Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  Zamierzenia
 

Ważniejsze zamierzenia w 2019 r. 


Posiedzenia Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.
Zgodnie z planem zamierzeń na 2018 rok, planuje się posiedzenia Zarządu Rejonowego w sali konferencyjnej SCOPiES przy ul. Niedziałkowskiego 6, w następująych terminach:
- 26 marca,
- 12 czerwca,
- 11 grudnia,
W posiedzeniach oprócz członków Zarządu udział biorą:
- Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej,
- Przewodniczący Rejonowego Sądu Koleżeńskiego.


Wycieczki w których mogą uczestniczyć członkowie naszego Związku

  1. Dwudniowa wycieczka do Szczecina i Cedyni  - w dniu 31.05.- 01.06.2019 r. - organizowana przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we współpracy z ZR ZŻWP w Słupsku - odwołana.
  2. Wycieczka do Dęblina - w dniach 30.05 - 1.06.2019 - organizowana przez SP 28 SPLM,
  3. Wycieczka do Krojant - w dniach 29 - 30.06.2019 r. - organizowana przez SP 28 SPLM,
  4. Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - w dniu 7.09.2019 r. - organizowana przez SP 28 SPLM,

 

Szczególy w zakładce "Wycieczki" kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Wycieczki.htm.


Jubileusz 38 - lecia powstania Związku
Uroczyste obchody jubileuszu, w formie pikniku środowiskowego w "Leśnym Kocie" (Lasek Północny", planowane są na dzień:
14 czerwca (piątek).

Program obchodów:

Szczegółowy program w budowie

14.00 Oprawa artystyczna - "Leśny Kot" ul. Bauera - dojazd autobusem linii nr 2

- przywitanie zaproszonych gości i uczestników spotkania,
- koncert jubileuszowy WZW "Wiarusy", ponadto występy zespołów: Arabeska, Alebabki, zespół Słupskiego Ośrodka Kultury oraz soliści.

15.00 Rozpoczęcie spotkania integracyjnego:
- poczęstunek grochówką - 15.00,
- poczęstunek specjałami z grilla - ok. 16.00
- zabawa przy muzyce mechanicznej i spotkania w podgrupach - do godz. 20.00.
- będzie możliwość zakupu piwa (inne napoje we własnym zakresie).

Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów do licznego udziału w tym przedsięwzięciu.


Wnioski do wyróżnień członków Związku.
- koła do Zarządu Rejonowego do 31 marca.


Zawody strzeleckie Rejonu Słupskiego w Słupsku.
- 10 maja, godz 9.30;

Zaproszenie

 

Adresaci:
wg rozdzielnika

Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku, z okazji 74 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, organizuje doroczne zawody sportowo-obronne. W celu zacieśnienia współdziałania wszystkich instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz obronności kraju, serdecznie zaprasza trzyosobową reprezentację Waszego stowarzyszenia, jednostki samorządowej, instytucji, do udziału w zawodach.
Zawody odbędą się na Strzelnicy KS „Gryf Słupski” w Słupsku ul. Zamiejska 30, w dniu 10.05.2019 r. Dojazd drużyn na strzelnicę własnym transportem, na godzinę 9.30.
Zespoły konkurować będą w trzech grupach:
1.      Grupa zespołów kół Związku Żołnierzy WP,
2.      Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
3.      Grupa zespołów samorządu terytorialnego.
Koszt uczestnictwa w zawodach 100 zł za drużynę – przeznaczony na pokrycie kosztów organizacyjnych, zakup amunicji oraz zabezpieczenie gastronomiczne zawodów.
Szczegółowe warunki uczestnictwa zespołów, zgodnie z załączonym Regulaminem.
W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z organizatorem zawodów płk dypl. Janem Karasiem – tel. 503 151 248.
Serdecznie zapraszam do udziału w naszym przedsięwzięciu!

Załącznik: regulamin zawodów.
 
 
 
Prezes
 
Zarzadu Rejonowego ZŻWP w Słupsku
 
ppłk Romuald Detmer


Załącznik
 
REGULAMIN
 
Zawodów Sportowo-Obronnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
organizowanych przez Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku
 
 
       I.      Termin, miejsce i przebieg zawodów:
 
-       zawody odbędą się na Strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku, ul. Zamiejska 30 , w dniu 10.05.2019 r.,
Zespoły konkurować będą w trzech grupach:
1)         Grupa zespołów kół Związku Żołnierzy WP,
2)         Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
3)         Grupa zespołów samorządu terytorialnego,
-       zbiórka uczestników o godz. 9.30, na strzelnicy – dojazd środkami własnymi,
-       rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,
-       ogłoszenie wyników i wręczenie nagród około godz. 14,00
 
    II.      Warunki uczestnictwa:
-       w zawodach biorą udział zespoły trzyosobowe,
-       zawody będą oceniane według klasyfikacji indywidualnej i drużynowej,
 
-       pisemne, telefoniczne lub emailem przekazanie imiennej listy zawodników do biura ZR ZŻWP w Słupsku, na adres 76-200 Słupsk, ul. H. Sienkiewicza 20 p. 402 w terminie do 30.04.2015 r. (biuro jest czynne we wtorki i środy od godz. 9.00 – 13.00, (tel. Prezes ZR Romuald Detmer - 606 505 184) lub w inne dni 503 151 248 – Jan Karaś, email: zzwpslupsk@o2.pl,
 
-       dokonanie wpłaty 100,00 zł za zespół. Pieniądze można wpłacić na konto:
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku:
Credit Agricole Oddział Słupsk nr konta 67 1940 1076 3007 4204 0000 0000,
lub do Skarbnika ZR ZŻWP w Słupsku do dnia 7.05.2019 r.
albo do Skarbnika na strzelnicy przed zawodami.
 
 III.      Regulamin zawodów:
 
A.    Strzelanie z karabinka sportowego:
-       odległość 50 m, cel – tarcza sportowa, postawa strzelecka leżąc,
-       8 strzałów, leżąc z wykorzystaniem podpórki, w tym 5 najlepszych trafień do wyniku strzelania zawodnika.
 
B.     Strzelanie z pistoletu pneumatycznego:
-       odległość 10 m, cel – tarcza sportowa, postawa stojąc, uchwyt pistoletu dowolny,
-       8 strzałów, w tym 5 najlepszych trafień do wyniku strzelania zawodnika.
 
O kolejności poszczególnych zespołów zadecyduje:
1)      łączna suma zdobytych punktów z karabinka sportowego i pistoletu pneumatycznego.
2)      w przypadku, gdy kilka zespołów uzyska tą samą liczbę punktów, o zajętym miejscu zadecyduje liczba wyższych lokat poszczególnych zawodników.
3)      o zajętej lokacie przez poszczególnych zawodników decyduje suma punktów uzyskanych z trafień w tarczy z obu strzelań. W razie uzyskania przez zawodników takiej samej sumy punktów o wyższej lokacie decyduje liczba wyższych trafień.
 
 IV.      Wyróżnienia:
-        puchar i dyplom za zajęcie 1 miejsca w każdej grupie indywidualnie i zespołowo,
-        dyplom za zajęcie 2 i 3 miejsca indywidualnie i zespołowo w każdej grupie.
 

JK 503 151 248 

 II Zawody wędkarskie Rejonu Słupskiego w Słupsku współne ze Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku o puchar prezesa ZR ZŻWP.
- 25 maja, zbiórka zespołów o 8.30.
SCENARIUSZ
 
Przebiegu Zawodów Wędkarskich o puchar prezesa ZR ZŻWP w Słupsku
  które odbędą się na Stawku Łabędzim w Słupsku w dniu 25.05.2019r
.
 
Harmonogram zawodów

8.30 zbiórka,
8.30 - 8.35 powitanie i sprawdzenie list startowych,
8.35 - 8.45 losowanie stanowisk,
8.46 - 9.00 rozejście na stanowiska i przygotowanie do zawodów,
9.10 - 9.20 nęcenie ciężkie,
9.30 - 13.30 wędkowanie,
13.30 -14.00 ważenie,
14.10 - 14.40 praca komisji sędziowskiej, dla pozostałych ciepły posiłek,
14.50  ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i pucharów,

Zapisy dokonywać u Sekretarza ZR, kolegi Dariusza Iwińskiego, tel. nr 792 501 744 (najlepiej sms) lub e-mail diwinski@wp.pl

REGULAMIN ZAWODÓW
W zawodach udział biorą drużyny Uniwersytetu III Wieku, drużyny innych organizacji senioralnych z terenu miasta słupska  oraz drużynyz kół ZŻWP.  Drużyny w składzie 1-5 wędkarzy. W zawodach nie mogą brać udziału mistrzowie okręgowi lub mistrzowie krajowi. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać przy sobie aktualne opłaty PZW.
Zawody zostaną rozgrywane na żywej rybie. Zawodnik może łowić jednocześnie metodą spławikową i gruntową. Dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt oprócz żywych, martwych i sztucznych rybek i ich części oraz ikry. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe.
Obowiązują wymiary ochronne na niektóre ryby znajdujące się w łowisku. Pełnej informacji udzieli sędzia główny w dniu zawodów. Zabrania się brodzenia. Do wody można będzie wejść ewentualnie w celu podebrania większej ryby.
 Każdy zawodnik musi posiadać kartę wędkarską, siatkę do przechowywania żywych ryb i wypychacz do wyhaczania ryb.

Punktacja - za każdy gram złowionej ryby - 1 pkt.
Pozostałe sprawy dotyczące zawodów podane będą w czasie ich otwarcia.
Za przygotowanie wstępne stanowisk dla wszystkich uczestników zawodów odpowiedzialny jest organizator tj. koło nr 3 ZŻWP, dlatego każda drużyna  poda do 16 maja ilość wędkarzy biorących udział w zawodach wędkarskichdo sekretarza ZR ZŻWP.
Organizator ustala ilość  do 3 litrów gotowej zanęty, której można użyć w czasie trwania zawodów wędkarskich.
Przypomina się wszystkim uczestnikom zawodów o stosowaniu sprzętu zgodnego z przepisami zawartymi w "Regulaminie amatorskiego połowu ryb".
Sędziów główny zawodów Pan Stanisław BYTOMSKI - sędzia okręgowy.
 
Zawody wędkarskie punktowane będą w systemie indywidualnym i zespołowym. Aby ocenić zespół w jego składzie musi być minimum 3 zawodników.
W przypadku większej ilości zawodników w drużynie do punktacji zespołowej zalicza się trzech zawodników, którzy złowili największą ilość ryb.
 
Za zajęcie indywidualnie:
- pierwszego miejsca puchar prezesa ZR ZŻWP i dyplom,
-  za drugie miejsce puchar i dyplom prezesa ZR ZŻWP,
- a za trzecie miejsce puchar prezesa koła nr 3 ZŻWP i dyplom.
Dyplom otrzyma zawodnik za największą rybę oraz najmłodszy uczestnik zawodów.
 
Za zajęcie drużynowo:
- pierwsze miejsce puchar prezesa ZR ZŻWP i dyplom
- za drugie i trzecie miejsce dyplom.
 
Scenariusz i Regulamin zawodów został zatwierdzony na posiedzeniu ZR ZŻWP w dniu 26.03.2019 r..
 
Prezes
ppłk /w st. spocz./Romuald DETMER

Wekend Weterana i Rezerwisty w Jarosławcu.
- 11 - 13 październik
Program będzie przedstawiony później.
Planowany koszt około 350 zł/os.
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 52 odwiedzający (71 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=