Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  Ks. Honorowa ZR w Słupsku
 
Honorowa Ksiega Zasłużonych dla ZŻWP
Rejonu Słupskiego

(tytuł nadaje Zarząd Rejonowy uchwałą, na wniosek Prezydium ZR)

Stańkowski Józef - ppłk - Koło 4
Szczęsniewicz Zygmunt - mjr - Koło nr 9
Stefanowicz Czesław - ppłk - Koło nr 1
Szafarski Stanisław - kmdr ppor. mgr inż - Koło 10
Gomuła Bohdan - mjr - Koło nr 2
Pilak Mieczysław - mjr - Koło nr 4
Iwiński Zdzisław - ppłk - Koło nr 1
Tomas Jerzy - por. - Koło nr 4
Winciaszek Marian - ppłk pil. - Koło nr 4
Więcław Jan - ppłk - Koło nr 3 - 11.06.2004
Lenartowicz Hieronim - mjr - Koło nr 3 - 11.06.2004
Nierychlewski Henryk - chor. - Koło nr 3 - 11.06.2002
Bobiński Edward - ppłk - Koło nr 4 - 23.07.2003
Centkowski Benedykt - ppłk - Koło nr 3
Smoliński Henryk - płk - Koło nr 3 - 20.12.2002
Ziemecki Andrzej - mjr - Koło nr 3
Panasiuk Tadeusz - płk - Kolo nr 10
Rajczakowski Stanisław - ppłk - Koło nr 1
Lewandowski Zdzisław - płk - Koło nr
Waśkow Leszek - mjr - Koło nr 10
Kapuściński Bogdan - mjr - Koło nr 4
Kapcewicz Stanisław - mjr - Koło nr 10
Kubeczka Franciszek - kpt. - Koło nr 1
Ciupek Zygmunt - ppłk - Koło nr 1
Lengier Witold - ppłk pil. - Koło nr 4
Moroz Stanisław - płk - Koło nr 10
Rychter Olgierd - płk - Kolo nr 1
Karbownik Mieczysław - ppłk - Koło nr 1
Mularski Eugeniusz - st. chor. szt. - Koło nr 10
Detmer Romuald - ppłk - Koło nr 1
Reicher Rajmund - chor. - Koło nr 1
Steinmetz Zygmunt - st. chor. - Koło nr 10
Kul Marek - st. chor. szt. - Koło nr 10
Bojaryn Jerzy - ppłk - Koło nr 10
Freus Jan - st. chor. szt. - Koło nr 5
Grochowski Janusz - kpt. mgr. - Koło nr 1
Konopacki Tadeusz - kmdr - Koło nr 5
Jaworski Alojzy - bosm. - Koło nr 5
Lewandowski Edward - st. bosm. - Koło nr 5
Nowicki Jan - chor. szt. - Koło nr 7
Klemenczak Zenon - płk - Koło nr 10
Opaliński Józef - st. chor. szt. - Koło nr 2
PawłowskiRyszard - szt. chor. szt - Koło nr 6
Rakowski Ryszard - kpt. - Koło nr 1
Karaś Jan - płk dypl. - Koło nr 1
Swędrzyński Wiktor - ppłk - Koło nr 11
Szweda Leszek - kmdr - Koło nr 1
Soboń Ewa - Koło nr 6
Żytka Józef - ppor. - Koło nr 3
Obiegała Władysław - chor. szt. - Koło nr 5
Piaskowski Marek - mjr - Koło nr 2
Bobliński Eugeniusz - kmdr por. mgr - Koło nr 12
Ferdyn Ryszard - ppłk - Koło nr 1
Przysowa Teofil - mjr - Koło nr 4
Kozłowski Leon - mjr - Koło nr 3 (Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Wróblewski Józef - st. chor. szt. - Koło nr 4
(Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Dyktyński Andrzej - kpt. - Koło nr 6
(Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Wróż Jerzy - st. chor. - Koło nr 9
(Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Budzyński Ryszard - kpt. - Koło nr 7
(Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Kowalewski Andrzej - mjr - Koło nr 3
(Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Kujawa Eugeniusz - ppłk - Koło nr 6
(Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Beme Jan - ppłk - Koło nr 8
(Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Odziomek Jan - st. chor. szt. - Koło nr 10
(Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Panek Zbigniew - kmdr por. - Koło nr 12
(Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Olech Jan - płk - Koło nr 5
(Uchw. ZR nr 4/2017 z dn. 15.03.2017 r.)
Iwiński Dariusz - ppłk - Koło nr 2 (Uchw. ZR nr 3/2018 z dn. 17.06.2018 r.)
Bulla Krystian - mjr - Koło nr 4 (Uchw. ZR nr 3/2018 z dn. 17.06.2018 r.)
Błaszkiewicz Henryk - st. chor. szt. - Koło nr 1 (Uchw. ZR nr 3/2018 z dn. 17.06.2018 r.)
Kiedrowicz Czesław - st. chor. - Koło nr 5 (Uchw. ZR nr 3/2018 z dn. 17.06.2018 r.)
Kopyciński Stanisław - chor. - Koło nr 10 (Uchw. ZR nr 3/2018 z dn. 17.06.2018 r.)
Wilkowski Ryszard - chor. - Koło nr 1 (Uchw. ZR nr 3/2018 z dn. 17.06.2018 r.)
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 52 odwiedzający (69 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=