Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  WZW "Wiarusy"
 
Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy”.  

W 1968 roku powstał zespół taneczny "ARABESKI", w kwietniu tego roku uroczyście obchodziły 40 - lecie swego istnienia, w tym samym roku powstał również Męski Zespół Wokalny „WIARUSY". pod kierownictwem ówczesnego kpt. lek. Stanisława SZARMACHA. 

Zespół trwał, tworzył i bawił publiczność wojskową i cywilną w Słupsku, województwie, w kraju i za granicą przez 20 lat, to znaczy do 1988 roku.
W jego repertuarze były piosenki żołnierskie, partyzanckie i patriotyczne. Niesprzyjająca atmosfera wynikająca ze zmian ustrojowych spowodowała, że zespół przestał istnieć, głównie dlatego, że kojarzył się z Ludowym Wojskiem Polskim.

Po 20 latach przerwy w jego życiu, z inicjatywy mjr w rez. Andrzeja OBECNEGO, Prezes ZR ZBŻZiOR WP w Słupsku podjął temat i rozpoczął starania w celu odtworzenia Zespołu. Zaznaczyć należy, że bardzo dużo pracy wykonali w tym zakresie ppłk w st. spocz. Zdzisław IWIŃSKI oraz koledzy: sierż. Romuald MIELNICZUK, sierż. Stanisław GALUBA, st. kpr. Eugeniusz WYSOCKI i por. Marian KORCZYŃSKI, za co jesteśmy im wdzięczni i składamy serdeczne żołnierskie podziękowanie.

A zatem w dniu 22.02.2008 r. w Klubie Garnizonowym w Słupsku, z udziałem Pana Ryszarda KWIATKOWSKIEGO -Wiceprezydenta miasta Słupska, Pana Andrzeja OBECNEGO - radnego Rady Miejskiej, Pani Bożeny GOŁĘBIEWSKIEJ - Kierownika Klubu Garnizonowego oraz Prezesa Zarządu Rejonowego ZBŻZiOR WP w Słupsku i członków Zespołu, po 20 letniej przerwie ponownie powołany został do życia 

WOJSKOWY ZESPÓŁ WOKALNY "WIARUSY"   
 im.  ppłk  lek. Stanisława SZARMACHA.   

Zespół rozpoczął regularne próby z dniem 30.01.2008 r. pod kierownictwem muzycznym początkowo Pana st. bosm. szt. Zbigniewa SAWICKIEGO, a od 26.05.2008r kolegi szer. w rez. Sławomira SROKI. Próby trwają obecnie  regularnie w każdą środę.

Premiera występów Zespołu odbyła się w dniu 14.06.2008 r., na obiekcie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji PKiW w Słupsku, podczas " IV Integracyjnego Spotkania Środowiska Wojskowego" i tam, po 20 latach milczenia, Zespól zaśpiewał trzy żołnierskie i partyzanckie piosenki. Były oklaski, bisy i łzy.

Następne oficjalne występy to: 
- Koncert w Słupskim Ośrodku Kultury - tam było już 6 piosenek. 
- Benefis Wiarusów, który odbył się 16.10.2008 r., gdzie Zespół zaśpiewał 8 piosenek
- Koncert w 7 BOW z okazji Święta Niepodległości, w dniu 10.11.2008r. i tu też 8 piosenek.

Stronę organizacyjną przyjął na siebie  Prezes Zarządu Rejonowego ZBŻZiOR WP w Słupsku i w związku z tym Zespół jest elementem struktury organizacyjnej Zarządu Rejonowego ZBŻZiOR obecnie ZwiĄzku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Warunki do pracy i prób zabezpiecza Kierownik Klubu Wojskowego 7 BOW.

To, że Zespół może ćwiczyć i wyposażać się to zasługa Komisji Stypendialnej Urzędu Miasta Słupska oraz  Prezydenta Miasta Słupska - Pana Macieja KOBYLIŃSKIEGO, ponieważ Zespół otrzymał od Miasta Słupska, na początek, wsparcie finansowe w wysokości 10.000 zł w 2008 r. oraz znaczącą pomoc w latach następnych.

Skład Zespołu stanowią żołnierze w rezerwie lub w stanie spoczynku

 1. Prasowska Eliza - kierownik muzyczny
 2. ppor. Baranowski Eugeniusz
 3. ppłk Detmer Romuald - kierownik zespołu
 4. sierż. Galuba Stanisław
 5. kpt. Gąciarz Edward
 6. chor. szt. Górnowicz Henryk
 7. sierż. Mielniczuk Romuald
 8. szer. Ostalosz Andresz
 9. szer. Piłka Stanisław
 10. kpt. Prasowski Ryszard
 11. mjr Rekwirowicz Krzysztof
 12. por. Remiszewski Mieczysław
 13. st. ogn. Słaby Adolf
 14. ml. chor. Stukan Grzegorz
 15. st. sierż. Świąder Mieczysław
 16. ppłk Świerczyński Marek
 17. kpr. Świtek Bogdan
 18. st. mar. Wielgomas Michał
 19. kpt. Wojtkuński Waldemar
 20. szer. Jerzy Wysocki
 21. kpt. pil. Wychadańczuk Mirosław
 22. st. chor. szt. Ziętek Stanisław
Obecnie Zespół koncertuje przede wszystkim na uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych i wojskowych oraz ważnych rocznic historycznych, a także w organizowanych dla społeczności lokalnych imprezach okolicznościowych.

Próby Zespołu organizowane są w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 17.00 - 20.00 w Klubie Wojskowym 7 BOW przy ul. Boh.Westerplatte /obok czołgu/.

Warunki do pracy i prób zabezpiecza kierownik Klubu Wojskowego 7 BOW.

WZW "Wiarusy" brały udział w:

 • III Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Świtłogorsku /Rosja/ w 2009 roku, gdzie zdobyli nagrodę publiczności
 • IV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Mrągowie w 2010, tam zostali wyróżnieni Pucharem i udziałem w koncercie galowym
 • V Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Świtłogorsku w 2011 r. gdzie uzyskali I miejsce za wykonanie pieśni jako zespół oraz I miejsce grupie indywidualnego (solowego) wykonania piosenek w języku rosyjskim (st. kpr. w rez Zygmunt Chojnowski).
 • VI Miedzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Zołnierskiej w 2012 r. w Mrągowie, gdzie Zespól uzyskał II miejsce w grupie zespołów, za wykonanie "Wiązanki pieśni żołnierskich i partyzanckich" oraz piosenki "To przecież nie tak dawno". Zespół otrzymał także specjalną nagrodę od Mera Kaliningradu za wykonanie piosenki w języku rosyjskim "Samotna harmonia".
 • VII Miedzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Zołnierskiej w 2013 r. w Swietłogorsku, gdzie Zespół zdobył "Grand Prix" Festiwalu, wykonując piosenki: "To przecież nie tak dawno", "Ach sudba, maja sudba" i "Ania" .
 • IV Przeglądzie piosenki patriotycznej i wojskowej - Koszalin 2015. Zespół zdobył I miejsce.
 • IX Festiwalu piosenki żołnierskiej - Kosakowo - 2015, gdzie zespół zajął III miejsce i zdobył nagrodę specjalną.
 • II Słupski Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych - czerwiec 2017, pod patronaten Starosty Słupskiego, gdzie Zespół zdobył Grand Prix.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 52 odwiedzający (82 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=