Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  Działalność
 
Wiarusy jubileuszowy koncert galowy
W dniu 9 września 2018 roku, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, wspólnie ze Słupskim Ośrodkiem Kultury w Słupsku, zorganizował jubileuszowy koncert WZW „Wiarusy” pod nazwą „Z Wiarusami w niepodległość”.


To artystyczno-jubileuszowe przedsięwzięcie, poświęcone było kilku rocznicom: 50. rocznicy powstania WZW Wiarusy, 10. rocznicy reaktywowania WZW Wiarusy, 30. rocznicy aktywnej działalności zespołu na scenie, 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 708 rocznicy nadania praw miejskich miastu Słupsk.

Dla uatrakcyjnienia tego wydarzenia do udziału w koncercie jubileuszowym Wiarusy zaprosiły: chóry: Cantele i Fantazja ze Słupska, artystów ze Studia piosenki Słupskiego Ośrodka Kultury, Teatr tańca ENZA oraz słynne w Polsce, ale i na świecie słupskie „Arabeski”.
Publiczność wypełniła salę Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1 po brzegi, obecni byli włodarze, kombatanci i żołnierze rezerwy słupskich jednostek wojskowych, przedstawiciele różnych stowarzyszeń . Nie zabrakło sympatyków oraz wielbicieli Zespołu, których w Słupsku i na Ziemi Słupskiej nie brakuje.

Zespół „Wiarusy” powstał w 1968 roku jako Męski Zespół Wokalny „Wiarusy” dzięki staraniom ppłk. Stanisława Szarmacha, który był zarówno jego kierownikiem jak i wielce zaangażowanym autorem wielu piosenek oraz aranżerem piosenek żołnierskich i patriotycznych. Zespół ten szybko stał się laureatem wielu prestiżowych festiwali. Występował w Słupsku, województwie w kraju i za granicą. Był on dobrym ambasadorem Słupska oraz Wojska Polskiego. W 1988 roku, po przeszło 20-letnim okresie działalności, ppłk Stanisław Szarmach ciężko zachorował, a Zespół w wyniku braku Kierownika i głównego inicjatora jego działalności przestał istnieć.

Po 20 latach przerwy, w lutym 2008 roku, dzięki inicjatywom przedstawicieli słupskich władz samorządowych panów Obecnego i Kwiatkowskiego, a także byłych członków „Wiarusów” oraz zaangażowaniu Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP Kolegi Romualda Detmera, Zespół został odtworzony jako Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy”, którego Kierownikiem został Romuald Detmer. W lutym 2018 minęło 10 lat jego działalności w nowym składzie. Obecnie za stronę muzyczną zespołu odpowiada jego Kierowniczka Muzyczna i jednocześnie dyrygentka Eliza Prasowska. To głownie dzięki jej staraniom poziom wykonania piosenek, prezentowanych zarówno przez cały Zespół jak i poszczególnych solistów, jest coraz wyższy

Zespół wykonał już wiele koncertów dla społeczności Słupska. Zapewniał oprawę artystyczną uroczystościom o charakterze patriotyczno-historycznym z okazji świąt państwowych, integracji środowisk miejskich, gminnych oraz służb mundurowych, a także religijnych i rodzinnych. Najwyższym osiągnięciem w dziesięcioletniej karierze zespołu jest główna nagroda GRAND PRIX na „VII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - Swietłogorsk 2013”. W 2016 roku, brał udział w IV Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Koszalinie, zespół zajął I miejsce na X Festiwalu Pieśni Żołnierskiej o złoty buzdygan – Kosakowo 2016, wrócił z nagrodą specjalną Pułkownika Związku Piłsudczyków RP i nagrodą Wójta gminy Kosakowo za zajęcie III miejsca. Brał również udział w Słupskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej, a ostatnim wymiernym sukcesem jest nagroda Grand Prix na II Słupskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej.  Jak widać z powyższego dorobek Zespołu w okresie jego dziesięcioletniej działalności jest ogromny.

Koncert rozpoczął się od wystąpienia Dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury Pani Jolanty Krawczykiewicz, która przywitała publiczność zgromadzoną na sali oraz zespoły uczestniczące w galowym koncercie Wiarusów, a także przedstawiła ogólny przebieg tego uroczystego spotkania. Koncert rozpoczęły Wiarusy swoim kilkudziesięciominutowym występem, następnie swoje krótkie reperuary zaprezentowały: Chór Cantele, chór Fantazja, Studio piosenki Słupskiego Ośrodka Kultury oraz Teatr Tańca ENZA. Pomiędzy występami powyższych wykonawców swój program zaprezentowały „Arabeski”, w składzie pamiętającym najlepsze lata tego zespołu. Największy aplauz publiczności wzbudził francuski taniec z drugiej połowy XIX wieku - Kankan w wykonaniu „Arabesek”

Po występach zespołów zaproszonych w kolejnej odsłonie koncertu znane i lubiane przeboje żołnierskie i patriotyczne zaprezentowały Wiarusy.

W trakcie występu Wiarusów wręczono podziękowania dla osób, które przyczyniły się do tego, że Wiarusy zostały odtworzone po 20. letniej przerwie, a także dla osób dzięki którym Wiarusy działają z sukcesami na arenie artystycznej Ziemi Słupskiej, w kraju i za granicą. Specjalne grawertony z podziękowaniami od Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku i jednocześnie Kierownika WZW Wiarusy otrzymali także wszyscy członkowie Wiarusów. Wiarusy jako zespół otrzymały też gratulacje i kwiaty od zespołów, które zostały zaproszone na ich jubileusz.

Na zakończenie z gratulacjami wystąpiła Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński, a w imieniu przedstawicieli Miasta Lębork gratulacje złożyli: Zastępca Burmistrza oraz Prezes Koła nr 6 im. H. Sucharskiego Kolega Andrzej Dyktyński. Od Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku gratulacje dla zespołu przekazał Wiceprezes Zarządu Rejonowego i jednocześnie kierownik Komitetu Organizacyjnego koncertu kpt. Sławomir Waniewski.

Jubileuszowy koncert nie byłby jubileuszowym gdyby nie było stosownego tortu. Tort oczywiście był i wszyscy chętni zostali poczęstowani tym słodkim specjałem. Organizatorzy zadbali też o napoje, można było napić się kawy, herbaty i zimnych napojów.

Całe przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska, który zapewnił również dofinansowanie na pokrycie jego kosztów.

W trakcie całego koncertu panowała wspaniała atmosfera. Jubileusz był dokumentowany przez przedstawicieli słupskich i regionalnych mediów. Były gromkie brawa, radosne twarze, wspólne śpiewanie, a także łzy w oczach. Dziękowano „Wiarusom” długo, robiono wspólne zdjęcia pamiątkowe.

Tą drogą również składamy gratulacje dotychczasowych osiągnięć WZW Wiarusy i życzymy wielu sukcesów w działalności artystyczno – patriotycznej, na pożytek Związku Żołnierzy WP, środowiska wojskowego oraz całej społeczności Ziemi Słupskiej.

Dziękujemy za trud i zaangażowanie osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego przebiegu całej imprezy związanej z obchodami jubileuszu WZW Wiarusy., a szczególności Koledze Sławomirowi Waniewskiemu za sprawne ogarniecie spraw związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem koncertu oraz innym osobom, które mu pomagały w przygotowaniu całego przedsięwzięcia, sali do koncertu, wystawy fotograficznej oraz poczęstunku.

Bardzo dziękujemy osobom ze Słupskiego Ośrodka Kultury za techniczno - wykonawcze zabezpieczenie tego przedsięwzięcia, a szczególnie Pani Dyrektor Jolancie Krawczykiewicz, za umożliwienie zorganizowanie koncertu w sali Ośrodka oraz pomoc w zorganizowaniu udziału w nim również innych zespołów, które zostały zaproszone przez WZW Wiarusy.

Dziękujemy władzom samorządowym miasta Słupska za wsparcie finansowe i patronat nad obchodami tego jubileuszu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że obchody jubileuszu się odbyły i przebiegły sprawnie i zgodnie z założonym planem serdecznie dziękujemy.

Tekst: Jan Karaś.
Foto: Maciej Suliga i Andrzej Liberek.

Migawki z koncertu:

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-472.htm

Słupsk

„Wiarusy” w przedszkolu.
WZW „Wiarusy” uświetnił koncertem „Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej” - pod hasłem „Kochamy polskie piosenki” w Przedszkolu Miejskim nr 23 – „Promyczek”.
W dniu 5 czerwca 2018 roku w ramach obchodów Dni Dziecka, w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, w Przedszkolu Miejskim nr 23 - „PROMYCZEK” w Słupsku, odbył się przegląd piosenki patriotycznej i żołnierskiej, przygotowany przez personel pedagogiczny.
Jego celem było upowszechnianie wśród dzieci piosenki patriotycznej, żołnierskiej oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju. W przeglądzie tym uczestniczyły i prezentowały swoją twórczość dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Przedszkolnej publiczności prezentowane były pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie w wykonaniu młodych, sympatycznych i odważnych solistów, duetów oraz zespołów.
Prezentujące swoje umiejętności dzieci, wykazały się niesamowitą odwagą oraz talentem wokalnym. Dla niektórych z nich był to pierwszy w życiu występ przed szerszą publicznością.
Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni dyplomami, a także nagrodami rzeczowymi w postaci książek popularyzujących historię i piękno naszego kraju.
Popisy wokalne dzieci zainaugurował WZW „Wiarusy” im. ppłk lekarza Stanisława Szarmacha, specjalnie przygotowanym na tę okazję mini koncertem.
Kierownik Zespołu ppłk Romuald Detmer oraz kierownik muzyczny Zespołu Eliza Prasowska zostali zaproszeni także do składu jury. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały pieśni śpiewanych przez dorosłych wokalistów. Wiarusy obdarowani zostali w podziękowaniu, różyczkami.
Na zakończenie przeglądu, pod wrażeniem radosnej, podniosłej i twórczej atmosfery, wspólnie z przedszkolakami zaśpiewali znaną wszystkim piosenkę pt. „Pszczółka Maja”.


Tekst i foto: Marek Świerczyński.

Udział WZW „Wiarusy”
w II Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych, w Słupsku
w dniu 10 czerwca 2017 roku
 
Piękna wiosenna pogoda i rodzinna atmosfera spowodowały, że teren przy Centrum Edukacji, Rekreacji i Promocji Miasta Słupska -
„Leśny Kot”, gdzie w sobotę odbywały się słupskie Kaziuki, a w ramach nich Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych, odwiedziło kilkaset osób. Spora grupa pojawiła się tam już w południe, aby wysłuchać koncertu gościa specjalnego tej artystycznej imprezy, czyli Kapeli Świętojańskiej z Litwy.
Drugą edycję Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych w Słupsku, udało się zorganizować dzięki wsparciu i zaangażowaniu Starosty Powiatu Słupskiego – Pana Zdzisława Kolodziejskiego oraz Centrum Edukacji Regionalnej w osobie obecnego szefa - Pana Mariusza Smolińskiego, a także Pana Mariana Boratyńskiego – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku i jego zastępcy Pana Jana Romańskiego. Duży wkład pracy w organizację festiwalu włożył jego pomysłodawca, znany słupski społecznik, pisarz i poeta – Pan Ireneusz Borkowski
Festiwal zainaugurowano defiladą uczestników i wspólnym odśpiewaniem pieśni pt. „My Pierwsza Brygada”. Artystyczno-patriotyczne współzawodnictwo rozgrywano w dwóch kategoriach: orkiestr dętych oraz chórów i zespołów śpiewaczych.
A oto podmioty muzyczne, których członkowie - artyści, przybyli do Słupska tego dnia aby zaznaczyć swoje patriotyczne zaangażowanie i artystyczną obecność:
 • Ustecka Orkiestra Dęta;
 •  Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Postomino;
 •  Orkiestra Dęta z Lęborka;
 •  Seniorzy z Dębnicy Kaszubskiej;
 •  Zespół Ludowy „Klęcinianki”;
 •  Zespół „Pietruchy” z Biesowic;
 • Zespół ‘AleBabki” z Kobylnicy;
 • Chór z bazy amerykańskiej z Redzikowa;
 • Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy”;
 • Zespół „Bell Canto”;
 • Zespół “Ze starego kufra”;
 • Klub Czarnego Krążka;
 • Ludowy Zespół Śpiewaczy „Słoneczko”;
 • Zespół „Gryfitki”;
 • Ludowy Zespół Śpiewaczy „Jaskółki”;
 • Zespół „Babiniec”;
Ostatecznie trzyosobowe jury, które pracowało pod przewodnictwem prof. nadzw. Akademii Pomorskiej w Słupsku - Pani Katarzyny
Chacińskiej, po wysłuchaniu występów trzech orkiestr dętych, I miejsce przyznało Orkiestrze Dętej Ziemi Lęborskiej. Drugie miejsce zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Postomino, a trzecie Ustecka Orkiestra Dęta. Natomiast w kategorii chórów i zespołów śpiewaczych tryumfował Wojskowy Zespół Wokalny 'Wiarusy" ze Słupska, który podbił serca publiczności wykonaniem wiązanek, na które składały się fragmenty znanych i rytmicznych piosenek wojskowych takich jak: „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Serce w plecaku”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Z poza gór i rzek”, „Oka”, „Piosenka fal” „Morze nasze morze” oraz „Myśmy są wojsko”. Nagrodą za konkursowy występ, wojskowy image, poruszające patriotyczne wrażenia muzyczne oraz aplauz publiczności, dla zespołu było przyznanie GRAND-PRIX festiwalu, dyplomu z podziękowaniem za uczestnictwo oraz nagrody finansowej.
To druga, tak zaszczytna nagroda w historii zespołu, mobilizująca jeszcze bardziej do utrzymania muzycznej formy.
Wiarusami, w dniu tego wspaniałego i zaszczytnego sukcesu, dowodził ppłk Marek Świerczyński, a stronę muzyczną przygotowała i zespołem dyrygowała Pani Eliza Prasowska – dyplomowany dyrygent, obecny kierownik muzyczny „WIARUSÓW”. Na sukces zapracowali wszyscy członkowie zespołu, pilnie i cierpliwie oraz z pasją ćwicząc, wcześniej z mgr.  Sławomirem Sroką, pokonując wszelkie przeciwności wraz z kierownikiem zespołu – ppłk Romualdem Detmerem oraz wsparciem ze strony przyjaciół z Rejonowego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku i kierownictwa Klubu Żołnierskiego 7 BOW:
mjr                   Krzysztof Rekwirowicz
kpt. pil.             Mirosław Wychadańczuk
kpt. mar.          Edward Gąciarz
kpt.                  Ryszard Prasowski
por.                  Mieczysław Remiszewski
por.                  Eugeniusz Baranowski
st. chor. sztab. Stanisław Ziętek
st. ogn.            Adolf Słaby
st. sierż.          Stanisław Galuba
sierż                Romuald Mielniczuk
kpr.                  Bogdan Świtek
szer.                Jerzy Wysocki
szer.               Stanisław Piłka
Tuż za „WIARUSAMI”, uplasował się Zespół Ludowy "Klęcinianki" z gminy Główczyce, a trzecie miejsce przypadło, wspaniale
prezentującym się i powabnym zaprzyjaźnionym z Wiarusami dziewczynom zespołu "AleBabki" z Kobylnicy. Nagrodę specjalną w tym roku odebrał Zespół "Bel Canto" ze Szczecinka, a wyróżnienie przyznano Klubowi Czarnego Krążka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Na scenie pojawił się także czteroosobowy zespół marynarzy z amerykańskiej bazy w Redzikowie, który zaprezentował w wersji angielskiej jedną piosenkę. Dla uczczenia jego udziału, po raz pierwszy w słupskiej imprezie, zespół otrzymał od organizatorów pamiątkowy puchar. Pozostali uczestnicy także zostali docenieni przez jury, bowiem wrócili do domów z dyplomami i pamiątkowymi pucharami. Wieczór festiwalowy zakończył się biesiadą i wspólną zabawą uczestników oraz sympatyków tej fantastycznej imprezy, w rymach Kapeli Świętojańskiej z Litwy oraz recitalu Janusza Kowalkowskiego, absolwenta Akademii Muzycznej w Łodzi, który przed publicznością wystąpił z własnym repertuarem.
Radosna atmosfera panująca wśród publiczności i ogólny aplauz świadczyły o tym, że organizatorzy spełnili oczekiwania wszystkich obecnych na tej szczytnej uroczystości. Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych, miejmy nadzieję, na stałe zagości w planach krzewienia kultury i szeroko pojętego patriotyzmu w naszym pięknym mieście. Tym bardziej, że liczba uczestników oraz odbiorców, świadczyła o tym, że taki repertuar jest bardzo oczekiwany. Wspólne śpiewanie takiego repertuaru jest nie do przecenienia.
Podziękowano wszystkim organizatorom drugiej edycji festiwalu za to, że podjęli rękawicę rzuconą przez Pana Ireneusza Borkowskiego, pomysłodawcę tej imprezy.
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-348.htm
Tekst i foto: Marek Świerczyński

WZW „Wiarusy” - warsztaty artystyczne
Warsztaty Artystyczne dla seniorów wojskowych zostały zorganizowane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej MON w dniach 13 -17.09.2016 roku w Gdyni i Wejherowie. Udział brały zespoły wokalne „Wiarusy” ze Słupska, „Radość” z Wrocławia i „Orliki” z Radomia. Większość zajęć była realizowana w Riwierze, należącej do 3 Flotylli Okrętów i Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni.
Celem warsztatów było doskonalenie wokalu, ruchu scenicznego, emisji głosu oraz logopedii. Mówiąc bardziej zrozumiale chodziło o to, jak pozbyć się tremy przed występem, dać z siebie wszystko by spodobało się to publiczności, a dla siebie mieć satysfakcję z braw i aplauzu.
Należą się tu słowa uznania dla organizatorów za dobre zakwaterowanie i wyżywienie. Na każdym kroku widać było dbałość o to, by uczestnikom niczego nie brakowało. W wolnym czasie uczestnicy spotkania zwiedzili kilka okrętów wojennych oraz ważniejsze zabytki kulturalne w Gdyni, Gdańsku, Sopocie i Wejherowie.
Zwieńczeniem rezultatu szkolenia był występ galowy zespołów 16.09.2016 roku na okręcie muzeum, niszczycielu „ORP Błyskawica”, zacumowanym przy skwerze Kościuszki w Gdyni. Każdy z zespołów przedstawił swój program artystyczny wykonując pieśni żołnierskie i patriotyczne.
Moim zdaniem najlepiej zaprezentował się zespół „Wiarusy” ze Słupska, a świadczyły o tym najlepiej brawa, bisy i spontaniczny aplauz. Zebrana publiczność po prostu nie chciała nas puścić z okrętu, domagając się dalszych piosenek.
Po zakończeniu występu odbyło się podsumowanie całego przedsięwzięcia artystycznego. Uczestnicy warsztatów muzycznych otrzymali drobne upominki i dyplomy i co najważniejsze zaproszenie, na następny rok. Każdy z nas w tym i ja jako członek „Wiarusów” i uczestnik warsztatów, wróciliśmy do domu z poczuciem satysfakcji i dobrze spełnionego obowiązku.
Tekst: Mieczysław Świąder

Słupsk
KONCERT CHARYTATYWNY WZW „WIARUSY”
W dniu 19 lutego 2016 roku w Bibliotece Miejskiej, w Słupsku, odbyła się ósma, jubileuszowa edycja koncertu WZW „Wiarusy” im. ppłk Stanisława Szarmacha. To artystyczne przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Poświęcone było 97 rocznicy urodzin patrona i założyciela zespołu - ppłk lek. Stanisława Szarmacha, oraz 8 rocznicy urodzin WZW „Wiarusy”.
Koncert, tradycyjnie już, miał wymiar artystyczny, a także charytatywny. Kwestowano na rzecz słupskiego Hospicjum. Publiczność wypełniła salę biblioteczną po brzegi. Obecni byli kombatanci i żołnierze rezerwy słupskich jednostek wojskowych, przedstawiciele różnych stowarzyszeń, przedstawiciele słupskiego Hospicjum, a także członkowie innych zespołów artystycznych. Nie zabrakło sympatyków, oraz wielbicieli Zespołu. Koncert w swej pierwszej części poświęcony został pamięci żołnierza, lekarza, muzyka, kompozytora i społecznika - ppłk lek. Stanisława. Szarmacha. Przypomniano jego życiorys i drogę kariery artystycznej.
Urodził się 21.02.1919 r. w Starogardzie. W 1937 roku ukończył gimnazjum. W tym samym roku rozpoczął studia w Akademii Medycznej, w Poznaniu. W czasie wojny był aresztowany, wywieziony na roboty do Niemiec. Do kraju wrócił w 1946 roku. Podjął przerwane studia. W 1949 roku otrzymał dyplom lekarza. Pracował w Starogardzie i Kocborowie. W 1950 roku powołany został do służby wojskowej, trafił do Słupska. Miał być dwa lata został na całe życie, ponadto znalazł czas na pracę artystyczną. Prowadził żeńskie trio i kwartet męski, chór Echo. Pewnego dnia 30.11.1968. r. w Klubie Oficerskim odbyła się premiera nowego Zespołu utworzonego przez Stanisława Szarmacha tj. „Męskiego Zespołu Wokalnego Wiarusy”. Zespół ten szybko stał się laureatem wielu prestiżowych festiwali. „Wiarusy” występowały w Słupsku, województwie, kraju i stolicach prawie wszystkich państw europejskich, były dobrymi ambasadorami Słupska oraz Wojska Polskiego, w owym czasie. W 1988 roku, ppłk St. Szarmach ciężko zachorował, wiele jeszcze innych czynników spowodowało, że MZW „Wiarusy” przestał istnieć.
Pan ppłk St. Szarmach, wielce zasłużony człowiek dla wojska, miasta, lecznictwa i muzyki, zmarł 07.11.1998 r. w wieku 79 lat. Żegnało Go liczne grono Słupszczan, pochowany został na cmentarzu przy ul. Kaszubskiej. Odznaczony był mi. KKOOP. W dniu 24.09.2003 r. Rada Miasta Słupska nadała jednej z ulic, na Osiedlu Westerplatte, nazwę Stanisława Szarmacha.
WZW „Wiarusy” w pierwszej części koncertu zaprezentował publiczności trzynaście utworów o tematyce patriotycznej, żołnierskiej i partyzanckiej, opracowanych i aranżowanych przez ppłk lek. St. Szarmacha, a także innych aranżowanych przez obecnego kierownika muzycznego Zespołu szer. mgr Sławomira Srokę.
W przerwie koncertu, publiczność bawili soliści Zespołu oraz duet. Bardzo podobały się: piosenka pt. „Dziewczyna z granatem”, Bożeny Kraczkowskiej i Bartłomieja Chajdeckiego z serialu „Czas Honoru”, zaprezentowana przez Elizę Prasowską. Piosenka pt. „Ach te baby”, Jerzego Nela i Romana Palestera z filmu „Zabawka”, wykonana przez duet: kpt. Ryszard Prasowski i st. mat Zygmunt Chojnowski. Piosenka pt. „Szczęśliwej drogi już czas”, Marka Skolarskiego i Ryszarda Rynkowskiego, wykonana przez Elizę Nowak.
W drugiej części koncertu wykonano kolejnych trzynaście piosenek opracowanych w okresie istnienia nowych „Wiarusów” po ich odtworzeniu. Stało się to 22.02.2008 r. w Klubie Garnizonowym, z udziałem Pani Kierownik Bożeny Gołębiowskiej. Powołano wówczas do życia WOJSKOWY ZESPÓŁ WOKALNY „Wiarusy” im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha. Pomysłodawcami byli: mjr Andrzej Obecny, Ryszard Kwiatkowski, a twórcami: ppłk Zdzisław Iwiński, Romuald Detmer. Pierwszym dyrygentem i kierownikiem muzycznym zespołu został st. sierż. szt. Zbigniew Sawicki. W maju tegoż roku jego funkcję przejął obecny kierownik muzyczny mgr Sławomir Sroka. Kierownikiem Zespołu został ppłk Romuald Detmer. Zespół zaliczał i zalicza do dziś sukcesy. Najwyższym osiągnięciem w ośmioletniej pracy zespołu była główna nagroda GRAND PRIX na „VII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - Swietłogorsk 2013”, w dniu 01.09.2013 r. To wielka zasługa całego Zespołu, i szczególne uznanie dla pani Elizy Prasowskiej.
W trakcie całego koncertu panowała wspaniała atmosfera. Jubileusz był dokumentowany przez przedstawicieli słupskich i regionalnych mediów. Były gromkie brawa, radosne twarze, wspólne śpiewanie, a także łzy w oczach. Dziękowano „Wiarusom” długo, ofiarowano wiązanki kwiatów, robiono wspólne zdjęcia pamiątkowe, deklarowano nawiązanie bliższych kontaktów z RZZŻ WP.
Aplauz nie miał końca, więc nie obyło się bez bisowania. Na tak miłą atmosferę zapracowali byli żołnierze zawodowi, członkowie Zespołu: mjr Krzysztof Rekwirowicz, kpt. Waldemar Wojtkuński, kpt. Edward Gąciarz, kpt. Ryszard Prasowski, por. Mieczysław Remiszewski, por. Eugeniusz Baranowski, chor. Henryk Górnowicz, st. ogn. Adolf Słaby, st. chor. sztab. Stanisław Ziętek, st. sierż. Romuald Mielniczuk, sierż. Stanisław Galuba, st. mat. Zygmunt Chojnowski, st. mat Michał Wielgomas, kpr. Bogdan Świtek, szer. Jerzy Wysocki, szer. Sławomir Sroka, pani Eliza Nowak, pani Eliza Prasowska. Śpiewał z „Wiarusami” i koncert prowadził ppłk Marek Świerczyński.
 
Tekst. Marek Świerczyński
Foto. Ryszard Ferdyn
Dziękujemy zespołowi za wrażenia artystyczno - patriotyczne jakich dostarczyli widowni i życzymy wielu sukcesów na festiwalach, a także w czasie występów dla społeczności lokalnej jak i na szerszym forum.

IX Festiwal Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan – Kosakowo 2015
WZW „Wiarusy” im. ppłk Stanisława Szarmacha, przywiózł do Słupska kolejne festiwalowe trofea, a mianowicie III miejsce w generalnej klasyfikacji (dorośli oraz studenci - zespoły) oraz Nagrodę Specjalną Pułkownika Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Biereckiego.
W dniach 19 -20 września 2015 roku, Zespół brał udział w IX edycji Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, powołanym z inicjatywy Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o. Dębogórze-Kosakowo, w celu uczczenia pamięci ofiar Obrony Kępy Oksywskiej oraz kultywowania wartości patriotycznych. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Arcybiskup Metropolita Gdański gen. Sławoj Leszek Głódź oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku płk dypl. Tadeusz Krawczyk.
To cykliczne już święto piosenki żołnierskiej oraz patriotycznej przebiegało dwuetapowo: w sobotę 19 września odbyły się przesłuchania konkursowe, a w niedzielę 20 września – Koncert Galowy.
 Zmagania muzyczne, odbywały się w następujących kategoriach:
·              dorośli – soliści;
·              dorośli oraz studenci – zespoły;
·              młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – soliści;
·              młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zespoły;
Gościem specjalnym Festiwalu był Zespół Wokalny Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”.
 Niebywałą gratką dla widzów festiwalu był występ członków Jury pani Krystyny Gorzelniak-Pyszkowskiej oraz pana Piotra Lempy, którzy postanowili wesprzeć uczestników festiwalu prezentując się również w repertuarze patriotycznym.
Obecna edycja Festiwalu przyciągnęła wokalistów i zespoły z Gminy Kosakowo, Trójmiasta, Rumi, Wejherowa, Słupska, Żagania, Kołobrzegu okolic Poznania oraz Wrocławia.
Zmagania konkursowe nie były łatwe. W festiwalu brało udział 42 uczestników (podmiotów muzycznych).
Wysoki poziom oczekiwań narzuciło Jury w składzie:
-        Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik – przewodniczący Jury, pomysłodawca Festiwalu;
-        Franciszek Sorn – współorganizator Festiwalu, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Dębogórze-Kosakowo, członek zespołu Kosakowianie;
-        Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska – pianistka, kameralistka, pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku;
-        Elwira Worzała – pisarka, pedagog muzyczny, prezes Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich;
-        Piotr Lempa – doktor sztuki w dziedzinie wokalistyka, znany bas śpiewający
w operach na całym świecie m.in. Londyńskiej Operze Królewskiej Covent Garden i Warszawskiej Operze Narodowej;
-        Tomasz Fopke – poeta, dyrygent, kompozytor, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie;
-        ppłk Andrzej Płocha zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku;
W trakcie konkursu emocje były duże ale solidne przygotowanie muzyczne Zespołu, przez kierownika muzycznego Sławomira Srokę oraz wskazówki i uwagi przekazane przez konsultanta muzycznego profesora Szymona Rogowskiego, pozwoliły zachować w zmaganiach spokój i opanowanie.
Poza śpiewem, zarówno jury jak i publiczności podobał się nasz galowy image, a także choreografia, nad którą panował kierownik zespołu ppłk Romuald Detmer – pełniąc, w zastępstwie, rolę dyrygenta.
Cieszymy się, że po raz kolejny już, godnie zaprezentowaliśmy Rejonowy Zarząd Związku Żołnierzy WP w Słupsku oraz nasze miasto Słupsk, poza jego granicami. Jesteśmy rozpoznawalni nie tylko za granicą, także w kraju mamy swoich fanów oraz coraz więcej sympatyków i przyjaciół, którzy tak jak my, biorą czynny udział w zaszczytnych, patriotycznych oraz żołnierskich przedsięwzięciach, czcząc pamięć poległych żołnierzy, kultywując historię narodu, sławiąc mundur żołnierza polskiego, a także tradycje jego oręża.
 
Tekst i foto: Marek Świerczyński

Słupsk
Koncert dla kombatantów ze ZKRPiBWP
1 września 2015 roku członkowie WZW „Wiarusy” im ppłk lek. Stanisława Szarmacha zapamiętają szczególnie miło. W Słupsku bowiem, w tym dniu, na Placu Zwycięstwa, odbyły się uroczystości z udziałem pododdziałów 7 Brygady Obrony Wybrzeża, poświęcone 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach wzięli udział słupscy kombatanci – uczestnicy wojny oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Słupska, a wśród nich także „Wiarusy”. Pod pomnikiem Żołnierza Polskiego złożono wieńce oraz kwiaty i odbył się Apel Poległych.
W dalszej części obchodów w słupskim Ratuszu, miało miejsce uroczyste spotkanie kombatantów i zaproszonych gości z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Podczas tej uroczystości mówiono o dokonaniach Związku na przestrzeni lat, wspominano kombatantów, którzy odeszli już na wieczną wartę. Wyróżniono ponadto tych, którzy zasłużyli się swoją postawą oraz działalnością dla Związku. Zauważono także oraz wyróżniono patriotyczną i artystyczną działalność WZW „Wiarusy”. Jesteśmy z tego dumni i to napawa nas radością.
Prezes Związku Kombatantów RP i BWPP – Stanisław Grabka wręczył odznaczenia „Za wybitne Zasługi dla Związku”. Wśród wyróżnionych był ppłk Romuald Detmer – Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP i jednocześnie kierownik WZW „Wiarusy”.
Odznaki „Za Zasługi dla Związku” otrzymali ponadto: Jan Karaś – Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP, a także członkowie Zespołu: Zygmunt Chojnowski, Stanisław Galuba, Edward Gąciarz, Romuald Mielniczuk, Ryszard Prasowski, Krzysztof Rekwirowicz, Mieczysław Remiszewski, Adolf Słaby, Mieczysław Świąder, Michał Wielgomas, Waldemar Wojtkuński, Eugeniusz Wysocki oraz konsultant muzyczny prof. Szymon Rogowski.
Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP wręczył, honorowe odznaki „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP" kolejnym działaczom, wśród nich byli członkowie WZW „Wiarusy”: Stanisław Ziętek, Marek Świerczyński, Sławomir Sroka, Ryszard Prasowski, Mirosław Wychadańczuk oraz Grzegorz Stukan.
 Na zakończenie uroczystość uświetnił galowy koncert WZW ”Wiarusy”. Zaprezentowano pieśni patriotyczne i żołnierskie, wśród nich także te które towarzyszyły Weteranom w przeszłości, w dniach ich walki.
Tekst i foto: Marek Świerczyński.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 52 odwiedzający (83 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=