych informacji odnośnie danego pojazdu i jego dziejów na specjalnych tablicach.
Obejrzeliśmy eksponowany sprzęt robiąc liczne pamiątkowe zdjęcia m. innymi: czołgi: T-34/85, T-55A, Leopard 1, PzKpfw V Panther, transportery opancerzone: OT810, BRDM, SKOT, działo samobieżne ISU-152, samobieżną wyrzutnię rakiet systemu ZK12Kub, samochody ciężarowe: Mercedes, Opel, autobus KRUPP z 1938 r., samochody osobowe: PF 125p karetka, Syrena 105, FSO-125, Łada 1200, GAZ M21Wołga, Holsman 1905 – najstarszy sprawny samochód w Polsce / model 37 z 1917 r./, Fiat 132p z 1976 r. jako limuzyna rządowa z czasów PRL, samochody terenowe: Lublin 51, Star 25 , Star 266 , Ził 130 i 131, KrAZ 255B , Gaz 67, motocykle: BMW R35, M-72 Ural, a nawet motorower typu Komar, śmigłowiec PLL Mi2 nb. 3720, haubica 122 mm wz.1938, rakiety W-750 systemu SA-75 Dżwina, 3M8M3 systemu 2K11 Krug  i bardzo wiele innych eksponatów.
Po częściach statycznych w tych dwóch muzeach nie lada gratką dla uczestników była przejażdżka wojskowym pojazdem gąsienicowym BAT – M z siedziskami dla 32 osób, który przed przeróbką  był niegdyś gąsienicowym szybkobieżnym spychaczem.  W ciągu ok. 20 minut pokonywaliśmy bardzo urozmaiconą trasę na czołgowisku z dużą ilością stromych zjazdów, podjazdów i po efektownym wirażu na placu manewrowym MTW zakończyliśmy się ten specjalny  przejazd. Przejażdżka ta była niebywałą atrakcją dla wszystkich, którzy jechali bez względu na wiek. Do realizacji tego  transportowego zadania przyczynili się Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice i kol. Wiesław Dąbrowski główny organizator wycieczki, za co należą się duże słowa uznania wraz z  żołnierskimi  podziękowaniami.
Zwieńczeniem tego dnia był wspólny posiłek grillowy pod specjalną drewnianą i stylizowaną wiatą Muzeum Techniki Wojskowej.
Pogoda tego dnia była zmienna, z niewielkimi opadami deszczów, ale idealna na ten jednodniowy pobyt w tym niezwykle pasjonującym obiekcie Muzeum GRYF oraz EXPLOSIVE w pobliskiej DĄBRÓWCE k. Wejherowa. Najmłodszym uczestnikiem był Rafał Baran z Cewic, a najstarszym pilot dawnych samolotów m.in. typu Lim 6 - bis kmdr por. pil. Witold Guz z Lęborka.
Wycieczka zakończyła się w sobotni wieczór ok. godziny 18.00 i właśnie kolejne podobne do naszej odbytej rekomendujemy  dla innych kół Rejonu Słupskiego ZŻWP, gdyż ,, cudze chwalimy, a swego nie znamy ”.
 
TEKST i FOTO – kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI
przy współpracy – kol. Wiesława DĄBROWSKIEGO.
Pogrze
Ustka

Pogrzeb chor. Stanisława Kowala
W dniu 18 czerwca, po długiej chorobie, zmarł nasz Kolega członek naszego Koła chor. Stanisław Kowal.
Pogrzeb odbył się na Komunalnym Cmentarzu w Ustce w dniu 20.06.2018 r.
W uroczystości pogrzebowej wzięła udział rodzina zmarłego, koledzy i współpracownicy z okresu służby wojskowej.
Z ramienia Koła udział wzięła grupa członków Koła oraz poczet sztandarowy wystawiony przez koło.
Pogrzeb odbył się bez przemówień oraz bez udziału asysty wojskowej, której zmarłemu odmówiono.
Tekst i foto: Jan Freus

ZŻWP

Rejon Słupski obchodzi 37 urodziny Związku
Struktury organizacyjne Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego funkcjonują na obszarze dawnego województwa słupskiego. Zarząd Rejonowy w Słupsku kieruje działalnością dwunastu kół w ośmiu garnizonach: cztery koła w Słupsku, dwa w Lęborku i po jednym w Redzikowie, Ustce, Cewicach, Człuchowie, Czarnem i Debrznie. Na koniec 2017 roku w Rejonie Słupskim było 715 członków Związku.
Oprócz kół, w Rejonie działa Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy”, który po reaktywowaniu w 2008 roku, po 20 letnim okresie niebytu, jest obecnie wielkim ambasadorem piosenki patriotycznej i żołnierskiej, z wielkimi sukcesami na arenie zarówno międzynarodowej jak i krajowej. Brał udział w festiwalach i przeglądach piosenki żołnierskiej i patriotycznej w Swietłogorsku (Rosja), Mrągowie, Koszalinie, Kosakowie i Słupsku. Na co dzień zapewnia oprawę artystyczną uroczystościom o charakterze patriotyczno – historycznym zarówno w Słupsku jak i w innych miejscowościach Ziemi Pomorskiej.
Od czterech czteroletnich kadencji pracą Zarządu Rejonowego kieruje jego Prezes ppłk w st. spocz. Romuald Detmer, który jest jednocześnie Kierownikiem WZW „Wiarusy” i był głównym motorem odtworzenia tego Zespołu po 20 letniej przerwie w jego działalności (stary Zespół działał w latach 1968 – 1988).
W związku z jubileuszem 37 rocznicy utworzenia Związku w dniu 17.06.2018 r. (w niedzielę), o godz. 12.00 rozpoczęły się uroczystości urodzinowe od uroczystego posiedzenia Zarządu Rejonowego w sali Teatru ”Rondo” w Słupsku.
Do sali Teatru „Rondo” przybyli ustaleni wcześniej członkowie Związku wraz z rodzinami oraz sympatycy i zaproszeni goście m. in. prezesi i delegacje zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń służb mundurowych i organizacji cywilnych. W posiedzeniu brały udział delegacje kół z poszczególnych garnizonów terenowych.
Honorowymi gośćmi uroczystych obchodów 37 rocznicy powstania Związku byli przybyli ze stolicy Koledzy: Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych insp. Zdzisław Czarnecki oraz Sekretarz Generalny Zarządu Głównego ZŻWP płk Henryk Budzyński.
Siły Zbrojne RP reprezentowali przedstawiciel 7 Brygady Obrony Wybrzeża, Szef Wydziału Wychowawczego mjr Tomasz Milczarek oraz Kierownik Klubu Wojskowego Brygady - mjr Andrzej Liberek z małżonką, a Komendant 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Marek Mroczek przesłał okolicznościowe życzenia i podziękwania.
Posiedzenie to w asyście pocztu sztandarowego rozpoczął „Hymn Narodowy”, następnie Prezes ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romuald Detmer przywitał wszystkich serdecznie, radośnie i ciepło. Po powitaniu gości powiedział m. in. „Obchodzimy dziś 37 urodziny naszego Związku, mamy ogromny dorobek w integracji naszego środowiska i nie tylko naszego. Piękny wiek, duży dorobek, ale obecna sytuacja nie do końca nas cieszy ponieważ uwarunkowania zewnętrzne, wynikłe z nieprzychylnego stosunku obecnych władz naczelnych resortu obrony narodowej do naszego Związku, nie pozwalają nam na prowadzenie działalności w takiej formie i w takim zakresie jakiego oczekują nasi członkowie oraz jaki wynika z celów dla jakich Związek nasz funkcjonuje”
Na początku posiedzenia 25 najbardziej aktywnych członków Związku i jego sympatyków zostało uhonorowanych odznaczeniami związkowymi, w tym min.: Odznaką Honorową Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP, brązowymi, srebrnymi, złotymi Krzyżami Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP oraz Złotymi Krzyżami Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP z Gwiazdą.
Nie zapomniano również o szacownych jubilatach, którym w tym roku przypadają okrągłe rocznice urodzin : 80, 85, 90, 95 lat, którzy zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami i grawetronami.
Część odznaczeniową prowadził sekretarz Zarządu Rejonowego kol. ppłk Dariusz Iwiński, a odznaczenia wręczali gości honorowi: insp. Zdzisław Czarnecki i płk Henryk Budzyński w towarzystwie Prezesa Zarządu Rejonowego ppłk Romualda Detmera.
Okolicznościową prezentację, poświęconą historii i dorobkowi naszego Związku oraz obecnym uwarunkowaniom działalności Związku przedstawił Wiceprezes Zarządu Rejonowego w Słupsku płk Jan Karaś.
Po prezentacji w dyskusji głos zabrali: Prezydent Federacji Służb Mundurowych RP insp. Zdzisław Czarnecki, który naświetlił sytuację emerytów i rencistów po wejściu w życie ustawy „represyjnej” dotyczącej emerytów służb mundurowych podlegających Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Przypomniał o przedsięwzięciach podejmowanych przez Federację w ramach organizowania pomocy prawnej i organizacyjnej dla osób objętych tą ustawą.
Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński, nawoływał do większego zaangażowania ogniw Związku w walkę o słuszne sprawy z punktu widzenia nas jako obywateli, w tym nasze sprawy w zakresie swobody działania Związku na arenie społecznej. Zachęcał wszystkie ogniwa Związku do aktywnego i masowego udziału w przyszłych wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Nie należy czekać aż ktoś za nas i dla nas coś zrobi. Należy włączać się w działania na szczeblach regionalnych, jednoczyć środowiska byłych żołnierzy i kombatantów, organizować środowiskowe spotkania z politykami wszystkich opcji i uczestniczyć w życiu społecznym swoich regionów. Taka powinna być nasza odpowiedź przeciwko bezprawiu w zakresie łamania Konstytucji RP, stosowaniu przez obecnie władze odpowiedzialności zbiorowej oraz pozbawianiu obywateli praw nabytych.
W dyskusji wzięli również udział: Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Słupsku Kolega Stanisław Grabka, Prezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku Kolega Leszek Orkisz i inni. Zwracano uwagę na uwarunkowania oraz coraz większe ograniczenia wolności obywatelskich, naruszania praw jednostki i przedstawiania wydarzeń historycznych  w świetle pasującym do celów propagandowych obecnej władzy.
Po zakończeniu uroczystości w Teatrze „Rondo” uczestnicy przegrupowali się do Lasku Północnego do obiektu „Leśny Kot” gdzie o godz. 14.00 Wojskowy Zespól Wokalny „WIARUSY” wykonał ponad godzinny koncert, z okazji 37 urodzin Związku. Po koncercie rozpoczęła się biesiada przy piwie, grochówce, karkówce i kiełbasie z grilla. Do tańca przygrywała muzyka mechaniczna pod kierownictwem didżeja kol. Ryszarda Prasowskiego - członka WZW Wiarusy.
Na to radosne spotkanie przybył jako jedyny z władz samorządowych Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński, a na spotkanie w „Leśnym Kocie” Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Konwiński, Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miasta Słupska, Radny Rady Miejskiej z Platformy Obywatelskiej Pan Jan Lange oraz inni przedstawiciele słupskiej społeczności organizacji pozarzadowych: Pani Beata Macedońska Dyrektor Słupskiego Centrum Organizacji Pozarzadowych i Ekomomii Społecznej, Pani Agnieszka Krzymuska Wiceprezes Słupskiego Uniwersyteteu Trzeciego Wieku, Pani Renata Wismont Wiceprezes Stowarzyszenia "Dajmy Radość". Spośród zaproszonych samorządowców, nie mogąc być osobiście,  pisemne życzenia i pozdrowienia przesłała Wójt Gminy Słupsk Pani Barbara Dykier.
Sadzę, że wszyscy bawili się radośnie, piwo było chłodne, jedzenie smaczne i tak bawiliśmy się do około godziny 20.00, a było nas (nie liczyłem dokładnie), ale tak na oko około 250 osób.
Dewizą naszego Związku zawsze było i jest hasło: „Zawsze wierni Ojczyźnie”. Dlatego z godnością i honorem patrzeć będziemy w przyszłość i wspominać chlubną przeszłość. Apelujemy także do naszych sympatyków i wszystkich byłych żołnierzy Wojska Polskiego – przyłączcie się do nas, bądźmy razem, stańmy w jednym szeregu obrońców Ojczyzny i naszych praw nabytych. Będzie nas po prostu więcej będziemy mogli pomóc innym.
W 37 rocznicę powstania Związku składamy podziękowanie i oddajemy hołd – zarówno twórcom jak i kontynuatorom idei Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podziękowania kierujemy także do organizacji i instytucji wspierających nasz Związek. Wszystkim członkom Związku i Waszym rodzinom życzymy bardzo dużo zdrowia, miłości i szczęścia.
Dziękujemy szczególnie Pani Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury za udostępnienie nam sali Teatru „Rondo”. Dzięki tej uprzejmości mogliśmy godnie uczcić jubileusz 37 rocznicy powstania Związku.


Tekst: Jan Karaś.
Foto: Andrzej Kowalewski.

Słupsk
Zebranie Koła nr 10 “Radar”
W dniu 15 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych rozpoczęło się zebranie Koła nr. 10. Było to zebranie poświęcone sprawom organizacyjnym i bieżącym dotyczącym działalności Koła.
Zebranie prowadził osobiście Prezes Zarządu Koła kol. Jan Odziomek. Na wstępie przywitał wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości, w osobach Prezesa Zarzadu Rejonowego kol. Romualda Detmera i opiekuna Koła kol. Sławomira Waniewskiego.
Następnie Prezes Zarządu Rejonowego kol. Romuald Detmer przekazał informację o organizacji i przebiegu obchodów 37 – lecia Związku w Rejonie Słupskim. Obchody odbędą się w dniu 17 czerwca: najpierw o godzinie 12.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Rejonowego w Teatrze Rondo, gdzie będzie główna uroczystość rocznicowa oraz wręczenie wyróżnień wyznaczonym członkom Związku, a następnie w „Leśnym Kocie” o 14.00 koncert WZW „Wiarusy” i od 15.00 piknik integracyjny.
Sytuację Związku oraz realizację przedsiewzięć ZR bieżących i do realizacji na następne półrocze przedstawił opiekun Koła kol. Sławomir Waniewski.
Najważniejsze wykonane i nie wykonane przedsięwzięcia wynikające z planu rocznego Koła za I pólrocze omówił Prezes Koła kol. Jan Odziomek, przedstawił również plan zamierzeń na III kwartał 2018 r.
O planach i zamierzniach w mieście Słupsk poiformował zebranych kol.radny Jan Lange.
Następnie Z-ca Prezesa Koła kol . Waldemar Broś zapoznał zebranych z listem Prezesa Zarządu Głównego zawierającego petycję do Prezydenta RP o podjęcie przez niego działań zmierzających do zaprzestania prac nad projektem ustawy dezubekizacyjnej dotyczącej emerytów wojskowych. Jest to kolejna petycja Prezesa Związku do Prezydenta RP dotycząca tej sprawy. Tym razem impulsem tego jest opinia Biura Analiz Sejmowych, w której poddano w wątpliwość konstytucyjność wielu rozwiązań zawartych w projekcie, w tym głównie stosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej.
Problematykę finansową Koła oraz stan realizacji opłat skladek członkowskich w 2018 roku przedstawił Skarbnik Koła kol. Tomasz Potwardowski.
Prezes Koła poinformował zebranych, że następne zebranie planowane jest na 28 września 2018 r o godz 16:00.

Tekst : Sta
nisław Kopyciński.
Foto: Marek Kul.

Słupsk
Walne zebranie Koła nr 2 „Czarne Berety”
– zawody strzeleckie o puchar Prezesa.
15 czerwca o godzinie 16 na gościnnej strzelnicy KS Gryf przy ul. Orzeszkowej w Słupsku spotkali się członkowie koła nr 2 „Czarne Berety”. Po przywitaniu zebranych i kilku słowach wstępu prezes koła kol. Marek PIASKOWSKI przystąpił do realizacji porządku zebrania, którego najważniejszym punktem były, kolejny już raz rozgrywane w tym miejscu, zawody strzeleckie.
Po udzieleniu prze kierownika instruktażu strzelającym, przystąpiono do rywalizacji.
Rywalizacja odbywała się zarówno z karabinka sportowego jak i pistoletu. Pomimo upływu lat od zakończenia służby wojskowej dało się zauważyć, że nawyki strzeleckie wówczas wpojone pozostały wśród strzelających. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, właściwa postawa strzelecka, zasady ściągania języka spustowego czy też wstrzymywanie oddechu podczas strzału nie były nikomu obce. Wszyscy strzelający doskonale, a co najważniejsze bezpiecznie, radzili sobie z obsługą broni, a przecież tak różną od wojskowej.
Emocji było sporo, ponieważ zwycięzcą zostawał ten członek koła, który „ustrzelił” sumarycznie, i z karabinka i pistoletu, najwięcej punktów.
W roku 2018 najlepszymi strzelcami zostali:
I miejsce kol. Janusz ZBLEWSKI - 86 pkt  (49 pkt karabinek -najlepszy wynik zawodów, 37pkt pistolet);
II miejsce kol. Piotr ZARAŚ-73 pkt  (41 pkt karabinek, 32 pkt pistolet);
III miejsce kol. Marek PIASKOWSKI - 70 pkt   (41 pkt karabinek, 29 pkt pistolet).
Dyplomy najlepszym strzelcom oraz puchar dla zwycięzcy wręczył sędzia główny zawodów kol. Henryk JAŚKIEWICZ.
A wszyscy strzelający otrzymali nagrodę od skarbnika koła, kol. Katarzyny CZUJ w postaci smacznej pizzy, którą skonsumowaliśmy zaraz po zawodach. Był to też ostatni punkt zebrania koła.
Tą drogą dziękujemy gospodarzom strzelnicy za sprawne przygotowanie obiektu do naszych zmagań i jak zwykle miłą, koleżeńską atmosferę podczas zawodów.

Tekst i foto – Dariusz IWIŃSKI

Słupsk
Zebranie Koła nr 3 „Niebieskie Berety”
W dniu 14.06.2018 o godzinie 16.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się walne zebranie członków Koła nr 3 Niebieskie Berety im. gen. SOWIŃSKIEGO.
Zebranie rozpoczął i poprowadził prezes kol. Adam Żurawski. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego przed miesiącem członka naszego koła kol. Adama Olszyny
Następnie Prezes przywitał przybyłych gości w osobach opiekuna Koła Nr 3 kol. Sławomira Waniewskiego oraz Organizatora Opieki Specjalnej kol. Teofila Przysowę.
Prezes Koła zdał sprawozdanie z działalności Zarządu za pierwsze półrocze 2018 i omówił wnioski do działania w następnym półroczu.
Z okazji 55 rocznicy powstania 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej omówił rys historyczny oraz przypomniał wszystkich dowódców, którzy dostąpili zaszczytu bycia przełożonymi desantowców w niebieskich beretach.
Następnie kol. Teofil Przysowa omówił zasady udzielania zapomóg finansowych członkom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W swoim wystąpieniu kol. Ryszard Bednarz omówił wymogi Ochrony Danych Osobowych obowiązujących od 25.05.2018 roku w krajach Unii Europejskiej a wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27.04.2017 roku.
Kol. Prezes przywitał przybyłego Prezesa Zarządu Rejonowego kol. Romualda Detmera, który w swoim wystąpieniu omówił sytuację na styku ZŻWP-MON, a także przedstawił działanie Zarządu oraz wszystkich kół w 2018 roku.
Wiceprezes kol. Wiesław Skulski przedstawił sprawozdanie z realizacji celów statutowych i planu finansowego. Omówił również sposób utrzymywania kontaktów z członkami Koła oraz przekazał adresy mailowe naszego Koła. Wszelkie informacje i powiadomienia oraz utrzymanie kontaktu odbywać się będzie na skrzynki naszego Koła pod adresami – nb3.zzwp@wp.pl oraz niebieskie.berety@outlook.com.
Na zakończenie odbyło się głosowanie nad Uchwałą Walnego Zebrania dotyczącą reaktywacji Święta 34 Budziszyńskiego Pułku Desantowego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i na jej podstawie Święto 34 bpd obchodzić będziemy corocznie 27 kwietnia.

Tekst i foto: Ryszard Bednarz

Słupsk
Zebranie Koła nr 1
W dniu 8 czerwca 2018 roku, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbyło się zebranie Koła nr 1.
Na wstępie przybyłych członków przywitał Prezes Koła st. chor. szt. Józef Wróblewski. On również poprowadził zebranie
Pierwszym punktem zebrania było wręczenie wyróżnień trzem członkom Koła. Następnie Prezes Koła zapoznał zebranych z listem Prezesa Zarządu Głównego zawierającego petycję do Prezydenta RP o podjęcie przez niego działań zmierzających do zaprzestania prac nad projektem ustawy dezubekizacyjnej dotyczącej emerytów wojskowych. Jest to kolejna petycja Prezesa Związku do Prezydenta RP dotycząca tej sprawy. Tym razem impulsem tego wystąpienie jest opinia Biura Analiz Sejmowych , w której poddano w wątpliwość konstytucyjność wielu rozwiązań zawartych w projekcie, w tym głównie ze stosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej.
Poinformował również zebranych o Zawodach Wędkarskich o puchar Prezesa Zarządu Rejonowego, które odbyły się w Siemirowicach. Zespól Koła pod przewodnictwem Kolegi Ryszarda Wilkowskiego zajął pierwsze miejsce i zdobył puchar i dyplom.
Przekazał informacje o organizacji i przebiegu obchodów 37 – lecia Związku w Rejonie Słupskim. Obchody odbędą się w dniu 17 czerwca: najpierw o godzinie 12.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Rejonowego w Teatrze Rondo, gdzie będzie Głowna uroczystość rocznicowa oraz wręczenie wyróżnień wyznaczonym członkom Związku, a następnie w „Leśnym Kocie” o 14.00 koncert WZW „Wiarusy” i od 15.00 piknik integracyjny. Zebrani złożyli deklaracje o uczestnictwie – z Koła wybiera się 38 osób, ale jeszcze chętni mogą składać akces do Prezesa.
Zastępca Prezesa Koła przedstawił informację dotyczącą wejścia w życie od 25 maja unijnych przepisów RODO, dotyczących przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i wynikających stąd konsekwencji dla naszego Związku.
Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Rejonowego ds. Społeczno – Obronnych płk Karaś, który przedstawił informację dotyczącą przebiegu wycieczki na Kanał Elbląski, do Fromborka i Szuthoffu oraz  organizację i zasady rekrutacji chętnych do jej udziału.
Sekretarz Koła poinformował zebranych o osobach z Koła, które mają uczestniczyć w głównej uroczystości w Teatrze Rondo.
Na zakończenie zebrania prowadzący poinformował o najbliższych zamierzeniach Koła i Związku, w tym:
-         Zawodach Sportowo – Obronnych, które odbędą się 28 września 2018 na strzelnicy garnizonowej w Słupsku. Kolega Wilkowski ma skompletować drużynę strzelecką.
-         Kolejnym zebraniu Koła w dniu 14 września 2018 r. o godz. 16.00,

Tekst i foto: Jan Karaś.

Siemirowice

VI Zawody wędkarskie o puchar Prezesa ZR ZŻWP
Zgodnie z Rocznym Planem Zamierzeń, w dniu 26.05.2018 r. odbyły się VI Zawody wędkarskie o puchar Prezesa ZR ZŻWP w Słupsku. Zawody te były jednym z przedsięwzięć upamiętniającym 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na zawody stawiły się drużyny: Kół nr 1, 3, 4, 7, 10, 12 oraz Koło Słupia.
Miejscem zmagań był akwen wodny PZW – Siemirowice, gdzie Prezesem jest kol. Andrzej Teodoruk, dzięki któremu obiekt został doskonale przygotowany.
 Zawody otworzył Prezes Koła nr. 7, kol.  Wiesław Dąbrowski - gospodarz zawodów. Przedstawił on sprawy organizacyjne, a warunki zawodów omówił Sędzia Główny Zawodów kol. Sławomir Waniewski.
W imieniu Prezesa ZR uczestników zawodów przywitał Z/ca ds. Ekonomicznych kol. Andrzej Kowalewski, który życzył wszystkim pomyślnych łowów, wcześniej jednak wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć kolegów wędkarzy, którzy jeszcze rok temu brali udział w zawodach:
- ś.p. kol. Krzysztof Burzyński;
- ś.p. kol. Kazimierz Toda;
- ś.p. kol. Andrzej Michalczak.
W czasie zawodów panowała miła i sympatyczna atmosfera, zarówno zawodnicy jak i kibice mieli wiele wrażeń związanych z tym wędkarskim świętem. W trakcie imprezy przybył Pan Jerzy Pernal – Wójt Gminy Cewice, który przekazał drobne upominki dla zawodników.
Wyniki przedstawiła Komisja w składzie
Przewodnicząc – kol. Sławomir Waniewski; 
Członek             - kol. Andrzej Kubica;
Członek             - kol. Michał Maciejewski;
Zgodnie z protokołem zawodów w zmaganiach wędkarskich najlepsze wyniki osiągnęli i zostali nagrodzeni dyplomami i pucharami:
1. W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce            - Dyplom i Puchar Prezesa ZR zdobył kol. Krzysztof Tryba Koło nr 1;
II miejsce           - Dyplom i Puchar Prezesa ZR zdobył kol. Tadeusz Mierski Koło nr 7;
III miejsce         - Dyplom i Puchar Prezesa Koła nr 7 zdobył kol. Rajmund Mrozek Koło nr 3
Puchar i dyplom wręczył kol Wiesław Dąbrowski – Prezes Koła nr 7;
2. W klasyfikacji drużynowej:
I miejsce            - Dyplom i Puchar Prezesa ZR zdobyło Koło nr 1 ze Słupska;
II miejsce           - Dyplom i Puchar Prezesa ZR zdobyło Koło nr 3 ze Słupska;
III miejsce         - Dyplom i Prezesa ZR zdobyło Koło nr 7 ze Słupska;
3. Największą rybę złowił kol. Rajmund Mrozek i otrzymał Dyplom Prezesa ZR;
4. W konkurencji Pań zwyciężyła kol. Teresa Mrozek  - otrzymała Dyplom i Puchar Prezesa Koła nr 3
    Puchar i dyplom wręczył kol. Wiesław Skulski Wiceprezes Koła nr 3;
5. Najmłodszym zawodnikiem zawodów był kol. Rafał Baran - otrzymał Dyplom i Puchar Prezesa ZR
    Puchar i dyplom wręczył Pan Jerzy Pernal - Wójt Gminy Cewice;
Zawodnicy nie zgłosili uwag do protokołu zawodów. Jednocześnie wszyscy uczestnicy zawodów i pikniku nie złożyli zastrzeżeń do publikacji ich danych i wizerunku na stronie internetowej ZR w Słupsku.
Po zakończeniu zawodów rozpoczął się piknik dla członków i sympatyków ZŻWP.
Tekst i foto: Andrzej Kowalewski i Eugeniusz Bobliński

Słupsk
Senioralne Zawody Wędkarskie
Wdniu 19.05.2018  od godziny 09.00 do godziny 13.00 odbywały się pierwsze Senioralne Zawody Wędkarskie na stawku " Łabędzim " w Słupsku przy współudziale Uniwersytetu III Wieku w tej miłej atmosferze integracji i rywalizacji towarzyszyli nam sędziowie klasy państwowej.
Rywalizacja zakończyła się następującymi wynikami 
I     miejsce zajął Marek Piaskowski wynikiem 3.290 g złowionych ryb
II    miejsce zajął Józef Stachowicz wynikiem 2.200g złowionych ryb
III    miejsce zajął Rajmund Mrozek wynikiem .500g złowionych ryb
IV   miejsce zajął Wojciech Duńcew wynikiem .400g złowionych ryb
Największą rybę złowił Józef Stachowicz która ważyła 1790g Leszcz
Po uhonorowaniu zwycięzców wszyscy obecni uczestniczyli pikniku plenerowym konsumując grochówkę i kiełbasę z grilla. Pogoda dopisała, uczestnicy zadowoleni z imprezy więc za rok następna tura rywalizacji.​

Więcej foto, kliknij: spzissm.pl.tl/Galeria/kat-74.htm
Tekst i foto: Sławomir Waniewski

Wycieczka do Wrocławia i zamku Książ

W dniu 18 maja 2018 r. odbyła się kolejna podróż historyczno – krajoznawcza, tym razem do Wrocławia i zamku Książ, dla członków i ich rodzin ze Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz zaprzyjaźnionych członków ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zgodnie z Planem współpracy MON z organizacjami pozazarządowymi …, autokar zabezpieczał nam 6 WOG. Przy pięknej majowej pogodzie, grupa 42 osób wystartowała około godziny 7.00 do Wrocławia trasą przez Poznań.

W Redzikowie, na ostatnim przystanku przed wyjazdem wycieczki w drogę, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM Kolega Franciszek Klimczuk, pomimo że sam nie uczestniczył w wycieczce, w kilku słowach poinformował o organizacji tego przedsięwzięcia i przekazał życzenia bezpiecznej wycieczki i szczęśliwego z niej powrotu wszystkich uczestników.

Dowódca całości wycieczki – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM Kolega Wacław Łutowicz poinformował że organizatorem wycieczki był Kolega Andrzej Słoniewski, który kilka dni wcześniej zmarł i wielu z obecnych uczestniczyło w jego pogrzebie, zaproponował by uczcić jegp pamięć chwilą ciszy. Już w autobusie na początku podróży ciepło i serdecznie przywitał uczestników, życząc wytrwałości i aktywności w tej wyprawie oraz przedstawił pokrótce sprawy organizacyjne dotyczące tej integracyjnej eskapady.

W pierwszym dniu celem naszym było dotarcie do Wrocławia, zwiedzenie wystawy kolejkowej zbudowanej przez pasjonatów miniatur kolejowych w dawnym Dworcu Świdnickim, nieczynnym już jako dworzec kolejowy. Po zwiedzeniu wystawy udaliśmy się do Hotelu Bemma, w którym spędziliśmy dwie noce.

W drugim dniu wycieczki zwiedzaliśmy atrakcje Wrocławia: Sky Tower – najwyższy budynek w Polsce, gdzie z 49 piętra podziwialiśmy panoramę miasta i znacznie oddalonych okolic. Podobno w pogodne dni można zobaczyć górę Ślęzę oddaloną o około 50 kilometrów, ale w tym dniu nie było jej widać, gdyż horyzont zasłoniła nam lekka mgła. Następnie udaliśmy się do Panoramy Racławickiej, gdzie obejrzeliśmy ten wielki obraz namalowany przez grupę malarzy: Jana Stykę – głównego pomysłodawcę,  Wojciecha Kossaka, Teodora Axentowicza , Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego, Tadeusza Popiela, Zygmunta Rozwadowskiego, Marka Dziekońskiego i innych. Płótno obrazu umieszczone w rotundzie ma wymiary 120(114) x 15 metrów.  Obraz powstał w latach 1893 – 1994.

Po zwiedzeniu Panoramy udaliśmy się do centrum Wrocławia, gdzie podziwialiśmy zabytki zgromadzone na Ostrowie Tumskim, na starym mieście, w szczególności na wrocławskim rynku. Po obiedzie udaliśmy się w rejs statkiem po Odrze, gdzie płynąc podziwialiśmy obiekty położone nad Odrą, w tym piękne wrocławskie mosty i dotarliśmy do ZOO, w którym obejrzeliśmy głównie Afrykanarium. Przy okazji pobytu w ZOO obejrzeliśmy również pobliską Halę Stulecia (dawna Hala Ludowa) i usytuowane niedaleko Hali  fontanny (bicze laserowe) sterowane muzyką. Powrót z ZOO do śródmieścia również  był statkiem ale inną drogą, przez śluzę, która niweluje różnicę poziomu wody w wysokości ponad dwóch metrów.

W trzecim dniu wycieczki po „obfitym” śniadaniu udaliśmy się w stronę Wałbrzycha, a konkretnie do Zamku Książ. W godzinach 10.30 – 13.00 zwiedzaliśmy zamek i jego otoczenie. Zamek Książ – największy dolnośląski zamek i trzeci pod względem wielkości w Polsce, położony w sercu Książańskiego Parku Narodowego. Był on wielokrotnie niszczony, odbudowywany i przebudowywany. Na przestrzeni dziejów należał do wielu właścicieli, ale największy wpływ na dzisiejszy jego wygląd miała panująca tu rodzina Hochbergów.

Po zwiedzeniu zamku około godziny 14.00 ruszyliśmy w podróż powrotną do domów. Dobrymi drogami, przez Wrocław, Stryków i Gdańsk, około północy dotarliśmy do domów.

Nasza wspólna wyprawę na Dolny Śląsk wsparła też doskonała aura – przez cały dzień mieliśmy piękną słoneczną pogodę.

Dziękujemy pomysłodawcom i  organizatorom tej eskapady za możliwość udziału w wycieczce i zobaczenie tych atrakcji zgromadzonych na Dolnym Śląsku.


Tekst i foto: Jan Karaś.


Słupsk
Pogrzeb Kolegi
ppłk dypl. Andrzeja SŁONIEWSKIEGO
9 maja 2018 roku odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, ppłk dypl. Andrzej Słoniewski, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście kompanii honorowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża, sztandarów: 7 Brygady Obrony Wybrzeża i Zarządu Rejonowego ZŻWP odbyły się na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku w dniu 12 maja 2018 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz bardzo dużo przyjaciół, znajomych i kolegów zmarłego.
Ceremonia pogrzebową poprowadził kapelan słupskiego garnizonu, kmdr ppor. Bolesław Leszczyński.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zmarłego pożegnał Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM, Kolega płk dypl. w st. spocz. Franciszek Klimczuk, a poczet sztandarowy stanowili członkowie Stowarzyszenia, koledzy: ppłk Józef Rodzeń, ppłk Witold Lengier i sztandarowy st. chor. szt. Wacław Łutowicz.
Kolega ppłk dypl. Andrzej Słoniewski  urodził się 15 marca 1949 roku. Całe swoje dorosłe życie związał z Ziemią Słupską. Po zakończeniu edukacji w szkołach podstawowej i średniej w dniu 18 września 1968 rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. W 1972 roku, jako podporucznik rozpoczął zawodową służbę wojskową w 45 Dywizjonie Ogniowym 4 BA OPK w Smołdzinie, na stanowisku dowódcy plutonu. W latach 1974-77 był dowódcą baterii, a potem przez rok zastępcą dowódcy 4 do 4 BA OPK.
W 1978 roku został słuchaczem w Centrum Szkolenia Służb Lotniczych i Artylerii Rakietowej, skąd w 1979 roku został skierowany na studia wojskowe w ZSRR.
W 1982 roku wrócił do kraju i objął stanowisko dowódcy 69 dywizjonu rakietowego w Rowach, a w 1983 roku powrócił do swojej pierwszej jednostki wojskowej – 45 do w Smołdzinie, na stanowisko dowódcy dywizjonu.
W 1984 roku zakończył służbę w jednostkach przeciwlotniczych i został skierowany do służby w 28 Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na stanowisko Zastępcy Dowódcy Pułku – Dowódcy Batalionu Zaopatrzenia. W latach 1987-89 nabywa doświadczenia pełniąc służbę na stanowisku szefa wydziału w Dowództwie 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. Rok 1989 to ponowny powrót do rodziny i 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, ponownie na stanowisko Zastępcy Dowódcy Pułku – Dowódcy Batalionu Zaopatrzenia.
W dniu 30 września 1997 roku kończy służbę wojskową i przechodzi do rezerwy.
W czasie pełnienia służby wojskowej przez zdecydowaną większość czasu kierowała zespołami ludzi. Jego umiejętności, zaangażowanie życzliwość do podwładnych i kolegów powodowały, że był lubianym i cenionym fachowcem, przełożonym i kolegą. Wszędzie było go pełno i na wszystko miał czas, chociaż często kosztem życia rodzinnego.
Za swoją pracę był ceniony i wyróżniany przez przełożonych nagrodami oraz odznaczeniami resortowymi i państwowymi.
Po zakończeniu służby podejmował działalność na odcinku cywilnym, w tym najdłużej pracował jako przedstawiciel Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na terenie byłego województwa słupskiego administrując zasoby mieszkaniowe będące własnością skarbu państwa.
Zaangażował się również w działalność społeczną pełniąc przez wiele lat funkcję Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM.
Angażował się również w życie wspólnoty mieszkaniowej. Między innymi z jego inicjatywy wybudowano w budynku własną kotłownię gazową oraz instalację wykorzystującą energię słoneczną do podgrzewania wody.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM  były serdeczne podziękowania za wszystko co Andrzej zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już troską swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnamy Cię Andrzeju świadomi, że pracowicie wykorzystałeś swoje życie, że pozostawiłeś po sobie wspaniałe wspomnienia w sercach rodziny, przyjaciół i w sercach wielu ludzi, z którymi się stykałeś. Dla nas Twoich przyjaciół, smutnych z powodu Twojego odejścia ból rozstania złagodzi znana prawda, iż dopóty człowiek żyje, dopóki trwa o nim pamięć w ludzkich sercach.
Cześć Twojej pamięci.
Niech obraz ppłk dypl. Andrzeja Słoniewskiego pozostanie w naszych wspomnieniach jako obraz dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Tą drogą Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi: dziękujemy księdzu Kapelanowi, dziękujemy Dowództwu i żołnierzom 7 BOW, a w szczególności członkom kompanii honorowej, dziękujemy zakładowi pogrzebowemu, dziękujemy znajomym, sąsiadom, kolegom i przyjaciołom naszego zmarłego Kolegi, których tak liczne uczestnictwo świadczy o poważaniu i estymie jaką cieszył się nasz, nieodżałowanej pamięci Kolega Andrzej Słoniewski.
Wyrazy żalu i współczucia dla wszystkich najbliższych, w szczególności dla Małżonki, dzieci zmarłego. Łączymy się z Wami w Waszym bólu i smutku.

Tekst i foto: Jan Karaś

Słupsk
Pogrzeb mjr. Adama Olszyny
5 maja 2018 roku odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, członek Koła nr 3 „Niebieskie Berety” w Słupsku mjr Adam Olszyna.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście kompanii honorowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża, sztandarów: 7 Brygady Obrony Wybrzeża i Zarządu Rejonowego ZŻWP odbyły się na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku w dniu 9 maja 2018 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz przyjaciele, znajomi i koledzy zmarłego.
Ceremonia pogrzebowa została poprowadzona przez celebransa świeckiego.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pożegnania dokonał Prezes Koła nr 3 „Niebieskie Berety” ZŻWP w Słupsku ppłk w st. spocz. Adam Żurawski.
Kolega mjr Adam Olszyna urodził się 13 września 1945 roku w Brójcach Lubuskich. W tym rejonie się wychował i kształcił w Liceum Pedagogicznym w Sulechowie. Po krótkiej pracy w roli nauczyciela wychowania fizycznego w 1964 roku rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1967 roku.
Po Szkole Oficerskiej został skierowany do pracy w JW3596 w Lęborku, gdzie pełnił służbę do 1975 roku. Następnie służył w 34 Pułku Desantowym do 1984 roku. W międzyczasie w 1974 przez 8 miesięcy przebywał na Bliskim Wschodzie, pełniąc służbę w ramach Misji Pokojowej ONZ.
W 1984 roku przeszedł na emeryturę, po 20 latach pracy w wojsku, w stopniu majora.
Po zakończeniu służby wojskowej przeszedł do pracy na odcinku cywilnym zatrudniając się jako inspektor obrony cywilnej przy Sądzie Wojewódzkim, a potem podejmując wiele innych zajęć.
Z małżonką Bożeną wychowali syna Marusza, który wraz z żoną Jolantą dali mu wiele radości obdarzając go wnukiem Ksawerym.
Adam był wielkim społecznikiem zapalonym działkowcem. Podejmował i organizował działalność członków wspólnoty mieszkaniowej by upiększyć rejon zamieszkania. Na działce uwielbiał krzątać się przy sadzeniu i zbiorach, przy pielęgnacji i dbaniu o rośliny oraz był wielce pomocny dla sąsiadów działkowców.
Generalnie był człowiekiem wesołym i żartobliwym. Człowiekiem pełnym dobroci i cierpliwości. Był lubiany przez sąsiadów i znajomych. Był też bardzo dobrym żołnierzem docenianym i wyróżnianym wieloma nagrodami i odznaczeniami przez przełożonych. Za bardzo dobre wyniki w służbie, za swoją działalność społeczną i zawodową otrzymywał dużo wyróżnień i odznaczeń.
Był aktywnym członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Koła nr 3 „Niebieskie Berety” w Słupsku.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Koła nr 3 ‘Niebieskie Berety” w Słupsku były serdeczne podziękowania za wszystko co Adam zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnamy Cię Adamie świadomi, że pracowicie wykorzystałeś swoje życie, że pozostawiłeś po sobie wspaniałe wspomnienia w sercach rodziny, przyjaciół i w sercach wielu ludzi, z którymi się stykałeś. Dla nas Twoich przyjaciół, smutnych z powodu Twojego odejścia ból rozstania złagodzi znana prawda, iż dopóty człowiek żyje, dopóki trwa o nim pamięć w ludzkich sercach.
Cześć Twojej pamięci.
Tą drogą Zarząd Koła nr 3 oraz Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz mjr. Adama Olszyny pozostanie w naszych wspomnieniach jako obraz dobrego żołnierza i prawego człowieka.

Tekst i foto: Jan Karaś

Obchody Dnia Zwycięstwa w Słupsku
Uroczystości związane z Dniem Zwycięstwa organizowane są na pamiątkę zakończenia II wojny światowej i podpisaniem kapitulacji hitlerowskich Niemiec oraz rozpoczęciem pokojowego rozwoju przez świat, w tym szczególnie przez państwa na kontynencie europejskim.
73 lata temu, 8 maja 1945 roku został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji Trzeciej Rzeszy. Dokument był sygnowany najpierw w Reims we Francji (7 maja), a dzień później, na żądanie Stalina, w Karlshorst na przedmieściach Berlina. Koniec działań wojennych wyznaczono na godzinę 23.01 w dniu 8 maja.
Podpisanie kapitulacji Niemiec oznaczało zakończenie drugiej wojny światowej, jednak tylko w Europie. Walki trwały jeszcze do września 1945 roku na Bliskim Wschodzie. Ponadto niektóre kraje europejskie, w tym Polska, z okupacji niemieckiej przeszły pod reżim komunistycznego systemu pod hegemonią Związku Radzieckiego.
Druga wojna światowa trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne prowadzono na terytorium 40. krajów. Do wojska powołano około 110. milionów ludzi, nie licząc uczestników ruchu oporu. Według różnych szacunków, straty w ludziach wyniosły od 40 do 60 milionów: poległych, zamordowanych i zmarłych. Polska straciła ponad 6 milionów obywateli, w tym blisko 700 tysięcy wskutek bezpośrednich działań wojennych. Polskie siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew drugiej wojny światowej.
Podobnie jak całym kraju i w Słupsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa. O godzinie 11.00, na Placu Zwycięstwa w Słupsku stanęły pododdziały Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie oraz żołnierze kontyngentu amerykańskiego Bazy.
Na uroczystość przybyły delegacje i poczty sztandarowe władz samorządowych, dowódcy i szefowie służb mundurowych, kombatanci i weterani, delegacje stowarzyszeń o organizacji pożytku publicznego oraz harcerze i młodzież ze słupskich szkół.
Uroczystość rozpoczęła się od wyciagnięcia na maszt flagi państwowej. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku ppłk w st. spocz Romuald Detmer oraz Prezydent Słupska Pan Robert Biedroń.
Kolejnym elementem uroczystości był apel pamięci i salwa honorowa kompanii honorowej.
Po apelu delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku wystawiony przez Koło nr 10 w Słupsku oraz delegacja Zarządu Rejonowego pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Kolegi Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja w składzie: Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Jan Karaś, Przewodniczący Koła Terenowego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku Kolega Stefan Pawlina oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Kolega Kazimierz Bibliw.


Tekst: Jan Karaś
Foto: Marek Kul.

Siemirowice
Ostatnie pożegnanie
kmdr. ppor. Krzysztofa BURZYŃSKIEGO
W dniu 3 maja 2018 roku zmarł przeżywszy 50 lat kmdr ppor. Krzysztof BURZYŃSKI - Wiceprezes Koła nr 7 ZŻWP w Cewicach, mieszkaniec siemirowickiego garnizonu .
Msza żałobna celebrowana była przez m.in. brata zmarłego oficera, w dniu  7 maja 2018 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Ignacego Loyoli w Siemirowicach. Po jej zakończeniu wszyscy przybyli uczestnicy ceremonii pogrzebowej pożegnali zmarłego na lokalnym  cmentarzu zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
Licznie zgromadzeni w tym smutnym dniu to mieszkańcy osiedla wojskowego i przedstawiciele 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, przyjaciele i koledzy, z którymi służył oraz wszyscy członkowie Koła nr 7 w Cewicach.
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku reprezentowali: ppłk Romuald Detmer, mjr Andrzej Kowalewski i kpt. nawig. Mirosław Wychadańczuk, a Koło nr 12 Lotników Morskich: kmdr por. pil. Zbigniew Panek, kmdr por. Eugeniusz Bobliński,  kmdr pil. Jarosław Andrychowski oraz kmdr por. pil. Zbigniew Maksymiuk, kpt. nawig. Henryk Zagórski i  st. chor. sztab. Sławomir Ilach.  
Słowa pożegnalne wygłosił do zebranych ppłk Romuald Detmer - Prezes ZR ZŻWP w Słupsku. Wspomniał o zmarłym Krzysztofie jako sumiennym żołnierzu bazy lotniczej i społeczniku nawiązując mocno do słów ks. Twardowskiego ,,spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Ś.P. Krzysztof  BURZYŃSKI pełnił wiele stanowisk służbowych związanych głównie z logistyką garnizonu lotniczego Marynarki Wojennej, dzisiejszej 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
TEKST – FOTO: kol. Eugeniusz Bobliński,  przy współudziale Wiesława Dąbrowskiego.

OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA W USTCE
Jak co roku odbyły się w Ustce uroczyste obchody rocznicy utworzenia Konstytucji trzeciomajowej. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w Kościele Marii Panny Gwiazdy Morza.
Na uroczystość przybyły delegacje i poczty sztandarowe wojska i pozostałych służb mundurowych, poczty i delegacje usteckich szkół, delegacje władz samorządowych, organizacji kombatanckich i organizacji pozarządowych w tym delegacja i poczet sztandarowy naszego Koła.
Po mszy pod pomnikiem państwa podziemnego odbyły się oficjalne uroczystości. Dowódca kompanii honorowej złożył meldunek Dowódcy Garnizonu Komandorowi Cebulce. Została wciągnięta na maszt flaga państwowa i odśpiewano Hymn Państwowy.
Krótkie okolicznościowe przemówienie wygłosił zastępca wójta Gminy Ustka Krzysztof Wysocki, po czym odczytany został apel pamięci. Następnie oddana została salwa honorowa.
Delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystości odegrana została pieśń legionowa Marsz Pierwszej Brygady oraz Oda do Bałtyku.
Na tym uroczystość się zakończyła

Tekst i foto: Jan Freus.

Lębork
Świętowanie Konstytucji 3 Maja –
Lęborska Majówka 2018
Święto Konstytucji 3 Maja poprzedzone było uroczystością w dniu 2 maja 2018 r. przed Starostwem Powiatowym w Lęborku z okazji DNIA FLAGI RP, gdzie gospodarzem była Teresa Ossowska – Szara Starosta Lęborski.
Tradycyjnie jak każdego roku obchodziliśmy - tym razem 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która dla nas wszystkich jest pierwszą w Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej uchwaloną ustawą zasadniczą. Święto to od kwietnia 1990 roku jest coraz bardziej doniosłym polskim świętem patriotycznym. W Lęborku obchody rocznicowe rozpoczęły się od odpustowej mszy św. w kościele NMP Królowej Polski celebrowanej przez Ks. Bp. Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Około godziny 14-ej pod Obelisk Niepodległości przy Rondzie Solidarności przybył barwny pochód z orkiestrą dętą „Ziemia Lęborska” na czele. W tym pochodzie ubarwionym narodowymi symbolami uczestniczyli: Senator RP Kazimierz Kleina, Ks. Bp. Ryszard Kasyna, władze miasta i powiatu, poczty sztandarowe, delegacje kombatantów, organizacji pozarządowych, partii politycznych, szkół, przedszkoli, służb mundurowych, ratowniczych, rzemieślnicy, harcerze i mieszkańcy Lęborka. Pod Obeliskiem nastąpił Apel Pamięci wykonany przez żołnierzy 1 Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku wraz z salwa honorowa.
Montaż słowno – muzyczny przedstawiła młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej nr 1. Uroczyste przemówienie z chwalebnymi wydarzeniami z polskiej historii nawiązującymi do uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. wygłosił Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak.
Uczestnicy uroczystości poprzez swoje delegacje złożyli pod Obeliskiem NIEPODLEGŁOSCI symboliczne wiązanki kwiatów. Nasz Związek - Koła nr 6 i 12 w Lęborku reprezentował poczet sztandarowy wystawiony przez Koło nr 6 im. mjr H. Suchrskiego w składzie: st. chor. sztab. Bronisław Wdowiak, st. chor. sztab. Sławomir Ilach i sierż. Zbigniew Damaszek oraz delegacja w składzie: kmdr por. pil. Witold Guz – senior Lotnictwa Morskiego MW, kmdr ppor. pil. Zdzisław Kwoczak, kmdr por. Jarosław Wacnik, kpt. Andrzej Dyktyński oraz st. chor. sztab. Zygmunt Młynarkiewicz, a także kmdr por .Eugeniusz Bobliński, st. chor. sztab. Janusz Cynk i Kazimierz Adamczyk w rolach ,,kronikarzy” upamiętniających lokalne świętowanie 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja . 
Na festynie rekreacyjnym w parku przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, mimo chłodu, zgromadziło się sporo mieszkańców, którym zaserwowano sporo atrakcji, a na zakończenie wystąpił gościnnie ze swoim programem Mariusz KALAGA, z bardzo interesującymi biesiadnymi piosenkami i nie tylko znanymi z telewizji oraz występów na terenie kraju, m.in. w pobliskiej Łebie.


TEKST – kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI.
FOTO    – kol. Janusz CYNK.

227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości w Słupsku
O godzinie 10.00, 3 Maja w Kościele NMP w Słupsku rozpoczęła się msza w intencji Ojczyzny. Na mszę przybyli posłowie na Sejm, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, przedstawiciele związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, młodzież oraz asysta honorowa w postaci orkiestry wojskowej Stowarzyszenia "Reduta" oraz kompania honorowa Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie. Jak co roku, przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe organizacji, związków i stowarzyszeń oraz słupskich szkół. Mszę celebrowali księża pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka, który wygłosił również homilię.
Po mszy uformował się uroczysty kondukt orkiestry, kompanii honorowej, pocztów sztandarowych i delegacji z wiązankami kwiatów, który przeszedł pod pomnik bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej, warszawskiego szewca, a później pułkownika polskiego wojska Jana Kilińskiego.
W ramach uroczystości pod pomnikiem, po wysłuchaniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, zostały odczytane wybrane fragmenty Konstytucji 3 Maja.
Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Zastępca Prezydenta miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka oraz posłowie na Sejm RP Jolanta Szczypińska i Zbigniew Konwiński.
Następnie przy dźwiękach werbli delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Nasz Związek reprezentowały poczet sztandarowy wystawiony przez Koło Nr 4 ZŻWP w Redzikowie pod dowództwem ppłk Rodzenia oraz delegacja Zarządu Rejonowego w Słupsku pod przewodnictwem Prezesa ppłk Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja w składzie Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Jan Karaś, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Kolega Wacław Łutowicz oraz Przewodniczący Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku Kolega Stefan Pawlina.

Po zakończeniu głównych uroczystości przy pomniku Jana Kilińskiego, na ulicy Wojska Polskiego było wiele atrakcji dla mieszkańców Słupska. Można było coś zjeść, napić się, posłuchać muzyki oraz obejrzeć wytwory artystycznego rękodzieła i jeżeli się coś spodobało kupić do domu.


Jan Karaś.
 

Praca Biura Zarządu Rejonowego w weekend majowy
Szanowni koledzy!!!
Uprzejmie informuję, że biura ZR ZŻWP tak przy ul Sienkiewicza 20 jak i przy ul. Niedziałkowskiego 6 w dniach 30.04-7.05.2018 r. będą nieczynne.
Oczywiście bierzemy  czynny udział  w uroczystościach zorganizowanych przez UM w dniach 3 i 8.05.2018 r.
Na powyższe uroczystości, które się odbędą w Słupsku:
 • 3 Maja, rozpoczęcie od godz. 10.00 Kościół Mariacki i następnie przy pomniku Jana Kilińskiego;
 • 8 Maja, rozpoczęcie od godz. 11.00 na Placu Zwycięstwa,
wszystkich członków i sympatyków ZAPRASZAM.

Natomiast w terenie, członkowie kół winni wziąć czynny udział w uroczystościach organizowanych przez władze swoich miast i gmin.
Pozdrawiam radośnie i ciepło.
Romuald DETMER - Prezes ZR ZŻWP

Informacja z Zarządu Głównego

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Biuro Związku
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa
Członkowie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy
W załączeniu przesyłam kopię pisma Dyrektora BBN skierowanego do Prezesa Związku. Uprzejmie proszę o spowodowanie umieszczenia kopii pisma na stronach internetowych swych zarządów oraz podległych im kół. 
Z poważaniem
Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński
 

Słupsk
27 kwietnia – święto 34 Budziszyńskiego Pułku Desantowego.
34 Budziszyński Pułk Desantowy stanowi dzisiaj jedną z jednostek, których tradycje przejęła 7 Brygada Obrony Wybrzeża. W ramach reorganizacji (zmniejszenia liczebności) Polskich Sił Zbrojnych Pułk został początkowo przekształcony w 34 Batalion Obrony Wybrzeża, a w 1994 roku na jego bazie i 16 Pułku Zmechanizowanego została utworzona dzisiejsza 7 Brygada Obrony Wybrzeża.
W latach świetności 34 Budziszyńskiego Pułku Desantowego i 7 Dywizji Desantowej, w dniu 27 kwietnia obchodzono święto 34 Pułku, który przejął bojowe tradycje 34 Pułku Piechoty. Święto to ustanowiono na pamiątkę bojowego wysiłku 34 Pułku Piechoty, który w składzie 8 Dywizji Piechoty 2 Armii WP brał udział w walkach prowadzonych w dniach od 16 kwietnia do 4 maja 1945 roku w ramach Operacji Łużyckiej prowadzonej przez wojska 1 Frontu Ukraińskiego, przeciwko zgrupowaniu wojsk niemieckich na południe od Berlina. W dniach 23 – 27 kwietnia w ramach tej operacji odbyła się tzw. bitwa budziszyńska, w której min. 8 Dywizja Piechoty, a w jej ramach 34 Pułk Piechoty w ciężkich bojach odpierał przeciwuderzenia wojsk niemieckich.
W celu kontynuowania tradycji 34 Budziszyńskiego Pułku Desantowego byli żołnierze tego Pułku, a w szczególności zrzeszeni w Kole nr 3 „Niebieskie Berety” Związku Żołnierzy WP w Słupsku ogłosili zbiórkę w dniu 27 kwietnia, by przypomnieć tamte czasy i uczcić pamięć o tej jednostce, do której czują w dalszym ciągu wielki sentyment, bo jednostki „Niebieskich Beretów” były zaliczane do jednostek elitarnych Polskich Sił Zbrojnych i służba w nich była wielkim wyróżnieniem dla żołnierzy.
Na zbiórkę przybyli również goście pełniący aktualnie służbę wojskową w osobach: pełniący obowiązki Dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża ppłk Radosław Wojciechowicz, Szef Wydziału Wychowawczego mjr Tomasz Mielczarek oraz ksiądz kapelan słupskiego garnizonu kmdr ppor. Bolesław Leszczyński.
W ramach obchodów tego święta o godzinie 11.00 uczestnicy zebrali się na terenie 7 BOW, przy tablicy upamiętniającej słupskie jednostki 7 Dywizji Desantowej, gdzie w ramach uroczystej zbiórki Prezes Koła nr 3 „Niebieskie Berety” ppłk Adam Żurawski, po przywitaniu zebranych w krótkim wystąpieniu przypomniał genezę i tradycje 34 Budziszyńskiego Pułku Desantowego, a następnie delegacja złożyła wiązankę kwiatów. Wiązankę złożył członek Koła nr 3 „Niebieskie Berety” najstarszy żołnierz 34 Pułku uczestniczący w uroczystości Kolega st. chor. szt. Stanisław Modrzejewski.
Po zbiórce uczestnicy przeszli do sali tradycji 7 Brygady Obrony Wybrzeża, w której obok eksponatów z historii samej 7 BOW można zauważyć też wiele pamiątek po 34 Pułku Desantowym. W koleżeńskich rozmowach było wiele wspomnień o dowódcach, kolegach, zdarzeniach i historiach z okresu wspólnej służby w Pułku.
Następnie uczestnicy udali się na Cmentarz Komunalny w Słupsku, gdzie przy ścianie pamięci, z umieszczoną tablicą upamiętniającą żołnierzy, którzy odeszli już na „wieczną wartę” a wcześniej służyli w słupskich jednostkach desantowych, uczestnicy zapalili znicze i minutą ciszy uczcili ich pamięć.
Uczestnicy udali się również do, będącego na tym cmentarzu, grobu jednego z najwybitniejszych dowódców tego Pułku, cieszącego się wśród żołnierzy wielkim szacunkiem i estymą płk. Kazimierza Bieleckiego, gdzie wypowiedziano o Nim wiele miłych słów oraz złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze pamięci.
Uroczystość w tym roku była pierwszym takim spotkaniem, zainicjowanym po latach przez byłych żołnierzy 34 Pułku Desantowego. Na zakończenie uczestnicy jednogłośnie postanowili, że wydarzenie to należy wciągnąć na listę corocznych przedsięwzięć realizowanych przez Koło nr 3 „Niebieskie Berety” Związku Żołnierzy WP w Słupsku i nadać mu bardziej uroczystą oprawę i wyższą rangę organizacyjną.


Tekst: Jan Karaś.
Foto: Ryszard Bednarz.
 

Warszawa
III Kongres Federacji Służb Mundurowych RP

Otrzymaliśmy informację od Sekretarza Zarządu Głównego ZŻWP, w sprawie III Kongresu FSSM RP, którą zamieszczamy poniżej.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Biuro Związku
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa
Szanowni Koledzy
W dniach 20-21 kwietnia odbył się III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Kongres wybrał nowe władze Federacji, dokonał zmiany statutu oraz przyjął dokumenty programowe. Na najważniejsze stanowiska w Zarządzie Federacji wybrani zostali:
 • na funkcję Prezydenta Federacji – insp. Zdzisław Czarnecki (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych),
 •  na funkcję wiceprezydentów Federacji:
  • płk Henryk Budzyński (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego),
  • płk Janusz Kwiecień (Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej),
 • na funkcję sekretarza generalnego – pani Bogusława Łukasiewicz (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych),
 • na funkcję skarbnika – pani Ewa Grzegorczyk (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych).
Na członka Komisji Rewizyjnej wybrany został płk Adam Spychalski  (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego).
W załączeniu przesyłam przyjęte przez Kongres Uchwałę Programową oraz Apel Przedwyborczy.
Pozdrawiam
H.B.
 

Uchwała programowa Kongresu, kliknij: uchwała programowa
Apel w sprawie wyborów, kliknij: apel

Słupsk:
Pierwszy Turniej Strzelecki Słupskich Seniorów
W dniu 20 kwietnia 2018 roku, na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku, odbył się Pierwszy Turniej Strzelecki Słupskich Seniorów. Przedsięwzięcie to było zrealizowane przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku, w ramach realizacji wspólnego zadania pożytku publicznego ze Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, pod nazwą Słupskie Centrum Seniora, które jest współfinansowane przez Miasto Słupsk.
Celem tego Turnieju było:
-         integracja środowiska seniorów, członków Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
-         nauczenie seniorów posługiwania się sportową bronią strzelecką i zachowania się na strzelnicy podczas strzelania.
Zawody przeprowadzono w konkurencjach:
1. Strzelanie z karabinka pneumatycznego.
Warunki strzelania:
odległość 10 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka siedząc z podpórki.
- 5 strzałów w czasie 3 minu;
2. Strzelanie z karabinka sportowego.
Warunki strzelania:
odległość 50 m, cel – tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka leżąc z wykorzystaniem podpórki.
- 5 strzałów w czasie 3 minut;
Sześcioro najlepszych strzelców nagrodzono:
- pucharem i dyplomem za zajęcie 1, 2 i 3  miejsca,,
- dyplomem za zajęcie 4, 5 i 6 miejsca.
W turnieju najlepszymi strzelcami okazali się:
 1. Gaj Władysław                    - 72 punkty;
 2. Nowocińska Halina            - 68 punktów;
 3. Szpiter Zdzisław                  - 66 punktów;
 4. Karpowicz Jadwiga             - 62 punkty;
 5. Dzierczyńska Krystyna      - 58 punktów;
 6. Wyrostek Teresa                 - 57 punktów.
Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego szkolenia i turnieju, w szczególności: kolegom Sławomirowi Waniewskiemu, Dariuszowi Iwińskiemu, Andrzejowi Kowalewskiemu i Romualdowi Detmerowi za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie tego przedsięwzięcia. Dyrektorowi Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Panu Henrykowi Jaśkowskiemu za umożliwienie zorganizowania tego przedsięwzięcia na strzelnicy KS „Gryf Słupski” i osobiste zaangażowanie w szkolenie strzelców i kierowanie przebiegiem strzelania.
Uczestnikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki gratulujemy i dziękujemy za duży wysiłek i zaangażowanie oraz życzymy nowych sukcesów w kolejnych turniejach – przewidzianych nie tylko dla seniorów.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zajęcia odbyły się, przebiegły sprawnie i bezpiecznie bardzo serdecznie dziękuję.
 
Jan Karaś.

Słupsk

16 kwietnia – święto słupskich czołgistów.
16 pułk czołgów w Słupsku zniknął z mapy jednostek wojskowych w Polsce w 1989 roku. Jednostka została rozformowana, ale żołnierze, którzy w niej służyli pamiętają o niej. Tradycyjnie już od kilku lat członkowie koła nr 2 „Czarne Berety” spotykają się na słupskim cmentarzu komunalnym, przy tablicy upamiętniającej żołnierzy służących w szeregach 16 pułku czołgów, a ufundowanej przez gen. broni Waldemara SKRZYPCZAKA też członka koła nr 2.
Na wstępie głos zabrał Prezes koła nr 2 „Czarne Berety” kol. Marek PIASKOWSKI, witając zebranych, w tym Prezesa ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romualda DETMERA. W kolejnych słowach przypomniał krótko historię „naszego” pułku, którą tworzyli służący w niej żołnierze, a których już bardzo wielu spoczywa na słupskim cmentarzu.
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych żołnierzy naszego pułku, których już nie ma wśród nas.
Głos zabrał również kol. Romuald DETMER stwierdzając, że pielęgnowanie tradycji jaką są między innymi coroczne spotkania byłych żołnierzy służących w 16 pcz w dniu „Święta pułku” pokazuje naszą jedność. Takie okolicznościowe spotkania są wyrazem aktywności członków ZŻWP w Słupsku.
Po tych wypowiedziach delegacja w składzie kol. Mirosław NOWAK, kol. Romuald DETMER i kol. Kazimierz STASIAK złożyli pod tablicą poświęconą żołnierzom 16 pcz wiązankę kwiatów, a kol. Zbigniew OLSZÓWKA i kol. Józef OPALIŃSKI zapalili znicz. Kwiaty oraz znicz ufundowało koło nr 2 „Czarne Berety” ZŻWP w Słupsku.
Ostatnim punktem spotkania był wspólny obiad. Tym razem gościny użyczyła nam restauracja ATENA serwując pyszny obiad, podczas którego powspominaliśmy „stare, dobre czasy” służby w 16 pułku czołgów.

Tekst i foto: Dariusz IWIŃSKI

Rejon Słupski

Wybory samorządowe
Szanowni koledzy!!!
Jak wszystkim wiadomo, w szybkim tempie zbliżają się wybory do samorządów i tu my jako byli żołnierze i członkowie Związku Żołnierzy WP mamy powinność a wręcz obywatelski obowiązek w tych wyborach wziąć udział.
Ja jako prezes ZR ZŻWP nikogo nie namawiam do kandydowania z jakiegokolwiek ugrupowania, to jest indywidualna sprawa każdego członka Związku. Jest inny temat, do którego mocno namawiam, a mianowicie aby ludzie, członkowie naszego Związku wzięli udział w pracach komisji wyborczych lub w nadzorze ich pracy w czasie wyborów.
Prezesi kół w terenie proszę nawiązać współpracę z odpowiednimi władzami w swoich powiatach czy miastach i gminach oraz wziąć czynny udział w pracach komisji wyborczych.
Prezesów słupskich kół bardzo proszę o podanie w terminie do dnia 30.04.2018 r. do Sekretarza Zarządu Rejonowego kol. Darka Iwińskiego kandydatów na "męża zaufania" oraz po minimum  2 kandydatów z każdego koła  "do prac w komisjach wyborczych".
Pozdrawiam radośnie i ciepło.
Romuald Detmer - prezes ZR

Słupsk
Nabór chętnych do inscenizacji
wybuchu Powstania Warszawskiego
Jak co roku przewiduje się w dniu 1 Sierpnia 2018 r. uroczystości związane z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.
Po oficjalnych uroczystościach w programie obchodów tego dnia przewiduje się inscenizację obrazującą życie i warunki jakie panowały w przedpowstańczej Warszawie pod okupacją niemiecką oraz elementy związane z wybuchem i przebiegiem walk w Powstaniu.
Organizatorzy zapraszają wolontariuszy, którzy chcieliby uczestniczyć w tej inscenizacji w charakterze mieszkańców ówczesnej Warszawy realizujących swoje codzienne sprawy w tamtym czasie.
Zgłoszenia chętnych do Kolegi Sławomira Waniewskiego tel. 606 701 886, w terminie do 30 kwietnia br.

Słupsk
Uroczystości w rocznicę zbrodni katyńskiej
13 kwietnia 2018 w Słupsku, o godzinie 12.00, na Starym Cmentarzu Komunalnym, przy Krzyżu Katyńskim, upamiętniającym polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej.
W uroczystości spośród władz samorządowych wzięli udział samorządowcy: Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka, Starosta Powiatu Słupskiego Pan Zdzisław Kołodziejski oraz przedstawiciele Gminy Kobylnica, przedstawiciele parlamentarzystów, ponadto wojsko: Kompania honorowa 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz delegacja Brygady, delegacje organizacji politycznych oraz stowarzyszeń kombatanckich i organizacji pożytku publicznego, zrzeszających swoich członków ze Słupska i najbliższych okolic, poczty sztandarowe oraz delegacje związków i stowarzyszeń funkcjonujących na Ziemi Słupskiej oraz poczty sztandarowe i delegacje harcerzy i młodzieży ze słupskich szkół.
Uroczystość rozpoczęła się wysłuchania i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego.
Okolicznościowe wystąpienia wygłosili członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku i jednocześnie jeden z ostatnich zesłańców Sybiru Kolega kmdr Tadeusz Konopacki oraz Zastępca Prezydenta Słupska Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka.
Modlitwę ekumeniczną odmówili słupscy kapłani reprezentujący wszystkie wyznania religijne występujące w Słupsku w tym Ksiądz Kapelan Garnizonu Słupskiego kmdr ppor. Bolesław Leszczyński.
Poszczególne punkty programu uroczystości były przeplatane okolicznościowymi  inscenizacjami przygotowanymi przez młodzież słupskich szkół. W jej treści przedstawiono patriotyczne pieśni związane martyrologią polskich oficerów w obozach jenieckich na terenie Rosji. Inscenizacja ta dostarczyła uczestnikom uroczystości, w tym szczególnie kombatantom niezapomnianych przeżyć.
Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiony przez Koło nr 3 „Niebieskie Berety” ze Słupska oraz delegacja Zarządu Rejonowego w Słupsku pod przewodnictwem jego Prezesa Kolegi Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego Kolegi Jana Karasia w towarzystwie kolegów z Koła nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Słupsku Jana Żytkowskiego i Kazimierza Bibliwa oraz Wiceprezesa Koła nr 3 Związku EiR Pożarnictwa RP w Słupsku Kolegi Adama Biechońskiego.


Tekst: Jan Karaś
Foto: Jan Karaś i Marek Kul.

Słupsk
Przecięcie wstęgi w biurze Stowarzyszenia TOPAS.
Staraniem kolegów, pasjonatów strzelectwa, po długim okresie zabiegów i przedsięwzięć organizacyjnych, realizowanych przez grono ludzi ze środowiska wojskowego, pod kierunkiem Kolegi mjr. Leona Kozłowskiego zakończył się proces tworzenia „Stowarzyszenia TOPAS”.
Po przygotowaniu przydzielonego przez Zarząd Infrastruktury Wojskowej w Gdyni pomieszczenia, w budynku WKU przy ul. Westerplatte 8, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie i przecięcie wstęgi w siedzibie nowego „Stowarzyszenia TOPAS”.
Oficjalnego otwarcia dokonał Dowódca słupskiego garnizonu, Dowódca 7 BOW,  płk Rafał Ostrowski w towarzystwie zaprzyjaźnionego ze Stowarzyszeniem Prezesa Koła nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Na uroczystość przybyli również inni zaproszeni goście w osobach: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Słupsku ppłk Ireneusz Żarkowski, Przewodniczący Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku  płk Jan Karaś, Szef Wydziału Wychowawczego 7 BOW mjr Tomasz Mielczarek, Kierownik Klubu Wojskowego 7 BOW mjr Andrzej Liberek oraz przedstawicielki Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Słupsku, mającego swoją siedzibę w pomieszczeniu po sąsiedzku.
Po okolicznościowych przemówieniach i wręczeniu Prezesowi nowego Stowarzyszenia Koledze mjr. Leonowi Kożłowskiemu upominków, uczestnicy uroczystości przeszli do świetlicy, gdzie przy kawie, herbacie i ciastku odbyła się miła uroczystość, mianowicie Prezes Koła nr 28 Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ wręczył Prezesowi Stowarzyszenia TOPAS certyfikat Honorowego Członka Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, nadany przez Zarząd Główny tego Stowarzyszenia.
Życzymy nowemu Stowarzyszeniu wielu sukcesów w jego statutowej działalności, w tym w szczególności na niwie propagowania i popularyzacji strzelectwa sportowego.


Tekst i foto: Jan Karaś
.
 

Słupsk
Odwiedziny jubilata Koła nr 2 „Czarne Berety”
7 kwietnie 2018 roku to szczególny dzień dla najstarszego członka koła nr 2 „Czarne Berety”. Tego dnia kolega Jan PASTUSZKO kończy 90 lat. Piękny wiek okraszony wieloma wspomnieniami i życiowym doświadczeniem.
Z tej okazji delegacja koła nr 2 „Czarne Berety” w składzie: kol. Dariusz IWIŃSKI, kol. Jacek KOZERA oraz kol. Józef OPALIŃSKI odwiedziła w domu kol. Jana PASTUSZKO, by złożyć nestorowi życzenia przede wszystkim zdrowia oraz kolejnych wielu lat życia. Kol. Dariusz IWIŃSKI odczytał życzenia jakie członkowie koła składają swojemu koledze z okazji tak doniosłej rocznicy, a kol. Józef OPALIŃSKI wręczył ogromny bukiet czerwonych róż jako symbol pamięci kolegów z koła nr 2.  
Przy kawie i herbacie powspominaliśmy stare czasy, gdy 16 Pułk Czołgów w Słupsku tętnił życiem. Kol. Jan PASTUSZKO, pomimo swojego wieku oraz przebytej operacji kręgosłupa jest bardzo energiczny. Ujmuje swoją pamięcią sytuacji z czasów służby wojskowej. Nazwiska współtowarzyszy broni często uleciały z pamięci, ale wydarzenia i stanowiska służbowe mocno zakorzeniły się w umyśle i miło jest słuchać opowieści z wydarzeń w jednostce wojskowej w latach 50 czy 60 ubiegłego wieku.
Wszystko co dobre i fajne szybko się kończy i tak też było ze spotkaniem, które dobiegło końca.
Tą drogą chcielibyśmy jeszcze raz złożyć naszemu dostojnemu jubilatowi wielu, wielu lat życia, pogody ducha, rodzinnego szczęścia oraz spotkania, jak podkreślił kol. Józef OPALIŃSKI, przy kolejnych okrągłych jubileuszach i nie tylko.    
Tekst i foto: Dariusz Iwiński
 

Prezes Zarządu Rejonowego w Słupsku
do prezesów kół.
Panowie!!! Szanowni koledzy!!! Zacni dowódcy kół!!!
Do Zarządu Głównego i do Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych  ZŻWP  wpływa co tydzień po kilka listów od naszych członków, ale również i od ludzi nie związanych z naszym Związkiem. Ludzie nas krytykują, ale i chwalą, głównie to piszą pod głównym hasłem "PANOWIE LARUM GRAJĄ, A WY ŚPICIE I NIE REAGUJECIE". Czytałem wiele listów sam też ich kilka napisałem, ale ten list od Pana - katolika z Przemyśla to faktycznie mnie przerósł, jest to wielkie kulturalne i przemyślane dzieło. Czyta się go jak kryminał.
Przesyłam ten mądry i nieco długi list do wiadomości bez komentarza.
Niemniej jednak ZG pyta nas członków Związku co dalej robić, jak się wobec tego listu zachować, co temu Panu odpowiedzieć, jakie dalsze kroki ma podjąć ZG ZŻWP w tej obecnej bardzo trudnej i złożonej sytuacji. Nadmieniam, że ZG do Pana Prezydenta już apel w tym temacie wysłał, oczywiście bez żadnej reakcji ze strony Pana Prezydenta.
Proszę o wskazówki, wnioski, propozycje do dalszej działalności Związku, w tym i innych tematach naszej statutowej działalności dla dobra Związku i naszego wojskowego środowiska.
Pozdrawiam ciepło i radośnie.
Romuald Detmer - prezes ZR ZŻWP
 
W dniu 2018-03-26 20:12:15 użytkownik Franek <franco49@op.pl> napisał:
Panie Prezesie Związku Żołnierzy WP, Szanowni Państwo.
Przesyłam w załączeniu swój list protestacyjny do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie ”uchwalonej” przez Sejm RP ustawy zwanej potocznie degradacyjną co uważam za kolejny prawny bubel, który nie ma nic wspólnego z przywracaniem sprawiedliwości czy normalności. Według mojej subiektywnej oceny jest to zwykły, prostacki akt zemsty politycznych i moralnych karłów, młodych w większości wiekiem, nie mających żadnego, najmniejszego nawet pojęcia o tamtych trudnych często czasach, tragicznych wyborach. Jako chrześcijanin, katolik który swoją wiarę traktuje poważnie i dosłownie, pomimo ludzkich ułomności nie mogę zgodzić się z faktem i nie godzę, że ludzie jak się sami określają, dobrej zmiany, nie potrafią a często podkreślają swoje przywiązanie do religii i wiary katolickiej oraz spuścizny Ojca Świętego Jana Pawła II, przebaczyć, tak po ludzku, po chrześcijańsku zapomnieć, szczególnie że w większości nie przeżyli tego osobiście ze względu na młody wiek, ani nie dotknęło ich najbliższych, rodzin. Dodatkowo wstydem napawa mnie fakt, że ta orgia zemsty w większości „nad grobami i trumnami„ odbywa się w Wielkim Poście, dla nas katolików, chrześcijan, dla mnie osobiście w czasie kiedy cierpiący Jezus Chrystus przebaczał bezwarunkowo wszystkim swoim prześladowcom, katom, mordercom jak Zły Łotr, zaś o ile znam historię, zresztą osobiście jako osoba dorosła pamiętam stan wojenny, jestem pewien że ludzie których ma objąć ten akt zemsty zwany ustawą degradacyjną, a których symbolem wszelkiego zła jest Generał Wojciech Jaruzelski, mordercami czy zbrodniarzami nie byli, był to jak tysiące innych prostu osobą tragiczną, bo czasy i wybory były wtedy tragiczne. Nie czas i miejsce opisywać wojenną, 5 letnią gehennę mojego nieżyjącego Ojca i jego szlak bojowy od obrony Stalingradu do końca wojny w Ołomuńcu (Czechy), jak również jego młodszego brata poległego w wieku 20 lat na 3 dni przez zakończeniem II wojny w bitwie nad Łabą (Niemcy).
Stąd mój protest, apel do prezydenta RP Dudy o nie podpisywanie tego aktu bezprawia w stosunku do większości ludzi już nie żyjących, którzy mając przyrodzone prawo do obrony, bronić i obronić się nie mogą, na to się nie godzę i nigdy nie pogodzę.
Jest mi wstyd jako katolikowi że milczą w tej sprawie polscy biskupi, którzy powinni jako obrońcy etyki chrześcijańskiej i moralności zabrać zdecydowany głos w obronie ludzi prześladowanych, którzy mają zostać niebawem zdegradowanymi po śmierci, a tego nie uczynili i niestety nadal milczą. Wobec powyższego, wysłałem równolegle listy protestacyjne w powyższej sprawie, jednak nieco rozszerzone i bardziej zdecydowane w treści do Przewodniczącego KEP arcybiskupa St. Gądeckiego, Prymasa Polski W. Polaka oraz co najważniejsze biskupa polowego WP Józefa Guzdka, którego postawy „milczka „jako generała WP” jak również podległych mu kapelanów nie rozumiem, szczególnie i za co się wstydzę podwójnie.
 
Wobec powyższego ze względów objętościowych przytaczam jedynie mój list protestacyjny jako bezstronnego suwerena, katolika wraz z apelem o nie podpisywanie tego haniebnego aktu zemsty i bezprawia wraz innym uwagami co do sprawowania funkcji do prezydenta Dudy
Pozdrowienia Franciszek Ziober
Ul. Kopernika 24/36
37-700 Przemyśl
Prezydent RP Andrzej Duda.
1./„Ojczyznę dojną racz nam wrócić panie”, oto motto: słowo „panie” piszę świadomie z małej litery bo nie wiem o jakiego „pana” Panu chodzi. Jako osoba wierząca w prawdziwego Pana Boga nigdy nie odważyłbym się na profanację polskiej pieśni religijnej w formie wyrażonej przez Pana czyli Prezydenta RP, wybranego przez nas, suwerena. Widząc Pana często przed ołtarzem, na klęczkach zastanawiałem się, zaś obecnie szczególnie zastanawiam, jak człowiek myślę wiary, może zwykłe, przyziemne sprawy popularnej „kasy” czyli pieniędzy przetworzyć na ośmieszenie polskiej katolickiej religijnej pieśni  „BOŻE COŚ POLSKĘ”, pieśni która w 1918 roku konkurowała z „Mazurkiem Dąbrowskiego” o uznanie za hymn państwowy, dla mnie osobiście świętość.
Być może było to dowcipne dla jednych, dla mnie nie , nawet byłem i jestem tym żartem zniesmaczony szczególnie gdy prezydencki dowcip obrócił się przeciwko „wesołkowi” i obecnie po wyczynach dobrej zmiany w rozbijaniu prawa w Polsce, przy Pana wydatnym współudziale, szczególnie niezależnej prokuratury oraz obecnie szeroko pojętego sądownictwa, niszczeniu i de facto rozwaleniu przez Macierewicza polskiej armii, z której zostały jedynie szczątki prawdziwego profesjonalnego wojska, afery w tym obyczajowe np. Policji, zrujnowanie polityki zagranicznej, zatargi z niemal wszystkim sąsiadami Polski, obecnie z Żydami, Ukrainą oraz nieudolne próby naprawiania tej sytuacji przez nowych ministrów obecnego rządu Premiera Morawieckiego, który od kilku tygodni zajmuje się głównie zaszłościami historycznymi podobnie jak Pan, historią Żydów polskich, żołnierzami wyklętymi, których dobra zmiana i Pan osobiście gloryfikuje niemal jak świętych, aczkolwiek nie zawsze tak bywało, było w tych formacjach również wiele zła i nieprawości, czasem zbrodni. Nie czas i miejsce na przykłady wystarczy sięgnąć do Wikipedii. Pytam jako suweren, a gdzie w tym wszystkim gospodarka, gdzie Polska Giełda Papierów obecnie jedna z najgorszych w Europie, co z naszą walutą, przypominam że lata tłuste nie trwają wiecznie, kiedyś skończy się bezproduktywne rozdawnictwo naszych wszystkich podatników pieniędzy np. na nieefektywne 500+, czy inne często wasze partyjne i bzdurne wydatki na comiesięczną ochronę miesięcznic smoleńskich, Komisję zwaną Smoleńską, czy bezprawne zasilanie z naszych podatków toruńską rozgłośnię i dzieła dyr. Tadeusza Rydzyka.
A co do pana słów o dojnej ojczyźnie, no cóż można i tak ale PAN, który myślę że obydwaj wyznajemy poznał się na obłudzie „dobrej zmiany” i dał wam, waszej formacji której właśnie Pan jest czołowym reprezentantem „mannę„ w postaci dodatków do pensji byłej Premier Szydło, ministrów i dalej idąc do poszczególnych województw czyli wojewodów waszej zmiany, a manna jak widać tłusta jak się widzi i czyta od 65 - do 82 tysiące złotych dla najwybitniejszego przedstawiciela waszej formacji byłego pierwszego policjanta, obecnie pierwszego żołnierza RP. Nie wchodząc w szczegóły Pana Kancelaria również nie zbiedniała, z tego co wiadomo również Pan nie poskąpił przysłowiowej „manny” swoim biurokratom, czyli z naszych, całego suwerena podatków i innych danin. Można i tak, doić chudą krowę bez opamiętania i zadoić aż padnie, ale jak to się ma do stosunkowo wstyd powiedzieć, marnych zarobków Polaków, do nędznych emerytur i rent, osobiście otrzymałem w poprzednich latach ok. 3, 80 zł tzw. podwyżki, w tym roku dobra zmiana trąbi od miesięcy o niebotycznych podwyżkach rent, emerytur średnio ok. 27 złotych. Jak to się ma do tłustej kasy którą nakarmiła swoich ludzi, urzędników dobrej zmiany była Premier, nie zapomniała przy tym o swojej skromnej osobie, równie ubogim Jarosławie Gowinie – wicepremierze, który publicznie i pokrętnie wystrzelił z dużego kalibru jak z armaty, że będąc ministrem w rządzie PO miał problemy finansowe, ba nie wystarczyło mu „czasem do pierwszego”, jednocześnie na poparcie swoich dziwnych wywodów dał swoje „słowo honoru”. Zastanawiam się i zapytuję sam siebie, co w obecnych czasach znaczy słowo honoru ?, nic, pustosłowie, słowa te wypowiedziane publicznie padły z ust byłego Ministra Sprawiedliwości obecnie Wicepremiera Rządu PIS, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pytam retorycznie, co mają powiedzieć ludzie w większości zarabiający 1,5 – 2 tysiące złotych jak np. w Przemyślu, co oni mają powiedzieć?. Podobne bajki o swoich nędznych zarobkach opowiadał dzisiaj tj. 9.03. 1018 r. w TVN 24 wasz reprezentant Adam Bielan, naprawdę brak mi słów na te kolejne brednie wypowiadane przez następnego waszego reprezentanta, do tego wicemarszałka Senatu. Wstyd, powiem więcej hańba, szkoda słów. Ciemny lud to kupi, jak podobno stwierdził jeden z waszych obecnie złotoustych klasyków.
No cóż można i tak, a było tak dobrze na początku cyt.„pokora, praca, roztropność, umiar i odpowiedzialność, koniec z arogancją i pychą, a przede wszystkim słuchać obywateli ”koniec cyt.” To słowa dobrze Panu znanej byłej już Premier Szydło, a co z tych słów pełnych patosu pozostało, jak zwykle przebrzmiała melodia. Zastanawiam się czy Pan Prezydent również będzie dalej ze swoim przyklejonym do twarzy uśmieszkiem nadal powtarzał słowa „ojczyznę dojną racz nam, czyli dobrej zmianie zwrócić panie” bo ten pański pan „ulitował się nad biednym ludem swoim i dał tyle kasy, że można czerpać nieustannie jak ostatnio z kart płatniczych Macierewicza i jego resortu MON, który zdążył przez niecałe dwa lata zdemolować, oby nie na wieki kilkunastoletni okres odbudowy naszej armii i ogromnych poniesionych nakładów. I nie pomoże jak już próbują niektórzy przedstawiciele dobrej zmiany tłumaczyć, że cyt. „tamci też tak robili” ja pytam retorycznie i co z tego?, wy czyli dobra zmiana, której Prezydent RP jest jednym z głównych reprezentantów mieliście być odwrotnością tzw. tamtych, którzy przez 8 lat sprawowali władzę tj. bardziej pokorni, nie aroganccy, umiarkowani, roztropni i zawsze mieliście słuchać obywateli zwanego przez was uparcie suwerenem, a ledwo minęły dwa lata waszych rządów jest zupełnie odwrotnie, a arogancja i pycha np. Macierewicza, Błaszczaka, Szyszki czy Waszczykowskiego przekraczała wszelkie granice przyzwoitości i niekompetencji. Jeśli nie to, pytam dlaczego zostali w większości zdymisjonowani?, czy może za świetne wyniki w kierowaniu resortami i niezwykłe osiągnięcia.?. A te niebotyczne premie czy nagrody np. 82 tysiące złotych to nie jest przypadkiem przykład pychy, braku pokory, brakiem umiaru w rozdawnictwie publicznych pieniędzy pochodzących z naszych wszystkich obywateli podatków.
Panie Prezydencie RP zamiast pełnych patosu przemówień przed pomnikami czy kolejnymi tablicami radzę zwrócić jednak baczniejszą uwagę na to co myśli i pisze reprezentant suwerena, nie jeżdżący opancerzonymi samochodami, bez obstawy i barierek ochronnych oddzielającej Pana szczelnie od wyborców, narodu, czas biegnie prędko, bardzo szybko i znów się zacznie stara pisowska śpiewka powtarzana jak mantra „pokora, praca, umiar, roztropność i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli. „Ale kto wtedy to usłyszy , będzie to głos„wołającego na puszczy”.
Wiem że wasza formacja, myślę że również Pan, nie polemizujecie z suwerenem, kontakt ten pozornie bezpośredni kończy się jak zwykle miesiąc, czasem dwa po wybraniu na różne funkcje, (dotyczy to nie tylko waszej formacji), Prezydenta RP w szczególności, rozumiem tą niechęć do polemiki: bo brak czasu, wyjazd zagraniczny, bo całodobowa służba Polsce, bo np. Memoriał im. Marii Kaczyńskiej bo, bo …… bo suweren krytyczny, bo czasem słowa prawdy mogą zaboleć, poruszyć i dać czasem impuls do zmiany stylu sprawowania funkcji – władzy, do nowego, tego prawdziwego działania dla Polski, dla wyborców dla wszystkich Polaków. Pytam, czy zwrócenie uwagi na niewyobrażalne różnice pomiędzy dochodami np. nas emerytów czy rencistów a sprawujących władzę w państwie nie byłby dla Pana impulsem do działania np. w sprawie emerytur czy rent, braku refundacji nowych terapii dla nieuleczalnie chorych również dzieci itp. działania.
 
2/ Apeluję jednocześnie i przestrzegam przed ewentualnym podpisaniem przez Pana jako Prezydenta RP ustawy zwanej potocznie „degradacyjną” odbierająca oficerom LWP głównie nie żyjącym stopni wojskowych oraz odznaczeń i medali. Według mojej i nie tylko mojej oceny będzie to zwykła małostkowa zemsta rządzącej obecnie młodej głównie formacji na ludziach w większości zmarłych, którzy sami bronić się nie mogą jak w przypadku gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który stał się dla was niemal symbolem zła i zbrodni a tak naprawdę człowiek ten nie był zbrodniarzem, był postacią tragiczną, bo takie wówczas były losy wielu milionów Polaków nie mających szczęścia urodzić się i korzystać z czasów pokoju oraz dobrobytu, wręcz rozpasania się jaki jest udziałem Pana pokolenia. Tu w tym miejscu przypominam, że w okresie międzywojennym, tak przez Pana formację polityczną wychwalanym, od strzałów waszej wzorcowej Policji Państwowej zginęło podczas strajków i demonstracji, również chłopskich nie mniej ludzi niż w okresie PRL-u. Przypomnę w największym skrócie np. Strajk Chłopski 1937 r. – zabitych 44 osoby, aresztowanych – 5 tysięcy ludzi, uwięzionych na mocy wyroków 617 osób. Rok 1936 zamieszki we Lwowie na tle głodowym – zabitych od 19 do 44 osoby, zamieszki na tle bezrobocia i głodu w Poznaniu, Krakowie - zginęło 10 osób, zamieszki we Lwowie w czasie pogrzebu zabitego przez Policję Władysława Kozaka - zabitych 31 osób, zmarłych w szpitalu 18. W kwietniu 1936 r. zamieszki bezrobotnych objęły cała Polskę, liczba zabitych i rannych trudna do oszacowania.
To tylko nieliczne przykłady ”rozmowy„ z bezrobotnymi i głodnymi obywatelami Najjaśniejszej II Rzeczpospolitej tj. władz sanacyjnych przedwojennej Polski, tak przez was wychwalanych i hołubionych, na których się bezkrytycznie wzorujecie. Pytam dlaczego nie stosujecie tej waszej degradacyjnej ustawy do ludzi wydających wtedy zbrodnicze rozkazy strzelania do głodnych i bezbronnych obywateli, kiedy przeciwko strajkującym i manifestującym używano szabel, strzelano z karabinów również maszynowych, nawet użyto wojska (wstyd). Pytam czy uczycie o tych faktach, jako dobra zmiana w szkołach, może nie znacie tych prawdziwych zdarzeń, faktów, a więc przypominam oczywiście w największym skrócie.
Nie wiem czy Pan wie, myślę że wiemy obydwaj, kto nas czyli Polskę i wiele krajów Europy głównie Środkowo-Wschodniej oddał  (sprzedał) w Teheranie, Jałcie i Poczdamie ówczesnemu Związkowi Radzieckiemu, czyli de facto Józefowi Stalinowi, za ogromny wkład i wysiłek wojenny oraz poniesione przez ZSRR straty wojenne tak ludzkie jak i materialne (przypominam, wg różnych danych od 27 - 30 mln. ludzi różnych narodowości, głównie Rosjan), że nie był to polski wybór, wybór Polaków lecz wynikiem porozumienia obcych, ówczesnym mocarstw. Nie mam zamiaru robić wykładu z lekcji historii II wojny światowej, a mógłbym powiedzieć wiele o wiele więcej polemizując z przekłamaną obecnie w wielu miejscach poprawnością polityczno - historyczną. Po drugie Pan Generał Wojciech Jaruzelski pochodzący z niezwykle patriotycznej rodziny, jak wielu innych ówczesnych wysoko postawionych oficerów LWP, w tym członków WRON, byli tzw. Sybirakami i jedyną szansa na powrót do Kraju z nieludzkiej ziemi były armie polskie utworzone w ZSRR, czyli gen. Władysława Andersa oraz pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. Nie wszyscy jednak mieli „szczęście„ w tym nieszczęściu dostać się do Armii Andersa, dostali się do Armii Berlinga. ZSRR był krajem ogromnym nie wszyscy w warunkach straszliwej wojny i równie strasznej rosyjskiej zimy zdążyli do Andersa więc zostali, jak młody oficer W. Jaruzelski, aby na szlaku bojowym I Armii WP wrócić najkrótszą droga do Polski. Pytam Pana jako Prezydenta RP, czy przelana polska krew w Armii Andersa była inna, lepsza, niż krew przelana pod np. Lenino?, w wyzwaniu kolejnych ziem polskich, Warszawy, wału pomorskiego, walkach na terenach III Rzeszy i w końcu zdobycie Berlina i dobicie hitlerowskiej bestii. Pytam retorycznie, czy Generał Wojciech Jaruzelski nie był młodym oficerem I Armii Wojska Polskiego?, nie walczył z hitlerowskimi zbrodniarzami, którzy po narodzie żydowskim mieli unicestwić wszystkich Słowian, w tym głównie Polaków, narodu, którego Hitler nienawidził szczególnie. Tyle w tym temacie w skrócie i to największym bo nie czas i miejsce na wykład z lekcji prawdy historycznej, a mógłbym powiedzieć dużo więcej, o wiele więcej, rozszerzając o losy wojenne mojego nieżyjącego już ojca i poległego 3 dni przed zakończeniem wojny jego młodszego brata.
 Zemsta, bo uważam ewentualną degradację i odbieranie odznaczeń nie przez was przyznanych  oficerów za typową małostkową zemstę, która nie ma nic wspólnego z przywróceniem sprawiedliwości i jest jedynie medialnym spektaklem, show z trumnami w tle, jest zwykłym tchórzostwem. Przypominam Panu i waszej formacji jako ludziom stosunkowo młodym i bardzo młodym, że w naszym judeo – chrześcijańskim systemie religijnym i etyczno-moralnym nie ma czegoś takiego jak „zemsta po śmierci”. Ludzie ci po strasznych, niewyobrażalnych dla was współczesnych nieraz przeżyciach odeszli w pokoju i leżą w spokoju głównie na Cmentarzu Powązkowskim, należy się im jeśli nie szacunek to przynajmniej cisza i milczenie. Ich ludzi różnych orientacji, trudnych często wyborów przed którymi stanęli w strasznych czasach wojny i okresie powojennym gdzie decydowały się losy nie tylko Polski ale ówczesnego świata NIE WOLNO WAM I NAM LUDZIOM NIKOGO OCENIAĆ i DEGRADOWAĆ. DO OCENY NA ZIEMI SĄ NIEZAWISŁE SĄDY PO ŚMIERCI W CO WIERZĘ BÓG, OCENA CZYNÓW NALEŻY DO HISTORII. Ludzi tych ocenił już Najwyższy Sędzia, Sprawiedliwy. On, Bóg nie patrzy czy ktoś jest, był komunistą czy socjalistą w pisowskim wydaniu, lecz patrzy i ocenia również myśli i czyny, bez podziału na barwy polityczne, wiek czy czasy w którym ludziom przyszło działać i żyć, Bóg patrzy również na motywy, na dobrą lub złą wolę, czy coś jest zemstą, czy jedynie przywróceniem według was, głównie waszego prezesa sprawiedliwości dziejowej.
Pytam retorycznie Panie Prezydencie Duda, w jakim systemie społeczno –politycznym kończył wszelkie nauki wasz prezes Doktor Praw Jarosław, jego śp. brat Profesor Lech Kaczyński, ich rodzice Jadwiga i Rajmund, pana rodzice Janina i Jan – kiedy kończyli licea, studia i gdzie się doktoryzowali, zdobywali tytuły profesorskie?, pana teść Julian Kornhauser?, Pan i Pana żona kończyli szkołę podstawową, liceum, a Pan się bawił w harcerskie podchody i palił ogniska na biwakach, w jakim systemie?, gdzie uczyli się, wychowywali, zawierali związki małżeńskie, rodzili i bawili, tak świetnie się wówczas ludzie bawili, miliony naszych rodaków, w tym moja niegodna osoba. Pytam dalej, gdzie kończyli seminaria duchowne, studia teologiczne na katolickich uniwersytetach kolejne pokolenia duchownych, biskupi mojego kościoła katolickiego, kolejni Prymasi Polski i w końcu gdzie i w jakim systemie został kardynałem nasz największy rodak, zaś mój największy i myślę ostatni autorytet w każdej dziedzinie mojego życia nie tylko wiary i moralności Karol WOJTYŁA, późniejszy Papież Kościoła Katolickiego Jan Paweł II, obecnie Święty. Pytam retorycznie czy nasz Papież nie spotykał się przypadkiem z Generałem Wojciechem Jaruzelskim, czy nie podawali sobie dłoni, czy nie rozmawiali zatroskani o sprawach Polski. Przecież Ojciec Święty rozumiał doskonale ówczesne sprawy i uwarunkowania naszego kraju o wiele lepiej niż obecnie Pan i cała ta dobra zmiana z waszym prezesem na czele. Przecież papież wiedział doskonale o ewentualnym możliwym wprowadzeniu stanu zwanego ”wojennym”, przygotowaniach do tego rozwiązania, to Jan Paweł był na bieżąco informowany przez śp. Zbigniewa Brzezińskiego, nota bene związanego rodzinnie z Przemyślem, o możliwości podjęcia takich działań przez ówczesne władze wojskowe i co zrobił Papież i Brzeziński milczeli, wiedząc, do jakiej tragedii narodowej doprowadziłaby interwencja wojsk ówczesnego układu warszawskiego, a było to niemal pewne w razie niepowodzenia stanu wyjątkowego, bo tak powinien być nazwany, we własnym kraju swoimi polskimi rękami i naszą siłą militarną. Nie jestem w żadnym wypadku entuzjastą stanu wojennego, byłem krytykiem Generała i WRON, piszę obiektywnie jako ten który to przeżył to wszystko w wieku dorosłym, ponadto byłem osobistym świadkiem i całodobowej koncentracji ówczesnych radzieckich dywizji zmechanizowanych wzdłuż naszych granic po stronie ówczesnego ZSRR w rejonie Mościsk i Niżankowic, graniczących z Medyką i Przemyślem, co mogę zaświadczyć również pod przysięgą. Wtedy liczba ofiar ewentualnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego byłaby niewyobrażalna, należy liczyć w dziesiątkach a może setkach tysięcy i nie są to jedynie moje sugestie czy argumenty. Ale co tam dla waszej zmiany takie słowa, po co to słuchać „podnieśli krzyk i zatykali sobie uszy”. Nie wiem jakby oceniłby te wasze zamiary degradacji zmarłych i nie mogących się bronić ludzi Jan Paweł II gdyby był wśród nas i jak to ocenia będąc w Domu Ojca?
Wiem że moja pisanina moje słowa są dla dobrej zmiany dla Pana również zwykłymi frazesami, pustosłowiem dla was liczy się jeden cel, zemsta nad grobem ale pamiętać należy że kiedyś również Bóg zapyta każdego z was, również Pana czy byliście sprawiedliwi dla tych którzy już odeszli i śpią w spokoju, bo spokoju zmarłych nigdy nie należy naruszać, czynili to jedynie ludy i narody barbarzyńskie. Powtarzam, nie macie prawa, żadna, nawet najlepsza, zmiana którą oczywiście w/g mnie, nie jesteście sądzić i degradować żadnego powtarzam żadnego człowieka szczególnie po śmierci, mogą to zrobić jedynie niezawisłe sądy biorąc pod uwagę ewentualne zbrodnie lub występki oskarżonego, zaś on , oskarżony MA PRAWO DO OBRONY na każdym etapie postępowania.
Nadmieniam że każda osoba w postępowaniu karnym ma przyrodzone i skodyfikowane prawo do obrony. W tym przypadku osoba zmarła nie ma możliwości obrony, przedstawienia swoich racji i argumentów więc nie macie prawa nikogo osądzać i degradować po śmierci, Czy to takie trudne do zrozumienia. Przecież najwięksi seryjni mordercy, ujmując historycznie, nawet zbrodniarze hitlerowscy na procesie w Norymberdze mieli obrońców, mogli przedstawiać swoje racje i argumenty na obronę, mogli wreszcie prosić lub nie o łaskę. W tym i tych przypadkach tego najświętszego w prawie karnym prawa do obrony generałowi Jaruzelskiemu i innym oficerom odmawiacie, w jaki sposób mają się bronić, wykazać swoją niewinność, przedstawić argumenty na obronę ?. Dlatego uważam że będzie to zwykły akt zemsty i apeluję o nie podpisywanie tego ewentualnego aktu bezprawia, szczególnie że jest pan człowiekiem jak myślę honoru czyli harcerzem, gorliwym jak widzę i wiem z mediów katolikiem i co istotne, może najważniejsze doktorem prawa i to Uniwersytetu Jagiellońskiego, a to do czegoś zobowiązuje.
 Skoro moje słowa do Pana jako Prezydenta RP od którego zależy ewentualne wejście w życie lub nie tego nierozumnego aktu bezprawia nie dotrą, to przynajmniej niech Pan i Pana otoczenie przeczyta ostatnie te słowa już nie moje ludzkie, a słowa Prawdy Objawionej i radzę przed podpisaniem poruszyć głos serca i głębie rozumu i dobrze, powtarzam dobrze się zastanowić.
„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.” (Ewangelia wg św. Łukasza 6, 37) Czy jest możliwe wprowadzenie w życie tych słów Ewangelii? Czyż nie trzeba sądzić, jeśli nie chce się opuszczać rąk wtedy, kiedy coś idzie źle? A przecież to wezwanie Jezusa zapadło głęboko w serca. Apostołowie Jakub i Paweł, zresztą tak bardzo różni, odwołują się do niego prawie takimi samymi słowami. Jakub napisał: „A ty kimże jesteś, byś osądzał bliźniego?” (Jk 4, 12). A Paweł: „Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę?” (List do Rzymian 14, 4).
 
Suweren : Franciszek Ziober
Ul. Kopernika 24/36
37-700 Przemyśl

Apel Zarządu Głównego ZŻWP do Prezydenta RP

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przesłał do Prezydenta RP apel dotyczący ustawy "degradacyjnej" z prośbą o jego niepodpisywanie.
Treść apelu tutaj, kliknij: www.zzwp.pl/uploads/media/strona_g%C5%82%C3%B3wna/strona_g%C5%82%C3%B3wna_18/prezydentrp1801.pdf


Słupsk
Zebranie Koła nr 1
W dniu 23 marca 2018 roku, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbyło się pierwsze w 2018 roku, mające charakter sprawozdawczy i informacyjny, zebranie Koła nr 1. Zebranie prowadził Prezes Koła Kolega Józef Wróblewski.
Na wstępie przywitał przybyłych na zebranie członków, a przybyłe na zebranie członkinie Koła przeprosił, że nie było uroczystych obchodów Dnia Kobiet. Przyczyną takiego stanu było małe zainteresowania słupskich kół organizowaniem tego przedsięwzięcia na szczeblu Zarządu Rejonowego.
Uwzględniając powyższy fakt Zarząd Koła postanowił nadrobić tą wpadkę i ugościć Panie przybyłe na zebranie kawą, herbatką i ciastkiem oraz  wręczyć bukiety tulipanów ze stosownymi do Ich Święta życzeniami.
Kolejnym punktem porządku zebrania było wystąpienie słupskiej Radnej Pani Anny Rożek, która poinformowała zebranych o aktualnych sprawach, które dzieją się w Słupsku, w tym min.:
-         Stanu prac dotyczących parku rekreacyjno-sportowego na Osiedlu Westerplatte,
-         Planach remontowych dotyczących ulic w poszczególnych osiedlach Słupska,
-         Zamierzeniach dotyczący przebudowy Pomnika Żołnierza na Placu Zwycięstwa,
-         Zbliżających się samorządowych wyborach i prawdopodobnych kandydatach na Prezydenta Miasta Słupska.
Po wystąpieniu Pani radnej Prezes Koła wręczył Koledze Ryszardowi Mielcarkowi odznakę honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP”.
W kolejnym punkcie porządku zebrania Prezes Koła przedstawił sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku oraz plan działania Koła na rok 2018, w którym ważniejszymi przedsięwzięciami oprócz bieżącej działalności Koła są: uroczyste obchody 37 rocznicy powstania Związku, które odbędą się, w formie pikniku, 17 czerwca (niedziela) początek godzina 14.00 w „Leśnym Kocie” w Lasku Północnym na które zaproszeni są wszyscy członkowie Koła. Innymi ważnymi przedsięwzięciami są cztery wycieczki: jedna organizowana przez Zarząd Rejonowy wspólnie z Kołem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w dniu 24 sierpnia 2018 r. na Kanał Elbląski i do Fromborka, a pozostałe trzy przez Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, do Wrocławia i Międzyrzecza, Kołobrzegi i Dobrzycy oraz do Swornegacie(spływ kajakowy).
Wiceprezes ZR ds. Społeczno – Obronnych Jan Karaś poinformował zebranych o sukcesie Koła nr 1 w dorocznym konkursie kół Rejonu Słupskiego, które w roku ubiegłym zajęło 1 miejsce. Przedstawił zasady oceny kół i zagadnienia działalności, które są brane pod uwagę w konkursie. Zaapelował równocześnie o dokonywanie odpisów podatkowych w postaci 1% na nasz Związek i omówił w jaki sposób można tego dokonać.
Prezes Zarządu Rejonowego Kolega Romuald Detmer przedstawił informację jak wygląda projekt nowego Pomnika Żołnierz na Placu Zwycięstwa w Słupsku oraz poruszył sprawy dotyczące aktywności Federacji Służb Mundurowych RP w walce o prawa służb mundurowych, działań prowadzonych w kraju jak i w Parlamencie Europejskim oraz o grupach społecznych i partiach, od których możemy oczekiwać wsparci naszych spraw. Martwi obojętność niektórych naszych środowisk, które nie mają chęci do angażowanie się w obronę naszych interesów.
Organizator Opieki Paliatywnej Kolega Zbysław Konewko poinformował o zmianach w wysokości limitów dochodów od których emeryci i renciści wojskowi mogą ubiegać się o zapomogi z Funduszu Socjalnego WBE oraz przypomniał zasady składania wniosków o zapomogi.
Na zakończenie zebrania Prezes koła poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za działalność w 2017 r. Wniosek został przyjęty przez zebranie jednogłośnie.
 
Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk.
Walne zebranie sprawozdawcze Koła nr 10 „RADAR”.
Pierwsze walne zebranie Koła nr 10 w roku 2018 odbyło się w dniu 23 marca w pomieszczeniu SCOPiES przy ul. Niedziałkowskiego 6. Było to zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność Koła w roku 2017. Obecnych było 23 osoby.
Posiedzenie prowadził Prezes Koła kol. Jan Odziomek. Przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w 2017 roku.
Zebrania odbywały się zgodnie z planem, z frekwencją było różnie. Członkowie Koła uczestniczyli w planowanych uroczystościach państwowych w delegacjach przy składaniu kwiatów oraz według planu w pocztach sztandarowych Zarządu Rejonowego ZŻWP.
W zawodach sportowo-obronnych uplasowali się na 4 miejscu. Również, choć nielicznie uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Zarząd Rejonowy ZŻWP.
Na zakończenie swego wystąpienia Prezes Koła zaapelował o przekazywanie przy rozliczaniu PIT- ów przekazywać 1% od podatku na ZR ZŻWP w Słupsku.
Następnie skarbnik Koła kol. Tomasz Potwardowski zapoznał zebranych ze stanem finansowym Koła, na rok 2018 pozostało z ubiegłego roku 213,26 zł.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej które miał przedstawić Przewodniczący KR Koła kol. Józef Lalewicz, z powodu jego pobytu w szpitalu przedstawił Prezes Koła.  Nieprawidłowości w działalności i prowadzeniu finansów w Kole nie było. Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła został przyjęty 100 % głosów „za”.
Z kolei zabrał głos Prezes ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romuald Detmer. Zapoznał zebranych z działaniami słupskiego Zarządu i Kół ZŻWP oraz planowanymi przedsięwzięciami na rok 2018. Zapoznał również z problematyką współdziałania ze słupskimi organizacjami cywilnymi i mundurowymi oraz przygotowaniach do wyborów do władz samorządowych, które mają odbyć się jesienią bieżącego roku. Przypomniał również i zaapelował o przekazywanie 1% od podatku na ZR ZŻWP w Słupsku.
Zastępca Prezesa Koła kol. Waldemar Broś przedstawił plan przedsięwzięć Koła na rok 2018.
Prezes Koła na zakończenie uroczyście wręczył legitymacje nowym członkom Koła oraz Dyplomy pamiątkowe członkom obchodzącym swoje „okrągłe” urodziny.
W związku z tym że w niektórych uroczystościach Koło nasze wystawia poczet sztandarowy zostały wytypowane osoby, które będą powiadamiane o ich udziale w poczcie.
W międzyczasie skarbnik zbierał składki członkowskie na bieżący rok oraz wręczał „Karty Prawne Członka Związku” uprawniające do zniżek na usługi prawne. 
Po krótkiej dyskusji zebranie zostało zakończone.
Następne zebranie zaplanowane zostało na 15 czerwca br.
Tekst i foto: Marek Kul.

Słupsk
Posiedzenie Zarządu Rejonowego
20 marca 2018 roku, w Centrum Organizacji Pozarządowych i Organizacji Społecznych przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego. Poświęcone było podsumowaniu działalności w Rejonie Słupskim w 2017 roku oraz omówieniu niektórych przedsięwzięć, które mają się odbyć w pierwszym półroczu 2018 roku. Prowadził go osobiście Prezes Zarządu ppłk Romuald Detmer.
W posiedzeniu, oprócz członków Zarządu, uczestniczyli cały skład Rejonowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rejonowego Sądu Koleżeńskiego oraz prezesi kół z Redzikowa, ze Słupska, Lęborka i Cewic.
Na wstępie Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Romuald Detmer poinformował zebranych o potrzebie zmian w składzie Rejonowej Komisji Rewizyjnej z uwagi na fakt, że jej dotychczasowy przewodniczący Kolega Adam Żurawski został wybrany przez koło na Prezesa Koła. Prezes, po przeprowadzonych wcześniej rozmowach z kandydatami, zaproponował by do składu Komisji wybrać kolegę Tomasza Ciosa z Koła nr 4. Kolega Cios został wybrany do składu Komisji jednogłośnie.
Następnie ppłk Detmer zapoznał zebranych z zagadnieniami będącymi przedmiotem obrad ostatnich posiedzeń Zarządu Głównego ZŻWP. Poinformował min. o następujacych sprawach:
-         Po śmierci płk Jana Kasprzaka dotychczasowego Sekretarza ZG nowym Sekretarzem został wybrany Kolega płk Henryka Budzyński,
-         ZG Związku wystosował do nowego Ministra ON Mariusza Błaszczaka pismo gratulacyjne z okazji powierzenia mu tego stanowiska,
-         ZG podpisał porozumienie z kancelarią prawną w Warszawie, która będzie udzielała pomocy prawnej członkom Związku. Każdemu członkowi Związku będzie wydana „Karta Prawna członka Związku”, która będzie uprawniała do zniżki (25 – 40%) przy korzystaniu z usług prawnych w tej kancelarii. Natomiast przy prowadzeniu spraw związanych z utratą części emerytury stawki opłat będą następujące: np. jeżeli utracę 2000 zł emerytury miesięcznie, stawka za prowadzenie całego procesu (aż do Strasburga) wyniesie 2000 zł, jeżeli utracę 1000 zł to stawka będzie 1000 zł, itd.
-         Ustawa degradacyjna jest w zasadzie uchwalona czeka tylko na podpis Prezydenta, ustawa o obniżeniu emerytur ma być wycofana z sejmu, uzupełniona o dodatkowe grupy osób, które mają być objęte tą ustawą i procedowana dalej.
Sekretarz Zarząu Rejonowego Kolega Iwiński poinformował zebranych o działaności i przebiegu zebrań kół dyslokowanych na południowych obszarach Rejonu Słupskiego. W jego ocenie, spośród trzech kół tam funkcjonujących, najsprawniej działa i osiąga najleprsze rezultaty Koło nr 8 w Debrznie, którego Prezesem jest Kolega Jan Beme. Taką samą opinię wyraził w swoim komentarzu do wystąpienia Sekretarza Prezes Zarządu Rejonowego Kolega Detmer. Te opinie potwierdza również lokata, którą Koło z Debrzna zajęło w wynikach konkursu działalności kół Rejonu Słupskiego.
Omówiono również probematyką związaną z honorowaniem naszych seniorów, którzy w kolejnych latach kończą 80, 85, 90, 95 i 100 lat. Uznano, że należy tak jak dotychczas, wręczać im pamiątkowe grawetrony, a nie tylko pamiątkowe dyplomy.
Wiceprezes Zarządu Kolega Jan Karaś z satysfakcją poinformował zebranych, że organizacja związkowa Rejonu Słupskiego w 2017 roku przyjęła sporą liczbę nowych członków (65), ubyło co prawda 53, ale wśród nich największa liczba (22) to ci, którzy odeszli już na wieczną wartę. Na koniec 2017 roku Koła Rejonu Słupskiego liczą łącznie 715 członków.
Jan Karaś, przedstawił również informację o wynikach konkursu w zakresie współzawodnictwa kół w Rejonie Słupskim w 2017 roku. Oceny działalności kół Zarząd Rejonowy dokonuje w oparciu o przyjęty „Regulamin konkursu współzawodnictwa kół Rejonu Słupskiego ZŻWP w działaniach statutowych”.
Celem wdrożenia tego regulaminu było ustanowienie jednolitych zasad oceny działalności statutowej kół i propagowanie wśród innych kół dobrych przykładów, właściwych i skutecznych działań przyczyniających się do osiągania statutowych celów naszej organizacji.
Na podstawie postanowień przedmiotowego „Regulaminu …” dokonano oceny działalności kół w 2017 roku i nagrodzono trzy koła ocenione najwyżej. Nagrodami były stosowne dyplomy oraz dotacje finansowe z budżetu Zarządu Rejonowego, w wysokości: 300 zł za 1 miejsce, 200 zł za 2 miejsce i 100 zł za 3 miejsce.
Zarząd ustalił, że nalepiej działajacymi kołami w Rejonie Słupskim w 2017 roku były w kolejności:
1.        Koło nr 1 ze Słupska.
2.        Koło nr 4 im. 28 SPLM z Redzikowa.
3.        Koło nr 8 z Debrzna
Przewidziane w konkursie nagrody prezesom wymienionych kół wręczył Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Romuald Detmer.
Przedmiotowe współzawodnictwo kół obowiązuje w Rejonie Słupskim już kolejny rok. W wyniku rywalizacji zaobserowano wzrost aktywności kół zarówno w problematyce podlegajacej ocenie punktowej jak i ogólną aktywność kół. W związku z wprowadzeniem „Regulaminu konkursu …” koła z góry wiedzą jakie zagadnienia ich działności statutowej są według Zarządu Rejonowego najistotniejsze i na jakie skierować główny wysiłek organizując działalność koła.
W toku bieżących działań zarówno koła jaki członkowie władz rejonowych zgłaszają uwagi, co do przyjętych w „Regulaminie …” zasad oceny. Zarząd Rejonowy wnikliwie je analizuje i wyciąga wnioski. W ich wyniku, na posiedzeniu przedstawiono propozycję o wprowadzeniu korekt w dziale „działaność proobronna i patrityczno – wychowawcza”  mających na celu podwyższenie znaczenia niektórych ocenianych zagadnień, których realizacja wymaga od koła dużego wysiłku organizacyjnego i zaangażowania do tego przedsięwzięcia znacznej liczby członków koła, takich np. jak zorganizowanie zawodów strzeleckich, zorganizowanie zawodów wędkarskich, zorganizowanie wycieczki autokarowej, itp. Za takie duże przedsięwzięcia organizowane przez koło proponuje się przydzielać nie 1 punkt jak do tej pory ale co najmnież 6 punktów.
Omówiono również sprawy dotyczące pikniku związanego z organizacją uroczystych obchodów 37 jubileuszu powstania Związku, planowanych w „Leśnym Kocie” w Lasku Północnym. Ustalono, że za napoje typu piwo uczestnicy będą płacić indywydualnie, czyli każdy będzie mógł sobie kupić. Grochówkę, specjały grillowe, chleb i napoje chłodzace zapewnia Zarząd Rejonowy. Ustalono również, że uczestnkom spotkania organizatorzy wydadzą talony na pobieranie produktów fundowanych przez Zarząd Rejonowy. Talony te będą wydane prezesom kół, a oni rozdzielą je członkowm swoich kół, tylko tym którzy mają zamiar uczestniczyć w imprezie.
Kolega Wychadańczuk, poruszył sprawę odpisów 1% na potrzeby Związku. Poinformował, że od tego roku można dokonać odpisu 1% poprzez wprowadzony nowy formularz PIT – OP, który zawiera tylko PESEL, imię i nazwisko podatnika oraz KRS organizacji, na którą podatnik chce przeznaczyć 1% swojego podatku. Należy podjąć niezbędne czynności organizacyjne aby jak najwiecej podatników dokonało odpisu na Związek.
W ramach wolnych wniosków dyskutowano o zbliżajacych się wyborach samorządowych i parlamentalnych i o miejscu Związku w tym procesie. Postulowano by przygotować się organizacyjne do tych wyborów aby nasze środowiska głosowały na kandydatów tych komitetów i ugrupowań, które dają większą gwarancje obrony interesów naszych środowisk.
Na zakończenie Organizator Opieki Specjalnej Kolega Teofil Przysowa poinformował zebranych o aktualnych kwotach limitów dochodów osób mogących ubiegać się o zapomogi z Funduszu Socjalnego WBE. Kwoty te to: 2 934 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego i 2 780 dla gospodarstwa wieloosobowego.

Na zakończenie członkowie Rejonowej Komisji Rewizyjnej poinformowali zebranych, że podjęli uchwałę w sprawie wyboru osób funkcyjnych Komisji, zgodnie z którą poszczególne osoby Komisji będą pełnić następujące funkcje:
Przewodniczący - Cios Tomasz.
Wiceprzewodniczący - 
Opaliński Józef
Sekretarz -
Słomiński Jacek.

Tekst i foto: Jan Karaś.
 

Słupsk
Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
W dniu 16 marca 2018 roku o godzinie 7.00, przy chłodnej i wietrznej pogodzie rozpoczęła się autokarowa jednodniowa wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (SKMP ONZ). Autokar, zgodnie z ustaleniami ujętymi w Planie współpracy MON z organizacjami pozarządowymi … zabezpieczył 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
W wycieczce wzięło udział łącznie 44 osoby, prawie cała pojemność autokaru. Były to osoby  z Koła nr 29 SKMP ONZ, a także z innych zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń: Związku Inwalidów Wojennych, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Żołnierzy WP. Skompletowanie całego planowanego składu wycieczki może świadczyć o dużym zainteresowaniu tą historyczną podróżą, ukierunkowaną na dalsze pogłębianie wiedzy o II Wojnie Światowej.
Kierownikiem wycieczki był Prezes Koła nr 29 SKMP ONZ Kolega płk Leszek Stefański, a głównym jej organizatorem pod względem zaplanowania, realizacji poszczególnych przedsięwzięć i spraw finansowych płk Jan Karaś.
Przed godziną 10.00 autokar dotarł do miejsca docelowego, czyli Muzeum, gdzie czekał już umówiony przewodnik Pan Janusz Dąbrowski, który jako jeden z wielu, jest uprawniony do oprowadzania wycieczek po Muzeum II Wojny Światowej. Po wstępnych czynnościach organizacyjnych  uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć tematyczne wystawy, zgromadzone pamiątki, eksponaty, wysłuchać i obejrzeć nagrania filmowe z czasów II wojny światowej.
Zwiedzenie wystaw muzealnych z pomocą przewodnika, który oprócz głównych informacji przekazał nam wiele dodatkowych ciekawostek historycznych, co poszerzyło naszą wiedzę na temat II Wojny Światowej. 
Wszyscy zgodnie uznali, że ta 3,5 godzinna wycieczka po wystawach muzeum była tylko elementem wstępnym – zapoznawczym ze zbiorami zgromadzonymi w Muzeum. Sądzimy, że aby głębiej zapoznać się z informacjami zgromadzonymi w tym muzeum należy przyjechać indywidualnie i poświęcić temu zagadnieniu co najmniej cały dzień.
Po zakończeniu zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej wszyscy uczestnicy mieli 1,5 godziny czasu wolnego przeznaczonego na spacerowe zwiedzanie gdańskiej starówki i posiłek.
O godzinie 15.00, po posiłku uczestnicy wycieczki udali się w drogę powrotną do Słupska po, mam nadzieję, bardzo udanej historyczno - edukacyjnej wycieczce do Gdańska.

Więcej zdjęć, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-426.htm
Tekst: Jan Karaś.

Foto: Ryszard Ferdyn.
 

Słupsk
Posiedzenie sprawozdawcze
Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM
W dniu 13 marca 2018, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Jego celem było przedstawienie i zaakceptowanie sprawozdania z działalności Porozumienia w 2017 roku.
Co roku na Posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego jego Przewodniczący jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z działalności Porozumienia za poprzedni rok.
Posiedzenie Komitetu zostało poprowadzone przez Przewodniczącego według następującego porządku:
1.        Przywitanie uczestników Posiedzenia– Przewodniczacy KP.
2.        Omówienie porządku obrad – Przewodniczący KP.
3.        Przedstawienie „Sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego o realizacji zamierzeń ujętych w Planie zamierzeń na 2017rok” – Przewodniczący Komitetu.
4.        Dyskusja nad Sprawozdaniem …
5.        Podjecie uchwały o przyjęciu Sprawozdania do akceptyjącej wiadomości – Członkowie Komitetu.
6.        Przedstawienie informacji o aktualnych problemach w związkach i stowarzyszeniach – sygnatariuszach Porozumienia – Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń.
7.        Dyskusja i wolne wnioski
8.        Podsumowanie obrad i zamknięcie posiedzenia KP – Przewodniczący KP.
W przedstawionym sprawozdaniu Przewodniczacy Komitetu płk Jan Karaś stwierdził, że zdecydowana większość zadań ujęta w Planie działania Porozumienia w 2017 roku została zrealizowana pomyślnie. Zaplanowane przedsięwzięcia były realizowane w ramach pięciu zasadniczych kierunków działalnosci Porozumienia.
1.        Zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych w ramach działalności statutowej.
2.        Ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szczególności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych.
3.        Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie i Narodowi.
4.        Aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspierania administracji publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności naszego regionu.
5.        Kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru.
JK

Ustka
DZIEŃ KOBIET W KOLE NR 5
W dniu 8 Marca z okazji Dnia Kobiet, w lokalu KORAL odbyło się spotkanie Zarządu Koła z paniami, członkiniami naszego koła.

Na spotkanie przybyli członkowie Zarządu koła w osobach Prezesa Kolegi Grzybowskiego, sekretarza Zarządu kolegi Dorywalskiego, oraz skarbnika kolegi Freusa oraz 12 pań członkiń naszego koła.
Na wstępie Prezes koła powitał przybyłe panie i w krótkim przemówieniu podkreślił rolę kobiet we współczesnym życiu i świecie. Następnie wręczył wszystkim paniom po pięknej róży. 
Po tej oficjalnej części, przy kawie i ciastach panie rozmawiały o problemach życia codziennego. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.
Na zakończenie spotkania kol. Adamowicz podziękowała za zorganizowanie spotkania i pamięć o kobietach. Spotkanie zakończyło się ok. godz. 20.00.


Tekst i foto: Jan Freus.
 

Słupsk
Wystartowała Akademia Seniora w Słupsku

Link do informacji o Akademii Seniora w Słupsku,
kliknij tutaj; www.slupsk.pl/koncertowa-inauguracja-akademii-seniora-68157/

Zachęcamy członków naszego Zwiazku do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Akademię Seniora. Każdy może wybrać coś czym jest zainteresowany, a jest w czym wybierać.

Uroczystości w Słupsku
73 rocznica zbrodni w Lasku Południowym.
O godzinie 13.00, 7 marca 2018 roku w Lasku Południowym w Słupsku odbyła się uroczystość poświęcona pamięci i oddaniu hołdu ofiarom zbrodni faszystowskiej dokonanej przez faszystów niemieckich na pracownikach przymusowych przetrzymywanych w słupskich obozach pracy.
W przededniu wyzwolenia Słupska, w dniu 7 marca 1945 roku, hitlerowcy rozstrzelali bez sądu 22 pracowników przymusowych, podejrzanych o konspirację. Po wkroczeniu wojsk radzieckich przeprowadzono ekshumację, aby rozpoznać pomordowanych. Po ekshumacji ciała rozstrzelanych pogrzebano najpierw na Placu Powstańców Warszawskich , w miejscu gdzie obecnie jest pomnik, a następnie ponownie przeniesiono na Stary Cmentarz Komunalny i pochowano w zbiorowej mogile.  
Na uroczystość przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z Zastępcą Prezydenta Słupska Panią Krystyną Danilecka - Wojewódzką, Starostą Powiatu Słupskiego Panem Zdzisławem Kołodziejskim, kombatanci, przedstawiciele związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz młodzież ze słupskich szkół.
Jak co roku, przy pomniku pomordowanych stanęły warty honorowe żołnierzy 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz poczty sztandarowe instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń oraz młodzieży.
Okolicznościową informację wygłosił Prezes Słupskiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę płk w st. spocz. Zenon Klemenczak oraz Zastępca Prezydenta Słupska Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka.
Oprawę artystyczną uroczystości w postaci deklamacji stosownych do chwili wierszy zapewnili młodzi słupscy artyści.
Na zakończenie obecne na uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Pomordowanych.
Nasz Związek reprezentowały poczet sztandarowy wystawiony przez Koło Nr 2 ZŻWP w Słupsku oraz delegacja Zarządu Rejonowego w Słupsku pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku płk Jana Karasia.

Tekst: Jan Karaś
Foto: Marek Kul

Zapraszamy na wycieczki

Dwudniowa wycieczka historycznio - turystyczna
organizowana przez Koło nr 6 w Lęborku


Kanał Elbląski, Frombork w dniach 12-13 05. 2018 r.
Program wycieczki:
12.05.2018
godz. 6.00 – wyjazd z Lęborka do Elbląga
godz. 9.35 -14.35 - rejs statkiem po kanale elbląskim długość 83,5 km do Buczyńca z przewodnikiem multimedialnym /w tym transport pochylnią/
godz. 15.00 wyjazd do Fromborka - Centrum Sportu i Rekreacji
godz. 16.00 obiad we Fromborku
godz. 17.00 -19.00 czas wolny
godz. 19.00 spotkanie integracyjne
13.05.2018
godz. 9.00 śniadanie
godz. 10.00 - 15.00 zwiedzanie obiektów historycznych / katedra, muzeum Kopernika, planetarium, zamek
godz. 15.00 obiad
 
godz. 17.00 wyjazd do Lęborka
Koszty:
Nocleg – 50 zł
Przejazd autokarem – 40 zł
Śniadanie, kolacja /szwedzki stół/ po 15 zł
Obiad, dwa dania i deser -22 zł
Rejs statkiem – 85 zł
Wejścia na obiekty historyczne, każdy osobno po 6 zł i po 4 zł
 
Razem około 235 zł
Wpłaty dokonać:
- zadatek                - 100 zł do dnia -15.03 2018 r.
- pozostałość        - ok. 135 zł do dnia 15.04.2018 r.
Wpłacać do kol. Andrzej Dyktyński   tel. 607 166 314

Słupsk
Spotkanie w sprawie ustaw represyjnych
23 lutego 2018 roku
W ramach działań na rzecz poszkodowanych ustawą dezubekizacyjną Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w dniu 9 kwietnia 2017 roku powołała Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Jego celem głównym jest doprowadzenie do zmiany represywnej ustawy emerytalnej „policyjnej” uchwalonej głosami PiS w sali kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016 roku.
W ramach kampanii informacyjnej w różnych rejonach Polski prowadzone są spotkania, na których przedstawiane są konsekwencje wdrożenia ustawy represyjnej.
W dniu 23 lutego 2018 roku spotkanie takie odbyło się w sali konferencyjnej Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. Na spotkanie przybyło około 200 osób ze Słupska, ale również z innych miast województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Gospodarzem spotkania był słupski Komitet Obrony Demokracji.
Na spotkanie, jako główni goście i prelegenci przybyli:
-        
Pełnomocnik Obywatelskiego KIU, były Poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek,
-        
Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki.

Uczestnikami spotkania byli głównie przedstawiciele środowisk służb mundurowych, ale również innych środowisk, którym na sercu leży dobro naszego kraju i przestrzeganie przez rządzących praworządności. Środowiska protestujące przeciwko stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej, łamaniu procedur przy prowadzeniu prac legislacyjnych i zmierzaniu przez obecne władze do ustanowienia państwa dyktatorskiego, w którym wszystkie elementy władzy państwowej (władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza) mają być w ręku jednej partii.
Po zagajeniu przez przedstawiciela Komitetu Obrony Demokracji, jako pierwszy głos zabrał Pełnomocnik OKIU Pan Andrzej Rozenek.
W swoim wystąpieniu poinformował zebranych, że jest to już jego 51 spotkanie w Polsce. Przypomniał, że ustawa dezubekizacyjna z 16 grudnia 2016 roku została, po pierwsze uchwalona na sali kolumnowej Sejmu, w warunkach urągających pracom legislacyjnym. Ustawie tej podlega 55 tysięcy osób, z których 35 straciło życie w konsekwencji jej skutków. Poprzednia ustawa dezubekizacyjna, uchwalona za rządów PO i PSL traktowała, pod względem emerytalnym, osoby nią objęte tak samo jak traktuje się więźniów (za każdy rok służby wysługę do emerytury liczono po 0,7%). Obecna ustawa traktuje osoby nią objęte gorzej niż więźniów, gdyż za każdy rok służby nalicza się 0% wysługi emerytalnej. Propaganda serwowana, w opanowanych przez partię rządzącą, mediach przedstawia osoby nią objęte jako najgorszych oprawców, pobierających emerytury w wysokości 20 tysięcy (gdy w rzeczywistości wg danych Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA wynika, że średnie emerytury tych osób wynosiły około 2 600 zł). Przedstawiając materiały o środowisku objętym tą ustawą pokazuje się w telewizji milicjantów okładających pałkami uczestników protestów w stanie wojennym, a przecież ci milicjanci nie są objęci tą ustawą. Propaganda partii rządzącej napuszcza innych obywateli na grupę osób objętych ustawą, przedstawiając ich jako największych wrogów społeczeństwa, których trzeba zniszczyć wszelkimi sposobami. System totalitarny w państwie, do którego zmierza Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje wroga i tym wrogiem są funkcjonariusze służb państwowych okresu PRL. Władzom państwa totalitarnego jest łatwiej rządzić, gdy ma określonego wyraźnie wroga i do tego zmierza PiS.
Konsekwencją tej ustawy są: ofiary w ludziach, większe niż po wprowadzeniu stanu wojennego (w Kopalni „Wujek” gdzie spośród strajkujących zginęło 9 górników), a tu już 35 oraz naruszenie zaufania społecznego do państwa, które nie przestrzega ustanowionego w nim prawa.
Należy zadać sobie pytanie po co PiS to robi? Po pierwsze dąży do zbudowania państwa totalitarnego, w którym wszystkie organy władzy państwowej będą w ręku partii rządzącej, po drugie jest to fobia Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który ma obsesję i nienawidzi wszystkiego co wiąże się z okresem PRL.
Pan Rozenek wspomniał również o szybkich pracach nad ustawą tzw. „degradacyjną” zapewniającą warunki prawne do degradacji (nawet pośmiertnej) żołnierzy służących w okresie PRL, praktycznie bez dania możliwości obrony przed takimi procedurami, prowadzonymi na wniosek IPN i innych instytucji, a nawet organizacji społecznych.
Poinformował również zebranych o przygotowywaniu przez IPN następnych zbiorów osób do eksterminacji. Są to byli działacze PZPR oraz działacze organizacji młodzieżowych okresu PRL.
Cały czas prowadzi się też walkę z historią poprzez: gloryfikowanie żołnierzy wyklętych, wymazywanie historii okresu PRL, burzenie pomników żołnierzy, w tym walczących np. UPA.
Generalnie PiS zmierza wszelkimi sposobami do stworzenia państwa totalitarnego i wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. My musimy zrobić wszystko by temu procesowi przeciwdziałać.
Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki w swoim wystąpieniu powiedział, że istotą tych spotkań organizowanych zarówno przez Federację jak i przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest uzmysłowienie wszystkim środowiskom, którym leży na sercu dobro Polski, że muszą one działać razem.  Wszystkie środowiska, które wyrażają swój sprzeciw przeciwko polityce tego rządu muszą ze sobą współpracować i działać razem. W Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej działa 25 osób. Nie wszystkich osób z Komitetu dotknęła ta ustawa, ale wszyscy pracują na osiągnięcie wspólnego celu. Zarówno Federacja jak i Komitet prowadzi rozmowy z organizacjami pozarządowymi oraz z partiami politycznymi, od których oczekujemy wsparcia naszej inicjatywy. Trzeba tworzyć w poszczególnych rejonach komitety oporu, które będą organizatorami działań zmierzających do pokonania obecnie rządzącej partii, w pierwszej kolejności w wyborach samorządowym, a następnie w wyborach do Sejmu RP. Działacze i aktywiści powinni zgłaszać kolegów z naszych środowisk na listy wyborcze, zarówno do władz samorządowych jak i do Sejmu, a środowisku organizować w ramach akcji wyborczych wyjaśnianie i uświadamianie społeczeństwu z jednej strony, zakłamanie i hipokryzje obecnej władzy, a z drugiej przedstawiać cele naszej działalności oraz angażować się w działalność i wspierać komitety wyborcze, których cele są zbieżne z naszymi.
Polityczne poparcie, poprzez obietnicę głosowania „za”, dla przedmiotowej inicjatywy ustawodawczej wyraziły Sojusz Lewicy Demokratycznej, którego jednak nie ma obecnie w Sejmie oraz przedstawiciele niektórych innych partii.
Inicjatorzy zdają sobie sprawę, że przy obecnym układzie sił w parlamencie projekt nie ma szans powodzenia, ale będzie to test dla polityków, by ludzie z naszych środowisk wiedzieli jak głosować w niedalekich już wyborach.
Władze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego Andrzej Rozenek jest członkiem, zadeklarowały, że po wyborach Sojusz nie wejdzie w koalicję z żadnym ugrupowaniem, które nie udzieli poparcia tej ustawie.
Wykonaliśmy wielki wysiłek przy zbieraniu podpisów pod projektem ustawy zbierając ich prawie ćwierć miliona. Widać, że znaczna część polskiego społeczeństwa ma poważne wątpliwości, czy obowiązująca od października ustawa „represyjna” jest dobra i uzasadniona oraz czy prowadzona przez obecny rząd polityka wewnętrzna i zagraniczna prowadzi Polskę we właściwym kierunku. Uwzględniając to musimy zrobić wszystko by przekonać tą część społeczeństwa, która nie chodzi na wybory, by teraz poszli. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia twardy elektorat PiS na wybory pójdzie i zagłosuje na swoją partię. Musimy więc przekonać pozostałych Polaków, że ich głos jest bardzo ważny dla przyszłości Polski, bo od tego zależy czy polski rząd dalej będzie prowadził nasz kraj ku przepaści, łamiąc prawo wewnątrz kraju, skłócając nas ze wszystkimi sąsiadami, prowadząc awanturniczą politykę międzynarodową.
Po wystąpieniach prelegentów uczestnicy spotkania zadawali pytania, na które odpowiadali Andrzej Rozenek i Zdzisław Czarnecki. Były wypowiedzi osób, które zostały dotknięte tą ustawą o swoich sprawach i procedurze postępowania przy odwoływaniu się do sądu od decyzji emerytalnych Zakładu Emerytalno Rentowego. Przygotowane przez zespoły merytoryczne Federacji oraz wybrane przez Fundację zespoły adwokackie, właściwie przygotowały wzory dokumentów i opis procedur postępowania przez osoby dotknięte tą ustawą i są one pomocne osobom, którym emerytury zostały obniżone.
Z doniesień medialnych wiemy, że procedowanie tych spraw zostało obecnie zablokowane, ponieważ wyznaczony ustawą Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego wszystkie odwołania są składane, skierował zapytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego: czy ta ustawa jest zgodna z Konstytucją RP, przedstawiając całą masę wątpliwości co do zgodności z Konstytucją poszczególnych jej przepisów? Teraz do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny wszystkie toczące się sprawy zostały zablokowane.

Tekst: Jan Karaś
Foto: Andrzej Kowalewski i Ryszard Ferdyn


Słupsk
Jubileuszowy koncert X-lat WZW "Wiarusy"
W dniu 23 lutego 2018 roku, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku, zorganizował X jubileuszową edycję koncertu WZW „Wiarusy”. To artystyczne przedsięwzięcie, poświęcone było 99 rocznicy urodzin patrona i założyciela Zespołu - ppłk lek. Stanisława Szarmacha, 50 rocznicy powołania do życia Męskiego Zespołu Wokalnego "Wiarusy" oraz 10 rocznicy reaktywowania Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy” po 20 latach jego nieobecności na słupskiej scenie arystycznej.
Koncert, tradycyjnie już, miał wymiar artystyczny, a także charytatywny. Kwestowano na rzecz słupskiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Publiczność wypełniła salę biblioteczną po brzegi, obecni byli włodarze, kombatanci i żołnierze rezerwy słupskich jednostek wojskowych, przedstawiciele różnych stowarzyszeń w tym członkowie współpracującej z „Wiarusami” słupskiej Akademii III Wieku oraz przedstawiciele słupskiego Hospicjum. Nie zabrakło sympatyków, oraz wielbicieli Zespołu. Oceniamy, że w niewielkiej sali Miejskiej Biblioteki Publicznej było około 250 osób.
Zespół „Wiarusy” powstał w 1968 roku jako Męski Zespół Wokalny „Wiarusy” dzięki staraniom ppłk. Stanisława Szarmacha, który był zarówno jego kierownikiem jak i wielce zaangażowanym autorem wielu piosenek oraz aranżerem piosenek żołnierskich i patriotycznych. Zespół ten szybko stał się laureatem wielu prestiżowych festiwali. Występował w Słupsku, województwie w kraju i za granicą. Był on dobrym ambasadorem Słupska oraz Wojska Polskiego. W 1988 roku, po przeszło 30-letnim okresie działalności, ppłk Stanisław Szarmach ciężko zachorował, a Zespół w wyniku braku Kierownika i głównego inicjatora jego działalności przestał istnieć.
Po 20 latach przerwy, w lutym 2018 roku, dzięki inicjatywom przedstawicieli słupskich władz samorządowych panów Obecnego i Kwiatkowskiego, a także byłych członków „Wiarusów” oraz zaangażowaniu Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP Kolegi Romualda Detmera, Zespół został odtworzony jako Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy”, którego Kierownikiem został Kolega Romuald Detmer. W lutym 2018 minęło właśnie 10 lat jego działalności w nowym składzie. Obecnie za stronę muzyczną zespołu odpowiada jego Kierowniczka Muzyczna i jednocześnie dyrygentka Eliza Prasowska. To głownie dzięki jej staraniom poziom wykonania piosenek, prezentowanych zarówno przez cały Zespół jak i poszczególnych solistów, jest coraz wyższy
Zespół wykonał już wiele koncertów dla społeczności Słupska. Zapewniał oprawę artystyczną uroczystości o charakterze patriotyczno-historycznym z okazji świąt państwowych, integracji środowisk miejskich, gminnych oraz służb mundurowych, a także religijnych i rodzinnych. Najwyższym osiągnięciem w dziesięcioletniej karierze zespołu jest główna nagroda GRAND PRIX na „VII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - Swietłogorsk 2013”. W 2016 roku, brał udział w IV Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Koszalinie, zespół zajął I miejsce. na X Festiwalu Pieśni Żołnierskiej o złoty buzdygan – Kosakowo 2016, wrócił z nagrodą specjalną Pułkownika Związku Piłsudczyków RP i nagrodą Wójta gminy Kosakowo za zajęcie III miejsca. Brał również udział w Słupskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej, a ostatnim wymiernym sukcesem jest nagroda Grand Prix na II Słupskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej - czerwiec 2017.  Jak widać z powyższego dorobek Zespołu w okresie jego dziesięcioletniej działalności jest ogromny.
Jubileuszowy koncert składał się z dwóch części. W pierwszej części, Zespół zaprezentował powszechnie znane i lubiane pieśni wojskowe i patriotyczne w wykonaniu całego Zespołu. W drugiej części zaprezentowano również znane piosenki ale w większym zakresie wystąpili soliści, członkowie Zespołu.
W przerwie wystąpili Elza i Ryszard Prasowscy (córka i jej tata) oraz Zygmunt Chojnowski. Przedstawili oni piosenki z nowymi, opracowanymi przez siebie tekstami, do znanych i popularnych zarówno w Polsce jak i na świecie melodii.

W przerwie koncertu i po jego zakończeniu przedstawiciele
Hospicjum Miłosierdzia Bożego zbierali od uczestników imprezy datki na potrzeby tej instytucji. Po podliczeniu okazało się, że zebrano 1707,68 zł. "Wiarusy" w czasie koncertu dały z siebie wszystko, czym skutecznie zachęcili publiczność do nie żałowania grosza. Bardzo dziękujemy darczyńcom bo wiemy, że zostaną one wykorzystane na szczytny cel.
W trakcie całego koncertu panowała wspaniała atmosfera. Jubileusz był dokumentowany przez przedstawicieli słupskich i regionalnych mediów. Były gromkie brawa, radosne twarze, wspólne śpiewanie, a także łzy w oczach. Dziękowano „Wiarusom” długo, robiono wspólne zdjęcia pamiątkowe.

Tekst: Jan Karaś.
Foto: Andrzej Kowalewski.

Słupsk
Walne zebranie sprawozdawcze
Koła nr 2 „Czarne Berety”
16 lutego, zgodnie planem zamierzeń na bieżący rok, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła nr 2 „Czarne Berety”. Tradycyjnie już odbyło się ono w SCOPiES w Słupsku.
Zebranych powitał prezes koła kol. Marek PIASKOWSKI witając serdecznie wszystkich zebranych w sali konferencyjnej. Przedstawiony Plan porządku zebrania został jednomyślnie przegłosowany do realizacji.
Przystąpiono więc do wypełniania kolejnych punktów zebrania.
W swoim wystąpieniu, prezes kol. Marek PIASKOWSKI, omówił zasadnicze zamierzenia koła w minionym roku oraz poziom ich realizacji przez członków koła. Zwrócił uwagę na zmianę swojej decyzji w zakresie niekandydowania na stanowisko prezesa koła w ubiegłorocznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w kole. Taka zmiana decyzji ucieszyła wszystkich, ponieważ kol. Marek PIASKOWSKI cieszy ogólnym autorytetem wśród członków naszego koła.
Wspomniał o udziale członków koła w przedsięwzięciach organizowanych przez ZR ZŻWP w Słupsku, a szczególnie o zawodach sportowo-obronnych, w których najlepsze wyniki osiągnęły „Czarne Berety” czyli właśnie koło nr 2.
Jak co roku braliśmy udział w uroczystościach miejskich, w rocznicy powstania ZŻWP, zapaliliśmy znicze na grobach naszych kolegów, angażowaliśmy się w pomoc naszym schorowanym kolegom czy potrzebującym (np. gminom poszkodowanych w wichurach w sierpniu 2017 r.), pomagaliśmy w organizacji Słupskich Dni Seniora, a także innych społecznych akcjach prowadzonych w Słupsku i nie tylko. Kolejny raz, w rocznicę Święta 16 Pułku Czołgów, uczciliśmy pamięć wszystkich żołnierzy służących w „naszym” 16 pułku oraz przeprowadziliśmy zawody strzeleckie ku pamięci kol. Marka KACZMARKA.
Cieszy tak szeroki zakres działania koła nr 2 „Czarne Berety”, który jest wynikiem bardzo dużego zaangażowania zarządu w jego realizację.
Skarbnik koła kol. Katarzyna CZUJ przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2017 rok, nie zapominając o podziękowaniu kol. Józefowi OPALIŃSKIEMU za pomoc w zbieraniu składek, które ustalona część tradycyjnie już w 100% wpłacane są w pierwszym kwartale na konto ZR ZŻWP w Słupsku.
Protokół komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący kol. Józef OPALIŃSKI. Wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu koła został pomyślnie i jednomyślnie przegłosowany ZA.
Najważniejsze przedsięwzięcia w 2018 roku przedstawił sekretarz koła kol. Jacek KOZERA szczególnie podkreślając najbliższe terminowo ale i sercu kołu nr 2 czyli rocznicę święta 16 pułku oraz zawody strzeleckie
o Puchar Prezesa Koła nr 2, które zaplanowane są na strzelnicy sportowej przy ul. Orzeszkowej.
Na zakończenie w dyskusji i w wolnych wnioskach mówiono o:
- możliwości odliczenia 1% podatku na Związek Żołnierzy WP (te pieniądze w dużej części wracają do nas);
- spotkaniu z Andrzejem ROZENKIEM i Zdzisławem CZARNECKIM organizowanym przez KOD w dniu 23 lutego 2018r. w SCOPiES;
-  uroczystości z okazji rocznicy powstania ZŻWP, które odbędzie się 17 czerwca 2018 roku w Leśnym Kocie;
- kandydatach do Rady Miasta czy męża zaufania KOD w Słupsku;
- możliwościach udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez ZR czy Klub Wojskowy 7BOW (wycieczki, weekend weterana i rezerwisty w Jarosławcu, zawody wędkarskie itp.).
Kolejny raz dziękujemy SCOPiES w Słupsku za możliwość skorzystania z sali konferencyjnej tak nowocześnie wyposażonej.
Tekst i foto Dariusz IWIŃSKI.
 

Redzikowo
Zebranie Koła nr 4
O godzinie 17.00, 20 lutego 2018 roku w sali zabaw budynku Przedszkola w Redzikowie rozpoczęło się zebranie Koła nr 4. Głownym elementem zebrania było uzyskanie przez Zarząd koła absolutorium za działalność w 2017 roku oraz przyjęcie Planu działania w roku 2018 roku.
Zebranie prowadził Prezes Koła Kolega Zdzisław Orluk. Na wstępie przywitał wszystkich uczestników  i omówił porządek zebrania, ponadto poinformował zebranych, że w okresie od ostatniego zebrania przyjęto jednego nowego członka Koła Kolegę Darka Barańskiego.
Prezes Koła przedstawił sprawozdanie Zarządu za działalność w 2017 roku, w którym poinformował zebranych między innymi o: stanie ubezpieczonych w programie PZU Życie, o możliwości nowego ubezpieczenia zdrowotnego zaoferowanego członkom Związku bez ograniczeń wiekowych. Informację tą rozszerzył Kolega Sławomir Waniewski, który poinformował, że składka w tym ubezpieczeniu to 36 zł/ miesiąc, w ramach ubezpieczenia PZU zapewnia szybkie przyjęcie osób ubezpieczonych do lekarzy specjalistów (do 5 dni).
Prezes kontynuując sprawozdanie poinformował zebranych o bardzo ważnej sprawie jaką jest pomoc koleżeńska i sąsiedzka osobom – członkom koła, które ze względu na stan zdrowia takiej pomocy bezwzględnie potrzebują. Zaapelował o zgłaszanie takich spraw do Zarządu Koła.
Protokół Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił jej Przewodniczący Kolega Bronisław Grzywnowicz. Jego wystąpienie zakończone było wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutoriom za jego działalność w 2017 roku. Zebranie przyjęło ten wniosek udzielanie absolutorium i wyróżnienie Pani Skarbnik jednogłośnie.
Wszyscy członkowie Koła otrzymali pisemną informację o przedsięwzięciach ujętych w „Planie zamierzeń Koła na 2018 rok”. Najważniejsze z tych przedsięwzięć omówił Prezes Koła, są to min.:
-         Organizacja uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
-         Udział w zawodach wędkarskich,
-         Organizacja spotkania integracyjnego z okazji rocznicy powstania Związku, w Leśnym Kocie w Lasku Północnym,
-         Udział w wycieczkach planowanych przez Zarząd Rejonowy oraz Klub Wojskowy 7 BOW,
-         Udział w Weekendzie Weterana i Rezerwisty,
-         Akcja stawiania zniczy na grobach kolegów w dniu 1 listopada,
Prezes Koła poinformował zebranych o planowanej uroczystości otwarcia Klubu Osiedlowego w Redzikowie, która ma się odbyć w dniu 28 kwietnia 2018 roku. W klubie tym ma się znaleźć również miejsce na pomieszczenie dla Koła nr 4, w którym Zarząd może urządzić swoje biuro, a zebrania Koła będą mogły odbywać się w dużej sali konferencyjnej.
Wiceprezes Zarządu Rejonowego i jednocześnie opiekun Koła z ramienia Zarządu podziękował Zarządowi Koła oraz wszystkim członkom za działalność w 2017 roku, za liczne uczestnictwo w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy zmieniającą ustawę represyjną w stosunku do policjantów, przedstawił informację o pracach w rządzie nad tzw. ustawą degradacyjną dotyczącą żołnierzy, przedstawił również informację o niektórych przedsięwzięciach planowanych do realizacji w 2018 roku a organizowanych przez Zarząd Rejonowy. Zaapelował również o dokonywanie odpisów 1% podatku na rzecz Związku i poinformował o zorganizowaniu punktów sporządzania rozliczeń podatkowych w Biurze Zarządu Rejonowego, które będą funkcjonowały we wtorki i środy w godzinach 9,00 – 12.30.
Kolega Teofil Przysowa poinformował wszystkich o możliwości uzyskania zapomóg finansowych z funduszu socjalnego Wojskowego Biura Emerytalnego i o warunkach jakie trzeba spełnić by taką zapomogę otrzymać.
Tekst i foto: Jan Karaś

Czarne, Człuchów, Debrzno
Walne zebrania w kołach nr 8, nr 9 i nr 11.
Pierwszy kwartał nowego roku to czas podsumowań, oceny i analizy minionego roku. Nie inaczej dzieje się w kołach rejonu słupskiego, gdzie na 16 lutego 2018 roku zaplanowano zebrania kół w Czarnem, Debrznie i Człuchowie.
Swój udział w tych zebraniach zaplanowali również Prezes ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romuald DETMER i sekretarz ZR, a jednocześnie opiekun w/w kół kol. Dariusz IWIŃSKI.
Początek był niespodziewany, gdyż w Czarnem przyjezdnych ze Słupska Prezesa i sekretarza ZR powitał tylko sekretarz Koła kol. Jerzy WRÓŻ. Okazało się, że zdecydowana większość członków Koła nr 9 pracuje zawodowo i organizacja zebrań, szczególnie w godzinach przedpołudniowych stanowi kłopot. Pomimo wielkiego zaangażowania kol. Jerzego WRÓŻA w działalność Koła (praktycznie samodzielnie prowadzi dokumentację Koła, a też pracuje) nie jest on w stanie sam wszystkiego zorganizować i zabiegać o cokolwiek na potrzeby Koła.
Gorzkie słowa Prezesa ZR (w Czarnem jest CZARNO) w rozmowie z Prezesem Koła są nadzieją na poprawę sytuacji w zakresie działalności naszych kolegów w Czarnem.
Całkowicie inaczej sytuacja wygląda w kołach w Debrznie i Człuchowie, gdzie Prezesi w sposób profesjonalny przygotowali i poprowadzili walne zebrania swoich kół. W każdym z nich przegłosowano porządek zebrania, przedstawiono sprawozdania prezesów z działalności zarządów kół w minionym roku, sprawozdania o dochodach i wydatkach kół oraz sprawozdania komisji rewizyjnych, przedstawiono zamierzenia na bieżący rok. Odbyły się niezbędne głosowania, w trakcie których zatwierdzono przedstawione sprawozdania oraz przegłosowano udzielenie absolutorium dla Zarządów kół. Zarówno w kole nr 8 jak i nr 11 wszyscy głosowali za udzieleniem absolutorium.
Na każdym z zebrań prezesi apelowali o większą aktywność członków w działalności związkowej, podejmowanie wszelkich inicjatyw czy to lokalnych czy naszego środowiska związkowego, szeroki udział w przedsięwzięciach organizowanych przez koło i ZR ZŻWP w Słupsku.
Ponadto w Kole nr 11 przyjęto podczas zebrania dwóch nowych członków oraz przegłosowano kandydaturę kol. Andrzeja PYRY na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej Koła, gdyż poprzednik zrezygnował z członkostwa w Kole nr 11.
Podczas zebrań głos zabierał Prezes ZR kol. Romuald DETMER omawiając kłopoty naszego Związku, które są konsekwencją braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony wojska, a czasami również ze stron władz lokalnych.
Jednak Związek to nie tylko problemy, nasze szeregi w rejonie słupskim rosną, pomimo ogólnego spadku szeregów ZŻWP w kraju. Mamy osiągnięcia na szczeblach lokalnych. Wspaniałym przykładem jest Plac Lotnika przy ul. Wojska Polskiego w Debrznie, gdzie dzięki staraniom i osobistej pracy członków Koła nr 8 stoją, na pięknych cokołach, odrestaurowane samoloty MiG-21 i TS-11 Iskra. Kol. Romuald DETMER wysunął propozycję by Koło nr 8 w Debrznie przyjęło imię „9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego” – to już powinna być jednak decyzja walnego zebrania Koła w Debrznie.
Prezes ZR przypomniał o możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest ZŻWP. Ten przekazany 1% naszego podatku to pieniądze, które w dużej części wracają do nas i ułatwiają nam coroczną działalność. Poza tym dla członków ZŻWP rejonu słupskiego istnieje możliwość przystąpienia w PZU do ubezpieczenia grupowego, które jest wynikiem porozumienia między PZU Życie, a ZR ZŻWP w Słupsku.
Zebrania w Debrznie i Człuchowie to koleżeńskie zebrania w bardzo przyjaznej atmosferze. Każdorazowo podczas odwiedzin tych kół widać zaangażowanie członków w te koleżeńskie spotkania, które obfitują w wiele kreatywnych rozmów pobudzających inicjatywę, cieszą „podsłuchane” wspomnienia z lat służby, a i porównania do systemu pełnienia obecnej służby wojskowej. Nasi ojcowie w przeważającej części mówili do nas, gdy byliśmy czynnymi zawodowo żołnierzami, „teraz to wy macie przedszkole w tym wojsku” i tak samo my mówimy teraz o pełniących aktualnie służbę wojskową – historia kołem się toczy.
Cieszyć się należy, że nasze środowisko potrafi się jednoczyć, integrować, zwyczajnie spotykać by pokazać swoją, swego rodzaju, odrębność ale także przynależność do społeczności emerytów i seniorów.
Wspólny posiłek umilił ostatnie minuty spotkania w gościnnych progach PZW w Człuchowie.
 
Test i foto Dariusz IWIŃSKI

Ustka
Sprawozdawcze zebranie Koła nr 5
Kolejnym kołem, które odbyło walne zebranie sprawozdawcze za 2017 rok było Koło nr 5 w Ustce. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 16.30 w dniu 16 lutego 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustce.
Na zebranie oprócz członków Koła przybyli zaproszeni goście w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Pan Jan Olech oraz Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku i jednocześnie opiekun Koła Jan Karaś.
Zebranie prowadził Prezes Koła kmdr ppor. Czesław Grzybowski.
Na początku zebrania odbyła się ceremonia wręczenia specjalnego podziękowania Pani st. insp. Lucynie Duszyńskiej ze Straży Miejskiej w Ustce za zaangażowanie i pomoc w organizacji spotkań Kolegi Tadeusza Konopackiego z młodzieżą szkolną oraz grupami środowiskowymi miasta Ustki. Podziękowanie wręczył Prezes koła Kolega Grzybowski.
Sprawozdanie z działalności Koła w 2017 roku przedstawił jego Prezes Kolega Czesław Grzybowski. W sprawozdaniu stwierdził, że na koniec ubiegłego roku Koło liczyło 83 członków. W ciągu roku przyjęto 11 nowych członków, a ubyło 8 członków. Koło pozyskało lokal na siedzibę biura Zarządu Koła, który aktualnie jest urządzany i w którym od 1 marca członkowie Zarządu będą pełnić dyżury w określone dni. Koło nawiązało współpracę z Usteckim Uniwersytetem III Wieku, Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z którymi współorganizowało różne imprezy integracyjne na terenie Ustki, w których członkowie Koła aktywnie uczestniczyli. Ponadto poczet sztandarowy oraz delegacje Koła uczestniczyły we wszystkich uroczystościach zorganizowanych z okazji obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic historycznych na terenie miasta Ustki. W ramach pamięci o Kolegach, którzy odeszli już na wieczną wartę Koło zorganizowało akcję „Znicz”, w ramach której, w Święto Zmarłych, delegaci Koła stawiali znicze na grobach Kolegów na cmentarzach w Ustce i Zimowiskach. Prezes Koła został powołany i aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego uroczystych obchodów 100 lecia Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.
Sprawozdanie finansowe za działalność w 2017 roku przedstawił Skarbnik Koła Kolega Jan Freus.
Po sprawozdaniu Zarządu koła Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kolega Roman Sulima, przedstawił Protokół Komisji Rewizyjnej, w którym zawarł wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. W jawnym głosowanie członkowie Koła jednogłośnie poparli ten wniosek.
Projekt Planu działania na 2018 rok przedstawił Sekretarz Koła Stanisław Dorywalski, którą po krótkiej dyskusji, walne zebranie zatwierdziło jednogłośnie.
W ramach dyskusji Wiceprezes Zarządu Rejonowego Jan Karaś, podziękował za sprawne działanie i złożył gratulacje władzom Koła, życzył sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym oraz przedstawił sytuację dotyczącą procedowania rządowych ustaw zmieniających ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … a także o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin.
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.
Przedstawił również zamierzenia Zarządu Rejonowego planowane do realizacji w 2018 roku, w których mogą uczestniczyć członkowie Koła z Ustki. Zachęcał gorąco do udziału w tych imprezach.
Głos w dyskusji zabrali również Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Olech, który poinformował członków Koła o przywróceniu całodobowej opieki lekarskiej w Ustce, której przez pewien okres brakowało, o dyżurach w Urzędzie Miejskim w Ustce we wtorki i czwartki pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Słupsku, gdzie będzie można załatwiać na miejscu wszystkie sprawy związane z rejestracją samochodów. Poinformował również zebranych o planie modernizacji ulicy Darłowskiej od mostu aż do granicy powiatu – przed Postominem.
Głos w dyskusji zabrał również Kolega Tadeusz Konopacki, który poinformował zebranych o podejmowanej przez Związek Sybiraków inicjatywie zorganizowania spotkania z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Bazie w Redzikowie oraz o podziękowaniu jakie otrzymał od kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za owocną współpracę z tym Muzeum. Ponadto zachęcał wszystkich do walnego udziału w nadchodzących wyborach samorządowych.
Na zakończenie Prezes Koła poinformował  o przyjęciu dwóch nowych członków Koła kolegów Pawła Moralewicza i Wiesława Kamińskiego oraz zapoznał z planami obchodów 100 lecia Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Lębork
Zebranie Koła nr 12 „Lotników Morskich”
- POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY z Morskim Klubem Seniorów Lotnictwa – Gdyńskim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej
Tradycyjnie w sali konferencyjnej „Perła” dnia 15 lutego 2018 roku o godzinie 17-ej odbyło się zebranie członków koła z udziałem zaproszonych gości z Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w Gdyni. Zebranie poprowadził kmdr por. pil. Zbigniew PANEK – Prezes Koła witając wszystkich, a przede wszystkim kmdr por. dypl. pil. Pawła PADIASA – Prezesa Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Gdyńskiego Oddziału SSLW RP wraz z kmdr ppor. mgr pil. Włodzimierzem WOŹNIAKIEM i por. mgr dypl. tr. spad. Edwardem BUDZYNIEM.
Zgodnie z wcześniej z ustalonym porządkiem zebrania Prezes podkreślił fakt, że sprawozdawczość za 2017 rok była wykonana w kole terminowo i bez uwag ze strony ZR ZŻWP w Słupsku. Dokonał także wprowadzenia dotyczącego zawarcia porozumienia o współpracy w dniu 15 lutego 2018 roku pomiędzy MKSL Gdyńskim Oddziałem SSLW RP, a Kołami nr 12 z Lęborka i nr 7 z Cewic. Inicjatorem podjęcia działań dotyczących współpracy w środowisku Lotnictwa Morskiego w ramach istniejących struktur był kmdr pil. Jarosław ANDRYCHOWSKI, który w kolejnym swoim wystąpieniu wskazał najważniejsze cele wspólnych działań ściśle związanych ze 100-leciem Lotnictwa Morskiego w 2020 roku. Dużo cennych informacji przekazał także w swoim wystąpieniu kmdr por. dypl. pil. Paweł PADIAS stwierdzając jednocześnie, że podjęta współpraca w dzisiejszych realiach jest bardzo potrzebna i na czasie, może dać jednocześnie wymierne korzyści dla wszystkich stron parafowanego „POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY”.
Wszyscy członkowie wyrazili uznanie i zadowolenie z podjętej inicjatywy o współpracy, oczekując pierwszych efektów już w 2018 roku przy realizacji przyjętych zobowiązań. Prezes MKSL z Gdyni poinformował, że w miesiącu lutym bieżącego roku do „niebieskiej eskadry” odeszli: ppłk pil. Bronisława DUDEK – jedna z kobiet służących w powojennym lotnictwie wojskowym, z Krakowskiego Oddziału SSLW RP /z nalotem 4000 godzin/, oraz płk pil. dr Bolesław HALERZ jeden z poprzednich Prezesów Zarządu Głównego SSLW RP. Zebrani uczcili ich pamięć minutą ciszy. „CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !”.
Kolejne wystąpienia kmdr por. Eugeniusza BOBLIŃSKIEGO i st. chor. sztab. Kazimierza BEDNARSKIEGO dotyczyły wewnętrznych spraw organizacyjno – finansowych, które wcześniej były sygnalizowane podczas grudniowego zebrania w 2017 roku. St. chor. sztab. Janusz CYNK przedstawił projekt odznaki Koła nr 12 do akceptacji w 2018 roku przed 5-leciem jego powstania przypadającego 13.09.2018 r. Wstępnie ustalono, że po niewielkich korektach można będzie złożyć zamówienie wykonawcze wyspecjalizowanej firmie przez Zarząd Koła nr 12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Kazimierz ADAMCZYK przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej, w którym zawarł wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła. W jawnym głosowanie członkowie Koła jednogłośnie poparli ten wniosek.
Krótka przerwa była okazją do wykonania kilku wspólnych pamiątkowych fotografii oraz do zapoznania się z eksponowaną kroniką koła. Goście z Gdyni i członkowie koła podziwiali wszystkie elementy kroniki i z dużym zainteresowaniem prześledzili wszystkie nasze związkowo - emeryckie dokonania utrwalone w fotorelacjach wraz z opisami, wielokrotnie powiązanymi z dzisiejszą 44 Bazą Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i nie tylko.
Druga część to wspólna obiadokolacja przy specjałach przygotowanych przez personel „Perły”. Specyficzna koleżeńsko-lotnicza atmosfera powodowała, że wspomnień z lat służby w lotnictwie morskim i nie tylko było bardzo dużo, a tematów emeryckich jeszcze więcej, łącznie z tymi wynikającymi z zawartego 15 lutego 2018 roku porozumienia o współpracy.TEKST – kol. Eugeniusz BOBLIŃSKI
FOTO    – kol. Janusz CYNK.


UWAGA!!!
NOWA OFERTA
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA AMBULATORYJNEGO
PZU OPIEKA MEDYCZNA
dla
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP W SŁUPSKU
 
Szanowne koleżanki i koledzy!!!

W wyniku bardzo dobrej współpracy w relacji „ZR ZŻWP-PZU-Życie”  otrzymaliśmy nowe propozycje w ramach grupowego ubezpieczenia z których możemy skorzystać już od 1.02.2018r., a mianowicie podajemy szczegóły i tak:

D
LA KOGO?
1.      Musisz być członkiem w kole podległym ZR ZŻWP w Słupsku;
2.      Członkowie Związku, którzy nie ukończyli 67 lat (zmiana warunków - bez względu na wiek);

C
O ZYSKUJESZ?
1.      Masz gwarancje dostępu do lekarzy specjalistów bez limitu i bez skierowań;
2.      Czekasz maksymalnie 2 dni robocze – internista, pediatra i lekarz rodzinny ;
3.      Czekasz maksymalnie 5 dni roboczych – pozostali specjaliści;
4.      Możesz korzystać z opieki medycznej w całej Polsce

J
AK DZIAŁA UBEZPIECZENIE?
1.      Dodatkowo pobierasz w ZR ZŻWP i wypełniasz formulasz pzu.pl/zdrowie i po załatwienu wszystkich formalności ewidencyjno-finansowych korzystasz wówczas z usług medycznych;
2.      W razie potrzeby dzwonisz na infolinię 801405905 lub 22 5665666;
3.      PZU przyjmuje zgłoszenie i umawia termin wizyty lub badań;
4.      Ubezpieczony udaje się na umówioną wizytę lub badanie.
 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI!
1.      Miesięcznie 38.00,-zł;
2.      Stała składka pozostaje bez zmian 52.00,-zł miesięcznie.

WAŻNE!!!
Szczegółowe informacji w tym zakresie udziela oraz formularze wydaje i przyjmuje   Kol.Bożena Waniewska- ZR ZŻWP we wtorki i środy w godz. 9.30-13.00.

UWAGA:
1.      Aby to ubezpieczenie zadziałało musi być chętnych minimum 31 osób;
2.      Nie ma obowiązku łączenia tych dwóch grupowych ubezpieczeń można tylko wybrać to dodatkowe ubezpieczenie grupowe za 38.00,-zł.
Romuald DETMER - Prezes ZR ZŻWP

Szczegóły w zakładce PZU Opieka Medyczna
lub kliknij w poniższy link:
zzwpslupsk.pl.tl/PZU

 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 58 odwiedzający (337 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=